Johtaminen

Nuorten sitouttamisessa korostuu kuuntelun taito: 4 huomiota nuorten johtamisesta

Nuorten sitouttamisessa korostuu kuuntelun taito: 4 huomiota nuorten johtamisesta

Nuorten taitava johtaminen on tärkeä keino sitouttaa tekijöitä yrityksiin. Asiantuntija kertoo tärkeimmät huomiot nuorten tekijöiden johtamisesta.

| |

Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet nopeasti: etätöiden teko on yleistynyt, ja myös nuoret sukupolvet haastavat yrittäjiä ja esimiehiä toimimaan ja johtamaan uudella tavalla.

Projektipäällikkö Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (Jamk) kertoo, että nuoret YZ-sukupolvien edustajat ovat monessa mielessä erilaisia tekijöitä kuin vanhemmat sukupolvet.

– Tätä teemaa on tutkittu jo jonkin verran, ja sieltäkin nousee tiettyjä asioita: yhteisöllisyys ja palautteen saaminen ovat nuorille tärkeitä.

Heitä motivoi töissä myös joustavuus: sen sijaan, että työpaikka olisi sama koko uran ajan, tärkeämpää on, että työ mukautuu muuhun elämään. Se voi tarkoittaa, että työnantajia on useita tai työaika on lyhennetty.

Heikkilä on parhaillaan mukana Jamkin vetämässä YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle -hankkeessa, jossa selvitetään parhaita käytäntöjä johtaa nuoria. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Hanke sai alkunsa, kun työntekijäpulasta kärsivällä matkailu- ja ravintola-alalla haluttiin selvittää, miten nuoret saataisiin innostumaan alasta ja sitoutettua paremmin. Parhaita johtamiskäytäntöjä lähdettiin selvittämään yhteistyössä keskisuomalaisten ravintola-alan yritysten kanssa.

Vaikka kokemukset ovat ravintola-alalta, ovat opit ja huomiot nuorten johtamisesta Heikkilän mukaan toimialojen rajat ylittäviä ja sovellettavissa myös muille työpaikoille.

Yrittäjien on hyvä olla tietoisia Heikkilän mukaan ainakin seuraavista seikoista.

1. Ennen rekrytointia: tavoitatko nuoret?

Työnantajamielikuva on tärkeä keino saada nuoret kiinnostumaan yrityksestä. Käytännössä kyse on siitä, millainen maine yrityksellä on.

Yrityksen sosiaalisen median kanavat ja verkkosivut ovat tärkeitä ikkunoita yrityksen toimintaan.

Heikkilä kertoo, että nuoret etsivät erityisesti omia arvoja vastaavia yrityksiä. Siksi niistä ja yrityksen toiminnan perusteista on syytä kertoa avoimesti esimerkiksi verkkosivuilla.

2. Yhdessä työskentely: perusteluja ja palautteenannon taito

Heikkilä kertoo, että nuoret on opetettu eri lailla kommentoimaan ja antamaan palautetta – myös esimiehelleen.

– He eivät tule kritisoimaan, mutta yrittäjästä saattaa tuntua siltä. Palautteen kuuntelemiseen on totuttava.

Nuoret työntekijät ovat Heikkilän mukaan usein myös kiinnostuneita kuulemaan perusteluja.

– Eräs lähiesimies kertoi, että hän joutuu perustelemaan paljon enemmän. Nuoremmat haluavat tietää, mihin asia liittyy ja miksi näin tehdään. Enää ei riitä, että sanotaan: ”Tee näin”.

Jos jokin työtapa vaihtuu, on syytä käyttää aikaa myös sen perustelemiseen ja avaamiseen, miksi muutos tehdään.

Heikkilä kertoo, että yrittäjillä ja esimiehillä on opittavaa palautteen antamisesta työntekijöille: varsinkin kehittävän, kriittisen palautteen antaminen koetaan haasteelliseksi. Miten työntekijöitä autetaan kehittymään edelleen?

Luottamus on tärkeä perusta kriittisellekin palautteenannolle. Heikkilä muistuttaa, että palautteen pitää olla oikeudenmukaista ja vuorovaikutuksen toista arvostavaa.

Arvostava vuorovaikutus on kannustavaa, ystävällistä läsnäoloa ja kuuntelua sekä kiinnostuneisuuden osoittamista ja tasavertaista keskustelua.

Tärkeään rooliin nousevat kehityskeskustelut sekä työntekijöiden kuuntelu ja heidän ehdotustensa vastaanotto myös arjen keskellä.

