Jaksaminen

Masennus on vaarallinen yrittäjän ammattitauti

Masennus on vaarallinen yrittäjän ammattitauti

Jopa 40 prosentilla yrittäjistä on riski uupua. Loppuunpalamisen riski on suurin kasvuyrittäjillä.

|

Uupumus ja sitä seuraava masennus ovat vaarallisia yrittäjien ammattitauteja.

Eri tutkimusten mukaan jopa 40 prosentilla yrittäjistä on riski uupua. Loppuunpalamisen riski on suurin kasvuyrittäjillä. Aihetta on tutkinut muun muassa työeläkeyhtiö Elo.

Ongelmia voi olla vaikea tunnistaa, sillä usein yrittäjän oma asenne voittaa uupumuksen tunteen.

Mielenterveysseuran erityisasiantuntijan Mirja Erlundin mukaan uupuminen uhkaa kaikkia yrittäjiä.

– Varsinkin aloitteleva yrittäjä ajattelee usein, että tilanne on vain hetkellinen. Innostus voittaa ikävät tuntemukset, ja väsymys ja uupumuksen tunteet jäävät onnistumisen, itsenäisyyden ja vapauden tunteen taakse, Erlund sanoo.

Yrittämiseen liittyy läheisesti riskienotto. Työterveyspsykologi Kristian Kurikan mukaan tämä voi johtaa siihen, että yrittäjä ottaa riskiä myös oman jaksamisensa suhteen.

Samoin taloudellinen ja maineellinen paine onnistua voivat linkittyä yrittämiseen.

– Taloudellinen riski saattaa ajaa tilanteeseen, jossa ajatellaan, että omaa jaksamista voi riskeerata lyhyellä aikavälillä. Pikkuhiljaa siitä voikin tulla pitkä aikaväli ja seurauksena olla uupumus etenkin, jos on muitakin kuormittavia tekijöitä ja suojaavat tekijät eivät ole kunnossa, Kurikka sanoo.

Suojaavista tekijöistä keskeisimpiä ovat sosiaalinen tuki eli hyvät ihmissuhteet sekä hyvä itsetunto ja kyky käsitellä ristiriitoja. Ne lisäävät voimavaroja. Mitä suuremmat voimavarat henkilöllä on, sitä paremmin hän kestää vastoinkäymisiä.

Erlundin mukaan resurssien puute ajaa monesti uupumuksen partaalle. Pienyrittäjällä ei välttämättä ole riittävästi tietoa ja osaamista hankkia itselleen apua ajoissa. Vaikka tietoa olisi, myös monen yrittäjän pakko jaksaa -asenne estää avun hankkimisen.

– Menestystä mitataan usein työntekijöiden määrällä ja liikevaihdolla, ei sillä, mikä milloinkin riittää.

Ensimmäinen merkki työuupumuksesta on usein se, että ilo tuntuu kadonneen elämästä ja työn motiivia on vaikea muistaa.

Erlund kannustaa hakemaan apua ja vertaistukea ensin toisesta yrittäjästä. Moni yrittäjä kokee jääneensä yksin yhteiskunnan ulkopuolelle, vaikka totuus olisi toinen.

– Häpeästä täytyisi päästä eroon. Jos mielenterveys mietityttää, apua voi hakea jo ihan tavallisesta terveyskeskuksesta.

7 x Tunnista uupumus ajoissa

Raskas arki. Mirja Erlundin mukaan masennuksen ja uupumuksen ensimmäinen oire on usein se, että arki tuntuu hyvin raskaalta ja ilon tunteet ovat kadonneet elämästä.

Työn imu katoaa. Jaksamistaan kannattaa miettiä myös, jos työn imu vaikuttaa kadonneen ja asiakkaat tuntuvat mahdollisuuksien sijaan rasitteilta.

Mieliala heittelee. Välillä on hyvä pysähtyä ja miettiä, miltä oikeasti tuntuu. Mielialanvaihtelut kielivät uupumuksen oireista.

Väsymyksen tunne. Jatkuva fyysisen väsymyksen tunne saattaa olla merkki työuupumuksesta.

Unettomuus. Työasiat saattavat painaa illalla ja yön pikkutunneilla niin, että unen saanti häiriintyy.

Elämäntavat muuttuvat. Masennus saattaa muuttaa elämäntapoja. Hälytyskellojen kannattaa alkaa soida, jos huomaa syövänsä lohtuun tai esimerkiksi käyttävänsä yhtäkkiä normaalia enemmän alkoholia.

Fyysiset oireet. Kehon fyysinen oireilu, kuten päänsärky ja aineenvaihduntahäiriöt saattavat kieliä masennuksesta ja uupumuksesta.