Riskienhallinta

Yrittäjät sinnittelevät uupuneina – lääkärit näkevät karun totuuden

Yrittäjät sinnittelevät uupuneina – lääkärit näkevät karun totuuden

Fyysiset oireet ovat usein merkki siitä, ettei kaikki ole kunnossa.

| |

Yrittäjän jaksaminen on aika ajoin koetuksella. Uupumisen myöntäminen on kuitenkin monelle hankalaa.

– Usein yrittäjät ovat sinnittelijöitä ja menee pitkään ennen kuin he hakeutuvat lääkäriin. Yrittäjät paikkaavat muita ja tekevät pitkää päivää. Kun työviikon pituus on yli 55 tuntia, uupumisriski kasvaa huomattavasti, sanoo Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Auli Rytivaara.

Rytivaaran kokemuksen mukaan työterveyshuollon järjestäneillä yrittäjillä on matalampi kynnys hakea apua. Ne, joilla sitä ei ole, ovat monesti jo vakavasti uupuneita lääkärille tullessa.

– Usein heillä saattaa olla hoitamattomia perussairauksia. Tai he ovat alkaneet esimerkiksi hoitaa unettomuutta alkoholilla. On väsymystä, unihäiriöitä ja keskittymiskyvyttömyyttä.

Täsmä Työterveyden toimitusjohtaja ja työterveyslääkäri Esko Ruotsalainen sanoo yrittäjien hakeutuvan lääkäriin yleensä paljon myöhemmin kuin työntekijät.

– Yllättävän usein yrittäjän tuo lääkäriin puoliso, lapset tai huolestuneet työkaverit. Yrittäjät ovat niin syvällä omassa jutussaan, että he sokeutuvat eivätkä ymmärrä hakea apua. Yrittäjillä ei myöskään ole tapana kääntyä muiden puoleen.

Uupumus ei ole sairaus

Fyysiset oireet ovat merkki siitä, että on aika hakea apua. Y-Studiolle uupumuksestaan kertonut yrittäjä Sauli Liitiäinen havahtui, kun stressipiikkejä oli tullut jo pitkän aikaa.

Yrittäjän voi olla vaikea jäädä pois töistä monestakin syystä. Tilannetta ei helpota se, että uupumusta ei pidetä sairautena vaan oireena. Uupumus ei siksi oikeuta Kelan maksamaan sairauspäivärahaan.

Esko Ruotsalaisen mukaan diagnoosina onkin usein masennus.

– Uupumus-diagnoosilla ei voi olla pitkään poissa töistä. Harvoin ihmisellä kuitenkaan on pelkkä burnout. Varsinkin yrittäjillä tilanne on monesti mennyt niin pitkälle, että mukana on jonkin tasoista masennusta tai ahdistusta.

Diagnoosi vaikuttaa siis siihen, onko yrittäjän mahdollista saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa.

Työkyvyttömän YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan suuruus määräytyy tämän YEL-työtulojen perusteella. Jos yrittäjän työpanos yrityksessä on niin vähäistä, ettei hän ole velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta, on päivärahan perusteena yritystoiminnan työtulot. Viime vuonna Kela maksoi sairauspäivärahaa 15 000 YEL-vakuutetulle yrittäjälle.

– Lääkäri selvittää aina, täyttävätkö oireet tietyt kriteerit ja sitä kautta diagnoosin, joka oikeuttaa sairauspäivärahaan. Esimerkiksi masennus on selkeästi sairaus. Sen lisädiagnoosina voi olla työuupumus, Auli Rytivaara sanoo.

Hänen mielestään on oleellista selvittää, onko uupuneella joitakin hoidettavia sairauksia, kuten masennusta, verenpainetautia tai esimerkiksi kilpirauhassairauksia, jotka voivat näkyä väsymyksenä.

Huoli lisää stressiä

Tarvittaessa lääkäri konsultoi psykiatria tai ottaa mukaan työpsykologin. Työpsykologi voi lähteä uupumusta kokevan yrittäjän tueksi jo varhain. Rytivaara kehottaa pitämään kynnystä matalana.

– Yrittäjillä on taustalla paljon huolta taloudellisesta puolesta, miten pärjää ja miten bisnes menee eteenpäin, jos on esimerkiksi itse poissa. Se huoli lisää niin sanottua huonoa stressiä. Työpsykologi voi antaa tukea työssä jaksamiseen ja rentoutumiseen.

