Yrittäjän osaaminen

Kuinka varautua työttömyyteen? 5 kysymystä yrittäjän työttömyysturvasta

Kuinka varautua työttömyyteen? 5 kysymystä yrittäjän työttömyysturvasta

Myös yrittäjä voi varautua jo ennalta työttömyyteen. Nykyään noin 30 000 yrittäjää kuuluu työttömyyskassaan.

|

Yrittäjän työttömyysturva on viime aikoina herättänyt kiinnostusta.

Työttömyyskassaan kuuluvien yrittäjien määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana vajaalla 200 hengellä vuodessa. Tällä hetkellä Suomen yrittäjäin työttömyyskassaan (SYT) kuuluu noin 30 000 jäsentä.

Vuodenvaihteessa SYT:hen liittyi myös Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT eli nyt yrittäjillä on yksi yhteinen työttömyyskassa. Kassa maksaa päivärahaa keskimäärin 750 työttömälle yrittäjälle joka kuukausi.

SYT:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Pekka Salokoski kertoo oleellisimmat asiat yrittäjän työttömyysturvasta.

1. Miksi kuulua työttömyyskassaan ja mitä se maksaa?

Yrittäjän työttömyyskassaan kuuluminen on yrittäjän ainoa mahdollisuus saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan loppumisen jälkeen.

Kassaan voivat liittyä yrittäjät, joiden YEL-työtulo on vähintään 13 076 euroa vuodessa. Tällöin verovähennyskelpoinen jäsenmaksu on vajaat 13 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi 30 000 euron työtulolla jäsenmaksu on reilut 42 euroa kuukaudessa.

Salokoski sanoo, että jo minimityötulolla ansiosidonnainen päiväraha on noin 164 euroa kuukaudessa enemmän kuin Kelan maksama peruspäiväraha.

2. Milloin yrittäjä on oikeutettu työttömyysturvaan ja miten päivärahaa haetaan?

Yrittäjä on oikeutettu työttömyysturvaan, kun yritystoiminta on kokonaan loppunut tai työllistyminen yrityksessä on päättynyt.

Toiminimi- ja kevytyrittäjien osalta se tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksen tuotannollinen ja taloudellinen toiminta sekä YEL-vakuutuksen maksaminen on lopetettu.

Toiminnan lopettamisesta tehdään ilmoitus TE-keskukseen, joka käsittelee sen omien prosessiensa mukaisesti ja tekee sen jälkeen ilmoituksen yrittäjän työttömyydestä työttömyyskassaan.

Osake- ja kommandiittiyhtiö sekä avoin yhtiö on poistettava myös verottajan rekistereistä ennen kuin yrittäjälle voidaan maksaa työttömyyskorvausta.

Yritystoiminnan lopettamiseen kannattaa varata aina aikaa. Se voi viedä helposti puolikin vuotta.

Yrittäjän työttömyysturvan maksamisessa ei ole karenssiaikoja, mutta omavastuu on viisi arkipäivää. Yrityksen mahdollisten myyntivoittojen jaksotus saattaa myös siirtää päivärahan maksamisen aloittamista.

Ennen työttömyyspäivärahan maksamista kassa tutkii vielä, että yrittäjä täyttää yrittäjän työssäoloehdon.

Työssäoloehto täyttyy, kun päivärahan hakija on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden tarkastelujakson aikana sekä ollut samanaikaisesti SYT:n jäsen vähintään minimieläkevakuutustuloilla (13 076 euroa vuonna 2020).

3. Millaisia poikkeustilanteita yrittäjän työttömyysturva sisältää?

Salokosken mukaan kaikissa tapauksissa yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa ennen kuin yrittäjä voi olla oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Esimerkiksi jos yrittäjä on saanut maksimiajan eli 300 päivää sairauspäivärahaa Kelasta ja sairauden jatkuessa aikoo hakea työkyvyttömyyseläkettä, hänellä voi olla oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan hakuaikana tai jos hänen eläkepäätöksensä on hylätty.

Yrittäjän perheenjäsenet puolestaan voivat nykyään hakeutua palkansaajakassan jäseniksi. Aiemmin yrittäjien puolisot katsottiin työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjiksi, vaikka he eivät olisi omistaneet ainuttakaan yrityksen osaketta.

4. Kuinka suuri yrittäjän työttömyyskorvaus on ja kuinka pitkään sitä saa?

Ansiosidonnaisen päivärahan määrä perustuu kassaan valittuun vakuutustasoon, joka voi olla maksimissaan oman YEL-vuosityötulon suuruinen ja minimissään 13 076 euroa vuodessa.

