Johtaminen

Terveysyritys heitti statukset romukoppaan ja luopui esimiehistä
Timo Lappi Lappi pitää yrityksen yhteisiä arvoja erinomaisena johtamisen työkaluna.

Terveysyritys heitti statukset romukoppaan ja luopui esimiehistä

Helttiä johtavan Timo Lapin johtamisfilosofiassa luottamus tuo luotettavuutta. Hän on riisunut myös omaa valtaansa.

|

Työterveysyhtiö Heltin ensimmäinen johtamis- ja viestintäpulma iski, kun yrityksessä työskenteli seitsemän ihmistä.

Vuonna 2013 perustetun yrityksen toimitusjohtajalla Timo Lapilla ja kahdella muulla perustajalla, Tanja Lapilla ja Seppo Kettusella, oli tapana tavata keskiviikkoaamuisin. Muut yrityksessä alkoivat kuitenkin ihmetellä, miksi ”johtoryhmässä” puhutuista asioista ei tiedoteta heille.

– Emme olleet itse antaneet tapaamisille nimeä, joten porukka nimesi sen johtoryhmäksi, vaikka se ei ollut tapaamisten tarkoitus, Lappi sanoo.

Niinpä tapaamisille annettiin nimi, Kasvuforum, ja ne tehtiin avoimiksi koko henkilöstölle. Tapaamisista ryhdyttiin tekemään myös lyhyt video, joka jaetaan niillekin, jotka eivät pääse paikalle.

– Tavoitteena on ollut jättää kaikki klassiset salaisuudet ja statukset pois, Lappi sanoo.

Esimerkki tiivistää hyvin Lapin johtamisfilosofian. Hän ei nimellisestä asemastaan huolimatta kohota itseään muiden yläpuolelle yrityksessä.

– Yksi isoista johtamisperiaatteistani on, että luottamus tuo luotettavuutta. Pitää uskaltaa päästää irti ajatuksesta, että voisi kontrolloida suurta osaa tehtävistä päätöksistä.

Yritys: Heltti Oy
Perustettu: 2013
Mitä tekee: Tuottaa työterveyspalveluita
Liikevaihto: 4,0 miljoonaa euroa (2018)
Liiketulos: -1,2 miljoonaa euroa (2018)
Henkilökunta: 65

Homma toimii ilman esimiehiä

Yksi iso käännekohta Heltin johtamisessa tapahtui 1,5 vuotta sitten, kun yritys työllisti jo 30 ihmistä. Yrityksellä ei ollut organisaatiokaaviota, eivätkä työntekijät luultavasti olisi osanneet nimetä edes esimiehiään.

Lappi sai toimeksiannon luoda yritykselle organisaation. Taustatöitä tehdessään hän tajusi, että yrityksessä oli luonnostaan paljon samaa kuin itseohjautuvissa teal-organisaatioissa, jossa ei ole johtajia.

Havainnon pohjalta syntyi malli, jota Heltin sisällä kutsutaan pallomeriorganisaatioksi.

Yritys on jaettu moniammatillisiin asiakastiimeihin. Kuhunkin tiimiin kuuluu hoitajia, psykologeja, fysioterapeutteja, lääkäreitä ja vähintään yksi kaupallinen osaaja. Lisäksi omat pallomeren pallonsa ovat saaneet esimerkiksi myynti, markkinointi ja teknologia.

Kaikille vastuualueille on nimetty henkilö, joka on vastuussa asioiden toteuttamisesta. Ennen kuin vastuuhenkilö voi tehdä päätöksiä, hänen pitää pyytää muilta yrityksen sisällä neuvoja päätettävään asiaan. Hän voi kuitenkin tehdä päätöksen itseohjautuvasti.

Esimerkiksi toimitusjohtajalta Lapilta saatetaan kysyä mielipidettä taloudesta tai myynnistä, mutta lopullista päätöstä hän ei tee. Lapin vastuulla pallomeressä ovat yhtiön strategia sekä itse pallomeriorganisaatio ja sen toimivuus.

Lappi sanoo, että kun johtajista ei muodostu pullonkauloja, päätöksiä voidaan tehdä joka puolella organisaatiota. Se taas nopeuttaa ja keventää yrityksen toimintaa monin tavoin.

Alkuvaiheessa Heltillä ei ollut toimivaa hallitusta, koska omistajat katsoivat, ettei ole järkevää pitää samoja ihmisiä päällekkäisissä rooleissa.

Ammattihallitus yritykseen tuli pari vuotta sitten ensimmäisen ison rahoituskierroksen yhteydessä. Samalla yrityksen enemmistöomistajat luopuivat kontrollista, sillä hallituksen enemmistö on nyt ulkopuolisten käsissä.

Mukaan on saatu esimerkiksi Slushin toimitusjohtaja Marianne Vikkula ja Outototecin entinen toimitusjohtaja Pertti Korhonen. Hiljattain yritys haki hallitukseen avoimella haulla henkilöstöalan osaajaa.

Tilanne on paitsi monipuolistanut yrityksen strategista ajattelua, myös pakottanut toimivan johdon terävöittämään toimintaansa. Hallituksen kokoukset toimivat hyvinä deadlineina asioille.

– Suosittelen ulkoista hallitusta lämpimästi siinä vaiheessa, kun yrityksen riskit ovat suunnilleen hallinnassa, mutta raportointia ei oikein ole vielä olemassa, Lappi sanoo.

