Yrittäjän osaaminen

Yrittäjän lomalista: Huolehdi nämä asiat kuntoon ennen lomalle jäämistä

Yrittäjän lomalista: Huolehdi nämä asiat kuntoon ennen lomalle jäämistä

Tärkeää on kartoittaa mahdolliset riskit jo etukäteen sekä varautua niihin.

| |

Kun yrittäjä lomailee, on aika siirtää työasiat syrjään mielestä.

Jotta yrityksen ja mahdollisen henkilöstön turvallisuus sekä työn sujuvuus ovat taattuja yrittäjän lomaillessa, on mahdollisiin riskeihin varauduttava jo ennalta.

Ensimmäinen askel on miettiä, onko yritys tarkoitus pitää kiinni vai toiminnassa loman ajan.

Fennian riskipäällikkö Petteri Sistonen kannustaa myös pohtimaan, mitä kaikkea on tehtävä, jotta yrityksen toiminta pyörii ongelmitta.

– Millaiset resurssit ja millaista varautumista se vaatii?

Kun tavoite on mielessä, tältä pohjalta kirkastetaan suunnitelma, jolla se saavutetaan.

Kolmenlaisia riskejä

Olennainen osa suunnitelman tekoa on riskien arviointi ja niiden hallinta: mihin oikeasti pitää varautua?

Riskit voidaan jakaa Sistosen mukaan eri kategorioihin: olemassa on niin henkilöihin, omaisuuteen kuin liiketoimintaan kohdistuvia uhkia.

Henkilöriskeihin varautuminen

Kesällä kesätyöntekijät saapuvat yrityksiin. Olethan vakuuttanut heidät ja huolehtinut työterveyspalveluiden järjestämisestä?

Sistonen muistuttaa yrittäjää huolehtimaan itsestään – myös loman aikana.

– Yrittäjä on henkilöstön ohella yrityksen tärkein voimavara. Lomalta pitäisi pystyä palaamaan turvallisesti takaisin.

Mahdollisten vakuutusten tarpeellisuutta on hyvä tarkastella tasaisin väliajoin. Sistonen kannustaa perehtymään huolella siihen, mitä vakuutus ylipäänsä korvaa. Vastaako se omaa tarvetta?

– Esimerkiksi koronan aikana monelta oli jäänyt huomioimatta yritystoiminnan keskeytysvakuutuksen kattavuuden osalta se, ettei globaali pandemiatilanne välttämättä kuulu korvauksen piiriin.

Keinoja hallita henkilöriskejä:

  • työterveys
  • yhteiset pelisäännöt
  • kunnollinen perehdytys työhön
  • vakuutukset

Omaisuuden ja liiketoiminnan suojaaminen

Varsinkin kesä on usein aikaa, jolloin omaisuutta kohtaavat useat riskit. Kesällä eri luonnonilmiöt voivat vahingoittaa yritystä ja sen omaisuutta. Esimerkiksi rankat ukkoskuurot voivat aiheuttaa vuotovahinkoja, sähkökatkoja ja tulipaloja.

Kesä saattaa myös houkutella varkaita, ja se on usein myös omaisuusrikosten aikaa, jolloin tehdään murtoja ja taskuvarkauksia.

Sistonen muistuttaa varmistamaan, ovatko sopimukset esimerkiksi vartiointiliikkeen kanssa kunnossa. Jos toimitilat ovat yrittäjän loman ajan kiinni, onko omaisuus suojattu jollain tapaa?

Kesä on myös otollista aikaa tietoturvauhkille, kuten tietojenkalastelulle. Niiden riski voi olla kesäisin isompi: huijaus saattaa mennä läpi helpommin kesällä kuin talvella, koska työyhteisössä voi silloin olla enemmän kokemattomampia työntekijöitä.

– Kun ohjeet ja perehdytys ovat kunnossa, ne nousevat arvoon arvaamattomaan.

Yrittäjän on hyvä varautua myös liiketoiminnan keskeytymiseen: tilauksia saatetaan esimerkiksi perua. Miten yritys toimii, jos liiketoiminta hidastuu? Siihenkin on hyvä olla suunnitelma. Esimerkiksi riittävä kassa auttaa pehmentämään iskua.

Keinoja omaisuuden ja liiketoiminnan turvaamiseen:

  • yhteiset toimintaohjeet
  • tietosuojaohjeistus
  • vakuutukset

Sujuvan työskentelyn varmistaminen

Yrittäjän on syytä huolehtia myös siitä, että työnteko sujuu kesällä ongelmitta.

Sistonen painottaa työntekijöiden perehdyttämisen tärkeyttä. Osaavatko myös kesätyöntekijät toimia? Jos joku muu hoitaa asiat, joista yrittäjä vastaa normaalisti itse, onko niistä olemassa riittävän selvät ja päivitetty ohjeet?

Myös vastuut ja tarpeelliset puhelinnumerot on tärkeää käydä läpi. Yhteiset ohjeistukset auttavat yritystä suojautumaan monelta riskiltä.

Jos yrittäjä ei pystykään palaamaan lomalta takaisin töihin, on hyvä miettiä, kuka hoitaa asiat esimerkiksi yrittäjän sairasloman aikana.

Tärkeää on myös tehdä työntekijöiden kanssa aina kirjalliset työsopimukset. Yrittäjän on syytä huolehtia myös siitä ennen lomaansa, että työntekijöiden palkka- ja loma-asiat on hoidettu kuntoon.

Koronatilanne vaati yhä myös yrityksiltä tarkkuutta. Suojautumiskeinot on syytä käydä läpi kaikkien työntekijöiden kanssa: hyvästä käsihygieniasta on yhä huolehdittava, eikä töihin tulla kipeänä. Työterveyttä kannattaa hyödyntää aktiivisesti.

Myös riittävistä etäisyyksistä on syytä pitää kiinni. Tärkeää on noudattaa viranomaisten ohjeita.

Työnteon pelisäännöistä ja tietoturvallisista tavoista toimia kannattaa sopia myös etätöiden osalta.

Sistosen mukaan yrittäjän kannattaa myös perehtyä turvalliseen etätyöhön: lakisääteinen tapaturmavakuutus ei välttämättä korvaa kaikkia etätyöpäivän aikana tapahtuneita vahinkoja, kuten tauolla tapahtuneiden askareiden aikana sattuneita vahinkoja.

Milloin jaksamisen raja tulee vastaan? ”Olen varoittava esimerkki muille”

Janne Gylling osasi ja uskalsi hakea ammattiapua. Uupuminen on vaarallinen yrittäjien ammattitauti.

Tunnistatko uupumisen oireet? Näin teet muutoksen

Uupumisen oireet on syytä ottaa vakavasti. Muutoksen yhtenä kulmakivenä on merkityksellisen tavoitteen asettaminen.

Yrittäjien jaksaminen kovalla koetuksella – Tunnistatko itse ongelman?

Yrittäjien jaksaminen on kriittistä yrityksen koko olemassaolon kannalta.

Kuinka huolehdit tiimistäsi? Terveydestä ei voi tinkiä

Hyvän työterveyshuollon merkitys yritysten kilpailutekijänä kasvanee tulevaisuudessa, kirjoittaa Akson Groupin Mikko Pirttimäki.

Yrittäjä, onko työterveys hoidossa?

Työterveys on yhtä lailla yksinyrittäjien oikeus, muistuttaa Fennian Kari Varkila.

Iso kysymys: Hyödyttääkö työterveyshuolto yritystäsi?

On yrittäjän etu seurata, millä hinnalla ja miten työterveyshuolto toteutuu, muistuttaa Fennian Kari Varkila.

Lataa lisää