Johtaminen

Palkkaatko? Viisi vinkkiä rekrytointiin
HR4 Solutionsin toimitusjohtaja Jarmo Lönnforsin mielestä kannattaa palkata henkilö, jolla on intoa ja intohimoa.

Palkkaatko? Viisi vinkkiä rekrytointiin

Pelkkä palkka ei riitä sitouttamaan työntekijöitä.

|

Osaavan työvoiman saanti on kasvun este monissa yrityksissä. Helmikuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua lähes puolella yrityksistä. Erityisissä ongelmissa ovat ravintola-ala ja ohjelmistotalot.

Henkilöstöjohtamisen konsultointiyhtiö HR4 Solutionsin toimitusjohtaja Jarmo Lönnfors jakaa viisi vinkkiä onnistuneeseen rekrytointiin.

1. Katso kokonaisuutta

Lönnforsin mukaan rekrytointi onnistuu, kun sen tekee ammattimaisesti. Tärkeintä on rakentaa rekrytoinnista pitkään jatkuva kokonaisuus.

– Rekrytointi ei ole yksittäinen tapahtuma, jossa etsitään joku yksittäinen työntekijä, vaan kokonaisvaltainen prosessi.

Lönnfors kehottaa miettimään, mihin yritys on menossa.

– Katse on hyvä pitää tulevassa. On hyvä pohtia, miten paljon ja millaista osaamista yritystoiminta tarvitsee jatkossa.

2. Ole nopea

Nopeat syövät hitaat. Kun hyvä tekijä lopulta löytyy, rekrytoijan täytyy olla valmiina tekemään sopivia päätöksiä nopealla aikataululla.

– Jos rekrytoinnin hoitaa vähän puolivillaisesti, parhaat kandidaatit ovat voineet kadota näkyvistä jo ennen kuin rekrytointiprosessi on loppuvaiheessa. Jos parhaat on jo viety päältä, yritys joutuu palkkaamaan sellaisen työntekijän, jonka onnistuminen tehtävässä saattaa olla epävarmempaa.

3. Etsi intohimoa

Täydellistä henkilöä voi olla vaikea löytää, mutta Lönnforsin mielestä parhaaseen tulokseen pääsee, kun rekrytoi henkilön, jolla on työpaikkaa kohtaan valtavasti intoa ja intohimoa.

– Kokemusta täytyy olla, mutta työntekijä useimmiten pärjää, jos hänellä on kova halu kehittyä. Lisäksi innovatiivisuus auttaa yleensä pärjäämään myös myöhemmin ilmaantuvissa tehtävissä.

Pienessä yrityksessä rekrytoitavaan työntekijään kannattaa yrittää suhtautua kuin perheenjäseneen.

– Varsinkin ensimmäisiä rekrytointeja tehdessä on hyvä yrittää löytää sellainen henkilö, joka sopii perheeseen.

4. Rakenna työnantajamielikuva

Sillä, mitä muut ajattelevat, on väliä. Työnantajayrityksen on hyvä pysähtyä miettimään, millainen mielikuva siitä on.

Lönnforsin mukaan organisaation tulee näkyä oikeissa paikoissa. Yrityksen kannattaa miettiä tarkkaan, missä se haluaa olla mukana, ja minkälaisten verkostojen ja kanavien kautta hyviä tekijöitä voisi löytyä. Mielikuvaa luodaan näissä eri kanavissa.

– Esimerkiksi oppilaitosyhteistyö ja erilaiset tapahtumat ovat hyviä paikkoja löytää potentiaalisia työntekijöitä ja rakentaa omaa työnantajamielikuvaa. Myöskään perinteisen median vaikutusta ei kannata aliarvioida.

5. Sitouta

Sopiva palkkataso ja mielenkiintoiset työtehtävät eivät välttämättä riitä sitouttamaan kaikista parhaimpia työntekijöitä.

– Monesti palkkaakin tärkeämpää on se, että työntekijät pystyvät pitämään järkevän tasapainon työn ja muun elämän välillä. Se voi tarkoittaa paitsi liukuvaa työaikaa ja etätyömahdollisuutta myös sitä, että työ ei ole sidottua työaikaan ja paikkaan. Kehittymismahdollisuuksien merkitys on nousemassa yhä tärkeämmäksi.

Myös työntekijältä vaadittavaa raportointia kannattaa Lönnforsin mukaan pohtia.

– Työntekijäkin kokee mielekkäänä sen, että työaika ei kulu turhaan byrokratiaan vaan tehty työ on oikeasti tuottavaa.

Fakta

Muista jälkihoito

Ole valmiina. Onnistuneeseen rekrytointiprosessiin kuuluu onnistunut jälkihoito. Uuden työntekijän täytyy tuntea olonsa tervetulleeksi. Varmista, että työntekijällä on asiaankuuluvat laitteet ja pääsy vaadittaviin järjestelmiin heti, kun työsopimus alkaa.

Toivota tervetulleeksi. Selkeä tervetuloa taloon -ohjelma auttaa työntekijän alkuun. Uuden työntekijän kanssa kannattaa käydä perusteellisesti läpi, mikä on yrityksen missio ja visio, mitkä asiat ovat yritykselle tärkeitä ja miten yrityksessä toimitaan. Asiallinen tervetulotoivotus auttaa työntekijää sitoutumaan.

Nimeä kummi. Esimerkiksi parin ensimmäisen kuukauden ajaksi nimetty työntekijäkummi voi olla hyvä tapa auttaa uusi työntekijä alkuun. Kummin tehtävänä on auttaa tutustumisessa ja opettaa uusi työntekijä talon tavoille. Uuden henkilön täytyy voida tuntea kuuluvansa joukkoon.