Yrittäjyys

Hallitus ja advisory board – yhtäläisyydet, erot ja mahdollisuudet

Hallitus ja advisory board – yhtäläisyydet, erot ja mahdollisuudet

Hallitus ja advisory board ovat kummatkin yritykselle hyödyllisiä apuvälineitä toiminnan kehittämiseen. Miten ne eroavat toisistaan?

| |

Hallitus ja advisory board tarjoavat kumpikin yritykselle työkaluja kehittymiseen. Niiden toiminnassa on myös eroja, jotka yrittäjän on syytä ottaa huomioon.

Suurin eroavaisuus liittyy niiden toiminnan luonteeseen. Hallituksen olemassaolosta on säädetty laissa eli sen toiminta on siis järjestettävä toisin kuin advisory boardin.

– Hallitus on laissa säädetty toimielin, jolla on iso vastuu. Se vastaa, että yhtiön hallinto ja toiminta on järjestetty, kertoo Hallituspartnerit Helsingin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Wäck.

Hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty.

Jos tulee tilanne, että yhtiön toiminnassa on moittimista, hallitus on siitä vastuussa.

– Advisory boardilla ei taas ole tällaista juridista vastuuta. Käytännön työssä niillä ei monesti ole eroa. On pitkälti kyse keskustelusta ja näkökulmien hakemisesta.

Advisory boardin ja hallituksen kokoonpanon määrittäminen eroaa kuitenkin toisistaan. Wäck arvioi, että hallituksesta päättäminen voi olla hieman selkeämpää. Hallituksen nimittää yhtiökokous, ja silloin mietitään yhtiön kanssa, mikä on hallituksen kokoonpano.

Usein pk-yrityksen hallitus koostuu muun muassa yrittäjästä ja mahdollisista muista avainhenkilöistä. Hallituksen kokoonpanoa pohtiessa on hyvä huomioida myös se, että myös ulkopuolisista jäsenistä on apua. He saattavat pystyä tarkastelemaan asioita kriittisemmin, mikä tuo hallitustyöskentelyyn lisää ammattimaisuutta.

Advisory boardin osalta kokoonpanokysymys on vapaampi. Sen perustamisen taustalla on usein tarve hankkia lisää erityisosaamista, mutta sen kokoamiseen ei ole yhtä mallia.

Tehtävien erot

Hyödyntää yritys sitten kumpaa tahansa toimintamallia, tärkeää on tarjota sekä hallituksen ulkopuolisille jäsenille että advisor-roolissa toimiville kaikki saatavilla oleva tieto. Vain siten ne voivat tuoda lisäarvoa yritystoimintaan. Joskus se voi tarkoittaa myös nykyisten toimintamuotojen haastamista.

Vaikka advisory boardin ja hallituksen tavoite on melko yhtenevä, on niiden välillä joitain sävyeroja.

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on Wäckin mukaan varmistua siitä, että se ymmärtää omistajien tahtotilan ja kykenee tarkastelemaan yhtiön toimintaa koko laajuudessaan.

– Jollei tahtotilaa tiedä, silloin hallitus ei pysty varmistamaan, että yhtiön toiminnan suunta ja strategia ovat oikeat.

Hallituksen tehtävä on katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Valtaosa sen toiminta-ajasta tulisi käyttää siihen, mitä on tulossa, eikä siihen, missä nyt ollaan.

Hallitus siis seuraa, että toiminta on järjestetty hyvin. Suunta on selvä ja tiedetään, minne halutaan mennä. Siitä on yritykselle hyötyä, sillä arkipäivän keskellä suunta saattaa hukkua, ja pienet asiat ottavat liian suuren roolin.

– Se on liiketoiminnan suuri haaste. Liiketoimintaa osataan tehdä hyvin tänä päivänä ja osataan tehdä hyvä strategia tulevaisuuden osalta.

Hallitus auttaa huolehtimaan siitä, että tämä strategia siirtyy toimintaan.

