Johtaminen

Miksi visio on tärkeä? Katso yrittäjän upea tarina – koko porukka päätyi Kreikkaan

Miksi visio on tärkeä? Katso yrittäjän upea tarina – koko porukka päätyi Kreikkaan

Visio on iso unelma, jonka jokainen yrittäjä ja yritys haluaa saavuttaa.

| |

Jokainen yrittäjä ja yritys tarvitsee tavoitteen jo heti alkuvaiheessa, jota kohti sen pitää suunnata.

Keskisuurten yritysten taloushallinnon ja toiminnanohjauksen digikumppani Efima on hyvä esimerkki siitä, kuinka visio ja missio toimivat parhaimmillaan. Se innostaa, ohjaa arjen tekemistä, sitouttaa ja lopulta palkitsee.

Usein pk-yritykset miettivät visiota liian teoreettisesti.

– Meillä visio ja missio kulkevat käsi kädessä. Meidän olemassaolon tarkoitus tulee jo yrityksen nimestä eli nimi velvoittaa. Efima on kreikkaa ja tarkoittaa hyvämaineista ja kunniallista. Se ohjaa meidän toimintaamme, sanoo toimitusjohtaja Tero Salminen.

Hänen mukaansa Efima halusi olla jo perustamisvaiheessa erilainen yritys. Sen tavoitteena oli olla paras työpaikka ja saavuttaa alan paras asiakastyytyväisyys.

Neljä perustajaosakasta uskoi numeroiden seuraavan perässä, jos tavoitteet alkavat toteutua.

– Visio kuvaa tosi isoa tavoitetta ja kehitysloikkaa. Huomasimme yrityksen perustamisen jälkeen oman nimikkopaikan Kreikassa, Agia Efiman. Sovimme, että lähdemme sinne kaikki, jos tavoitteisiin päästään. Se oli aluksi läppä, mutta lunastimme lupauksemme vähän yli vuosi sitten, Salminen muistelee.

Yrittäjä sanoo vision antaneen kaikille paljon inspiraatiota. Sen ympärille on syntynyt myös paljon tarinoita.

Samalla omistajat joutuivat isoon testiin. Efimassa oli tuolloin lähes sata työntekijää ja logistisesti paikka oli haastava. Matkaa suunniteltiin yli vuosi. Lopulta kohteeseen lennettiin tilauskoneella.

Miksi yrityksen visio on tärkeä?

Efiman ensimmäinen iso visio täyttyi. Yrityksen liikevaihto on nyt yli 15 miljoonaa euroa ja seuraava tavoite on kansainvälistyä ja kasvattaa yritystä 50 miljoonaan euroon.

Kun välitavoitteet täyttyvät, Agia Efiman rannat odottavat taas suomalaisia.

– Visio on todella tärkeä pk-yritykselle. Yrittäjänä haluaa aina saada aikaiseksi jotain ja onnistua. Kun organisaatiota aletaan rakentaa, visiosta tulee koko porukalle yhteinen maali ja suunta. Visiolla on vaikutusta myös työn merkityksellisyydelle. Se korostuu koko ajan työelämässä, Salminen sanoo.

Strategian pitää elää

Yrityksiä valmentavan ja konsultoivan Balentorin yritysvalmentaja Ossi Vanhamäki listasi Y-Studiolle kolme eri vaihetta, jolloin visio, missio ja strategia päivittyvät.

Efima on omassa visiossaan vaiheessa kaksi. Sen sijaan strategia muuttuu ja elää jatkuvasti.

– Strategia on yksinkertaistettuna suunnitelma, miten tavoitteeseen mennään. Strategia on valintoja, että mitä tehdään. Vähintään yhtä tärkeää on se, että mitä ei tehdä. Eli oikean fokuksen hakemista ja jatkuvaa oppimista, Salminen luettelee.

Hänen mukaansa Efimassa mietitään strategiaa jatkuvasti.

– Strategiatyö nousi uudelle tasolle uuden hallituksen ansiosta. Seuraamme jatkuvasti, miten strategia toteutuu ja teemme korjaavia liikkeitä.

Fakta

Mikä tekee hyvän vision ja strategian?

Hyvä visio ei ole vain slogan tai lausahdus, kuten ”alueen halutuin toimija”.

