Johtaminen

Suuria kasvukipuja: Miten yrittäjä muuttuu esimieheksi?

Suuria kasvukipuja: Miten yrittäjä muuttuu esimieheksi?

Yrittäjä joutuu esimiehenä antamaan tilaa muille. Muuten johtaminen kärsii.

|

Yrittäjä muuttuu henkilökuntaa palkatessaan esimieheksi. Uusi rooli vaatii totuttujen ajatusmallien rikkomista.

Yritysjohdon valmennusta tekevän Intotalon yrittäjän Ollis Leppäsen mukaan tilanteeseen liittyy yleensä suuria kasvukipuja.

– Yrittäjäjohtajan pitää olla valmis luopumaan vallasta. Johtaminen on sitä, että antaa tilaa muille ja ohjaa muita. Se, ettei voikaan enää päättää jokaisesta oman rakkaan yrityksen asiasta, voi olla monelle yrittäjälle kasvun paikka, hän sanoo.

Kasvuyrityksen johtaja joutuu opettelemaan myös ajankäyttöä. Johtamiselle on varattava aikaa.

– Liian usein yrittäjäjohtaja on niin kiinni bisneksessä ja rakastaa omaa työtään, että hän käyttää aikaansa kaikkeen muuhun paitsi johtamiseen. Työntekijöiden kanssa täytyy kuitenkin keskustella ja heihin kannattaa tutustua myös työn takana.

Leppäsen mielestä monen yrittäjän suurin haaste on eri roolien erottaminen toisistaan. Pienessä yrityksessä se voi olla haaste, kun yrittäjäjohtaja on usein myös yrityksensä tavallinen työntekijä.

– Asioita pitäisi oppia katsomaan oikeista näkökulmista. Jos asia liittyy päivittäiseen työntekoon eikä johtamiseen, päätösvallan voi monesti siirtää henkilökunnan käsiin.

– Ennen kaikkea yrittäjän täytyy uskaltaa kasvaa johtajana, Leppänen sanoo.

Johtaja kuuluu eri porukkaan

Kiinteistönvälitysyritys Kiinteistömaailma Herttoniemi–Viikin yrittäjä Carita Piippo tietää kokemuksesta, että tie esimieheksi ja johtajaksi ei ole aina helppo.

– Yrittäjän täytyy hyväksyä, että kun yritykseen tulee työntekijöitä, hän itse ei kuulu enää samaan porukkaan työkavereiden kanssa. Johtajalle ei aina kerrota kaikkea, ja hän pysyy johtajana niin hyvässä kuin pahassa.

Piippo aloitti Kiinteistömaailma-yrittäjänä vuonna 2000. Yrityksessä työskenteli aluksi hänen lisäkseen kolme henkilöä. Tänä päivänä työntekijöitä on 13.

– Väkimäärän kasvu on pakottanut minut kouluttautumaan. Ymmärsin jo alkuvaiheessa, että haluan kehittää itseäni johtajana ja tarvitsen sitä varten koulutusta. Olen sittemmin suorittanut useita valmennuksia ja tutkintoja, mutta johtajana en silti koe olevani täysin valmis. Uskon, että johtajan pitää tarkastella omaa tekemistään jatkuvasti ja ottaa siitä opiksi.

Piipon mukaan esimieheksi kasvamisen suurimmat haasteet ovat liittyneet erilaisuuden ymmärtämiseen, arvostamiseen ja hyväksymiseen.

– Johtajan täytyy kokea erilaisuus rikkautena. Vuorovaikutustilanteet ovat haastavia, sillä eri ihmiset tulkitsevat erilaisia äänensävyjä ja katseita eri tavoin. Eri ihmisiä myös motivoivat erilaiset asiat.

Piipon mielestä kannattaa palkata ihmisiä, jotka ovat hyviä ja parempia kuin yrittäjä itse.

– Myös omaan intuitioon on syytä luottaa. Kokemus ja työtaidot ovat toissijaisia, jos asenne ja arvomaailma ovat kohdillaan. Työtaitoja voi oppia, asennetta on vaikea muuttaa.

Piippo korostaa, että johtajan on hyvä pyrkiä tilanteeseen, jossa asioista puhutaan avoimesti.

– Yrityksen kannalta on tärkeää, että työntekijät kokevat olevansa arvokkaita töissä. Ilman heitä ei ole loppupeleissä yritystä eikä asiakkaitakaan.

Luvut julki

Intotalon Ollis Leppäsen mielestä esimiesroolin omaksuminen ei välttämättä tarkoita suuria asioita.

– Olen nähnyt huimia tulosvaikutuksia jo sillä, kun yrityksen johtaja on alkanut käydä säännöllisesti läpi yrityksen talouslukuja henkilökunnan kanssa. Moni yksin yritystä pyörittävä yrittäjä ajattelee, ettei niitä uskalla kertoa eteenpäin, mutta lukujen kertominen avaa työntekijöille sitä, mistä palkkarahat loppujen lopuksi muodostuvat.