Myös advisory board auttaa yritystä tekemään päätöksiä tulevan suhteen, mutta siitä on paljon tukea myös lyhyemmän aikavälin tavoitteiden, kuten yritysoston toteuttamisessa.

Toiminnan arvioiminen

Advisory boardin ja hallituksen toiminta eroaa myös suhteessa yrityksen johdon tukemiseen ja oman toiminnan arvioinnin osalta.

Hallituksen on tärkeää kyetä tarjoamaan sparraamisapua toimitusjohtajalle. Muuten hän voi jäädä työssään hyvin yksin.

Hallituksen on myös vastattava omasta toiminnastaan. Tässä hallituksen puheenjohtajalla on suuri rooli, jota ei Wäckin mukaan voi korostaa liikaa.

– Hallituksen puheenjohtaja on vastuussa siitä, että hallitustyöskentely on jämäkkää ja hyvää. Mikäli hallitus täydentää osaamistaan advisor-toiminnalla, on myös sen ohjaus puheenjohtajan vastuulla – hyvässä yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa.

Advisory board tuo eritysosaamista, josta on hyötyä niin yritykselle kuin hallitukselle päätöksenteossa.

Myös yhtiön omistajien on kokoonnuttava säännöllisesti tarkastelemaan, mitä hallitus tekee yhtiön tahtotilan eteen. Tietyin aikavälein jäseniä kannattaa vaihtaa, jotta hallitus ei pysähdy paikoilleen.

Kuten työelämässä, on mukaan järkevä tuoda tasaisin väliajoin ihmisiä, joilla on uutta osaamista.

– Ei ole huono malli, että hallitus toimii esimerkiksi viisi vuotta ja jäsenistö vaihtuu portaittain. Tällainen toimintakonsepti voi helpottaa toimintaa.

Pieni firma pyörii myös ilman toimitusjohtajaa

Arki sujuu, kun omistajat ovat samanmielisiä. Tarvittaessa mennään enemmistöpäätöksellä, kirjoittaa Sähköasennus Peltolan Jari Peltola.

Terveysyritys heitti statukset romukoppaan ja luopui esimiehistä

Helttiä johtavan Timo Lapin johtamisfilosofiassa luottamus tuo luotettavuutta. Hän on riisunut myös omaa valtaansa.

Klassinen makeisyritys palkkasi ulkopuolisen vetäjän – Sitten alkoi tapahtua

Brunberg on löytänyt oman keinonsa kasvaa ja uusiutua kilpailluilla markkinoilla.

Omistajuus on enemmän kuin työskentelyä kädet savessa

Omistajuus on aktiivista hallitustyötä, uusien mahdollisuuksien ja pääoman tarjoamista yrityksen kasvattamiseksi, kirjoittaa Rukakeskuksen Kari Jussi Aho.

Yrityksen uusi vetäjä ansaitsee työrauhan

Pohdin kolmea kysymystä, kun minua kysyttiin työntekijästä toimitusjohtajaksi, kirjoittaa Korson Sähkö-Yksikön Sami Haatanen.

Mika Sutisen opit menestykseen: Hyvä johto vakuuttaa ennen ideaa

Musti ja Mirrin entinen toimitusjohtaja tarkastelee ennen sijoituspäätöstä erityisesti yrittäjien motiiveja.

Ulkopuoliselle osaamiselle isompi painoarvo – hallituksen jaettava yrittäjän arvot

Tietyn alan erikoisosaaminen päihittää jopa pitkän kokemuksen, kun yritykselle haetaan ulkopuolisia hallitusjäseniä.

Mikä saa ottamaan ison riskin aina uudelleen? Konkurssi ei pelota sijoittajaa

Mika Marjalaakson mielestä riskiä on uskallettava ottaa, jos haluaa edes mahdollisuuden onnistua.

Kasvu opetti: Yrittäjän ei pidä jäädä kukoksi tunkiolle

Yrityksen kasvu on muuttanut Smartumin Jarmo Hyökyvaaran roolia johtajana.

Lataa lisää