Yrittäjän osaaminen

Strategia on enemmän kuin suunnitelma: se kirkastaa myös kilpailuedut

Strategia on enemmän kuin suunnitelma: se kirkastaa myös kilpailuedut

Yritysvalmentaja kertoo, mikä vision ja strategian rooli on yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

| |

Strategia ei ole vain hyödyllinen vaan jopa välttämätön työväline yrityksen suunnan ja kasvun varmistamiseksi. Se kertoo pohjimmiltaan, miten yritys erottuu kilpailijoistaan.

Näin ajattelee yrityksiä valmentavan ja konsultoivan Balentorin yritysvalmentaja Ossi Vanhamäki. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus erikokoisten yritysten valmentamisesta ja konsultoinnista muutos- ja kasvutilanteissa.

Yrityksen visio ja strategia kulkevat käsi kädessä. Hyvä, selkeä visio antaa kiintopisteen, jota kohti yritys on menossa. Strategia taas antaa ymmärryksen, minkälaista yritystä rakennetaan ja toiseksi reittisuunnitelman, millaisin askelin toivottu visio saavutetaan.

Vanhamäki kertoo, miten visio ja strategia olisi syytä huomioida yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

1. Perustamisvaihe

Yrityksen perustajalla on yleensä jokin visio, jota hän lähtee toteuttamaan. Se ei kuitenkaan aina tarkoita, että hänellä olisi selvä suunta. Omaa ideaa saatetaan toteuttaa ilman tarkempia pohdintoja siitä, mihin yritystä ollaan viemässä.

– Jos visio puuttuu, jäädään tavallaan puuhastelemaan. Ei välttämättä edes tiedetä mitä haetaan, kunhan nyt pyöritetään yritystä, Vanhamäki sanoo.

Hän korostaa suunnan merkitystä. Sen tueksi tarvitaan strategia, joka on enemmän kuin suunnitelma.

Vanhamäen mielestä strategia on ensisijaisesti ymmärrys siitä, minkälaista yritystä rakennetaan. Mikä tekee siitä erityisen ja erilaisen? Mikä on yrityksen tapa tehdä asioita? Mitä lisäarvoa yritys tuottaa?

– Kun nämä ovat selvillä, tiedetään omat kilpailuedut eli millä eväillä menestytään ja erotutaan massasta. Jos strategian pohja puuttuu, saattaa käydä niin, että olemme yritys, joita on 13 tusinassa.

Perusteellisen pohjatyön jälkeen tulee strategian toinen osa eli suunnitelma, kuinka tavoitteita lähdetään toteuttamaan käytännössä. Vanhamäki huomauttaa, ettei strategia esimerkiksi ole tae rajulle kasvulle mutta kasvukäyrä nopeutuu huomattavasti, kun yritys tietää mitä on tekemässä.

– Suunnitelman puute aiheuttaa usein sen, että oma idea yrityksen kehittymisestä jää haaveiluksi ja romanttiseksi ajatukseksi. Tai vision ja tämän hetken väliin jää liian iso aukko, koska ei ymmärretä, mitkä portaat vievät tavoitteita kohti.

2. Kasvuvaihe

Kasvua hakeva yritys tarvitsee suunnitelman erityisesti siitä, kuinka kasvu hallitaan. Vanhamäen mielestä siihen kuuluu olennaisesti ymmärrys kasvun pullonkauloista. Strategia auttaa havaitsemaan niitä ennakkoon.

Kasvun pullonkauloja voivat olla esimerkiksi yrityksen kapasiteetti ja työvoiman saatavuus. Niihin reagoiminen ei tapahdu silmänräpäyksessä.

– Yksi tärkeä kasvuyrityksen strategiakulma on, että joku menee edellä raivaamassa pullonkauloja pois.

Vanhamäki puhuu tiekartan rakentamisesta: tunnistetaan, mitkä asiat on ratkaistava ja missä järjestyksessä. Strategiatyö onkin samalla priorisointia.

– Kaikkea ei voi eikä edes tarvitse tehdä kerralla. Asiat laitetaan aikajanalle ja prioriteettijärjestykseen sen mukaan, mikä on realistista ja akuuttia.

Matkan varrella on syytä tarkistaa, että yritys pysyy kasvu-uralla.

Myös visiota kannattaa tarkastella aika ajoin: onko se edelleen se, mihin yritys haluaa ja mihin sen on realistista päästä? Mikä on tavoittelemisen arvoista?

3. Muutosvaihe

Vaikka yrityksellä olisi hyvä strategia ja tiekartta, eteen voi tulla jotakin yllättävää, joka pakottaa muuttamaan suunnitelmia. Vanhamäki painottaa, että muutostilanteissa on aina tärkeää tarkistaa, onko yrityksen strategia yhä paikkansapitävä. Se koskee niin liiketoimintamallia, suuntaa kuin agendaa.