Usko hyvän työpaikan voimaan

Pallomeriorganisaatio asettaa suuria paineita rekrytoinnin onnistumiselle. Lappi sanoo Heltin rekrytoivan hyviä tyyppejä, joiden toimenkuvat muodostuvat heidän vahvuuksiensa ympärille. Klassinen tyyli olisi listata ranskalaisilla viivoilla haluttuja ominaisuuksia ja asettaa rekrytoitava ihminen valmiiseen muottiin.

– Kulttuuri- ja arvonäkökulmasta emme tähtää siihen, että kaikki työntekijämme olisivat samanlaisia, koska silloin menettäisimme paljon. Mutta heillä pitää olla riittävän paljon yhteistä ja heidän pitää pystyä sitoutumaan samoihin arvoihin.

Johtajana Lappi uskoo hyvien työpaikkojen luomiseen. Lakiyhtiö Fondia, jota hän on ollut aiemmin perustamassa, on ollut Suomen parhaita työpaikkoja listaavassa Great Place to Work -kilpailussa parhaimmillaan kolmantena. Heltti on yltänyt jo kakkossijalle.

Lappi näkee, että hyvä työpaikka houkuttelee osaajia ja hyvä työilmapiiri näkyy myös asiakastyytyväisyytenä.

Ja tietysti samalla tulee luotua itselleenkin hyvä työpaikka.

Fakta

Timo Lapin kolme ajatusta johtamisesta

Viestintä. Sisäistä viestintää kannattaa pohtia jo yrityksen alkuvaiheessa. Kaikki salaiset ja statukselliset tapaamiset kannattaa unohtaa ja kertoa avoimesti yrityksen asioista koko henkilöstölle. Parempi tiedonkulku lisää myös luottamusta.

Luottamus. Heltissä ja Timo Lapin johtamisfilosofiassa ei ole hierarkkisia johtamisportaita, vaan kaikki yrityksen työntekijät voivat osallistua päätöksentekoon. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nimellisen toimitusjohtajan on osattava delegoida ja luopua vallastaan. Lappi sanoo, että kun uskaltaa luopua, on mahdollista saada enemmän tilalle.

Arvot. Vielä joitain vuosia sitten Lappi piti yrityksen arvoja lähinnä pörssiyhtiöiden sanahelinänä. Mielipide on kuitenkin muuttunut, ja nyt Lappi pitää yhteisiä arvoja erinomaisena johtamisen työkaluna. Päätöksenteko kaikkialla organisaatiossa on mutkattomampaa, kun kaikki ovat sitoutuneet yhteisiin arvoihin ja voivat perustaa päätöksensä niihin.

Muutosjohtaminen on kasvuyrityksessä arkipäivää – ”Vanhan toiminnan pitää muuttua uudeksi”

Yrittäjyyden professori Jarna Heinonen sanoo, että kasvuun ei voi vastata vain tekemällä enemmän.

Yrittäjä, opi katkaisemaan stressikierre – avainasemassa on oman vallan ja hallinnan vähentäminen

Yrittäjän kannattaa opetella erottamaan, mitä on pakko hoitaa itse ja mitä voi delegoida, kertoo nurmijärveläisen VJ Maa-aineksen perustaja ja omistaja Ville Sainio.

Insinööri halusi palavasti yrittäjäksi – Ruumiskylmiö vaihtui salaatiksi

Kuukauden yrittäjä Samuli Laurikainen viljelee salaattia espoolaisessa teollisuushallissa. Menestys on vaatinut positiivista elämänasennetta ja epämukavuusalueella viihtymistä.

Itseohjautuvuudella parempiin tuloksiin – Työntekijöille kannattaa antaa niin paljon valtaa, että hirvittää

Yritys voi saavuttaa itseohjautuvuuteen kannustamalla mittavia hyötyjä. Sudenkuoppia on silti syytä varoa, kirjoittaa Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantto.

Omistaja-ajattelu tuo hyötyjä sekä yrittäjälle että yhteiskunnalle

Yrittäjyys on kaiken taloudellisen toiminnan ytimessä, mutta yrittäjyyden punaisena lankana on kuitenkin tärkeää nähdä myös yrityksen omistajan näkökulma, korostaa Aho Groupin toisen polven omistaja Kari Jussi Aho.

Mikä on advisory board ja kenelle se sopii?

Advisory board tarjoaa yritykselle joustavasti tukea joko lyhyen tai pitkän aikavälin kehitystarpeisiin. Sen jäsenet tuovat vankkaa asiaosaamista omalta alaltaan.

Miten voin sitouttaa nuoren sukupolven yritykseen?

Nuorten työntekijöiden sitouttamisessa kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen on keskeistä, kirjoittaa Rainmakerin osakas Mika Aittamäki.

Mikä on yrittäjyyden suurin riski?

Yrittäjän täytyy oppia tunnistamaan riskit, kirjoittaa Iisalmen Alina-yrittäjä Minna Partti.

Konkurssipesästä kukoistukseen – Yrittäjäpariskunnan suunnitelmissa kolme uutta hotellia

Rovaniemeläisen Santa Parkin omistaja Ilkka Länkinen vannoo hyvän liiketoimintasuunnitelman ja palautteen keräämisen nimiin.

Lataa lisää