Balentorin yritysvalmentaja Ossi Vanhamäki neuvoo määrittelemään vision sitä kautta, missä yrityksen halutaan olevan esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Tee se mahdollisimman konkreettisin kysymyksin:

– Minkä kokoinen yritys on silloin? Kuinka paljon työntekijöitä on? Kuinka monessa paikassa se toimii?
– Mikä yrityksen pääbisnes on?
– Mikä yrityksen toimintamalli on? Keitä yrityksen kumppanit ovat?
– Mitkä teknologiat tai tuotteet yrityksellä on käytössä?

Vision pitää olla hyvin hahmotettava.

– Jos aiotaan olla sadan työntekijän yritys seitsemällä paikkakunnalla, seuraavaksi pitää miettiä, miten sitä ruvetaan rakentamaan? Mitä asioita pitää kehittää, millä aikataululla ja missä järjestyksessä? Vanhamäki antaa esimerkin.

Hyvä strategia antaa askelmerkit

Omien kilpailuetujen tunnistaminen on strategian ydin. Se kertoo, millaista yritystä ollaan rakentamassa.

Strategia vastaa myös kysymykseen ”miten”. Strategiatyön tuloksena syntyy agenda ja tiekartta, kuinka tavoiteltua visiota kohti edetään. Strategia siis ohjaa toimintaa. Hyvä strategia huomioi yrityksen haasteet ja määrittelee keinot, joilla niihin vastataan.

Yrittäjä, opi katkaisemaan stressikierre – avainasemassa on oman vallan ja hallinnan vähentäminen

Yrittäjän kannattaa opetella erottamaan, mitä on pakko hoitaa itse ja mitä voi delegoida, kertoo nurmijärveläisen VJ Maa-aineksen perustaja ja omistaja Ville Sainio.

Insinööri halusi palavasti yrittäjäksi – Ruumiskylmiö vaihtui salaatiksi

Kuukauden yrittäjä Samuli Laurikainen viljelee salaattia espoolaisessa teollisuushallissa. Menestys on vaatinut positiivista elämänasennetta ja epämukavuusalueella viihtymistä.

Itseohjautuvuudella parempiin tuloksiin – Työntekijöille kannattaa antaa niin paljon valtaa, että hirvittää

Yritys voi saavuttaa itseohjautuvuuteen kannustamalla mittavia hyötyjä. Sudenkuoppia on silti syytä varoa, kirjoittaa Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantto.

Omistaja-ajattelu tuo hyötyjä sekä yrittäjälle että yhteiskunnalle

Yrittäjyys on kaiken taloudellisen toiminnan ytimessä, mutta yrittäjyyden punaisena lankana on kuitenkin tärkeää nähdä myös yrityksen omistajan näkökulma, korostaa Aho Groupin toisen polven omistaja Kari Jussi Aho.

Mikä on advisory board ja kenelle se sopii?

Advisory board tarjoaa yritykselle joustavasti tukea joko lyhyen tai pitkän aikavälin kehitystarpeisiin. Sen jäsenet tuovat vankkaa asiaosaamista omalta alaltaan.

Miten voin sitouttaa nuoren sukupolven yritykseen?

Nuorten työntekijöiden sitouttamisessa kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen on keskeistä, kirjoittaa Rainmakerin osakas Mika Aittamäki.

Mikä on yrittäjyyden suurin riski?

Yrittäjän täytyy oppia tunnistamaan riskit, kirjoittaa Iisalmen Alina-yrittäjä Minna Partti.

Konkurssipesästä kukoistukseen – Yrittäjäpariskunnan suunnitelmissa kolme uutta hotellia

Rovaniemeläisen Santa Parkin omistaja Ilkka Länkinen vannoo hyvän liiketoimintasuunnitelman ja palautteen keräämisen nimiin.

Yrityskaupalla yrittäjäksi? Harjoittelu tai palkkatyö on hyvä pohja

Ostamalla olemassa olevan yrityksen ei tarvitse aloittaa kaikkea nollasta, huomauttaa Salpakankaan Lääkintävoimistelu Oy:n yrittäjä ja Vuoden kuntoutusyrittäjäksi valittu Kirsi Miss.

Lataa lisää