Yrittäjyys

Mikä on advisory board ja kenelle se sopii?

Mikä on advisory board ja kenelle se sopii?

Advisory board tarjoaa yritykselle joustavasti tukea joko lyhyen tai pitkän aikavälin kehitystarpeisiin. Sen jäsenet tuovat vankkaa asiaosaamista omalta alaltaan.

| |

Advisory board on erinomainen apuväline, kun yritys tarvitsee täsmäosaamista esimerkiksi rahoituksen hankintaan, kansainvälistymiseen tai kasvuun.

Toisin kuin hallitus, advisory board ei ole juridinen elin. Se on toiminnaltaan hieman vapaamuotoisempaa, ja se voi koostua joko yhdestä tai useasta osaajasta.

Hallituspartnerit Helsingin puheenjohtaja Ilkka Wäck arvioi, että advisory-toimintaa hyödynnetään yrityksissä jopa hieman huomaamatta.

– Luulen, että virallisesti hallitustyö on yrityksissä yleisempää, mutta jos ajattelee toisin päin, niin me monesti sparraamme asioista jonkin tahon kanssa. Se on tavallaan epävirallista advisory board -toimintaa.

Tehtävänkuva mukautuu yrityksen tarpeisiin

Advisory boardin tehtävät muovautuvat joustavasti yrityksen tarpeiden mukaan, ja ne voivat olla hyvin moninaiset.

– Joissain tilanteissa se voi tukea koko ajan yhtiön toimintaa, seurata sitä ja antaa näkökulmia ja sparrata. Tai voi olla tilanne, jossa yhtiö tarvitsee juuri siihen hetkeen enemmän tietoa ja näkemystä.

Yritysoston lisäksi esimerkiksi kansainvälistyminen voi olla yhtiölle uusi asia, johon tarvitaan erityistä tietoa ja osaamista.

Advisory board tarjoaa myös asiantuntijoille mielenkiintoisen mahdollisuuden olla yrityksessä mukana epävirallisesti, jos tällä ei ole mahdollisuutta osallistua suoraan hallituksen toimintaan.

Millaisia osaajia mukaan?

Advisory boardin osaajilta vaaditaan vahvaa asiantuntijuutta. Toisin kuin hallituksen jäsenillä, heillä ei tarvitse olla niin paljon kokemusta yrityselämästä.

– Hallitukseen tarvitaan yrityselämän moniosaajia. Advisory-toimintaan sopii taas se, että on ihminen, joka on tarkasti perillä jostain asiasta ja pystyy juuri siinä kohdassa tuomaan lisäarvoa yhtiön toimintaan.

Mukaan voi pyytää jäseniä esimerkiksi omista verkostoista. Myös Hallituspartnereista löytyy osaavia tekijöitä.

Vaikka advisory-toiminta on luonteeltaan hallitustyötä vapaamuotoisempaa, myös sen työskentelystä voi olla hyvä maksaa.

– Advisory-toiminnasta kannattaa maksaa juuri niin paljon kuin kokee saavansa hyötyä. Voi olla tilanne, että joskus tarvitaan todella paljon apua ja kyseessä on merkittävä asia yhtiön kannalta. Silloin siitä kannattaa maksaa hyvinkin paljon.

Jos toiminnasta maksaa asiantuntijoille, voi myös odottaa, että he todella keskittyvät ja paneutuvat siihen. Wäckin mukaan joka kerta kannattaa miettiä erikseen, mikä on summa, joka on sovelias siihen tilanteeseen.

Advisory board ja hallitus

Parhaimmillaan advisory board täydentää osaamisellaan hallituksen toimintaa. Ne eivät siis sulje pois toisiaan. Advisor-toiminta voi myös olla Wäckin mukaan toimiva pohja testata ulkopuolista osaamista yrityksen kehittämisessä.

– Joskus voi myös olla tilanne, että yrityksellä ei ole ollut aiemmin hallitustoimintaa tai ulkopuolisia jäseniä hallituksessa. Silloin advisory-toiminta voi olla hyvä tapa testata hallitustoiminnan seuraavaa tasoa tai sitä, että ulkopuolinen tuo asiantuntemustaan yritystoimintaan ja sen kehittämiseen.

Wäck pitääkin advisory boardia erinomaisena mahdollisuutena jokaiselle yritykselle.

Perheyritys vei mukanaan: vahva johtajuus käänsi yrityksen tappiot voitoiksi

Kun Nina Zischka lähti Temalin toimitusjohtajaksi, moni asia uudistui. Millä keinoilla sukupolvenvaihdoksen ja uuden toimitusjohtajan aiheuttamasta muutostilasta mentiin läpi?

Yrittäjän visio sähkökiukaasta heräsi vuosien kehitystyön jälkeen eloon

Kun Aino-kiuas päätettiin uudistaa, yrittäjien ja verkostojen intohimo kiritti uuden tuotteen markkinoille vuodessa.

Skipperi kasvaa pelottomasti uusille vesille – ”Olemme uskaltaneet tavoitella riittävän isoja asioita”

Suomessa ja Ruotsissa suosion saavuttanut kaupunkivenepalvelu laajenee syksyllä Uuteen-Seelantiin.

Koronakevät yritysneuvojan silmin: ”Tilanteen alussa moni oli epätoivon partaalla”

Kevään koronakriisi on pakottanut hyvinkin toimeentulevat yrittäjät hakemaan apua. Uusyrityskeskusten korona-apu on tavoittanut tuhannet yrittäjät ympäri maata.

Oma suunta löytyi vuosien jälkeen: Palkkaus.fi hioi kasvustrategiansa iskuun ja miljoonarahoitus vauhdittaa kasvua

Palkkahallinnon automatisointiin keskittyvä yritys etsi omaa suuntaansa vuosikausia. Kohderyhmä meni uusiksi, mutta tuote on pysynyt samankaltaisena.

Sesonkialalla on pärjättävä, oli vastassa mitä vain: Yrittäjä kertoo, mitkä ovat marjabisneksen menestyksen avaimet

Korona on tänä kesänä luonut paineita niille aloille, joiden myynti tapahtuu erityisen lyhyen ajan sisällä. Helsinkiläisen Marjapuodin kauppias Vili Auvinen kertoo, miten sesonkiluonteisella alalla pärjätään poikkeusaikana ja sen ulkopuolella.

Kun korona iski, yrittäjät toimivat: Kaksi yrittäjää kertoo, miten he käynnistivät myymäläautotoiminnan nollasta viikossa

Tänä keväänä nopeat päätökset ja ketteryys ovat olleet valtteja. Muutosten keskellä on korostunut myös yhteistyökumppaneiden merkitys.

Maailma on muuttunut koronan takia, eikä paluuta vanhaan ole: Nyt opitusta ketteryydestä on hyötyä tulevaisuudessakin

Koronakriisi on kiihdyttänyt muutosten tahtia. Epävarmoina aikoina yrittäjiltä vaaditaan uudistumista sekä kriisijohtamisen taitoja – ja uskoa tulevaan, kirjoittaa Antell-konsernin toimitusjohtaja Tomi Lantto.

Yhtiökokous haltuun: Yrittäjä, perehdy ainakin näihin 5 seikkaan

Yhtiökokousaika lähestyy vauhdilla. Yrittäjän on syytä olla tietoinen ainakin yhtiökokouksia koskevista säännöksistä – lisäksi kokoukseen kannattaa varautua huolella. Asiantuntija kertoo vinkkinsä.

Lataa lisää