Johtaminen

Ulkopuoliselle osaamiselle isompi painoarvo – hallituksen jaettava yrittäjän arvot
Future Boardin Reetta Keränen pitää tärkeänä, että hallitusten jäsenillä ja yrittäjillä on yhteinen arvomaailma.

Ulkopuoliselle osaamiselle isompi painoarvo – hallituksen jaettava yrittäjän arvot

Tietyn alan erikoisosaaminen päihittää jopa pitkän kokemuksen, kun yritykselle haetaan ulkopuolisia hallitusjäseniä.

|

Maailman muuttuessa myös yritysten johtaminen muuttuu. Vanhassa maailmassa yritysten hallituksiin haluttiin pitkän linjan talousammattilaisia ja juristeja. Nyt hallituksen jäsenen erikoisosaamisella on aiempaa enemmän merkitystä.

Tämänsuuntaisia tuloksia antoi nuorten hallitusosaajien verkoston Future Boardin viime syksynä julkaisema kyselytutkimus. Peräti 97 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä uskoo, että tulevaisuudessa yritysten hallituksiin noustaan monipuolisemmilla taustoilla kuin nyt.

Future Boardin hallituksen puheenjohtaja Reetta Keränen uskoo, että sekä hallituksen jäsenten osaaminen että ikäjakauma monipuolistuvat.

Future Boardin kyselyn mukaan strateginen ajattelu ja liiketoimintaosaaminen ovat tärkeimpiä taitoja hallitustyöskentelyssä. Myös esimerkiksi megatrendien ymmärtämistä pidetään tärkeänä. Naisvastaajat korostivat asiakasymmärryksen tärkeyttä, miehet talouden ja rahoituksen osaamista.

Hallitus on tiimi

Mutta milloin pk-yrityksen kannattaa hankkia ulkopuolisia hallituksen jäseniä?

Yksiselitteistä vastausta ei ole. Keräsen mielestä pitää katsoa yrityksen tavoitteita ja lähtökohtia. Esimerkiksi kasvuhakuisessa startupissa ulkopuolisesta hallituksesta voi olla hyötyä jo alkuvaiheessa. Toisen yrityksen toimintaa se saattaa taas kangistaa turhaan.

– Jos startupin strategia vaihtuu vaikkapa kolmen kuukauden välein, tiettyyn osaamispohjaan lukittu hallitus ei välttämättä olekaan kokoonpanoltaan oikea, Keränen sanoo.

Omasta kokemuksestaan Keränen on huomannut, että ulkopuolisille hallitusjäsenille tulee tarvetta silloin, kun yrittäjä alkaa kaivata arjessa yhä useammin jonkun ulkopuolisen näkemystä yritystoimintaansa. Yrityksen omistajakunnasta riippuu, minkä alan asiantuntijoita hallitukseen kannattaa ottaa.

– Jos yrityksellä on ennestään esimerkiksi vahvaa rahoitusosaamista, siihen ei välttämättä tarvita ulkopuolista näkemystä.

Keräsen mielestä hallituksesta on tärkeintä rakentaa tiimi, jonka jäsenet täydentävät toistensa osaamista.

– Vastuuhan on koko hallituksella, mutta roolitus on korostunut.

Keränen neuvoo peilaamaan hallituksen koostumusta yrityksen omistajastrategiaan, joka kaikkien hallituksen jäsenten pitää pystyä allekirjoittamaan.

Osaajia löytyy verkostoista

Esiin nousee väistämättä myös kysymys rahasta. Ulkopuolisten hallituksen jäsenten palkkaaminen maksaa, joten on puntaroitava, mitä rahan vastineeksi voi saada.

Vaikka ulkopuolinen hallitus usein toimii, se ei pysty aina tuottamaan sitä lisäarvoa, jota on odotettu. Siksi hallitusten jäsenten valintaan kannattaa käyttää aikaa ja se on tehtävä huolellisesti.

Keränen vertaa hallituksen jäsenen palkkaamista työntekijöiden rekrytointiin. Myös hallituksen jäseniä voi ja kannattaa haastatella useampaan kertaan ennen lopullisten valintojen tekemistä. Jos yrittäjällä ei ole omia verkostoja, hallitusammattilaiset tarjoavat nykyään omia rekrytointipalveluitaan, joiden avulla on mahdollista löytää osaavia hallitusjäseniä.

Kun Keränen on rekrytoinut hallituksen jäseniä omiin yrityksiinsä, hän on ottanut huomioon sekä osaamisen että persoonan.

