Verotus

Ennakkoverotukseen tulee muutoksia – oletko kartalla?
Ennakkoveroja on syytä maksaa mahdollisimman oikein jo tilikauden aikana.

Ennakkoverotukseen tulee muutoksia – oletko kartalla?

Osakeyhtiöiden ennakkoverojen täydentäminen muuttuu. Korot alkavat juosta jo kuukauden jälkeen.

| |

Yritysten verotus muuttuu pian. Yksi oleellisimmista muutoksista liittyy ennakkoverotukseen. Vastedes on entistä järkevämpää huolehtia jo tilikauden aikana siitä, että maksaa ennakkoveroja riittävästi.

Marraskuun alusta lähtien yhteisöillä ja yhteisetuuksilla eli esimerkiksi osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla on tilikauden päättymisen jälkeen vain kuukausi aikaa täydentää ennakkoveroja ilman korkoja. Täydennyksestä käytetään nimitystä lisäennakko.

Vielä nyt ennakkoveroja voi täydentää korottomasti neljä kuukautta tilikauden päättymisestä.

– Pienillä yrityksillä pienissä veromäärissä korkotekijä on pieni. Mutta isoille yrityksille voi olla merkittävä juttu, että koroton maksuaika lyhenee kolmella kuukaudella, sanoo Taloushallintoliiton veroasiantuntija Markku Ojala.

Hän havainnollistaa muutosta esimerkillä: Yritys on maksanut ennakkoveroa vuoden aikana 10 000 euroa, mutta huomaa, että tarve olisi ollut maksaa 10 000 euroa lisää. Nykyisessä mallissa puuttuvan 10 000 euroa on voinut maksaa korottomasti veroilmoituksen jättöpäivään mennessä.

Jatkossa, kun tilikaudesta on kulunut yli kuukausi, aletaan maksamatta jääneestä verosta periä niin sanottua huojennettua viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna kaksi prosenttia.

Muutoksen jälkeen lisäennakkoa pitää myös hakea verottajalta erikseen. Sen voi kuitenkin tehdä itse verkossa OmaVero-palvelussa.

Ennakkoverojen viitteet poistuvat

Toinen verotuksen muutos liittyy ennakkoverojen kohdentumiseen.

Verohallinto lähettää edelleen yritykselle laskut ennakkoveroista etukäteen. Kun yritys muutoksen jälkeen maksaa ennakoita tai jäännösveroa, se ei voi enää valita, mille ennakkoveroerälle maksu kohdentuu. Maksulla kuitataan veroja siinä aikajärjestyksessä, kun niitä on maksamatta tai tulee maksettavaksi.

Jos yrityksellä sattuu olemaan maksujärjestely verottajan kanssa, sille ei saisi kertyä sen aikana uutta verovelkaa. Maksujärjestelyä voi pyytää verottajalta, mikäli yritys ei pysty maksamaan veroja ajallaan tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Verohallinnosta kerrotaan, että maksujärjestelyyn liittyviä maksuja voi jatkossakin maksaa erillisillä viitteillä niin, että ne kohdentuvat oikein.

– Viitteiden kanssa pitää siis olla tarkkana, jotta maksuja ei tule kohdennettua väärin ja maksujärjestely raukea, Ojala sanoo.

Tulolähdejaon poistumista valmistellaan

Yksi iso muutos, josta ei ole vielä lopullista poliittista päätöstä, on tulolähdejaon mahdollinen poistuminen verotuksesta. Asia on ollut lausuntokierroksella, ja lainsäädäntöhanketta valmistelevan asiantuntijaryhmän toimikautta on jatkettu ensi vuoden huhtikuun loppuun saakka.

Verovelvollisilla voi olla kolme eri tulolähdettä. Niitä käsitellään verotuksessa erikseen. Jos tulolähdejako poistuisi, elinkeinoverotus laajenisi kattamaan myös kiinteistöliiketoimintaa. Nykyisin kiinteistötuloja verotetaan tuloverolain perusteella. Muutos koskisi kaikkia yritysmuotoja.

Osakeyhtiöiden verotuksessa elinkeinoveroa sovellettaisiin vielä laajemmin: käytännössä kaikkia osakeyhtiön juoksevia tuloja ja menoja käsiteltäisiin tulevaisuudessa elinkeinotoiminnan tuloina ja menoina.

– Yksittäisen vuokrakiinteistön omistava yritys voisi jatkossa vähentää kiinteistötulot oman liiketoimintansa tappioista, vaikka yrityksen päätoiminta olisi muulla toimialalla ja vuokrakiinteistön osalta kyse ei olisi kiinteistöliiketoiminnasta, Ojala sanoo.

Verotukseen tulisi näin myös uusi omaisuuslaji, sijoitusluonteinen omaisuus.

– Juoksevat tulot ja menot verotettaisiin muiden liiketulojen ja -menojen joukossa. Mahdollisia luovutustappioita ei voisi vähentää kuin vastaavista sijoitusluonteisen omaisuuden voitoista.

Fakta

Yritysverotuksen muutoksia

Ennakkoveron täydentäminen muuttuu. Yritykset voivat jatkossa täydentää ennakkoverojaan korottomasti vain kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen. Vielä tällä hetkellä aikaa korottomaan täydentämiseen on neljä kuukautta. Muutos koskee osakeyhtiöitä ja osuuskuntia marraskuun alusta lähtien. Muihin yhtiömuotoihin sitä aletaan soveltaa vuoden kuluttua.

Asiointi OmaVero-palveluun. Kaikki yritysten veroasiointi siirtyy keskitetysti Verohallinnon OmaVero-palveluun. Siellä voi hakea esimerkiksi lisäennakon.

Veroilmoitukset vain sähköisesti. Marraskuusta lähtien yritys voi toimittaa veroilmoituksensa paperisesti vain poikkeustapauksissa.

Maahantuonnin alv. Vuoden 2018 alusta maahantuonnin arvonlisäverot voi ilmoittaa suoraan verottajalle Tullin sijaan.