Verotus

Älä kapsahda näihin verotarkastuksessa

Älä kapsahda näihin verotarkastuksessa

Verotarkastusta on turha pelätä, kun yrityksen kirjanpito on kunnossa.

| |

Verotarkastus iskee vuosittain tuhansiin yrityksiin. Tarkastusten tehtävänä on pitää huoli siitä, että yritys on soveltanut lainsäädäntöä oikein.

Laadukas kirjanpito on yrittäjän paras oikeusturva. Verotuksen ja tilinpäätöksen asiantuntijan Risto Waldenin mukaan erityisen tärkeää on se, että yritys pystyy osoittamaan tarkastuksessa moitteettoman kirjanpidon ja asianmukaiset dokumentit.

Yritysten yleisimmät virheet liittyvät yksityiskulujen ja yrityksen välisten kulujen rajapintaan.

– Kaikkien yrityksen kulujen täytyy olla liiketoimintaan aidosti liittyviä kuluja. Moni yrittäjä lisää liikekuluihin luvatta esimerkiksi omia edustus- ja matkakulujaan. Nämä tulevat tarkastettavaksi verotarkastuksen yhteydessä.

Myös epäselvästi hoidetut palkka-asiat saavat erityisen huomion verotarkastuksessa.

– Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun työntekijälle maksetaan yksityiskuluja kuten henkilöauton käyttö palkan sijasta.

Tarkastuksesta tieto etukäteen

Verotarkastaja ilmestyy harvoin yrityksen ovelle ilmoittamatta. Tarkastuksen aloittamisesta sovitaan etukäteen yleensä muutama viikko etukäteen.

– Tarkastus aloitetaan alkukeskustelulla, jossa yritys kertoo toiminnastaan ja siihen liittyvistä erityispiirteistä. Pk-yritysten osalta itse tarkastus kestää yleensä yhdestä kolmeen päivään. Sen jälkeen käydään loppukeskustelu, jossa tarkastaja esittää mahdolliset epäkohdat ja lisäselvitystarpeet, Walden kertoo.

Loppukeskustelun jälkeen verotarkastajat laativat verotarkastuskertomuksen, johon verovelvollinen yrittäjä voi vielä antaa vastineensa. Mahdollinen jälkiverotus toteutetaan tarkastuskertomuksen perusteella.

– Verotarkastuksen perusteella tehdystä verotuspäätöksestä voi luonnollisesti valittaa kuten säännönmukaisestakin verotuksesta.

Verotarkastus iskee useisiin kohteisiin

Verotarkastuksessa etsitään ja tarkastetaan eri verolajien ongelma- ja tulkinta-alueita.

Waldenin mukaan tarkastelussa ovat tulo-, elinkeino-, ennakkoperintä- ja arvonlisäverotukseen liittyvät asiat. Jokaisessa verolajissa on omat erityispiirteensä ja ne ongelmat, joihin verotarkastus kohdistuu.

– Esimerkiksi tuloverotuksessa on keskeistä arvioida yrittäjän ja yrityksen omistuksen välistä rajapintaa.

Joskus myös yrittäjän lähipiiri ja työntekijät ovat verotarkastuksen kohteena.

– Varsin yleistä on myös tarkastella arvonlisäverojen vähennyskelpoisuutta.

Harmaan talouden torjuntaa

Suurin osa tarkastuksista sujuu hyvässä hengessä, mutta verottajan tehtävänä on kitkeä myös harmaata taloutta.

– Harmaan talouden tarkastukset ovat luonteeltaan olennaisesti erilaisia, koska verotarkastuksessa on jo vahvoja ennakkoepäilyksiä väärinkäytöksistä. Tällaisissa tilanteissa tarkastustoimenpiteistä ei luonnollisesti ilmoiteta etukäteen.

Waldenin mukaan verottajan jatkuvassa tehovalvonnassa ovat muun muassa ravintola- ja rakennusalat.

– Ne ovat erityisen alttiita harmaalle taloudelle, ja niissä liikkuu paljon käteisrahaa.

Fakta

4 x Vältä virheet

Yksityiskulut ja yrityksen kulut. Yleisin verotarkastuksissa esiin nouseva ongelma ovat yksityiskulujen ja yrityskulujen rajapintakysymykset. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi, miten kaikki kulut liittyvät yritystoimintaan.

Palkan ja palkanluonteisten etujen rajapinta. Palkka-asioiden ei pitäisi olla tulkinnanvaraisia. Ongelmia aiheuttaa esimerkiksi se, jos yritys maksaa työntekijälle yksityiskuluja palkan sijasta. Tällainen kulu voi liittyä esimerkiksi matkakuluihin, kulukorvauksiin tai henkilökuntaetuihin.

Omistajan ja yrityksen väliset kaupat. Omistajan ja yrityksen välisissä liiketoimissa tulee varmistua hintojen markkinaehtoisuudesta. Liian kalliilla tai liian halvalla myynti tutkitaan verotarkastuksen yhteydessä.

Osakaslaina. Myös osakaslainaan, epäselviin tositteisiin ja käteiskassaan liittyvät tilanteet aiheuttavat monelle yritykselle ongelmia verotarkastuksen yhteydessä.