Leppäsen mukaan yrittäjää auttaa usein se, että yrityksen arkirutiinit rullaavat omalla painollaan. Vastuuta ja kasvua on tällöin helpompi jakaa.

– Säännönmukaiset palaverit kannattaa ottaa osaksi yrityksen toimintakulttuuria. Näin kaikki tietävät, miten yrityksellä menee ja minkä eteen töitä tehdään.

Lisäksi johtajalta vaaditaan rohkeutta tehdä päätöksiä niin rekrytointitilanteissa kuin muissakin haastavissa vaiheissa.

– Varmasti alussa yrittäjälle tulee vastaan epäsopivia rekrytointeja, mutta se kuuluu asiaan. Sopiva porukka ja henkilökunta alkaa muotoutua pikku hiljaa. Kun henkilökuntaa on enemmän, yrittäjän täytyy käyttää heihin aikaa, jotta porukka hitsautuu yhteen ja kokee yrityksen omakseen.

Leppänen huomauttaa, että usein yrittäjälle arvokkain apu on toiselta yrittäjältä saatu tuki.

– Yrittäjä on johtajana usein yksin päätöstä vaativien kysymysten kanssa. Tällöin olisi hyvä, jos ympärillä olisi ihmisiä, joiden kanssa jutella – olivat he sitten yksittäisiä mentoreita, valmennusryhmiä, yrittäjäkollegoita tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Fakta

3 x Hyvä esimies

Hyväksy, ettei täydellistä johtajaa ole. Ollis Leppäsen mielestä yliyrittäminen ei auta yrittäjää. Täydellistä yrittäjää ei nimittäin ole olemassakaan. Täydellisyyden tavoittelun sijaan yrittäjän kannattaa tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Johtajana toimiminen vaatii ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, mutta niissäkään ei tarvitse eikä voi olla täydellinen.

Luovuta vastuuta, delegoi ja ulkoista. Yrittäjän ei tarvitse osata kaikkea. Myös henkilöstöasioita voi delegoida eteenpäin ja ostaa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, jos niissä ei koe olevansa vahvoilla. Yrittäjän ei tarvitse olla firman paras myyjä, vaan hän voi rekrytoida itseään parempia henkilöitä myyntitehtäviin.

Kysy apua kollegoilta. Yrittäjältä vaaditaan välillä spontaaniutta, välillä jalat maassa -asennetta. Oma persoona kantaa kuitenkin yrityksen hamaan loppuun saakka. Muista, ettet ole johtajana yksin. Apua ja vertaistukea kannattaa pyytää esimerkiksi yrittäjäkollegoilta tai mentoreilta.

Yrittäjän tärkeä oppi: Johtajan pitää osata olla empaattinen

Eläinklinikka Avecin toimitusjohtajan Chita Wahlroosin mielestä hyvä johtaminen vaatii vuorovaikutustaitoja ja ihmistuntemusta.

Kasvu pakotti tarkastelemaan itseäni yrittäjänä

Jos yritys haluaa menestyä uusilla paikkakunnilla, on rekrytoinneissa onnistuminen kriittisen tärkeää, kirjoittaa Lämpökarelian Jari Könönen.

Pitsaa mokaamisesta ja levyraati fiilistä nostamaan – palkita voi muutenkin kuin rahalla

Bonus hyvästä työstä voi motivoida mutta niin myös yhteinen tekeminen. Parhaimmillaan palkitseminen lisää hyvinvointia.

Miten sinusta tulee parempi esimies? Usko palautetta – Katso koulutus

Esimiestyöllä on yksi tavoite – Se on kasvu

Esimiehen tärkein tehtävä on tunnistaa ihmisten piilevä potentiaali.

Palkkasin puolisoni ja se pelasti paljon

Kun ulkopuolisen palkkaaminen on riski, oma puoliso voi olla juuri tarvittava luottopelaaja, kirjoittaa VJ Maa-aineksen Ville Sainio.

Yrittäjyys on jopa kansalaisvelvollisuus

Parasta yrittämisessä on vapaus. Sen rinnalla tulee vastuu, kirjoittaa Kutomon Fysioterapian ja Liikuntakeskuksen Minna Penttilä.

Monta yritystä päällekkäin: Näin sujuu useamman bisneksen pyörittäminen

Tiina ja Heikki Lehmuskoski pyörittävät neljää yritystä yhtä aikaa. Jokaiselle yritykselle on paikkansa.

Kasvu muutti yrittäjän roolin: Asennustyöt vaihtuivat firman pyörittämiseen

Yksinyrittäjänä aloittaneesta Jonne Kurikasta on tullut lähes 20 ihmistä työllistävä toimitusjohtaja ja esimies.

Lataa lisää