Talous

Tilintarkastus on yrityksille pakollinen – Huomioi nämä 5 asiaa

Tilintarkastus on yrityksille pakollinen – Huomioi nämä 5 asiaa

Tilintarkastaja tarkastaa talouslukujen lisäksi yhtiön hallintoa ja voi antaa neuvoja esimerkiksi verotukseen.

| |

Tilintarkastus on pk-yritykselle lakisääteinen toimenpide, jossa ulkopuolinen ja riippumaton tilintarkastaja käy läpi yrityksen tilinpäätöksen ja antaa siitä raportin. Tilintarkastuskertomus liitetään tilinpäätökseen ja toimitetaan kaupparekisteriin, jolloin se on julkisesti saatavilla yhdessä tilinpäätöksen kanssa. Kaikkein pienimpien yritysten ei ole pakko teettää tilintarkastusta, mutta joskus se voi olla tarpeen.

Tilintarkastusasiantuntija Riitta Laine tilintarkastajien edunvalvojajärjestö Suomen Tilintarkastajista kertoo nyt pk-yrittäjän näkökulmasta olennaisimmat asiat tilintarkastuksesta.

Riitta Laine tilintarkastus

1. Riippumaton kuva yhtiön taloudesta

Tilintarkastuksen tavoitteena on riippumattomasti ja objektiivisesti varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätöksen lisäksi tilintarkastaja tarkastaa samalla myös yhtiön kirjanpitoa ja hallintoa ja voi pyytää yhtiötä korjaamaan havaitsemiaan puutteita.

– Tilintarkastuksen tavoitteena on, että yhtiön tilinpäätöksen lukija voi luottaa siinä olevaan tietoon, Laine sanoo.

2. Vain pienimmät yhtiöt eivät ole tilintarkastusvelvollisia

Lähtökohtaisesti kaikki muut paitsi aivan pienimmät yritykset ovat tilintarkastusvelvollisia. Lain mukaan tilintarkastusvelvollisuudelta välttyvät yritykset, joissa sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella täyttyy korkeintaan yksi seuraavista ehdoista: taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa ja yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastusvelvollisuus koskee automaattisesti kaikkia holding-yhtiöitä, säätiöitä ja yli 30 asunnon asunto-osakeyhtiöitä.

Laineen mukaan myös pienempien yritysten kannattaa joskus pohtia, voisiko tilintarkastus tuoda niille lisäluottamusta esimerkiksi lainaa hakiessa tai merkittävää sopimusta tehtäessä. Toinen näkökulma on se, että tilintarkastaja voi antaa yritykselle esimerkiksi kirjanpidollisia ja verotuksellisia neuvoja.

– Yritysjohdolla on osakeyhtiölain mukaan vastuu yhtiön varojen hoidosta ja hallinnosta. Tilintarkastaja auttaa yritysjohtoa tässä tehtävässä.

3. Prosessi voi alkaa jo kesken tilikauden

Tilintarkastusprosessi voidaan aloittaa jo kesken tilikauden, mutta viimeistään tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Laine suosittelee tilintarkastuksen aloittamista ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista, jotta mahdolliset puutteet on helpompi korjata.

Monen pk-yrityksen voi olla järkevää olla yhteydessä tilintarkastajaan jo hyvissä ajoin ennen tilikauden loppumista ja kertoa tilikauden tapahtumista ja tulevista suunnitelmista.

4. Virheitä voi tapahtua monissa vaiheissa

Tilintarkastuksen yhteydessä saattaa Laineen mukaan paljastua esimerkiksi se, että yhtiö ei ole pitänyt lakisääteisiä kokouksia tai päättänyt asioista, joista olisi pitänyt päättää. Lisäksi kaupparekisteritiedot saattavat olla puutteellisia.

Hallinnollisten puutteiden lisäksi tilintarkastaja saattaa havaita huolimattomuutta kirjanpidossa.

– Tilinpäätöksen kaikissa vaiheissa on mahdollista tehdä tahallisia tai tahattomia virheitä.

Tilintarkastaja antaa ensin yhtiön johdolle mahdollisuuden tehdä tarvittavat korjaukset havaittuihin puutteisiin. Jos puutteet korjataan, hän voi antaa puhtaan tilintarkastuskertomuksen. Jos taas yritys ei suostu korjaamaan virheitä, joita tilintarkastaja pitää olennaisina, asia näkyy tilintarkastuskertomuksessa. Virheiden korjaaminen on yrityksen johdon vastuulla.

Laine sanoo, että suurin osa yrityksistä hoitaa asiansa hyvin, mutta virheitä sattuu joskus huolellisillekin yrityksille.