– Ihmisen pitää osata sparrata, viedä yritystä eteenpäin ja kysyä hyviä kysymyksiä. Ja yhteinen arvomaailma on myös tosi tärkeä.

Keräsen näkemyksen mukaan osaavia hallitusammattilaisia on koko ajan paremmin tarjolla, koska esimerkiksi HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) -tutkinnon suorittaminen yleistyy. Hallitusosaajat myös kehittävät osaamistaan erilaisissa verkostoissa ja koulutuksissa. Keränen sanoo hallitustoiminnan ylipäänsä ammattimaistuneen.

Vaihtoehtona advisory board

Ulkopuolisia hallituksen jäseniä keveämpi ja joustavampi vaihtoehto yritykselle on advisory board eli niin sanottu neuvottelukunta. Advisory-tiimi ei ole juridisesti vastuussa koko yrityksen toiminnasta, vaan sen voi perustaa edistämään esimerkiksi vain tiettyä liiketoiminnan osa-aluetta.

– Jos advisory boardin tehtävä on liian yleinen eikä niin aikaan sidottu, jäsenten sitouttaminen voi olla haastavaa, Keränen huomauttaa.

Fakta

Hallitus vai advisory board?

Hallitus on osakeyhtiön lakisääteinen luottamuselin, joka on juridisesti vastuussa yrityksen toiminnasta. Advisory board taas on vapaamuotoisempi neuvonantajaelin, jonka tehtävät yritys voi itse määrittää.

Hallituksen jäsenen on oltava täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka ei saa olla konkurssissa. Advisory boardissa tällaisia rajoituksia ei ole.

Ulkopuolinen hallitus toimii hyvin esimerkiksi yritykselle, jonka omistajastrategia on selvillä ja joka tarvitsee syvällistä asiantuntijaosaamista eri liiketoiminnan osa-alueilta.

Advisory board voi puolestaan olla projektiluonteisempi ja soveltua hyvin esimerkiksi jonkin ylimenokauden liiketoiminnan avuksi. Advisory board voi olla nuorelle ja pienelle yritykselle myös yksi tapa kokeilla, millaista apua ulkopuolisesta tiimistä on, siis eräänlainen ulkopuolisen hallituksen esiaste.

Yrityksellä voi olla samaan aikaan sekä advisory board että hallitus, jossa on ulkopuolisia, riippumattomia jäseniä. Niissä voi olla myös samoja jäseniä.

Entistä paremmaksi – Hyvä hallitus sparraa yhtiöitä menestykseen

Hyvä hallitus on yrityksen toiminnan edistäjä ja kehityskohtien tunnistaja. Hallitusammattilainen kertoo, mitkä asiat hallitusta perustavan on syytä tietää.

Pieni firma pyörii myös ilman toimitusjohtajaa

Arki sujuu, kun omistajat ovat samanmielisiä. Tarvittaessa mennään enemmistöpäätöksellä, kirjoittaa Sähköasennus Peltolan Jari Peltola.

Terveysyritys heitti statukset romukoppaan ja luopui esimiehistä

Helttiä johtavan Timo Lapin johtamisfilosofiassa luottamus tuo luotettavuutta. Hän on riisunut myös omaa valtaansa.

Klassinen makeisyritys palkkasi ulkopuolisen vetäjän – Sitten alkoi tapahtua

Brunberg on löytänyt oman keinonsa kasvaa ja uusiutua kilpailluilla markkinoilla.

Omistajuus on enemmän kuin työskentelyä kädet savessa

Omistajuus on aktiivista hallitustyötä, uusien mahdollisuuksien ja pääoman tarjoamista yrityksen kasvattamiseksi, kirjoittaa Rukakeskuksen Kari Jussi Aho.

Yrityksen uusi vetäjä ansaitsee työrauhan

Pohdin kolmea kysymystä, kun minua kysyttiin työntekijästä toimitusjohtajaksi, kirjoittaa Korson Sähkö-Yksikön Sami Haatanen.

Mika Sutisen opit menestykseen: Hyvä johto vakuuttaa ennen ideaa

Musti ja Mirrin entinen toimitusjohtaja tarkastelee ennen sijoituspäätöstä erityisesti yrittäjien motiiveja.

Mikä saa ottamaan ison riskin aina uudelleen? Konkurssi ei pelota sijoittajaa

Mika Marjalaakson mielestä riskiä on uskallettava ottaa, jos haluaa edes mahdollisuuden onnistua.

Kasvu opetti: Yrittäjän ei pidä jäädä kukoksi tunkiolle

Yrityksen kasvu on muuttanut Smartumin Jarmo Hyökyvaaran roolia johtajana.

Lataa lisää