Johtaminen

Mikä on unelmasi ja miten sen voi saavuttaa?

Mikä on unelmasi ja miten sen voi saavuttaa?

Visio ja strategia täytyy miettiä huolella ja välttää turhia latteuksia.

| |

Yrittäjien pitää kiinnostua paljon enemmän yrityksen visiosta ja strategiasta. Esikuviksi kannattaa ottaa hyvin menestyvät yritykset, joilla on poikkeuksetta vahva visio.

– Kiinnostuksen puute johtuu paljolti siitä, että visiota ja strategiaa ei ymmärretä tai niitä ei osata tehdä. Osa yrittäjistä mieltää ne edelleen suurten yritysten jutuiksi, joista ei ole itselle mitään hyötyä, arvioi Vaasan yliopiston yrittäjyyden professori Annika Tidström.

Professuuri on osa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen Epanet-tutkimusverkostoa. Professuurin erikoisala on pk-yritysten kilpailukyky ja liiketoiminnan kehittäminen.

Tidström on tehnyt yhteistyötä useiden yritysten kanssa. Hänen mukaansa jokainen yritys tarvitsee unelman ja keinot sen saavuttamiseksi. Oheisessa grafiikassa on kuvattu keskeiset kysymykset, joiden avulla yrittäjät voivat pohtia tai päivittää yrityksensä visiota, missiota ja strategiaa.

Hyvä ja huono visio

Tidström neuvoo yrittäjiä kääntämään vision unelmaksi tulevasta.

– Maailma muuttuu vauhdilla, joten vision pitäisi kertoa, missä yritys on kolmen vuoden kuluttua. Se on tulevaisuuden tahtotila. Visiota pitää oikeasti miettiä ja käyttää luovuutta: mitä ainutlaatuista palvelussamme, tuotteissamme tai asiakkuuksissa on?

Visioon kuuluu olennaisesti myös kiteyttämisen taito. Professori pitää surkeana mallina viiden lauseen litaniaa, joka on haudattu syvälle koneen syövereihin, ja jota kukaan ei muista.

– Paras visio on yksi lause ja se näkyy kaikkialla. Siitä pitää olla ylpeä, Tidström sanoo.

Hänen mukaansa parhaimmillaan visio on hyvä ohjenuora kaikelle toiminnalle ja toimii innostajana. Näin kävi esimerkiksi keskisuurten yritysten taloushallinnon ja toiminnanohjauksen palveluja tarjoavalle Efimalle. Toimitusjohtaja Tero Salminen on kertonut, kuinka koko yritys on innoissaan tavoitellut yhteistä unelmaa.

Yhdessä vision kanssa on hyvä pohtia myös yrityksen missiota, joka kansankielellä kääntyy olemassaolon tarkoitukseksi.

Missionkin kohdalla Tidström varoittaa yrityksiä sortumasta turhiin, yleisesti käytettyihin latteuksiin.

– Missiolla on vähän laajempi merkitys eli mitä hyötyä yritys tuo yhteiskunnalle. Jos missio ei synny luontevasti, niin sitä voi miettiä myöhemminkin.

Hyvä ja huono strategia

Jos visio on unelma tulevasta, niin strategia antaa käytännön toimenpiteet unelman saavuttamiseksi eli vastaa kysymykseen: miten?

Tidström nostaa esiin jälleen surkean mallin. Pahimmillaan strategia on monipolvinen, tylsä ja kaukana yrityksen jokapäiväisestä liiketoiminnasta.

– Strategian pitää olla riittävän joustava ja ihmisläheinen. Jokaisen tiimin ja sen jäsenen täytyy tietää oma roolinsa strategian toteuttamisessa, professori tiivistää.

Hän on aikaisemmin puhunut strategisesta johtamisesta, joka koostuu kolmesta osasta. Ensin on hyvä analysoida toimintaympäristöä, toimialaa ja omia resursseja. Sen jälkeen valitaan tuote- tai kilpailustrategia. Ja kolmantena seuraa toteutusvaihe.

Fakta

Mikä tekee hyvän vision ja strategian?

