Verotus

Yrittäjän muistilista: Tältä näyttää verotus vuonna 2019 – ja liuta muita muutoksia
Vuodenvaihde on hyvää aikaa tarkistaa, kuinka hyvin arviot ennakkoveroista ovat pitäneet paikkansa.

Yrittäjän muistilista: Tältä näyttää verotus vuonna 2019 – ja liuta muita muutoksia

Työnantajamaksut kevenevät ja kilometrikorvaus nousee. Vuodenvaihteessa otetaan käyttöön myös tulorekisteri.

| |

Yritysten ja yrittäjien verotukseen on tiedossa joitakin muutoksia vuoden 2019 alussa. Myös työnantajamaksujen tasoa on tarkistettu.

Ansio- ja pääomatulot

Ansiotuloverotus kevenee, mutta kun otetaan huomioon kaikki palkansaajamaksujen muutokset, palkkatulojen verotuksen arvioidaan pysyvän suunnilleen ennallaan.

Pääomatuloveroprosentti pysyy ennallaan 30 prosentissa 30 000 euroon asti. Sen ylittävältä osalta veroprosentti on 34 prosenttia. Pääomatuloiksi luetaan muun muassa yrityksen jakaman osingon pääomatulo-osuus.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut

Työnantajan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut pienenevät keskimäärin 0,90 prosenttiyksikköä vuonna 2019. Lakisääteisiä maksuja ovat työeläke-, työttömyys-, sairaus-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Työeläkemaksu pysyy kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin vuonna 2018, mutta kilpailukykysopimuksen mukaisesti työntekijän maksuosuus nousee 0,4 prosenttiyksikköä ja työnantajan osuus pienenee saman verran.

Työnantaja perii työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2019

Tarkista YEL-työtulon määrä

YEL-työtulon alaraja nousee 12 816 euroon vuonna 2019. Se on 240 euroa enemmän kuin vuonna 2018.

Yel-tulon alaraja 2019

YEL-työtulon suuruus vaikuttaa työttömyysturvan määrään. Työeläkeyhtiöt varoittavat, että muutoksen vuoksi osa työttömyysturvan piirissä olevista yrittäjistä on vaarassa jäädä sen ulkopuolelle.

Yrittäjien kannattaa tarkistaa YEL-työtulonsa ja harkita sen nostamista vähintään 12 816 euroon. Silloin on jatkossakin oikeutettu Kelan ja työttömyyskassojen tarjoamaan työttömyysturvaan, kun työssäolo täyttyy myös muutoin.

Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Kotimaan päivärahat pysyvät ennallaan. Autolla tehdystä matkasta maksettava kilometrikorvaus nousee puolestaan yhdellä sentillä.

Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2019

Päiväraha on tarkoitettu korvaamaan työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Osapäivärahaa maksetaan yli kuuden tunnin ja kokopäivärahaa yli kymmenen tuntia kestävältä työmatkalta.

Kilometrikorvauksia työnantaja voi maksaa työntekijälle omalla autolla tehdyistä työhön liittyvistä matkoista. Kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat verovapaita.

Tulorekisteri otetaan käyttöön

Kaikki palkkatiedot pitää ilmoittaa ensi vuoden alusta lähtien kansalliseen tulorekisteriin. Ilmoitus täytyy tehdä jokaisen maksun jälkeen. Jatkossa palkka- ja tulotiedot ilmoitetaan kaikille viranomaisille, kuten verottajalle, keskitetysti tulorekisterin kautta.

Tulorekisteri koskee työnantajien ohella palkkoja tai muita tuloja maksavia yksinyrittäjiä sekä yksityishenkilöitä.

Viimeiset vuosi-ilmoitukset annetaan nykymallilla vuoden 2018 aikana maksetuista palkoista jokaiselle viranomaiselle erikseen.

Verokortti uudistuu

Verokortissa on jatkossa vain yksi tuloraja koko vuodelle. Jos se ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan.

Mikäli henkilöllä on useampi työnantaja, sama verokortti annetaan niille kaikille. Silloin on syytä seurata, kuinka paljon ansiotuloja saa eri lähteistä. Jos arvio vuoden kokonaistulosta muuttuu merkittävästi, palkansaajan kannattaa hakea muutosverokorttia OmaVero-palvelussa.

Tarkista ennakkoverot

Maksettujen ennakkoverojen määrä on syytä tarkistaa vielä ennen vuodenvaihdetta. On tyypillistä, että ne on arvioitu väärin, huomauttaa Tilitoimistoketju Rantalaisen asiantuntijapalveluiden koordinaattori Heikki Luukkonen.

– Jos ennakkoveroa maksaa liian vähän, se tietää turhia mätkyjä. Jos taas maksaa liikaa, se on kassasta pois ja rahat saa takaisin vasta vuoden kuluttua, hän korostaa.

Ennakkoveroon voi hakea muutosta verovuoden aikana OmaVero-palvelussa. Jos ennakkoveroa ei ole maksanut riittävästi, verovuoden päättymisen jälkeen voi hakea lisäennakkoa. Sen hakeminen kannattaa, jotta välttyy huojennetulta viivästyskorolta ja jäännösverolta.

Työntekijää palkkaamassa? Varo astumasta ansaan – Tee laskelmat yläkanttiin

Työntekijän tilille maksettava palkka on syytä laskea vähintään 1,5-kertaisena. Myyntiä pitäisi saada lisää ainakin kustannusten verran.

Työntekijä remmiin jo parin kuukauden jälkeen – kuinka kävi?

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle iso kynnys. Yrittäjät kertovat, miten laskivat kustannuksia.

Yrittäjä laski: Suomalainen selvästi ruotsalaista kollegaansa kalliimpi

Corrotechin työntekijöiden sivukulut ovat länsinaapurissa jopa 20 prosenttia Suomea pienemmät.