Sairausloman pituus arvioidaan aina tilannekohtaisesti. Rytivaaran mukaan esimerkiksi akuutista stressireaktiosta voi kirjoittaa korkeintaan 3–5 päivää sairauslomaa, jolloin se menee käytännössä yrittäjän omasta taskusta. YEL-vakuutetuilla omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää.

Lääkärit ovat yhtä mieltä siitä, etteivät sairausloma tai lääkkeet riitä parannuskeinoksi. Uupumuksen taustalla on aina syitä, joihin on puututtava. Ruotsalainen kehottaa miettimään omia asenteitaan.

– Välillä tulee vastaan yrittäjiä, jotka ovat tehneet vuosia 12 tai 14 tunnin työpäiviä ilman kesälomia, aina tavoitettavissa. Sitten lähtökohta on, että nyt en enää jaksa ja tarvitsisin sairauslomaa. Oikeastaan he tarvitsisivat sitä lomaa, jota eivät koskaan pidä.

Miten jaksat työssäsi? Tee Y-Studion testi

Fakta

3 x Huolehdi jaksamisesta

Täsmä Työterveyden Esko Ruotsalainen muistuttaa, että on aina helpompaa ja halvempaa ennaltaehkäistä kuin hoitaa.

Priorisoi ja delegoi. Mieti työkuormaasi, mihin aika kuluu. Kaikkea ei voi, pidä eikä kannata hoitaa yksin. Delegointi on monesti yrittäjille vaikeaa, kun halutaan pitää kaikki langat omissa käsissä. Ympärille kannattaa kuitenkin hankkia ihmisiä, joiden käsiin voi luottaa tehtäviä.

Rajaa työtä. Omaa työtään pitää osata rajata. Koko elämä ei saisi olla vain työtä. Tämä vaatii usein ison asennemuutoksen. Ota vapaa-aikaa ja pidä lomia, ja tee selvä ero työn ja vapaan välille. Yrittäjän ei tarvitse olla aina tavoitettavissa. Vapaalla kannattaa tehdä jotain sellaista, missä saa ajatukset pois työstä.

Puutu syihin. Pelkkä lepo tai lääkkeet eivät riitä uupumuksen tai masennuksen hoidoksi. On lähdettävä puuttumaan syihin ja muuttamaan omia asenteita.

Miten kasvuyritys voi yhdistää työmäärän ja palautumisen? Aikatauluta kaikki, neuvoo Slushin Miika Huttunen

Miika Huttunen uskoo, että startup-ekosysteemi keskustelee nykyään paljon enemmän työstä palautumisesta.

Tunnista jaksamisen 4 varoitusvaloa ja reagoi ajoissa

Kun jaksaminen hiipuu, syttyy varoitusvaloja. Animaatiomme kertoo, mihin merkkeihin on syytä kiinnittää huomiota ja milloin tahtia on rauhoitettava.

Pikkuhiljaa pohjalta pinnalle – ”Pahimmillaan istuin kippurassa suihkussa ja mietin, miten olen joutunut tähän tilanteeseen”

Diivadesignsin yrittäjä Heidi Julkunen uupui ja mursi kätensä. Intohimo ja oman vision toteuttaminen saavat hänet edelleen jatkamaan yrittäjänä.

Milloin jaksamisen raja tulee vastaan? ”Olen varoittava esimerkki muille”

Janne Gylling osasi ja uskalsi hakea ammattiapua. Uupuminen on vaarallinen yrittäjien ammattitauti.

Tunnistatko uupumisen oireet? Näin teet muutoksen

Uupumisen oireet on syytä ottaa vakavasti. Muutoksen yhtenä kulmakivenä on merkityksellisen tavoitteen asettaminen.

Yrittäjien jaksaminen kovalla koetuksella – Tunnistatko itse ongelman?

Yrittäjien jaksaminen on kriittistä yrityksen koko olemassaolon kannalta.

Yrittäminen ei sovi heikkohermoiselle

Sopiva määrä töitä olisi ideaali. Se harvoin toteutuu edes yrittäjällä, kirjoittaa Vesinummelan yrittäjä Timo Nummela.

Otatko riskejä jaksamisen suhteen? Tunnista hälytysmerkit

Uupumisesta on haitallisia seurauksia yritystoiminnalle. Ensimmäinen virhe on nipistää unesta.

Yrittäjä, älä juokse karkuun jaksamistasi – se on kaikki kaikessa

Yhdelle se on liikunta, toiselle uni ja kolmannelle ravinto. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen lisää yrittäjän vireyttä ja tehokkuutta.

Lataa lisää