Verotus

Markku Ojala

Kirjoittaja on Taloushallintoliiton johtava asiantuntija.

Verotarkastus pelottaa – tulee yrittäjän iholle

Verotarkastus on tehtävä aina asiallisesti. Digitalisaatio nopeuttaa tarkastuksia, kirjoittaa Taloushallintoliiton Markku Ojala.

Verottaja tekee joka vuosi tuhansia verotarkastuksia yrityksiin. Vaikka verotarkastaja ilmestyy harvoin yrityksen ovelle ilmoittamatta, moni yrittäjä suhtautuu verotarkastukseen pelokkaasti. Tämä saattaa johtua siitä, että verotarkastuksessa kajotaan yrittäjän itsemääräämisoikeuteen ja tullaan iholle, vaikka veroasiat olisivatkin kunnossa eikä perusteita pelolle olisi.

Asioiden oikeellisuuden tarkastaminen aiheuttaa tunteita ja tunnetilojen vahvuudet määräytyvät myös aiempien kokemusten kautta. Virheiden ilmetessä kyse on aina myös euromääräisistä seuraamuksista, jotka rasittavat yrittäjän kukkaroa ja aiheuttavat näin pelkoa. Jos asiat ovat kunnossa, negatiivisille tunteille ei kuitenkaan ole perustetta.

Joskus yrittäjä saattaa yllättyä verotarkastuksessa myös positiivisesti. Tarkastuksen yhteydessä saatetaan havaita jokin muu kuin verotukseen liittyvä ongelmatilanne, joten yrityksen sisäisen valvonnan kannalta voi olla jopa hyvä, jos ulkopuolinen tarkastaa toimintatapoja.

Yrittäjän on voitava odottaa, että verotarkastus tehdään asiallisesti ja nopeasti. Digitalisaation ansioista tarkastukset nopeutuvat tulevaisuudessa entisestään. Taloushallinnon menettelyt ja aineistot sähköistyvät vähitellen, mikä osaltaan nopeuttaa tarkastusten tekemistä. Samalla tarkastajan ajallinen läsnäolo tarkastuskohteessa lyhenee. Etäyhteydet ja muu teknologia toki myös muuttavat verovalvonnan ja -tarkastusten luonnetta tulevaisuudessa.

Sähköistyminen helpottaa sekä yrityksiä että verotarkastusta, kun liiketapahtumien tietosisältö saadaan liikkumaan standardissa muodossa järjestelmistä toiseen ja myös yritykseltä toiselle. Esimerkiksi verkkolaskutuksen osalta erilaiset standardit ovat saattaneet aiheuttaa sen, että kaikki tarvittava tieto ei ole välittynyt verkkolaskulla yritykseltä toiselle. Tällöin verkkolaskun tietosisältöä on jouduttu täydentämään laskun PDF-kuvilla ja ostajayritys on joutunut viemään muun muassa arvonlisäverolaskentaa varten tarvittavat tiedot taloushallintoon osin manuaalisesti.

Liiketapahtumien tietosisällön standardointi helpottaa niin yritysten arkea kuin vero- ja tilintarkastajien toimintaa, kun tietosisällöt saadaan yhtenäisiksi. Yhtenäistä aineistoa on helpompi tarkastaa siihen tarkoitukseen tehtyjen sovellusten avulla.

Muuttuivat tarkastukset sitten miten nopeiksi hyvänsä, toivomuksena on, että niissä toimitaan asiantuntevasti ja asiallisesti. Yrityksen hyväksi ja vahingoksi aiheutuvia virheitä on tutkittava samalla intensiteetillä. Taloushallintoliiton jäsentoimistojen auktorisointi ja jatkuva valvonta sekä osaamisen ylläpitovaatimukset auttavat laadun ylläpitämisessä myös veroasioissa.