Verotus

Yrittäjän muistilista: Tältä näyttää yrityksen verovuosi 2020

Yrittäjän muistilista: Tältä näyttää yrityksen verovuosi 2020

Kotitalousvähennyksen leikkaus iskee ikävästi osaan yrityksistä, tuplapoistoista toivotaan buustia investoinneille.

|

Yrityksen verovuosi 2020 tuo vain vähän muutoksia. Esimerkiksi osakeyhtiön verotus ja toiminimen verotus säilyvät pääosin ennallaan.

Taloushallintoliiton veroasiantuntija Markku Ojala kuvaa tilannetta yllätyksettömäksi. Ojalan mukaan on hyvä, että yritysten verotus on ennustettavaa eli turha tempoilu puuttuu. Toisaalta ikävin leikkaus kohdistuu kotitalousvähennykseen, joka vaikuttaa suoraan satoihin kotitalouksille palveluja tuottaviin pk-yrityksiin.

Yrityksen verovuosi 2020: Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä laskee 2 400 eurosta 2 250 euroon. Lisäksi vähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan ja 50 prosentista 40 prosenttiin.

Tuplapoistot

Yrityksen verovuosi 2020 tuo mukanaan tuplapoistot. Tuplapoistot ovat olleet käytössä tasaisin väliajoin ja niiden tavoitteena on kasvattaa yritysten halua tehdä investointeja. Tällä kertaa tuplapoistot ovat voimassa neljä vuotta. Poistot ovat yksi keino vaikuttaa yrityksen tulokseen.

Käytännössä erillislaki tarkoittaa sitä, että yritykset voivat tehdä irtaimesta käyttöomaisuudesta 50 prosentin vuosipoistot 25 prosentin sijaan. Aikaisemmat tuplapoisto-oikeudet on rajattu tuotannollisiin investointeihin.

Näin ollen tuplapoisto-oikeus koskee aiempaa laajempaa joukkoa yrityksiä. Esimerkiksi kopiokoneen hankinnasta voi tehdä ensi vuonna tuplapoiston. Ojalan mukaan tappiota tekevät yritykset eivät edusta hyödy. Noin joka viides yritys on tappiollinen.

Työnantajan sosiaalimaksut

Työnantajan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2019. Lakisääteisiä maksuja ovat työeläke-, työttömyys-, sairaus-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Oheisesta laskelmasta näkee, että työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ovat vuonna 2020 keskimäärin 20,36 prosenttia eli 0,03-prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuonna 2019.

Tarkista YEL-työtulon määrä

YEL-työtulon alaraja nousee 260 eurolla vuoteen 2019 verrattuna. Yrittäjän eläkevakuutukseen liittyvän YEL-työtulon on oltava 13 076 euroa, jos yrittäjä haluaa olla työttömyysturvan piirissä.

Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Kotimaan päivärahat nousevat eurolla. Sen sijaan autolla tehdystä matkasta maksettava kilometrikorvaus säilyy ennallaan.

Päiväraha on tarkoitettu korvaamaan työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Osapäivärahaa maksetaan yli kuuden tunnin ja kokopäivärahaa yli kymmenen tuntia kestävältä työmatkalta.

Kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat verovapaita.

Polttoaineverot

Liikennepolttoaineiden valmisteverot nousevat vuositasolla 250 miljoonalla eurolla. Veronkorotus astuu voimaan elokuun alussa. Veronkiristysten vaikutus bensapumpuilla on noin 6–7 senttiä litralta.

Lisäksi työsuhdeautojen verotus on tarkastelussa. Tavoitteena on ohjata työsuhdeautojen käyttäjiä hankkimaan vähäpäästöisempiä autoja, esimerkiksi sähköautoja.

Tulolähdejako poistuu

Tulolähdejaon poistuminen tulee näkyväksi, kun yritys antaa veroilmoituksen vuodelta 2020. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi konepajayrityksen omistamien asuinhuoneistojen positiivinen tulos ja konepajan varsinaisen liiketoiminnan tappio lasketaan yhteen, eikä yritys joudu maksamaan veroa aiempaan tapaan.

Tulolähdejaon poistuminen koskee erityisesti osakeyhtiöitä.

Tulorekisteri

Tulorekisteriin ilmoittaminen helpottuu pienyrittäjille. Tulojen ilmoittamisen määräaika pitenee muun muassa luontoiseduista ja palkkaennakoista.

Tulorekisterin myöhästymismaksujen käyttöönotto siirtyy myös vuodella.

Pidä ennakkovero ajan tasalla – Muutosta on helppoa hakea

Alkavan yrittäjän on syytä pyrkiä arvioimaan tulotasonsa mahdollisimman realistisesti, jotta ennakkovero on kohdillaan.

Kasvuyrittäjä vaatii: Verotuksen pitää olla ennustettavaa

Peter Fredman haluaa yksinkertaisen veromallin yrittäjille ja yrityksille.

Toiminimen verotus: Mätkyt uhkaavat, jos et ole hereillä

Toiminimen verotuksessa yrittäjän yksi suuri kompastuskivi liittyy ennakkoverojen maksuun.

Osinkojen verotus on monimutkainen viritys – Katso laskukaava

Paras osinkojen veromalli olisi yrittäjiä kannustava ja yksinkertainen laskea.

Osakeyhtiön verotus: Osinkojen veronkiristykselle tyrmäys

Osakeyhtiön verosuunnittelun lähtökohta on monesti yrittäjän oma rahantarve.

Kuusi kysymystä arvonlisäverosta – Ota faktat haltuun

Arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa ilmoittautua heti, jos uskoo tilikauden liikevaihdon kohoavan yli 15 000 euron rajan.

Mikä tulorekisteri? Näin otat tulorekisterin haltuun

Tulorekisteri helpottaa yrittäjän työtaakkaa, kun palkka- ja ansiotietoja ei tarvitse enää ilmoittaa erikseen moneen paikkaan.

Tuliko firma tiensä päähän? 8 vinkkiä yrityksen lopettamiseen

Yritystoiminnan lopettaminen voi viedä helposti puolikin vuotta.

Verotarkastus on rehellisen yrittäjän edunvalvontaa

Verotarkastusta ei tarvitse pelätä, jos yrityksen verotus on hoidettu lainmukaisesti, kirjoittaa veroasiantuntija Risto Walden.

Lataa lisää