Johtaminen

Miten vahvistaa yhteishenkeä? 4 vinkkiä tiiviimpään työyhteisöön

Miten vahvistaa yhteishenkeä? 4 vinkkiä tiiviimpään työyhteisöön

Etätyön lisääntyessä me-hengen tärkeys kasvaa entisestään. Hyvät esimiestaidot ovat sen keskeinen peruspilari, mutta myös kollegoiden välistä vuorovaikutusta kannattaa edistää.

| |

Korona mullisti yritysten arjen: se uudisti vauhdilla työn tekemisen tapoja, ja monella on takana pitkä etätyökevät. Osalle yrityksistä poikkeustila tarkoitti myös irtisanomisia ja lomautuksia.

Vähitellen etätöistä siirrytään takaisin työpaikalle. Etätyö on kuitenkin tullut jäädäkseen. Poikkeuksellinen kevät on saanut yritykset pohtimaan työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja keinoja vahvistaa sitä.

Yhteishenki ja sen tärkeys kasvavat entisestään, kun työyhteisö ei tapaa kasvotusten päivittäisellä tasolla.

– Koronakevät on vaatinut ihmisiltä ihan erilaista työskentelytapaa. Myös henkilöstöjohtaminen on ollut erilaista, Accountor HR4:n johtaja Laura Suni sanoo.

Kevät on siis monessa mielessä ollut poikkeuksellinen.

– Toimintasuunnitelmat ovat valtaosalla pitkälti menettäneet merkityksensä, mutta toisaalta on syntynyt aikamoinen määrä innovaatioita, kun on jouduttu löytää uusia ratkaisuja, Suni sanoo.

Muun muassa kasvotusten tapahtuvat oman henkilöstön tilaisuudet on jouduttu perumaan ja keksimään ketteriä tapoja rakentaa yhteisöllisyyttä muilla tavoin.

Sunin mukaa ainakin osa uusista opituista ja omaksutuista tavoista on tullut jäädäkseen.

– Etätyöskentely varmasti lisääntyy merkittävästi. Mutta on selvää, että yhdessäolo on edelleen tärkeää. Se tuo etuja ja hyötyjä yritykseen, Suni huomauttaa.

Laura Suni kertoo seuraavaksi, miten yhteishenki vahvistuu työpaikalla.

1. Huomioi työntekijöiden perustarpeet

Heti alkuun Suni huomauttaa, ettei yhteenkuuluvuuden ja me-hengen kasvattamiseen ole olemassa mitään poppaskonsteja. Millään yksittäisellä toimella ei saada merkittäviä ja nopeita muutoksia aikaiseksi.

– Kaikki lähtee ihmisten perustarpeista: perusturvallisuuden tunteen on täytyttävä.

Jokaisen työntekijän pitää tulla kuulluksi ja hyväksytyksi. Hänen on tiedettävä, ettei häntä jätetä yksin, ja hänellä pitää olla tarvittavat työkalut ja välineet työn tekemiseen. Kaikkia myös kohdellaan tasa-arvoisesti.

– Kun perustarpeet täyttyvät, ihminen antaa itsestään enemmän, on sitoutuneempi ja suoriutuu paremmin. Ihminen ei ole robotti, joka suorittaa työtään tasalaatuisesti, vaan tunteet ovat läsnä myös työpaikalla, Suni muistuttaa.

2. Viestintä ja vuorovaikutus avainroolissa

Perustarpeiden täyttyminen vaatii myös avointa viestintää ja työntekijöiden ja esimiesten välistä vuorovaikutusta. Sunin mukaan viestinnän ja vuorovaikutuksen on oltava riittävän aktiivista ja avointa.

– Henkilöstöä on hyvä osallistaa, jos mahdollista, ja johtamisen on oltava riittävän ennakoitavaa. Vaikka muutos on pysyvää, ei johto voi tehdä täysin yllättäviä päätöksiä.

Myös muutoksen keskellä jokaiselle pitää olla selvää, mihin suuntaan mennään. Uudet etätyömallit vaativat kuitenkin hiomista.

– Videopalavereissa pelisääntönä voisi esimerkiksi olla, että jokaisella on video päällä. Tällaiset konkreettiset pienet asiat parantavat ja luovat vuorovaikutuksen tunnetta, Suni sanoo.

Hyvät esimiestaidot ovat myös yksi työpaikan peruspilareista.

– Esimies on keskeisessä ja tärkeässä roolissa. Se lähtee siitä, että oikeat ihmiset ovat esimiehenä, ja että heillä on halua ja kykyä siihen työhön. Siinäkin voi kehittyä, Suni huomauttaa.

3. Järjestä yhteistä ohjelmaa

Työyhteisön hyvä yhteishenki on usein pitkäjänteisen tekemisen ja kehittämisen tulosta. Perusasioihin panostamalla voi lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Yksi tärkeä osa sitä on, että jokainen tuntee kollegansa, luottaa ja uskaltaa kysyä heiltä apua.

– Pitää tarjota mahdollisuuksia tutusta kollegoihin myös muuten kuin työn tekemisen kautta.

Varsinkin pitkän etätyökevään jälkeen yhteiset virkistyspäivät muuttuvat yhä tärkeämmäksi. Sunin mukaan on hyvä päästä pois työpaikalta ja tutustua rennossa ympäristössä.

– On hyvä yrittää järjestää yhdessäoloa ja kollegoiden kohtaamisia. Kun työyhteisö hitsautuu tiimiksi, se luo turvaa, kun jokainen tietää saavansa apua.