3. Osana työyhteisöä: Yhteisöllisyys on tärkeää

Työntekijöiden sitouttamisessa tärkeää on myös itse työyhteisö. Erityisesti nuorille tärkeä tekijä on työkulttuuri. Mukava ja yhteisöllinen työpaikka on yksi keino sitouttaa tekijöitä työhönsä.

Kaikki lähtee yrityksen johdosta ja me-hengen luomisesta. Miten työntekijät otetaan huomioon ja arvostetaanko kaikkia tekijöitä?

Esimerkiksi vanhemmille sukupolville ei välttämättä muisteta antaa palautetta.

– Nuoret vaativat palautetta ja tulevat kysymään, ja heille annetaan sitä. Sitä pitäisi muistaa antaa kaikille.

Heikkilä kertoo, että tärkeää on myös se, että työssä ollaan samalla viivalla, eli johtajat ja alaiset toimivat yhdessä samaan suuntaan.  Jos halutaan, että työntekijät joustavat, myös yrittäjän itsensäkin on joustettava esimerkiksi työaikojen suhteen.

– Kun työyhteisön, johon kuuluu eri-ikäisiä tekijöitä, saa toimimaan yhteen, se on todella hyvä asia. Mukana on vanhaa konkaria ja uutta innokasta osaajaa, jotka kyseenalaistavat ja ideoivat uutta.

Heikkilä muistuttaa, että johtaminen on ylipäänsä tärkeä taito, jolla on suora yhteys yrityksen tulokseen.

– Kyllä ihmiset tekevät töitä paremmin, kun he ovat motivoituneita ja sitoutuneita. Kun työilmapiiri on positiivinen, sillä pääsee jo pitkälle.

4. Työn imun ylläpito

Nuoremmat sukupolvet saattavat kaivata myös monipuolisempia työtehtäviä ja vaihtelevuutta tai työnkiertoa.

– Heillekin kannattaa antaa vastuuta, jotta he pystyvät kehittymään monipuolisesti.

Nuoret haluavat usein myös kokea olevansa merkityksellinen osa työyhteisöä.

Miten vahvistaa yhteishenkeä? 4 vinkkiä tiiviimpään työyhteisöön

Etätyön lisääntyessä me-hengen tärkeys kasvaa entisestään. Hyvät esimiestaidot ovat sen keskeinen peruspilari, mutta myös kollegoiden välistä vuorovaikutusta kannattaa edistää.

Itseohjautuvuudella parempiin tuloksiin – Työntekijöille kannattaa antaa niin paljon valtaa, että hirvittää

Yritys voi saavuttaa itseohjautuvuuteen kannustamalla mittavia hyötyjä. Sudenkuoppia on silti syytä varoa, kirjoittaa Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantto.

Miten voin sitouttaa nuoren sukupolven yritykseen?

Nuorten työntekijöiden sitouttamisessa kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen on keskeistä, kirjoittaa Rainmakerin osakas Mika Aittamäki.

Onko työsopimus rekrytoinnin päätepiste? ”Se on vaarallista ajattelua yrittäjiltä”

Rekrytointi ja palkkaus pitää erotella toinen toisestaan. Muuten syntyy kalliita virheitä, ja laskun maksaa aina yrittäjä.

Miten syntyy vahva yrityskulttuuri? Katso Juho Toivolan neuvot

Työpsykologi listaa, mitä yrityskulttuuri tarkoittaa, miten sitä voi kehittää ja miksi se on tärkeää.

Tahdotko esimieheksi? Mieti, pystytkö elämään näiden asioiden kanssa

Esimiehen työ on äärimmäisen antavaa. Kaikista ei kuitenkaan ole siihen, kirjoittaa Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantto.

Yrittäjän tärkeä oppi: Johtajan pitää osata olla empaattinen

Eläinklinikka Avecin toimitusjohtajan Chita Wahlroosin mielestä hyvä johtaminen vaatii vuorovaikutustaitoja ja ihmistuntemusta.

Kasvu pakotti tarkastelemaan itseäni yrittäjänä

Jos yritys haluaa menestyä uusilla paikkakunnilla, on rekrytoinneissa onnistuminen kriittisen tärkeää, kirjoittaa Lämpökarelian Jari Könönen.

Pitsaa mokaamisesta ja levyraati fiilistä nostamaan – palkita voi muutenkin kuin rahalla

Bonus hyvästä työstä voi motivoida mutta niin myös yhteinen tekeminen. Parhaimmillaan palkitseminen lisää hyvinvointia.

Lataa lisää