Talous

Yrityksen tilinpäätös edessä – miten tulokseen voi vaikuttaa?
Kaikkein pienempien yritysten ei ole pakko laatia tilinpäätöstä, mutta se kannattaa silti, sillä tietoja käytetään esimerkiksi verotuksen pohjana.

Yrityksen tilinpäätös edessä – miten tulokseen voi vaikuttaa?

Yrityksen tilinpäätös pitää laatia niin, että se antaa liiketoiminnasta todenmukaisen kuvan.

| |

Tilikaudelta tehtävä yrityksen tilinpäätös selvittää sen taloudellisen tuloksen ja varallisuuden. Tilinpäätökseen voi vaikuttaa vielä joitakin osin tilikauden päättymisen jälkeen.

Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla ja henkilöyhtiöillä näitä keinoja on hieman, osakeyhtiöillä taas ei juurikaan, sanoo kokenut tilitoimistoyrittäjä Sirpa Koponen.

– Tavoitteena on tilinpäätös, joka antaa oikean kuvan siitä, miten yrityksellä menee, korostaa Koponen, joka on myös tilintarkastaja ja nimeään kantavan Tilipalvelu Sirpa Koposen toimitusjohtaja.

Tilinpäätökseen valmistautuminen on syytä aloittaa jo ennen tilikauden päättymistä. Silloin tulokseen voi vaikuttaa esimerkiksi optimoimalla palkkoja ja kirjaamalla luottotappiot.

Huomioi nämä, kun valmistaudut tilinpäätökseen:

1. Jaksotukset

Yrityksen tilinpäätös pitää laatia niin, että se antaa todenmukaisen kuvan yrityksen toiminnasta ja tilikauden tuloksesta. Tulojen ja menojen kohdistaminen oikealle tilikaudelle on keskeistä. Tämä koskee esimerkiksi yrityksen laskuttamatonta myyntiä tilikauden vaihtuessa.

Koponen muistuttaa olennaisuusperiaatteesta. Sen mukaan tilinpäätöksen kannalta vähäisiä kuluja ei jaksoteta, vaikka ne menisivät kahdelle eri tilikaudelle.

Lähtökohtaisesti tulo syntyy, kun tavara tai palvelu siirtyy myyjältä ostajalle. Poikkeuksena tähän on pitkäkestoisiin projekteihin sovellettava osatuloutus.

Etenkin rakennusalalla on isoja, projektiluonteisia urakoita. Niiden tuotot voidaan kirjata joko kertatuloutuksena projektin valmistuessa tai osatuloutuksena projektin valmiusasteen perusteella.

Johdonmukaisuuden periaate edellyttää, että kerran valittuja tilinpäätöksen jaksotus- ja arvostusratkaisuja noudatetaan tilinpäätöksestä toiseen.

2. Poistot

Yrityksen isot hankintamenot, kuten uudet koneet ja kalusto, jaksotetaan kirjanpidossa useammalle tilikaudelle poistoina. Poistoja tehdään omaisuuden arvon alenemisen vuoksi.

Hankintakulu kirjataan yrityksen taseeseen, josta tehdään suunnitelman mukaisia poistoja. Ne koskevat lähtökohtaisesti kaikenkokoisia kirjanpitovelvollisia mikroyrityksiä myöten. Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla on muita enemmän joustovaraa poistojen osalta, koska niiden ei tarvitse tehdä poistoja suunnitelmien mukaan.

– Pienen yrityksen pitää varmistaa, että taseessa olevan ja käyvän arvon välillä ei ole suurta eroa. Jossain kohtaa poistoja on kuitenkin tehtävä, koska omaisuus kuluu, Koponen huomauttaa.

Poistot vaativat suunnitelmallisuutta. Koposen kokemus on, että on järkevintä tehdä ne verolainsäädännön sallimina enimmäispoistoina. Tietyissä tilanteissa on silti paikallaan miettiä, tehdäänkö näin. Kun esimerkiksi kuljetusliike hankkii uuden auton marraskuussa, elinkeinoverolaki sallii täyden poiston heti tilikauden päättyessä vuodenvaihteessa.

– Yleinen kirjoittamaton sääntö on, että ison tai olennaisen omaisuuden osalta tehdään kuitenkin vain pienempi poisto. Silloin tilinpäätös näyttää oikeammalta.

3. Lomapalkkavelka

Työntekijöiden palkat sivukuluineen ovat työnantajayritykselle merkittävä kustannus. Lomapalkkavelka kertoo, paljonko on sellaista työntekijöille kertynyttä palkkaa, jota ei ole vielä maksettu. Tähän sisältyvät myös sosiaalikulut.

Lomapalkkavaraus näkyy yhtiön tuloksessa. Varausta puretaan silloin, kun lomia pidetään. Lomapalkkojen jaksotukseen vaikuttavat muun muassa työntekijämäärän ja palkkojen muutokset sekä lomien ajankohdat.

4. Varaston inventointi

Jos yrityksellä on vaihto-omaisuutta, varaston arvo pitää selvittää tilinpäätöstä varten. Myös esimerkiksi asiakkaille tuotettavien palvelujen suorittamiseen kuuluvat aineet ovat keskeneräisinä töinä vaihto-omaisuutta.

– Varsinkin pienissä yrityksissä varasto voi muodostaa merkittävän osan omaisuudesta ja vaikuttaa siten tulokseen, Koponen muistuttaa.

