Verotus

Muuttuuko arvonlisäveron ilmoittaminen? Selvitys herättää huolta

Muuttuuko arvonlisäveron ilmoittaminen? Selvitys herättää huolta

Yrittäjät pelkäävät työmäärän ja kustannusten kasvavan, jos arvonlisäverotietoja ryhdytään antamaan tulevaisuudessa laskukohtaisesti.

| |

Arvonlisäveron ilmoittaminen voi muuttua lähivuosina. Mahdolliset muutokset huolestuttavat yrittäjiä ja tilitoimistoja.

Verohallinto selvittää parhaillaan, miten alv-ilmoittamista olisi syytä kehittää. Nykyään arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan verottajalle kuukausittain, ellei liiketoiminta ole pientä ja yritys ole hakeutunut pidemmän verokauden piiriin.

Verohallinnon ylitarkastaja Jenni Similä sanoo, ettei nykyinen alv-ilmoitus anna riittävän tarkkaa kuvaa arvonlisäverovelvollisen toiminnasta.

Selvityksen alla on alv-ilmoituksen tietosisällön tarkentaminen eli se, että verovelvollisilta edellytettäisiin tarkempaa erittelyä esimerkiksi myynneistä. Verottaja selvittää myös mahdollisuutta siirtyä transaktiokohtaiseen eli laskukohtaiseen arvonlisäverotiedon keräämiseen.

– Verohallinnon uuden strategian mukaan pyrkimyksenä on päästä keräämään verotusta koskevat tiedot mahdollisimman lähellä verotettavaa tapahtumaa osana sähköisen taloushallinnon ekosysteemiä, Similä kertoo.

Miten tiedot kerätään?

Verohallinto on käynyt aiheesta keskusteluja tilitoimistojen, ohjelmistotoimittajien, yritysten ja niiden edunvalvontajärjestöjen kanssa.

Similän mukaan tavoitteena on tunnistaa, mitä ratkaisuja reaaliaikaisemman verotiedon kerääminen vaatisi. Hän korostaa, ettei ainoa toimintatapa voi olla jokaisen yksittäisen laskun ilmoittaminen järjestelmään käsin.

– Verovelvollisten hallinnollinen taakka ei saisi kasvaa. Laskukohtainen tieto pitäisi pystyä tuottamaan järjestelmissä ja toimittamaan meille sähköisiä rajapintoja tai muuta teknologiaa hyödyntäen siten, ettei se edellytä manuaalista työtä.

Mahdollisia ratkaisuja yksityiskohtaisemman verotiedon keräämiseen on jo.

– Erilaisia järjestelmiä on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön 16 EU-maassa. Toisaalta on tiedossa, ettei taloushallinnon automatisointi ole vielä kovin pitkällä kaikissa yrityksissä, Similä sanoo.

Laskukohtaiseen ilmoittamiseen liittyen selvitetään, millaisia eri vaihtoehtoja tiedon keräämiseen on esimerkiksi osto- ja myyntilaskutuksen ja käteis- ja korttiostojen osalta.

Pienille yrityksille vapautus?

Tilitoimistoalan edunvalvoja Taloushallintoliitto arvioi, että arvonlisäverovelvollisista yrityksistä noin 80 prosentilla ei ole laskukohtaisia tietoja valmiiksi taloushallinnon järjestelmissä ja kirjanpidossa.

– Jos näiltä yrityksiltä aletaan vaatia laskukohtaisia ilmoituksia kovin tiukoilla aikatauluilla, taloushallinnon työmäärä kasvaa merkittävästi ja kustannukset radikaalisti, korostaa Taloushallintoliiton taloushallinnon johtava asiantuntija Janne Fredman.

Liitto olisi valmis hyväksymään laskukohtaisen alv-ilmoittamisen tietyin ehdoin. Se edellyttää, ettei pienempien yritysten työmäärä ja kustannukset kasva. Verohallinnon selvityspyyntöjen on myös vähennyttävä ja alv-palautusten nopeuduttava.

Fredmanin mukaan toiveissa on myös jonkinlaiset kokorajat: käytännössä siis, ettei tarkempi alv-ilmoittaminen koskisi kaikkein pienimpiä yrityksiä. Taloushallintoliiton mielestä uudistukset pitäisi toteuttaa portaittain ja riittävän pitkällä siirtymäajalla.

”Ei enää jakseta tällaista”

Taloushallinnon kouluttaja ja Talousteeman Oy:n yrittäjä Lassi Mäkinen kertoo, että monessa pienessä ja keskisuuressa tilitoimistossa on oltu mahdollisista muutoksista kauhuissaan.

– On kommentoitu, ettei enää jakseta tällaista ja vaihdetaan vaikka kokonaan alaa. Kammottavia muutoksia, joita ei saisi tehdä.

Mäkinen sanoo vuoden alussa käyttöön otetun tulorekisterin aiheuttaneen jo taloushallinnon ammattilaisille paljon lisätyötä, kun jokaisesta palkanmaksusta pitää ilmoittaa tiedot viidessä päivässä.

Hän pelkää, että arvonlisäverojen laskutuskohtaisesta ilmoittamisesta tulisi sitäkin pahempi rasite pienille yrityksille ja tilitoimistoille.

– On selvää, etteivät mikroyritykset pysty siihen.

Muutoksia aikaisintaan 2022

Verohallinto haluaa turvata muutoksilla verokertymän. Ylitarkastaja Jenni Similä nostaa harmaan talouden torjunnan ohella esiin sen, että tahallisten virheiden lisäksi arvonlisäveroa voi jäädä maksamatta myös tahattomien virheiden vuoksi.

Verohallinnon tavoitteena on myös tehostaa toimintaa eli esimerkiksi vähentää asiakkaille lähetettäviä selvityspyyntöjä.

Similän mukaan asiasta ei ole tehty vielä mitään päätöksiä. Selvitystyö päättyy maaliskuun lopussa. Uudistus tulisi voimaan aikaisintaan vuonna 2022. Pohdittavana on myös muutosten vaiheittainen voimaantulo.

Yrittäjä, seuraa näitä tulevia veromuutoksia

Suurimpia muutoksia ovat yrittäjävähennys ja maksuperusteinen arvonlisävero.

Verokeskustelu käy kuumana, tärkein jäänyt taustalle

Miksi kaikki yritykset eivät noudata sopimusehtoja ja maksa laskuja ajallaan? kysyy Paavo Syrjö.

Arvonlisävero on todellinen viidakko: Näin uudistus vaikuttaa

Maksuperusteinen arvonlisävero on jo käytössä, kun kirjanpitolaki muuttui. Uusi laki voi teilata toisen, jossa liikevaihtoraja on suurempi.