Yrittäjyys

Jussi Kuusela

Kädentaidot hukassa – mikä avuksi?

Monelle nuorelle asentajaharjoittelijalle puukko on uusi tuttavuus, kirjoittaa Amplitin Jussi Kuusela.

|

On paljon töitä, joissa on oleellista käsitellä tietoteknisiä järjestelmiä. Samaan aikaan on yhä monia töitä, joissa käsillä tekemisen taito on ensiarvoisen tärkeää. Käytän esimerkkinä sähkö-, putki- ja ilmastointiasentajia.

Asentajien on osattava esimerkiksi hitsata ja käsitellä peltiä peltileikkurilla. Heidän on osattava työskennellä turvallisesti erilaisten koneiden ja työkalujen kanssa ja tehdä siistiä työtä. Johdot on saatava suoraksi eivätkä saumat saa irvistää.

Tuntuu, että pikkuhiljaa käy hankalammaksi löytää nuoria työntekijöitä, joilla ovat kädentaidot valmiiksi hallussa. Otamme yrityksemme sähköpuolelle yli 60 työharjoittelijaa ja putkipuolelle 2–5 harjoittelijaa vuodessa. Jo nyt on nähtävissä, että yhä useampi pitää puukon kaltaisia työkaluja käsissään ensimmäistä kertaa vasta harjoittelussa. Koulussa työkaluihin on ehkä tutustuttu hiukan.

Tämä on iso huoli ja se kasvaa, kun kaupungistuminen jatkuu. Tulevaisuudessa entistä useampi tulee ympäristöstä, jossa ei ole lapsena ja nuorena harjaantunut tekemään asioita käsillään. Moni ei ole koskaan rassannut mopoa tai käynyt kirveen kanssa metsällä.

Mitä vähemmän kädentaitoja on valmiiksi, sitä enemmän yrityksissä pitää opettaa tulokkaita. Tuleva ammatillisen koulutuksen uudistus on johtamassa siihen, että vastuu koko ammatillisesta koulutuksesta ja siis myös kädentaitojen opettamisesta siirtyy yhä enemmän yritysten harteille.

Opetusta ei voi jättää yksin yrityksille. Yritykset ovat hyvin erilaisia eikä kaikilla ole samoja resursseja harjoittelijoiden ohjaamiseen. Oppilaitoksissa pitäisi varmistua laajalti siitä, että kaikki saavuttavat jonkinlaisen käsillä tekemisen taitotason.

Ennen kaikkea kyse on motivoinnista: ihmisten on haluttava oppia kädentaitoja ja nähtävä ne oman tulevaisuutensa kannalta tärkeinä. Kädentaidoista pitäisi puhua kodista ja peruskoulusta lähtien jo kauan ennen työelämään tuloa.

Lopuksi on sanottava, että on edelleen erittäin paljon nuoria, jotka ovat motivoituneita, haluavat oppia ja haastavat itseään oppimaan työmaalla. Sitä on hieno todistaa. Vinkkini nuorille on: hanki työkokemusta omalta alalta jo opiskeluaikana. Työnantajat arvostavat sitä.

Kirjoittaja on talotekniikkayritys Amplit Oy:n toimitusjohtaja.