Siksi on tärkeää, että arvo on tilinpäätöksessä oikein. Varaston kasvu edelliseen tilinpäätökseen nähden pienentää yrityksen kuluja, kun taas sen kutistuminen kasvattaa kuluja.

5. Toimintavaraus

Toiminimi tai henkilöyhtiö, jonka yhtiömiehenä on vain luonnollisia henkilöitä, voi tehdä toimintavarauksen työntekijöille maksetuista palkoista. Se tarkoittaa verotettavan tuloksen siirtämistä myöhemmille vuosille.

Toimintavaraus voi olla enintään 30 prosenttia niiden ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrästä, jotka on maksettu tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

– Toimintavaraus kannattaisi tehdä vain silloin, kun yrityksellä on yllätyksellisen suuri tulos, jolloin veroprosentti nousee paljon. Ja se kannattaa purkaa heti, kun tulos on taas vähän pienempi, Koponen neuvoo.

Hän kehottaa miettimään myös toimintavarauksen vaikutusta myöhempien vuosien verotettavaan tuloon.

Fakta

Toimi näin, jotta yrityksen tilinpäätös valmistuu

Toimita dokumentit, kuten kuitit ja tositteet, kirjanpitoon hyvissä ajoin. Muista myös esimerkiksi puuttuvat osto- ja myyntilaskut sekä yrityksen leasing-sopimukset. Huolehdi näistä viimeistään heti tilikauden päättymisen jälkeen.

Toimita matkalaskut, ajopäiväkirja ja päivärahalistaukset. Tilitoimistoyrittäjä Sirpa Koposen mukaan toiminimiyrittäjiä saa usein muistutella etenkin näistä. Osakeyhtiössä ja henkilöyhtiöissä nämä hoidetaan nykyään osana tulorekisteriä.

– Matkakustannuksilla on iso merkitys, jos yrittäjä tekee reissutyötä. Siitä tulee suuri summa kuukautta kohti, Koponen korostaa.

Hyödynnä muutkin verovähennykset. Työhuonevähennys on näistä yksi esimerkki.

Neljä kuukautta aikaa

Tilinpäätös pitää laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Osakeyhtiöissä yhtiökokous hyväksyy eli vahvistaa tilinpäätöksen sen jälkeen, kun tilintarkastus on tehty. Kaikista pienimmät yhtiöt on kuitenkin vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta.

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on toimitettava tilinpäätöstietonsa julkaistaviksi kaupparekisterissä. Yritys voi ilmoittaa tilinpäätöksen joko veroilmoituksen mukana tai sen jälkeen erikseen rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Koposen mukaan veroilmoitus lähtee yleensä kirjanpitojärjestelmästä. Joitakin asioita, kuten yrityksen osakastiedot, joudutaan täydentämään erikseen.

Kaikkein pienempien yritysten ei ole pakko laatia tilinpäätöstä, mutta sen tekeminen kannattaa silti. Sen tietoja käytetään esimerkiksi verotuksen pohjana, ja myös rahoittajat edellyttävät sitä.

Koponen arvelee, että onkin vain vähän yrityksiä, jotka eivät laadi tilinpäätöstä.

Liiketoimintaa vuoristoradalla – Kuljetinvalmistaja tietää, millaista on olla suhdanteiden armoilla

Voitosta tappioon ja takaisin nousuun. 37 vuotta syklisellä toimialalla on opettanut Ferroplania tasoittamaan laskuja ja hyödyntämään nousuja.

Iso investointi vaatii juustoyrittäjältä lisää myyntiä ja nuukuutta – ”Luiden päällä ei ole paljon mitään”

Herkkujuustola suunnitteli historiansa suurinta investointia yli kymmenen vuotta. Tilinpäätöksillä oli merkittävä rooli pankkilainan saamisessa.

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan? Tässä vastaukset

Tilinpäätös koostaa tilikauden tapahtumat yhteen. Yrittäjälle se on tärkeä keino arvioida myös yrityksen tulevaa kehitystä.

Vinkkejä tilitoimiston valintaan – varmista ammattitaito ja luota muiden kokemuksiin

Yrityksen johto vastaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta, joten tilitoimisto kannattaa valita huolellisesti, kirjoittaa Aldian Tiina Raatikainen.

4 kysymystä luottotappioista ja kuinka välttää ne

Jo yksi suuri luottotappio heikentää yrityksen kannattavuutta. Huolehdi laskutuksesta ja saatavien perinnästä.

Asiakkaan konkurssi toi yli sadan tonnin luottotappion – konepaja rehkii selvitäkseen iskusta

Mecran uusi omistaja joutui tulikokeeseen, kun kassaan tuli valtava aukko ja viidennes kapasiteetista jäi äkisti käyttämättä.

Kuinka omaa pääomaa vahvistetaan? 5 keinoa

Huono kannattavuus voi painaa oman pääoman miinukselle. Yhtiön hallitus on velvollinen seuraamaan määrää.

Kannattaako tilintarkastus, jos pakko poistuu?

Vaikka tilintarkastusta ei olisi välttämätöntä tehdä, voi rahoittaja vaatia sitä myös jatkossa.

Miltä yrityksen tulos näyttää? 10 keinoa vaikuttaa siihen

Hyvä ennakointi auttaa, kun yritys haluaa vaikuttaa tuloslaskelman viimeiseen riviin.

Lataa lisää