Talous

Tässä raha-asiassa yrittäjät tarvitsevat paljon herättelyä

Tässä raha-asiassa yrittäjät tarvitsevat paljon herättelyä

Laskuttaminen, saatavien seuraaminen ja perintä ovat asioita, joissa yrittäjät joustavat liikaa.

|

Yrittäjät kiinnittävät liian vähän huomiota myyntisaamisten kiertoon. Se on aihe, jossa joustetaan liian helposti.
Näin sanoo espoolaisen tilitoimisto Leppävaaran Laskennan hallituksen puheenjohtaja Tuomas Tahvanainen.

Hän jakaa toisen kokeneen tilitoimistoyrittäjän ja kouluttajan Leena Rekola-Niemisen kommentin, jonka mukaan erityisesti pienten yritysten omistajat ovat haluttomia ja jopa arkoja huolehtimaan saatavistaan.

– On varsin yleinen tilanne, että laskujen maksuehto on 14 vuorokautta, mutta taseessa todellinen rahojen kotiuttaminen on jotain aivan muuta, Rekola-Nieminen sanoi elokuussa Y-Studiolle.

Tahvanaisen mukaan kyse ei ole pelkästään iso-pieni-asetelmasta, vaan maksut venyvät pientenkin yritysten välisessä kaupankäynnissä. Suurimpia syitä maksuviiveisiin ovat taloudelliset vaikeudet ja tahallinen viivyttely.

– Yrittäjät eivät ole vieläkään heränneet saatavien tehokkaaseen seurantaan. Kaikki lähtee asiakashallinnasta, sopimuksista ja laskutuksesta. Sopimuksissa on kirjattava tarkasti maksuehdot ja laskutusta täytyy seurata, Tahvanainen kertoo.

– Yrittäjän kannattaa etsiä erilaisia vaihtoehtoja myyntisaatavien kierron nopeuttamiseksi esimerkiksi tilitoimistonsa kanssa. Ratkaisuja on paljon aina perintäpalveluista factoringiin eli laskusaatavien rahoitukseen, hän jatkaa.

Taloushallinnon asiantuntija pitää liian yleisenä tilannetta, jossa yrittäjä laskuttaa asiakkaitaan epäsäännöllisesti, jopa kuukausia myöhemmin.

– Se on todella ongelmallista toisenkin osapuolen kannalta, sillä asiakas ei pysty seuraamaan ajantasaisesti kulupuoltaan.

Tahvanainen patistaa yrityksiä myös kiinnittämään enemmän huomiota asiakasyrityksen taustojen tarkastamiseen ja myyntisaataviensa suojaamiseen.

Iso-pieni-asetelma

Myyntisaatavien kierron nopeuttaminen mutkistuu, jos vastapuolena on iso yritys, joka asettaa automaattisesti pitkiä maksuehtoja.

Luotonhallintapalveluja tarjoavan Intrum Justitian keväällä julkaisema maksutapaselvitys osoitti, että kaksi kolmasosaa yrityksistä on joutunut hyväksymään tavoittelemaansa pidempiä maksuaikoja.

Yleisin maksuehto yritystenkin välisessä kaupankäynnissä on 14 vuorokautta. Yli 30 päivän maksuaika on lakimuutoksen jälkeen mahdollinen vain, jos siitä on erikseen sovittu.

Tahvanainen sanoo, että maksuehdoissa on edetty askel parempaan suuntaan viime aikoina.

– Todella pitkiin maksuehtoihin törmää enää harvoin, vaikka 60 päivän maksuehtoja tuleekin vastaan.

Tahvanaisen mukaan pidempi maksuaika pitäisi aina näkyä myös hinnassa. Se on vaikeaa etenkin alihankkijoille, joilla on yksi iso asiakas.

– Isojenkin yritysten kanssa voi sopia, mutta ehdoista on käytävä ajoissa avoin keskustelu, Tahvanainen kertoo.

Fakta

Fakta: Nopeuta myyntisaatavien kiertoa

Sopimukset: Sopimuksiin pitää kirjata maksuehto ja siitä lipsumisesta seuraavat sanktiot. Varsinkin pitkissä tuotannollisissa projekteissa käyttöpääoman tarve korostuu. Käyttöpääomasta aiheutuvat ylimääräiset kulut tulee sisältyä hintoihin.

Laskutusprosessi: Laskun lähettämisen ja myyntisaatavien seuraamisen prosessit kuntoon. Seuraatko aktiivisesti myyntisaatavien kotiutumista?

Ratkaisut ja suojaus: Myyntisaatavien kiertoon pystyy vaikuttamaan aina perintäpalveluista factoringiin. Luottotappioiden välttämiseksi on syytä tarkastaa asiakasyrityksen taustat ja suojautua tarvittaessa esimerkiksi luottovakuutuksella. Nämä toimenpiteet aiheuttavat yritykselle kuluja, jotka ideaalitilanteessa pitää upottaa hintoihin.