Johtaminen

Pomo, älä astu tähän miinaan: Hauskuuden korostaminen pilaa työilmapiirin
Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen on huomannut, että työyhteisöissä on nykyisin liian kivaa.

Pomo, älä astu tähän miinaan: Hauskuuden korostaminen pilaa työilmapiirin

Pk-yrittäjä ei saa unohtaa työrooliaan. Liika kaveeraaminen voi johtaa eripuraan työpaikalla.

|

Viikonlopun jälkeen työpaikan aamupalaverissa odottavat pomon itseleipomat voisilmäpullat tai metsästä poimitut sienet, jotka kuka tahansa voi viedä kotiin pakastettavaksi.

Keskustelut ovat rentoja, vähän kuin olisi hyvän ystävän kanssa ravintolassa. Työtoverit järjestävät jatkuvasti tapaamisia työpäivän jälkeen. Lopulta työtä tärkeämmäksi nousee hauskuus, joka korostuu myös johdon palopuheissa.

Kuulostaa unelmatyöpaikalta, mutta yhä useammin yllä mainitut esimerkit vievät kohti epätervettä työilmapiiriä.

Tämän on huomannut organisaatiopsykologi Pekka Järvinen. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden kouluttamisesta sekä konsultoimisesta muutos-, kehittämis- ja konfliktitilanteissa.

Koolla on väliä

Työuransa aikana Järvinen on nähnyt työelämän murroksen. Työn kuormittavuus ja vaatimukset ovat ohjanneet organisaatioita korostamaan kaveruutta. Hyvän fiiliksen koetaan tasapainottavan stressaavaa ja paineistavaa työtä. Samaan aikaan työnantajat kuvittelevat pitävänsä kiinni osaajista tarjoamalla heille olkapäätään, hauskuutta ja vapautta.

‒ Monilla työpaikoilla on unohdettu tyystin ammatillinen käyttäytyminen. Samoin kuin meillä on ystävänä ja vanhempina roolit, niin työpaikalla tulisi olla esimerkiksi työntekijän tai johtajan roolissa.

Ongelma syntyy jo pelkästään siitä, ettei toiminta anna tilaa erilaisille persoonallisuuksille, mikä saattaa synnyttää esimerkiksi kuppikuntia tai lisätä ulkopuolisuuden kokemuksia. Jokaisesta samat asiat eivät tunnu mukavilta.

Roolien unohtuminen heijastuu nykypäivän johtamiseen. Esimerkiksi toimitusjohtajan tehtävä on haastava missä tahansa organisaatiossa. Järvisen arvion mukaan pienyrityksessä se on ehkä kaikkein vaikein. Tai ainakin se vaatii tyystin erilaista roolia kuin isossa pörssiyhtiössä.

Johtajaa tarkkaillaan ja hänen toiminnastaan otetaan mallia. Lähtökohtaisesti pienessä yhteisössä johtaja on esikuva kaikelle toiminnalle. Isossa työntekijämassassa johtajat vaikuttavat vain osaan koko organisaatiosta. Pienessä yhteisössä toimitusjohtaja luo kasvot koko yritykselle ja sen työntekijöiden käytökselle.

‒ Jos esimies on aina myöhässä, hän ei voi vaatia työntekijöiltä täsmällisyyttä. Johtajan on oltava johdonmukainen toiminnassaan ja arvioitava omaa käytöstään suhteessa muihin, Järvinen painottaa.

‒ Esimiehen tekemät valinnat ohjaavat erityisesti pienyritystä, kun taas isommassa organisaatiossa kaikki työntekijät eivät ole yhden esimiehen vaikutuspiirissä.

Kaveruus estää kehityksen

Esimiehen on pystyttävä ottamaan huomioon ihmisten erilaisuus myös ammatillisen osaamisen näkökulmasta. Jos työyhteisöä rakennetaan vain sen mukaan, kuka on kivoin kaveri, lopputulos ei johda Järvisen mielestä yrityksen normaaleihin päämääriin: kehitykseen ja kasvuun. Työpaikat tarvitsevat kilttien ja kivojen tyyppien lisäksi kyseenalaistajia ja epäkohtiin puuttujia.

‒ Kaikkien ei tarvitse olla kavereita keskenään, mutta jokaisen kanssa on tultava toimeen.

‒ Ensinnäkin on hyväksyttävä se, että ristiriitoja syntyy. Harvoin työpaikalla riitelevät ihmiset, vaan asiat. Se tuntuu unohtuneen, Järvinen jatkaa.

Se kiva pullia leipova ja sieniä tuova pomo saattaa kokea parannusehdotukset tai häntä koskevan palautteen loukkaavaksi ja ottaa ne henkilökohtaisesti. Tällöin hän unohtaa ammatillisen roolinsa ja jättää päälle kaverin roolin, joka kostautuu.

Tästä syntyy kierre, jossa alaiset eivät lopulta uskalla puuttua esimiehen tekemisiin ja antaa palautetta.

‒ Liian monella työpaikan kehityksen tiellä on ajatus siitä, että joku suuttuu, jos annan palautetta, Järvinen huomioi.

Tasavertainen kohtelu lisää luottamusta

Pienyrityksessä tilanteiden korjaamisen tekee hankalaksi se, ettei toimitusjohtajalla ole esimiestä, joka voisi puuttua epäasialliseen tai vääränlaiseen käyttäytymiseen. Tämän vuoksi pk-yrityksen toimitusjohtajalta vaaditaan hyvää pelisilmää ja taitoa arvioida omaa tekemistään analyyttisesti, Järvinen muistuttaa.

