Johtaminen

Miten kasvun lasikatto rikotaan? Yrittäjä itse on usein kasvun suurin este

Miten kasvun lasikatto rikotaan? Yrittäjä itse on usein kasvun suurin este

Kasvun lasikatto syntyy, kun yrittäjät eivät uskalla palkata itseään parempia kasvun johtajia.

|

Kasvun lasikatto on todellinen ilmiö, joka haastaa yrittäjän johtamistaidot.

Lasikatolla tarkoitetaan tilannetta, jolloin yritys kohtaa liiketoiminnan kriittisen pisteen, eivätkä yrittäjän omat kyvyt enää riitä ylläpitämään kasvua. Jos ongelmia ei ratkaista, kasvu ja kannattavuus alkavat hiipua.

Ilmiön tunnistaa myös yritysjärjestelyihin erikoistunut konsultti Sammy Lindholm. Hän on tehnyt 15 vuoden aikana yli 200 erityyppistä yritysjärjestelyä ja ratkonut työkseen muun muassa kasvuun liittyviä ongelmia.

Lindholmin kokemusten mukaan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on karkeasti jaettuna kaksi eri lasikattoa: miljoonan ja viiden miljoonan euron liikevaihdon hujakoilla. Vastaaviin tuloksiin päädyttiin myös Kauppalehden ja Tekesin tekemässä selvityksessä muutama vuosi sitten.

Lindholm muistuttaa, että lasikaton eurorajat ovat suuntaa antavia ja toimialakohtaiset erot ovat suuret. Hän on huomannut, että lasikatto tulee vastaan usein esimerkiksi yrittäjävetoisissa palvelualan yrityksissä.

– Palvelualan yrittäjä on usein myös toimitusjohtaja, joka vastaa operatiivisesta toiminnasta, suorittavasta työstä ja taloudesta. Lisäksi hän vastaa henkilöstöstä, Lindholm sanoo.

Käytännössä yrittäjät tekevät kaikkea, mitä yrityksen pyörittäminen vaatii.

Yrittäjän oma ahkeruus riittää kasvattamaan liikevaihdon noin miljoonaan euroon. Tämän jälkeen yritystoiminta monimutkaistuu ja kaikkien palasten hallitseminen käy usein mahdottomaksi.

Sammy Lindholm, kasvun lasikatto
Liikemaailman moniottelija Sammy Lindholm on Joigro Oy:n toimitusjohtaja. Kuvaaja: Marek Sabogal

Lindholmin mielestä hälytyskellojen pitäisi soida, kun oma aika ei enää riitä kaikkeen.

– Kun liiketoiminta kasvaa ja liikkuvia osia tulee enemmän, yrittäjä ei välttämättä ehdi vastata tarjouspyyntöihin, hoitaa laskutusta, maksaa laskuja ajallaan tai huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista riittävästi. Se on iso ongelma, Lindholm sanoo.

Erityisesti laskutuksen laahaaminen saattaa saada hyvänkin liiketoiminnan polvilleen. Rahojen nopealla kotiuttamisella on iso vaikutus yrityksen kassavirralle.

Osaamiseen kannattaa panostaa

Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminta perustuu usein yrittäjän henkilökohtaiseen erityisosaamiseen ja asiantuntijuuteen. Se voi olla voimavara, mutta myös kasvun este.

– Yrittäjät ovat tyypillisesti alansa huippuja, ja heidän substanssiosaamisensa saattaa olla ihan vertaansa vailla. Samasta syystä voi olla myös hyvin vaikea rekrytoida uutta osaamista yritykseen, Lindholm pohtii.

Yrittäjien on uskallettava investoida osaamiseen, sillä sitä kasvava yritys tarvitsee. Liiketoiminnan eri osa-alueet, kuten strategiatyö, talous, markkinointi ja johtaminen, vaativat kovaa erityisosaamista, josta täytyy myös maksaa. Lindholm arvelee, että monen yrittäjän on hankala nähdä korkeaa palkkaa vaativa asiantuntija sijoitettavan rahan arvoisena.

– Tosiasia on se, että miljoonan liikevaihdon jälkeen monet yritykset tarvitsevat keskijohtoa. Vaikka monet noin miljoonan liikevaihtoa takovat yritykset tekevät hyvää tulosta, se kaikki revitään usein yrittäjän selkänahasta. Onko se lopulta edes taloudellisesti kannattavaa?

