Verotus

Yrittäjä, muista verovähennykset: Älä hukkaa jopa tonnien säästöä

Yrittäjä, muista verovähennykset: Älä hukkaa jopa tonnien säästöä

Verovähennykset ovat osa fiksua verosuunnittelua. Pääsääntö on, että yritystoiminnan kulut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa.

| |

Verovähennykset tuovat yrittäjälle jopa tuhansien eurojen säästöt vuodessa. Vähennyskelpoiset kulut hyödyntämällä välttyy maksamasta liikaa veroja, muistuttaa HR-tilipalvelun toimitusjohtaja ja KLT-tutkinnon suorittanut kirjanpitäjä Harri Ruokokoski.

Pääsääntö on, että yritystoiminnan kulut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Siksi kaikki todelliset kulut myös kannattaa laittaa yrityksen kirjanpitoon. Kuittia ei saa unohtaa.

Listasimme tärkeimmät verovähennykset, jotka yrittäjän on syytä muistaa.

1. Kilometrikorvaukset

Verovähennykset ovat siis osa fiksua verosuunnittelua. Ruokokoski on törmännyt usein siihen, että kilometrikorvaukset ja päivärahat maksetaan työntekijöille, mutta yrittäjä unohtaa tai ei ymmärrä ottaa niitä myös itselleen.

– Yrittäjällä on oikeus niihin samalla tavalla kuin työntekijöillä, kunhan kyseessä on yritystoimintaan liittyvä työmatka, Ruokokoski sanoo.

Työnantaja voi maksaa kilometrikorvauksia, kun työntekijä matkustaa työnsä takia omalla henkilökohtaisella autollaan. Samat kriteerit pätevät henkilöyhtiöihin ja osakeyhtiöstä palkkaa nostaviin yrittäjiin.

Hyöty on euromääräisesti sitä suurempi mitä enemmän työajoja omalla autolla on. Ruokokoski kannustaa silti hyödyntämään myös vähäiset matkat.

– Yhdenkin työmatkan verovapaat korvaukset kannattaa ottaa. Se on vähennettävä kulu yrityksen tuloverotuksessa, mutta samalla verovapaata tuloa henkilökohtaisessa verotuksessa. Hyöty on siinä mielessä kaksinkertainen.

Vuonna 2021 kilometrikorvauksen perussumma on 0,44 euroa kilometriltä. Kotimaan päivärahan enimmäissumma on puolestaan 44 euroa. Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain.

Työmatkoista tulee tehdä aina matkalasku, josta käyvät ilmi reitti ja ajokilometrit. Ruokokoski kehottaa yrittäjiä tekemään matkalaskut säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain tai vähintään neljännesvuosittain.

Verovähennykset: Elinkeinonharjoittajilla omat käytännöt

Elinkeinonharjoittajalla on muista poikkeavat kilometrikorvaus- ja päivärahakäytännöt. Sillä ei ole merkitystä, onko auto yrittäjän vai yrityksen nimissä. Ratkaisevaa on, käytetäänkö autoa enemmän yksityis- vai työajoihin.

Jos vuoden aikana ajetuista kilometreistä alle puolet liittyy yritystoimintaan, voi verovähennyksiksi laittaa kilometrikorvaukset yksityisauton käytöstä työajojen osalta.

Jos taas yli puolet kilometreistä on työajoja, verottaja katsoo auton olevan käytännössä yrityksen omaisuutta. Verovähennykset voi tehdä kaikista auton todellisista kuluista työajoja vastaavan osuuden verran.

Yksityis- ja työajot on yleensä selkeintä osoittaa ajopäiväkirjaa käyttämällä.

Yhtiömuodosta riippumatta on syytä huomioida, että kodin ja työpaikan väliset matkat katsotaan aina yksityisajoiksi, joten niistä ei voi nostaa kilometrikorvauksia yritykseltä.

2. Laitehankinnat

Yritys voi vähentää laitehankintoja tuloverotuksessa. Olennaista on, että laite todella tulee työkäyttöön. Ruokokoskelle ovat tulleet tutuksi tilanteet, joissa kuittiin on kirjattu näin mutta todellisuus on jotain muuta.

– Törmäämme näihin tilanteisiin säännöllisesti silloin tällöin.

Ruokokoski kertoo oikean elämän esimerkin lipputangosta.

– Kun tuli verotarkastus, tarkastaja kysyi, missä tämä lipputanko on. Yrittäjän vastaus oli, että kesämökillä. No miksi se sitten on kirjattu yrityksen kuluksi?

Verotarkastuksessa yrittäjällä on näyttövelvollisuus hankinnoista. Ruokokosken mukaan esimerkiksi kannettavan tietokoneen osalta on selvää, että se on välillä kotona vaikka se kuinka on yrityksen omaisuutta.

Laitehankinta voidaan vähentää kertakuluna tuloslaskelman kautta tai se voidaan aktivoida taseeseen ja tehdä siitä poistoja usean vuoden ajalle. Isompien hankintojen vähentäminen tapahtuu poistoilla.