Esimerkiksi 30 000 euron vuosityötulolla päivärahan suuruus on reilut 1 500 euroa kuukaudessa.

Pääsääntöisesti yrittäjä voi saada ansiopäivärahaa korkeintaan 400 päivää. Kuitenkin jos yrittäjällä on työssäoloehtoa enintään kolme vuotta, hän voi saada ansiopäivärahaa korkeintaan 300 päivää. Yli 58-vuotiaat hakijat, joilla on työssäoloehtoa vähintään viisi vuotta edellisten 20 vuoden ajalta, voivat saada päivärahaa jopa 500 päivää.

5. Saako työttömyysaikana perustaa uutta yritystä tai toimia kevytyrittäjänä?

Muutama vuosi sitten lakiin tuli niin sanottu yrittäjyyskokeilu, jonka perusteella työtön saa kokeilla uutta yritystoimintaa työttömyysaikana neljä kuukautta ilman, että yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuutta arvioidaan TE-toimistossa.

– Neljän kuukauden aikana yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää soviteltua päivärahaa koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa, Salokoski selittää.

Yrittäjyyskokeilu on tarkoitettu uuden yrityksen perustamiseen, ei siis jo lopetetun yritystoiminnan henkiin herättelemiseen.

Pia Erlundin toinen yritys kasvoi menestystarinaksi: ”Jumankauta, nyt minä olen se musta hevonen”

Entinen parturi-kampaaja tiesi aina, että jotain suurempaa on tulossa. Hänelle on tärkeää todistaa, että muotifirmakin voi olla hyvää bisnestä. Nyt yritys hipoo 2 miljoonan euron tulosta.

Tofuyritys oli aikaansa edellä – Toiminta kääntyi kunnolla kannattavaksi vasta 20 vuoden jälkeen

Yrityksen perustaminen liian aikaisessa vaiheessa saattaa tulla kalliiksi. Varhainen panostus voi kuitenkin luoda myös hyvän perustan toiminnalle: Jalotofun valttikortti on nyt suuri etumatka kilpailijoihin.

Yrittäjä on kokenut menestyksen ja tappion – Nyt hän vetää jättiketjun hotellia

Uuden oppiminen kiehtoo Ville Virkkiä, mutta omassa yrityksessä oppimisen rajat tulivat vastaan. Siksi hän haki töihin tien toiselle puolelle maailman suurimman hotelliketjun palvelukseen.

Muutosjohtaminen on kasvuyrityksessä arkipäivää – ”Vanhan toiminnan pitää muuttua uudeksi”

Yrittäjyyden professori Jarna Heinonen sanoo, että kasvuun ei voi vastata vain tekemällä enemmän.

Yrittäjä, opi katkaisemaan stressikierre – avainasemassa on oman vallan ja hallinnan vähentäminen

Yrittäjän kannattaa opetella erottamaan, mitä on pakko hoitaa itse ja mitä voi delegoida, kertoo nurmijärveläisen VJ Maa-aineksen perustaja ja omistaja Ville Sainio.

Insinööri halusi palavasti yrittäjäksi – Ruumiskylmiö vaihtui salaatiksi

Kuukauden yrittäjä Samuli Laurikainen viljelee salaattia espoolaisessa teollisuushallissa. Menestys on vaatinut positiivista elämänasennetta ja epämukavuusalueella viihtymistä.

Itseohjautuvuudella parempiin tuloksiin – Työntekijöille kannattaa antaa niin paljon valtaa, että hirvittää

Yritys voi saavuttaa itseohjautuvuuteen kannustamalla mittavia hyötyjä. Sudenkuoppia on silti syytä varoa, kirjoittaa Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantto.

Omistaja-ajattelu tuo hyötyjä sekä yrittäjälle että yhteiskunnalle

Yrittäjyys on kaiken taloudellisen toiminnan ytimessä, mutta yrittäjyyden punaisena lankana on kuitenkin tärkeää nähdä myös yrityksen omistajan näkökulma, korostaa Aho Groupin toisen polven omistaja Kari Jussi Aho.

Mikä on advisory board ja kenelle se sopii?

Advisory board tarjoaa yritykselle joustavasti tukea joko lyhyen tai pitkän aikavälin kehitystarpeisiin. Sen jäsenet tuovat vankkaa asiaosaamista omalta alaltaan.

Lataa lisää