Johtaminen

Kimmo Laukkanen

Kirjoittaja on INFRA ry:n lakiasiainpäällikkö.

Panosta tarjoukseen – moni muu ehkä hutiloi

On tavallista, ettei tarjouspyyntöjä lueta riittävän huolellisesti, kirjoittaa INFRA ry:n Kimmo Laukkanen.

Uusien asiakkaiden ja töiden hankkiminen vaatii yleensä tarjouksien lähettämistä. Tarjouksen laatimiseen kannattaa paneutua huolella.

Tarjouksessa pitää käydä aina ilmi millä hinnalla ja ehdoilla työtä tarjotaan. Kerro selkeästi, mitä kaikkea tarjous sisältää. Jos se esimerkiksi sisältää louhintaa, tarkenna kuinka paljon sitä sisältyy tarjottuun hintaan.

Yrityksillä on parantamisen varaa etenkin tarjouspyyntöihin vastaamisessa. Usein vaikuttaa siltä, ettei tarjouspyyntöä ole luettu riittävän tarkasti. Silloin on olemassa erehtymisen ja laskuvirheen riski.

Tilaajapuolelle ongelma näkyy puutteellisina tarjouksina. Uuden hankintalain mukaan tarjousta ei voi muuttaa jälkikäteen, mutta sitä voi täydentää, jos jokin pieni, yksinkertainen tieto puuttuu.

Julkisissa hankinnoissa lähdetään siitä, että tarjouksen pitää olla juuri tarjouspyynnön mukainen. Kaikkiin kysymyksiin on vastattava eikä mitään omiaan pidä lisäillä.

Selvät puutteet johtavat tarjouksen hylkäämiseen. Näin käy myös, jos kaikki vähimmäiskriteerit eivät täyty. Kilpailutuksiin osallistuminen vie aikaa ja vaatii työtä, joten niihin osallistuva tuskin pyrkii siihen, että tarjous hylättäisiin.

Julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa liikkuvat isot rahat. Suomessa julkinen sektori tekee hankintoja noin 30 miljardin euron arvosta vuosittain. Esimerkiksi infrarakentamisessa hankinnoista noin 60 prosenttia on julkisia hankintoja.

Jos tarjouspyyntö on epäselvä, siihen kannattaa pyytää tarkennuksia tarjousaikana. Tämä vähentää riitoja ja ongelmia, joita mahdollisesti ilmenee myöhemmin.

Suositeltavaa on myös, että osapuolet käyvät tarjouksen antamisen jälkeen esimerkiksi rakennusalalla urakkaneuvottelun tai julkisissa hankinnoissa tarjouksen selonottoneuvottelun ennen sopimuksen allekirjoitusta.

Varsinkin julkisissa kilpailutuksissa on monesti todella tiukkoja vaatimuksia, joita jopa isojen alan yritysten on vaikea täyttää. Aina voi miettiä, olisiko tarjous mahdollista tehdä yhdessä kumppanin kanssa työyhteenliittymänä tai aliurakoitsijoita käyttämällä. Luotettavan verkoston hyödyntäminen voi avata uusia ovia.