Pienet hankinnat ja sellaiset, joiden käyttöikä on alle kolme vuotta, voidaan vähentää kertakuluna kirjanpidossa ja verotuksessa. Yksittäinen pienhankinta saa maksaa enintään 850 euroa ja yhteensä niitä voi vähentää korkeintaan 2 500 eurolla verovuodessa.

Lyhytaikaisia ja pieniä hankintoja ovat esimerkiksi matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet ja jotkut työkalut.

– Jos hankinta tulee vain yritystoimintaan, voidaan se vähentää sataprosenttisesti. Jos se taas menee puoliksi työ- ja puoliksi kotikäyttöön, on vähennysoikeuskin vain 50 prosenttia. Varovaisuuden periaate tulee aina muistaa, Ruokokoski sanoo.

Kuitti kirjanpitoon

On yrittäjän vastuulla huolehtia siitä, että tieto hankinnasta päätyy kirjanpitoon asti.

– Suuri ongelma on, että ostetaan jotain muttei tehdä sitä yrityksen nimissä eikä tuoda kuittia kirjanpitoon. Kun veroilmoitus on jätetty, ihmetellään miksei hankintaa näy kirjanpidossa. Kuitti on kuitenkin vähennyksen edellytys. Tämä on valitettavasti hämärtynyt monilta yrittäjiltä.

Sähköisiin kuitteihin siirtymisen voisi kuvitella helpottavan asiaa. Ruokokoski on kuitenkin havainnut täysin vastakkaisen ilmiön. Hän arvelee yhdeksi selitykseksi sen, kun monet kuitit ovat hajallaan useassa paikassa.

– Osa yrittäjistä on alkanut ajatella, ettei kirjanpitäjä tarvitse sähköistä kuittia – riittää vain, että ilmoittaa hankinnasta.

3. Työhuonevähennys

Verovähennyksistä työhuonevähennys kannattaa hyödyntää silloin, kun tekee säännöllisesti töitä kotona. Työskentely voi olla myös osa-aikaista.

Ruokokosken mukaan työhuonevähennykseen voi olla oikeus silloinkin, jos yrittäjä säilyttää yrityksen tarvikkeita ja laitteita kotona. Yrityksen varastotilana voi toimia tällöin huone, autotalli tai jopa autokatos.

Työtilan käytöstä aiheutuvat kulut voidaan vähentää verotuksessa joko todellisten kustannusten tai Verohallinnon määrittämän työhuonevähennyksen mukaan. Todelliset kustannukset voivat tuoda yrittäjälle suuremman euromääräisen hyödyn, mutta se myös vaatii enemmän työtä. Kulut pitää silloin selvittää ja dokumentoida.

Kustannuksia voivat olla muun muassa vuokra, lainan korot, yhtiövastike, sähkö ja lämmitys. Kulut pitää suhteuttaa työtilan kokoon esimerkiksi neliöiden tai jonkun muun vastaavan jakoperusteen mukaisesti.

Olennaista on, että tiloja todella käytetään yritystoimintaan tai muuhun tulonhankkimiseen. Työhuonekustannukset eivät myöskään saa olla kohtuuttomia suhteessa yrityksen toimintaan ja sen liikevaihtoon.

Toiminimiyrittäjä voi tehdä työhuonevähennyksen yritystoiminnan kuluna, muissa yhtiömuodoissa yrittäjä voi tehdä sen henkilökohtaisessa verotuksessa samalla tavoin kuin palkansaajat.

Osakeyhtiö voi myös maksaa vuokraa kotona työskentelevälle osakkaalle. Tilasta on tehtävä silloin kirjallinen vuokrasopimus. Myös avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat toimia näin. Ruokokoski huomauttaa, että vuokratulojen saajan pitää ilmoittaa ne henkilökohtaisessa verotuksessa.

Fakta

3 x Verovähennykset

Harri Ruokokoski kehottaa muistamaan ainakin kolme perussääntöä:

1. Verovähennettävän kulun täytyy liittyä yritystoimintaan. Jos verotarkastus osuu kohdalle, yrittäjän on pystyttävä näyttämään se toteen.

2. Kaikki yritystoimintaan liittyvät ostokset täytyy tehdä yrityksen nimissä ja maksaa yrityksen tililtä. Henkilökohtaiset hankinnat taas maksetaan omalta tililtä.

3. Vie kaikki yritystoiminnan todelliset kulut kirjanpitoon. Muista liittää mukaan kuitti ja tosite, olipa se sitten fyysinen tai sähköinen.

Yrittäjän muistilista: Tältä näyttää verotus vuonna 2019 – ja liuta muita muutoksia

Työnantajamaksut kevenevät ja kilometrikorvaus nousee. Vuodenvaihteessa otetaan käyttöön myös tulorekisteri.

Kannattaako työhuone? Puntarissa painavat raha ja uskottavuus

Yrittäjän työhuoneen valinnassa ratkaisevia tekijöitä ovat tilan sijainti, käyttömahdollisuudet ja elämän sujuvuutta tukevat asiat.