Haasteena kasvun johtamisen puute

Lindholm uskoo, että kasvun johtamisen taidot korostuvat, kun yritys haluaa ylittää viiden miljoonan liikevaihdon rajan.

Lindholmin kokemusten mukaan yrittäjien kompastuskivi kasvun johtamisessa on rekrytointi. Joskus yrittäjä saattaa yliarvioida omat kykynsä, eikä näe lisäosaamista tarpeellisena. Vaikka tarpeen tunnistaisi, yrittäjällä saattaa olla riittämättömät taidot rekrytointiin.

Lindholm suositteleekin kääntymään ammattimaisten headhunting-yritysten puoleen. Ammattilaiset auttavat yrittäjiä ymmärtämään, mitä kukin yritys milloinkin tarvitsee, ja he löytävät tehtävään sopivat ihmiset verkostoidensa avulla.

– Hyvä rekrytointi on jokaisen pennin arvoinen, Lindholm toteaa.

Pahimmillaan epäonnistunut rekrytointi voi vaarantaa koko yritystoiminnan. Siksi yrittäjien ei kannata rekrytoinnissa miettiä vain edullisinta vaihtoehtoa.

Viiden miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävän yrityksen näkökulmasta ei ole merkitystä, maksaako ulkopuolinen toimitusjohtaja tonnin tai pari enemmän, mutta juuri oikea osaaminen voi olla hyvin arvokasta.

Vaikka yrityksen kasvun, erityisesti kansainvälisille markkinoille murtautumisen kannalta ulkopuolinen osaaminen on usein taloudellisesti järkevää, Lindholmin mukaan suomalaisiin perheyrityksiin harvoin palkataan ulkopuolista toimitusjohtajaa. Sen sijaan monet yrittäjät investoivat mielellään parhaaseen kalustoon, laitteisiin ja koneisiin.

Yrittäjät saattavat myös pelätä vaikutusmahdollisuuksiensa kaventumista, jos operatiivinen johto siirtyy ulkopuolisen käsiin.

Kasvu vaatii aktiivista myyntityötä

Miljoonan ja viiden miljoonan euron liikevaihdon välillä pelaavien yritysten joukkoon mahtuu erilaisia – myös hyvin kannattavia – yrityksiä. Onko lasikaton läpäiseminen jo menestyvälle yritykselle tarpeellista?

– Joku itseäni viisaampi on sanonut, että yrityksen strategia ilman kasvua ei ole strategia, Lindholm sanoo.

Jos yritys ei etsi aktiivisesti uusia asiakkaita ja pyri kasvamaan, liiketoiminta pienenee vähitellen. Yksikään asiakassuhde ei ole ikuinen.

Vaikka liiketoiminta olisi kohtalaisen vakaalla pohjalla, Lindholmin mukaan moni yritys astuu samaan sudenkuoppaan.

– Suurin heikkous pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on myynnin puute. Asiakashankintaa tai lisämyyntiä nykyisille asiakkaille ei tehdä aktiivisesti, vaan moni firma saa uusia tilauksia esimerkiksi tyytyväisten asiakkaiden suosituksista.

Myynti ja myynnin johtamisen osaaminen ovat niitä taitoja, joita kasvava yritys tarvitsee. Yrittäjien on tärkeä panostaa myös henkilöstönsä osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen.

– Kunnollinen perehdytys ja jatkokoulutus puuttuvat monesta firmasta. Kuten jo sanoin, tuntuu olevan vaikeampaa investoida abstrakteihin kuin konkreettisiin asioihin, Lindholm tuumii.

Fakta

Tunnista kasvun haasteet ja reagoi

Aika ei enää riitä. Yrittäjät ovat usein hyvin työteliäitä ja vaativat itseltään sekä työntekijöiltään paljon. Jos ajan puutteen takia tärkeitä asioita unohtuu ja jää tekemättä, kannattaa harkita lisätyövoiman palkkaamista.

Investoi korkeaan osaamiseen. Monet yritykset panostavat rekrytoinnissa tuotannon työntekijöihin ja investoivat koneisiin ja laitteisiin. Kasvaakseen miljoonan euron liikevaihdon yli on uskallettava investoida keskijohtoon, esimerkiksi talous-, myynti- ja hr-ammattilaisiin.