4. Keskustelkaa kevään kokemuksista

Syksyn saapuessa työpaikoilla olisi tärkeää käsitellä poikkeusajan kokemuksia. Miltä koronakevät on tuntunut? Mitä hyvää siinä on ollut? Mitä kääntöpuoli on tuonut mukanaan? Mitä tästä kaikesta voi oppia?

– Kannattaa yhdessä yrittää miettiä, mikä on hyvä ja toimiva tapa toimia jatkossa niin, että pystytään hyödyntämään poikkeusajan hyviä puolia, Suni sanoo.

Monilla työpaikoilla työntekijöitä on myös jouduttu irtisanomaan ja lomauttamaan. Myös tästä on hyvä keskustella avoimesti. Minkälaisia tunteita tämä on herättänyt?

– Jos irtisanomisia on toteutettu, on tärkeää, että jäljelle jäävän porukan kanssa varmistetaan yhteinen suunta ja suunnitellaan, miten töitä on hyvä jatkaa uudella kokoonpanolla.

Etätyön lisääntyminen tuo myös mukanaan haasteita ja vaatii uusia käytäntöjä arkeen. Varsinkin työnohjausta kannattaa miettiä. Jatkuvatko esimerkiksi yhteiset aamupalaverit ja kahvitauot ja missä muodossa?

– Osallistetaan porukkaa yhdessä miettimään näitä asioita ja löydetään toimivat käytännöt, Suni kannustaa.

Fakta

3 x Yhteishengen merkitys yrityksen toimintakykyyn

Kaikkien hyvinvointi on yhteinen etu. Jos ihminen voi huonosti työssään, se heijastuu asiakasrajapintaan, koko liiketoiminnan tuloksellisuuteen ja menestykseen.

Selkeät pelisäännöt viestinnälle ja vuorovaikutukselle. Miten tieto kulkee? Miten yhteistyötä tehdään? Nämä asiat vaikuttavat työn laatuun ja virheiden määrään – ja näkyvät tuloslaskelmassa asti.

Yhteinen arvopohja. Työntekijät tietävät, minkälaista toimintaa itse kultakin odotetaan. Pohtikaa yhdessä, mitkä yrityksen arvot ovat? Tämä selkeyttää kaikkien työtä ja johtaa parempaan tulokseen.

Vinkit perustuvat haastatteluun Laura Sunin kanssa.

5 oppia yrittäjän eläkkeelle siirtymisestä

Tyypillisiä eläköityvän yrittäjän kompastuskiviä ovat liian vähäinen suunnittelu ja uran aikana minimissä pidetty YEL.

Miten kasvun lasikatto rikotaan? Yrittäjä itse on usein kasvun suurin este

Kasvun lasikatto syntyy, kun yrittäjät eivät uskalla palkata itseään parempia kasvun johtajia.

Hiihtopummista kahvialan vaikuttajaksi – erikoiskahvit veivät Arttu Muukkosen menestyksen tielle

Kahvi vei Lehmus Roasteryn toimitusjohtajan Arttu Muukkosen mennessään. Samalla yrittäjyys on opettanut, että ajoitus on kaikki kaikessa.

Nuorten sitouttamisessa korostuu kuuntelun taito: 4 huomiota nuorten johtamisesta

Nuorten taitava johtaminen on tärkeä keino sitouttaa tekijöitä yrityksiin. Asiantuntija kertoo tärkeimmät huomiot nuorten tekijöiden johtamisesta.

Milla Tarnanen luotsaa kovassa kasvussa olevaa konevuokraamo Vatupassia – ”Päätimme, ettemme halua kulkea pörssiyhtiöiden vanavedessä”

Kuukauden yrittäjä Milla Tarnanen pitää perheyrityksen valttina joustavuutta. Yritys on sopivan pieni ja ketterä, mutta samalla riittävän iso ja uskottava.

Matti Ruuska on silliyrittäjä henkeen ja vereen: Palasi vielä kerran yrittäjäksi johtamaan Suomen ainoaa sillitehdasta

Kun sillikonkari Matti Ruuska myi omistamansa Boyfood-silliyhtiön, hän katui sitä heti. Nyt hän johtaa Suomen Sillikonttoria ja aikoo palauttaa kotimaisen sillinjalostuksen kunnian.

Lapualta Amazoniin – Jukka-Pekka Kallio kasvattaa vauhdilla lattiabisnestä verkossa ja haaveilee ”lattioiden Ikean” perustamisesta

Kuukauden yrittäjä Jukka-Pekka Kallio uskoo kasvuun koronakriisinkin keskellä. Nyt lapualaista lattiaa saa myös Amazon-verkkokaupasta.

Kahden päivän lamaannus vaihtui toimintaan: Minna Parikka hyppäsi lentokoneeseen, otti ohjat omiin käsiinsä ja ratkaisi koko yrittäjäuransa vaikeimman tilanteen

Tunnetun kenkäsuunnittelijan 15 vuoden yrittäjäuran vaikein hetki osui yrityksen ensimmäisiin vuosiin. Valmistajan takia kokonainen kenkämallisto oli jäädä tekemättä.

Kaaoksen keskelle hyvää: Korona innosti yrittäjät lahjoittamaan yli 5 000 suojavisiiriä

Keskisuomalaiset yrittäjät lahjoittivat 60 000 eurolla suojavisiireitä hoivakodeille ympäri Suomea. Tempaus sai alkunsa, kun yrittäjät huolestuivat vanhusten turvallisuudesta korona-aikana.

Lataa lisää