Vanhamäen mielestä yritykset tarvitsevat herkkyyttä havaita ja tulkita toimintaympäristön muutoksia. Niihin voi varautu, esimerkiksi rakentamalla erilaisia skenaarioita.

– Tosiasiat pitää hyväksyä, kun tehdään strategisia valintoja, Vanhamäki korostaa.

Tällä hän tarkoittaa sitä, ettei yritys jämähdä vanhoihin suunnitelmiin. Jos yritys pitää niistä tiukasti kiinni eikä suuntaa olla valmiita muuttamaan, luvassa voi olla vaikeuksia. Muutoksille avoinna olevan yrityksen elinmahdollisuudet ovat paremmat.

– Muutos voi myös avata uusia mahdollisuuksia. Jos vanhoja suunnitelmia noudatetaan jääräpäisesti, joku herkullinen tilaisuus voi jäädä käyttämättä, Vanhamäki muistuttaa.

Fakta

Mikä tekee hyvän vision ja strategian?

Hyvä visio ei ole vain slogan tai lausahdus, kuten ”alueen halutuin toimija”.

Balentorin yritysvalmentaja Ossi Vanhamäki neuvoo määrittelemään vision sitä kautta, missä yrityksen halutaan olevan esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Tee se mahdollisimman konkreettisin kysymyksin:

– Minkä kokoinen yritys on silloin? Kuinka paljon työntekijöitä on? Kuinka monessa paikassa se toimii?
– Mikä yrityksen pääbisnes on?
– Mikä yrityksen toimintamalli on? Keitä yrityksen kumppanit ovat?
– Mitkä teknologiat tai tuotteet yrityksellä on käytössä?

Vision pitää olla hyvin hahmotettava.

– Jos aiotaan olla sadan työntekijän yritys seitsemällä paikkakunnalla, seuraavaksi pitää miettiä, miten sitä ruvetaan rakentamaan? Mitä asioita pitää kehittää, millä aikataululla ja missä järjestyksessä? Vanhamäki antaa esimerkin.

Hyvä strategia antaa askelmerkit

Omien kilpailuetujen tunnistaminen on strategian ydin. Se kertoo, millaista yritystä ollaan rakentamassa.

Strategia vastaa myös kysymykseen ”miten”. Strategiatyön tuloksena syntyy agenda ja tiekartta, kuinka tavoiteltua visiota kohti edetään. Strategia siis ohjaa toimintaa. Hyvä strategia huomioi yrityksen haasteet ja määrittelee keinot, joilla niihin vastataan.

Yrityksen strategiaa on syytä tarkistaa ajoittain. Vanhamäki vertaa tilannetta suunnistamiseen: suunnistajakin katsoo muutaman kerran, ollaanko oikealla reitillä ja mikä on seuraava rasti.

– Tätä on tehtävä varsinkin, kun tosielämässä rastipaikat muuttuvat aika ajoin, Vanhamäki muistuttaa.

Hallitus ja advisory board – yhtäläisyydet, erot ja mahdollisuudet

Hallitus ja advisory board ovat kummatkin yritykselle hyödyllisiä apuvälineitä toiminnan kehittämiseen. Miten ne eroavat toisistaan?

Härmän kylpylän 3 miljoonan euron brändiuudistus kosiskelee pariskuntia

Kylpyläkään ei voi enää rakentaa tulevaisuutta lapsiperheiden varaan, sillä laskeva syntyvyys muuttaa väistämättä asiakaskunnan rakennetta.

Kiinnostaako pääomasijoittaja? Tällainen on sijoituksen polku

Pääomasijoituksen polku rakentuu karkeasti neljästä osasta. Tavoitteena on aina exit.

Mikä on unelmasi ja miten sen voi saavuttaa?

Visio ja strategia täytyy miettiä huolella ja välttää turhia latteuksia.

Miksi visio on tärkeä? Katso yrittäjän upea tarina – Koko porukka päätyi Kreikkaan

Visio on iso unelma, jonka jokainen yrittäjä ja yritys haluaa saavuttaa.

Kalsarifirma tarvitsi uuden alun: ”Rahaa paloi kuin krematoriossa”

The other danish guy houkutteli sijoittajaksi Supercell-miljonäärin ja tähtää edelleen 300 miljoonan euron myyntiin.

Pikkukylän kino pyörii rakkaudesta elokuviin – 17 asiakasta ratkaisee

Ylistarolainen elokuvateatteri Matin-Tupa luottaa tunnelmaan ja hyvään palveluun. Perheyritys on toiminut pian 80 vuotta.

Perheyritys uudistui ilman pakkoa: Uusi bisnes löytyi valaisimista

Purso alkoi tutkia uusia mahdollisuuksia pienin askelin. Sitä ei kannattanut tehdä vanhan, kannattavan bisneksen kustannuksella.

Strategia vastaa tärkeään kysymykseen – Älä suhtaudu siihen ylimielisesti

Yrittäjyyden professori korostaa, ettei strategia ole vain sanahelinää vaan konkreettisia tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lataa lisää