Mikä digitalisaatio? Osa yrityksistä ei hyödynnä lainkaan digitalisaation luomia mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan. Olennaista on selvittää, miten oma toimiala voi hyötyä ja hyödyntää digitaalisia palveluita. Apua digiasioihin voi ostaa ulkopuolelta, sillä myös se vaatii erityisosaamista.

Selkeä strategia. Yrittäjävetoisissa firmoissa ei välttämättä ole yhtenäistä strategiaa, jolloin päivittäinen toiminta saattaa olla poukkoilevaa. Hyvä johtaja vaatii selkeää strategiaa ja noudattaa sitä. Se on kasvun edellytys.

Mikromanagerointi. Jotta pystyy johtamaan kasvua, ei voi mikromanageroida. Omalla alallaan huiput yrittäjät saattavat pyrkiä päättämään kaikesta. Ammattijohtajat palkkaavat osaamista, jota itsellä ei ole. On vanha totuus, että aina pitäisi palkata itseään parempia työntekijöitä, mutta vain harva siihen oikeasti pystyy.

Vinkit perustuvat Sammy Lindholmin haastatteluun.

Kalakauppiaan oivaltama 95 prosentin sääntö luo pohjan hyvälle työilmapiirille ja erottuvalle asiakaspalvelulle

Turkulainen kalaliike syntyi vuonna 2007 yllytyshulluuden ja järjen äänen yhdistelmästä. Yrittäjät välttelivät velkarahaa ja tekivät ensimmäiset kaksi vuotta kaiken kahdestaan.

Kilpaillulla alalla menestyy, jos tekee toisin kuin muut – Tähän luottaa Neliöt Liikkuu

Neliöt Liikkuu LKV syntyi halusta tuulettaa kiinteistönvälitysalaa. Yrityksessä välittäjä saa luoda itsestään brändin.

Miten hallitus tukee kasvua? 3 keinoa kasvun kiihdyttämiseen

Hyvä hallitus tuo yritykseen sparrausapua sekä täydentävää osaamista. Myös hallituksen jäsenten omat verkostot vievät yritystä eteenpäin kasvun tiellä.

Modulight kasvoi laseralan huipputekijäksi: Kuukauden yrittäjä avaa, miten hengissäpysymiskamppailu vaihtui menestykseen

Seppo Orsila on ollut kehittämässä laseralan huippututkimuksesta maailmalla menestyvän vientiyrityksen. Tie tiedeyhteisöstä kansainväliseen menestykseen vei yli 10 vuotta, mutta se kannatti.

Pomot alas norsunluutornista: Työilmapiiri vaatii vaalimista

Raisiolaisyrityksessä hyvän työilmapiiriin tehdään aktiivisesti töitä. Kaikkia pidetään perheenjäseninä, ja ongelmat nostetaan keskusteluun heti.

Kasvu haastaa johtajan: Vincitin Mikko Kuitunen kertoo isoimmat oivalluksensa työntekijöiden johtamisesta

Vincit on kasvanut 13 vuodessa pörssiyhtiöksi ja usean sadan henkilön työyhteisöksi. Kasvu on haastanut toimitusjohtajan miettimään työntekijöiden johtamista uudella tavalla.

Moni asia on muuttunut 10 vuodessa, mutta yksi pysyy: Kuukauden yrittäjä pitää valmistuksen Suomessa

Tamperelaisen Piruetin toimitusjohtaja Susanna Etula luottaa yrityksensä toiminnassa kotimaisuuteen. Hänen johdollaan liikevaihto ja -tulos ovat kasvaneet. Nyt yrityksessä on mukana koko perhe.

Sarjayrittäjä Kim Heiniö on ollut kehittämässä yli sataa ravintolakonseptia: Olen ollut sielultani yrittäjä koko elämäni

Soupster Familyn toimitusjohtaja Kim Heiniö kertoo, että onnistumisessa keskeisiä tekijöitä ovat olleet isot riskit, tuuri, hyvät ihmiset ja ripaus uhkarohkeutta.

Miksi ideoita ei viedä käytäntöön? 4 huomiota innovaatioista

Uudenlainen ajattelukyky ja innovaatiot vaativat yritykseltä tiettyjä toimia. Yrittäjä Ari Huusko kertoo, miten pk-yrittäjät voivat tukea innovaatioiden syntyä.

Lataa lisää