‒ Esimiesasemassa olevan täytyy pohtia käytöstään alaisiaan kohtaan. Tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu vähentää työpaikan eripuraa ja näin vaikuttaa merkittävästi hyvään henkeen.

Myös työntekijöille on annettava sanavaltaa. Kun nämä kokevat potentiaalinsa tulevan hyödynnetyksi, he ovat varmemmin tyytyväisiä.

Järvisestä pärstäkertoimella johtaminen on nykytyöelämässä vanhentunut käsite. Se ei ole kuitenkaan hävinnyt, vaan muuttanut muotoaan.

‒ Esimiehellä saattaa olla erilaisia rooleja, miten hän toimii eri alaistensa kanssa. Jos esimies nostaa toiset erityisasemaan, se herättää muussa työyhteisössä epäluottamusta.

 

 

Fakta

4 x Johda työyhteisö paremmaksi

Vastaa odotuksiin. Pohdi omaa käytöstäsi esimiehenä. Vastaa esimerkiksi kysymyksiin siitä, miten toimit ja edistät osaltasi oman ja muiden roolien toteutumista.

Tee pelisäännöt selväksi. Kun rakentaa omaa rooliaan, on lähdettävä liikkeelle isommasta kokonaisuudesta. Vastaa kysymyksiin: Mikä on yrityksen tapa toimia? Miten yrityksen työntekijät työskentelevät onnistuessaan entä, kun vastaan tulee ristiriitoja? Kerro selvästi, mikä on oikea malli ja noudata myös itse näitä sääntöjä.

Kuuntele ja opi. Älä pelkää palautetta, vaan pyydä sitä. Kuuntele, mitä muilla on sanottavaa ja opi siitä. Ymmärrä ammatillinen roolisi ja muovaudu sen mukaan. Palautteen antaja ei ole yhtä kuin hankala persoona. Jätä liika kaveruus työn ulkopuolelle. Opettele käyttäytymään ammatillisessa roolissa.

Hyödynnä osaaminen. Ota huomioon erilaiset työntekijät ja heidän vahvuutensa. Monipuolinen osaaminen, potentiaalin hyödyntäminen ja oikea roolitus vievät yritystä kohti parempia tuloksia.

Kalakauppiaan oivaltama 95 prosentin sääntö luo pohjan hyvälle työilmapiirille ja erottuvalle asiakaspalvelulle

Turkulainen kalaliike syntyi vuonna 2007 yllytyshulluuden ja järjen äänen yhdistelmästä. Yrittäjät välttelivät velkarahaa ja tekivät ensimmäiset kaksi vuotta kaiken kahdestaan.

Kilpaillulla alalla menestyy, jos tekee toisin kuin muut – Tähän luottaa Neliöt Liikkuu

Neliöt Liikkuu LKV syntyi halusta tuulettaa kiinteistönvälitysalaa. Yrityksessä välittäjä saa luoda itsestään brändin.

Miten hallitus tukee kasvua? 3 keinoa kasvun kiihdyttämiseen

Hyvä hallitus tuo yritykseen sparrausapua sekä täydentävää osaamista. Myös hallituksen jäsenten omat verkostot vievät yritystä eteenpäin kasvun tiellä.

Modulight kasvoi laseralan huipputekijäksi: Kuukauden yrittäjä avaa, miten hengissäpysymiskamppailu vaihtui menestykseen

Seppo Orsila on ollut kehittämässä laseralan huippututkimuksesta maailmalla menestyvän vientiyrityksen. Tie tiedeyhteisöstä kansainväliseen menestykseen vei yli 10 vuotta, mutta se kannatti.

Pomot alas norsunluutornista: Työilmapiiri vaatii vaalimista

Raisiolaisyrityksessä hyvän työilmapiiriin tehdään aktiivisesti töitä. Kaikkia pidetään perheenjäseninä, ja ongelmat nostetaan keskusteluun heti.

Kasvu haastaa johtajan: Vincitin Mikko Kuitunen kertoo isoimmat oivalluksensa työntekijöiden johtamisesta

Vincit on kasvanut 13 vuodessa pörssiyhtiöksi ja usean sadan henkilön työyhteisöksi. Kasvu on haastanut toimitusjohtajan miettimään työntekijöiden johtamista uudella tavalla.

Moni asia on muuttunut 10 vuodessa, mutta yksi pysyy: Kuukauden yrittäjä pitää valmistuksen Suomessa

Tamperelaisen Piruetin toimitusjohtaja Susanna Etula luottaa yrityksensä toiminnassa kotimaisuuteen. Hänen johdollaan liikevaihto ja -tulos ovat kasvaneet. Nyt yrityksessä on mukana koko perhe.

Sarjayrittäjä Kim Heiniö on ollut kehittämässä yli sataa ravintolakonseptia: Olen ollut sielultani yrittäjä koko elämäni

Soupster Familyn toimitusjohtaja Kim Heiniö kertoo, että onnistumisessa keskeisiä tekijöitä ovat olleet isot riskit, tuuri, hyvät ihmiset ja ripaus uhkarohkeutta.

Miksi ideoita ei viedä käytäntöön? 4 huomiota innovaatioista

Uudenlainen ajattelukyky ja innovaatiot vaativat yritykseltä tiettyjä toimia. Yrittäjä Ari Huusko kertoo, miten pk-yrittäjät voivat tukea innovaatioiden syntyä.

Lataa lisää