Hyvä visio ei ole vain slogan tai lausahdus, kuten ”alueen halutuin toimija”.

Balentorin yritysvalmentaja Ossi Vanhamäki neuvoo määrittelemään vision sitä kautta, missä yrityksen halutaan olevan esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Tee se mahdollisimman konkreettisin kysymyksin:

– Minkä kokoinen yritys on silloin? Kuinka paljon työntekijöitä on? Kuinka monessa paikassa se toimii?
– Mikä yrityksen pääbisnes on?
– Mikä yrityksen toimintamalli on? Keitä yrityksen kumppanit ovat?
– Mitkä teknologiat tai tuotteet yrityksellä on käytössä?

Vision pitää olla hyvin hahmotettava.

– Jos aiotaan olla sadan työntekijän yritys seitsemällä paikkakunnalla, seuraavaksi pitää miettiä, miten sitä ruvetaan rakentamaan? Mitä asioita pitää kehittää, millä aikataululla ja missä järjestyksessä? Vanhamäki antaa esimerkin.

Hyvä strategia antaa askelmerkit

Omien kilpailuetujen tunnistaminen on strategian ydin. Se kertoo, millaista yritystä ollaan rakentamassa.

Strategia vastaa myös kysymykseen ”miten”. Strategiatyön tuloksena syntyy agenda ja tiekartta, kuinka tavoiteltua visiota kohti edetään. Strategia siis ohjaa toimintaa. Hyvä strategia huomioi yrityksen haasteet ja määrittelee keinot, joilla niihin vastataan.

Yrityksen strategiaa on syytä tarkistaa ajoittain. Vanhamäki vertaa tilannetta suunnistamiseen: suunnistajakin katsoo muutaman kerran, ollaanko oikealla reitillä ja mikä on seuraava rasti.

– Tätä on tehtävä varsinkin, kun tosielämässä rastipaikat muuttuvat aika ajoin, Vanhamäki muistuttaa.

Hallitus ja advisory board – yhtäläisyydet, erot ja mahdollisuudet

Hallitus ja advisory board ovat kummatkin yritykselle hyödyllisiä apuvälineitä toiminnan kehittämiseen. Miten ne eroavat toisistaan?

Härmän kylpylän 3 miljoonan euron brändiuudistus kosiskelee pariskuntia

Kylpyläkään ei voi enää rakentaa tulevaisuutta lapsiperheiden varaan, sillä laskeva syntyvyys muuttaa väistämättä asiakaskunnan rakennetta.

Kiinnostaako pääomasijoittaja? Tällainen on sijoituksen polku

Pääomasijoituksen polku rakentuu karkeasti neljästä osasta. Tavoitteena on aina exit.

Miksi visio on tärkeä? Katso yrittäjän upea tarina – Koko porukka päätyi Kreikkaan

Visio on iso unelma, jonka jokainen yrittäjä ja yritys haluaa saavuttaa.

Strategia on enemmän kuin suunnitelma: se kirkastaa myös kilpailuedut

Yritysvalmentaja kertoo, mikä vision ja strategian rooli on yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Kalsarifirma tarvitsi uuden alun: ”Rahaa paloi kuin krematoriossa”

The other danish guy houkutteli sijoittajaksi Supercell-miljonäärin ja tähtää edelleen 300 miljoonan euron myyntiin.

Pikkukylän kino pyörii rakkaudesta elokuviin – 17 asiakasta ratkaisee

Ylistarolainen elokuvateatteri Matin-Tupa luottaa tunnelmaan ja hyvään palveluun. Perheyritys on toiminut pian 80 vuotta.

Perheyritys uudistui ilman pakkoa: Uusi bisnes löytyi valaisimista

Purso alkoi tutkia uusia mahdollisuuksia pienin askelin. Sitä ei kannattanut tehdä vanhan, kannattavan bisneksen kustannuksella.

Strategia vastaa tärkeään kysymykseen – Älä suhtaudu siihen ylimielisesti

Yrittäjyyden professori korostaa, ettei strategia ole vain sanahelinää vaan konkreettisia tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lataa lisää