Yrittäjän osaaminen

Iso kysymys: Hyödyttääkö työterveyshuolto yritystäsi?

Kari Varkila

Kirjoittaja on Fennian johtava asiantuntija. Hän on koulutukseltaan lääketieteen ja kirurgian tohtori ja erikoislääkäri. Kari Varkilalla on pitkä kokemus terveydenhuollon johtamisesta.

Iso kysymys: Hyödyttääkö työterveyshuolto yritystäsi?

On yrittäjän etu seurata, millä hinnalla ja miten työterveyshuolto toteutuu, muistuttaa Fennian Kari Varkila.

|

Työnantajan on lain mukaan järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto, kun yrityksessä on yksikin työntekijä. Suurin osa työllistävistä yrityksistä on hoitanut asian, mutta toinen kysymys on, miten hyödyllisiksi ne kokevat ostamansa palvelut?

Yrittäjille tehtyjen kyselytutkimusten perusteella läheskään kaikki yritykset eivät koe, että työterveyspalveluista on hyötyä työkyvyn ylläpitämisessä ja sairauspoissaolojen ehkäisyssä. Varsinkin pienissä yrityksissä työterveyshuolto saatetaan mieltää kalliiksi ja turhaksi.

Keskeistä ovat työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpito. Työterveyshuolto ei ole asia, joka ratkaistaan kerran ja jätetään sen jälkeen huomiotta. Yrityksissä aletaan liian usein ihmetellä vuoden lopussa, miten työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet, sairauspoissaolot lisääntyneet ja mistäköhän on ylipäänsä maksettu.

Ongelma on, ettei pk-yrityksissä usein ole vahvaa henkilöstöosastoa niin kuin isoissa yrityksissä. Kuka silloin valvoo työterveyshuollon toteutusta? Usein se jää esimerkiksi toimitusjohtajan harteille – tai sitä ei käytännössä seurata lainkaan.

Tiedätkö, mistä yrityksesi maksaa? On yrittäjän etu seurata, miten työterveyshuolto toteutuu. Tarkkaile palvelujen kustannuksia, vertaa niitä toisiin palveluntarjoajiin ja kuuntele henkilöstön mielipiteitä palveluista.

Työkyvyn ylläpidon kannalta tärkeää on alkavien ongelmien varhainen toteaminen ja niihin puuttuminen. Mitä pidemmälle ongelmat menevät, sitä kalliimmaksi niiden ratkaiseminen tulee. Tällä alueella on vielä paljon tekemistä.

Esimerkiksi Fennia pohtii parhaillaan muutaman terveydenhuoltoon erikoistuneen yrityksen kanssa, voitaisiinko varhaiseen toteamiseen kehittää uudenlaisia sähköisiä ratkaisuja nimenomaan pk-yritysten lähtökohdista.

Pk-yritysten on mietittävä realistisesti, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mille ne voivat tehdä jotain. Ei ole järkeä panostaa vääriin asioihin. Joskus tuntuu, että yritysten harteille yritetään vierittää tehtäviä, jotka kuuluvat oikeasti yhteiskunnalle ja yksilölle itselleen.

On myös muistettava, ettei työhyvinvointia edistetä pelkästään työterveyshuollon kautta. Kyse on paljon muustakin.