Riskienhallinta

Kuinka huolehdit tiimistäsi? Terveydestä ei voi tinkiä

Mikko Pirttimäki

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysalan yritys Akson Groupin toimitusjohtaja ja ketjuvastaava. Akson-ketju koostuu kotipalveluyrityksistä.

Kuinka huolehdit tiimistäsi? Terveydestä ei voi tinkiä

Hyvän työterveyshuollon merkitys yritysten kilpailutekijänä kasvanee tulevaisuudessa, kirjoittaa Akson Groupin Mikko Pirttimäki.

| |

Työnantajan vastuulla on suunnitella, toteuttaa ja mahdollistaa työhyvinvoinnin syntymistä. Se lähtee yksinkertaisista asioista.

Työsopimukselliset asiat pitää olla hoidettu aina hyvin. Tiettyjen reunaehtojen on toteuduttava, kuten että palkat maksetaan ajallaan ja kaikilla on oikeus lomiin. Jos työntekijä joutuu miettimään niiden osalta, meneekö kaikki oikein, se yleensä kuormittaa aika nopeasti.

On myös huolehdittava turvallisista työmenetelmistä ja -ergonomiasta. Meidän alalla hoivapalveluissa esimerkiksi nostetaan asiakkaita. Tarvitaan riittävää koulutusta ja osaamista, jotta se tehdään turvallisesti.

Työhyvinvoinnin edistäminen ja lisääminen kytkeytyvät paljolti siihen, miten tärkeiksi työntekijät koetaan. Kun juttelen ketjumme yrittäjien kanssa, on selvää, että työntekijät ovat heille erittäin todella tärkeitä ja suorastaan yksi motivaation lähde. Niinpä heistä myös halutaan pitää huolta.

Työterveyshuollolla on keskeinen rooli. Työnantajalla on tietysti jo lakisääteinen velvollisuus huolehtia siitä. Se, miten paljon työterveyden palveluja käytetään, kertoo yleisellä tasolla aika paljon siitä, miten oma henkilöstö voi. Työterveys antaa paitsi keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen, myös ongelmatilanteisiin puuttumiseen, mihin työnantajan oma kompetenssi ei tietenkään riitä.

Parhaimmillaan työterveyshuolto on kilpailutekijä, joka lisää yrityksen houkuttelevuutta työntekijöille. Luulen, että työterveyspalvelujen merkitys korostuu tulevaisuudessa ainakin meidän alalla, jossa on kova kilpailu työntekijöistä. Hoivatyötä tehdään hyvin itsenäisesti ja käytännössä kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Töitä ei pysty tekemään, jos terveydestä ei huolehdita.

Työhyvinvoinnista huolehtimisen hyöty on, että työntekijät ovat motivoituneempia. Silloin ollaan myös valmiimpia kohtaamaan erilaisia muutoksia työssä. Hyvinvoiva työntekijä tarjoaa todennäköisesti parempaa asiakaspalvelua. Kun työssä voidaan hyvin, sen ulkopuolellakin jaksetaan toivottavasti paremmin. Työllä on valtavan suuri merkitys koko elämään.

Kriisi heittää elämän raiteiltaan: Millä keinoilla sen läpi?

Kriisi on kokemus, jossa perusturvallisuudentunne järkkyy. Keinot selviytyä kriisistä ovat aina yksilölliset. Ammattilainen kertoo mahdollisia tapoja käsitellä kriisiä.

Milloin jaksamisen raja tulee vastaan? ”Olen varoittava esimerkki muille”

Janne Gylling osasi ja uskalsi hakea ammattiapua. Uupuminen on vaarallinen yrittäjien ammattitauti.

Tunnistatko uupumisen oireet? Näin teet muutoksen

Uupumisen oireet on syytä ottaa vakavasti. Muutoksen yhtenä kulmakivenä on merkityksellisen tavoitteen asettaminen.

Yrittäjien jaksaminen kovalla koetuksella – Tunnistatko itse ongelman?

Yrittäjien jaksaminen on kriittistä yrityksen koko olemassaolon kannalta.

Yrittäjä, onko työterveys hoidossa?

Työterveys on yhtä lailla yksinyrittäjien oikeus, muistuttaa Fennian Kari Varkila.

Iso kysymys: Hyödyttääkö työterveyshuolto yritystäsi?

On yrittäjän etu seurata, millä hinnalla ja miten työterveyshuolto toteutuu, muistuttaa Fennian Kari Varkila.

Lataa lisää