5. Avoin kommunikaatio on tärkeintä

Lain mukaan tilintarkastajalle pitää varata kuukausi aikaa tilintarkastuksen tekemiseen ennen yhtiökokousta. Ennakointi on tärkeää, koska keväisin yrityksillä on usein kiire tilinpäätöksen ja muiden lainmukaisten velvoitteiden kanssa.

Käytännössä yrityksen on toimitettava tilintarkastajalle tilinpäätöksen lisäksi kaikki kirjanpitoaineisto sekä yrityksen toimintaan liittyvät merkittävät pöytäkirjat ja sopimukset. Laineen mukaan oleellista on avoin kommunikaatio hyvissä ajoin. Joku tilintarkastaja esimerkiksi saattaa tehdä kaiken työn etänä, toinen taas saattaa haluta tavata ja jutella kasvotusten.

– Ja jos yrityksellä on varastoa, on hyvä selvittää, haluaako tilintarkastaja tulla katsomaan inventaariota, joka tehdään tilikauden aikana. Keväällä jälkikäteen asiaa on myöhäistä miettiä.

Laine muistuttaa, että lain mukaan yrityksen johdon on avustettava tilintarkastajaa tekemään työnsä parhaansa mukaan.

– Mutta pelätä ei tarvitse. Tilintarkastaja ei ole poliisi, vaan ennemmin konsultti ja yrittäjän ystävä.

Fakta

3 x Tilintarkastukseen valmistautuminen

Valitse tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi ei voi valita ketä tahansa. PRH:n sivuilta löytyy tilintarkastajarekisteri, josta sopivaa tilintarkastajaa voi hakea. Kannattaa esimerkiksi miettiä, löytyisikö yhtiön omaan liiketoiminta-alaan erikoistunutta tarkastajaa. Kun tilintarkastajalta on saatu suostumus, valinta pitää hyväksyä yhtiökokouksessa ja ilmoittaa sen jälkeen kaupparekisteriin.

Kommunikoi avoimesti ja rehellisesti. Paras lopputulos tilintarkastuksesta syntyy, kun yhtiön johto ja tilintarkastaja kommunikoivat avoimesti ja rehellisesti. Oleellista on, että molemmin puolin uskalletaan kysyä ja kertoa olennaisista asioista.

Ennakoi. Tilintarkastuksen aikatauluun kannattaa kiinnittää huomiota yrityksessä. Huono tilanne on, jos tilintarkastuksessa löytyy puutteita sen jälkeen, kun yhtiön johto on jo allekirjoittanut tilinpäätöksen. Siksi tilintarkastus kannattaa aikataulujen puitteissa tehdä ja keskustelut käydä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Iso investointi vaatii juustoyrittäjältä lisää myyntiä ja nuukuutta – ”Luiden päällä ei ole paljon mitään”

Herkkujuustola suunnitteli historiansa suurinta investointia yli kymmenen vuotta. Tilinpäätöksillä oli merkittävä rooli pankkilainan saamisessa.

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan? Tässä vastaukset

Tilinpäätös koostaa tilikauden tapahtumat yhteen. Yrittäjälle se on tärkeä keino arvioida myös yrityksen tulevaa kehitystä.

Vinkkejä tilitoimiston valintaan – varmista ammattitaito ja luota muiden kokemuksiin

Yrityksen johto vastaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta, joten tilitoimisto kannattaa valita huolellisesti, kirjoittaa Aldian Tiina Raatikainen.

Yrityksen tilinpäätös edessä – miten tulokseen voi vaikuttaa?

Yrityksen tilinpäätös pitää laatia niin, että se antaa liiketoiminnasta todenmukaisen kuvan.

4 kysymystä luottotappioista ja kuinka välttää ne

Jo yksi suuri luottotappio heikentää yrityksen kannattavuutta. Huolehdi laskutuksesta ja saatavien perinnästä.

Asiakkaan konkurssi toi yli sadan tonnin luottotappion – konepaja rehkii selvitäkseen iskusta

Mecran uusi omistaja joutui tulikokeeseen, kun kassaan tuli valtava aukko ja viidennes kapasiteetista jäi äkisti käyttämättä.

Kuinka omaa pääomaa vahvistetaan? 5 keinoa

Huono kannattavuus voi painaa oman pääoman miinukselle. Yhtiön hallitus on velvollinen seuraamaan määrää.

Kannattaako tilintarkastus, jos pakko poistuu?

Vaikka tilintarkastusta ei olisi välttämätöntä tehdä, voi rahoittaja vaatia sitä myös jatkossa.

Miltä yrityksen tulos näyttää? 10 keinoa vaikuttaa siihen

Hyvä ennakointi auttaa, kun yritys haluaa vaikuttaa tuloslaskelman viimeiseen riviin.

Lataa lisää