Yrittäjyys

Oppisopimuskoulutus on yksi tapa saada yritykselle työntekijä kohtuullisin kustannuksin

Kari Lilleberg

Kirjoittaja on Meri-Lapin aluepäällikkö Oulun Kuivaustekniikka Oy:stä

Oppisopimuskoulutus on yksi tapa saada yritykselle työntekijä kohtuullisin kustannuksin

Oppisopimuskoulutus vaatii niin yrittäjiltä kuin opiskelijoilta oma-aloitteisuutta, kertoo Meri-Lapin aluepäällikkö Kari Lilleberg Oulun Kuivaustekniikka Oy:stä.

Rakennusalalla on pulaa työntekijöistä, se on fakta. Mutta sen sijaan, että ongelmaa jäisi voivottelemaan, kannattaa pohtia ratkaisuja.

Oppisopimuskoulutus on toimiva keino kouluttaa jo olemassa olevaa henkilöstöä tai rekrytoida uusia työntekijöitä. Oulun Kuivaustekniikka Oy:ssä olemme hyötyneet yhteistyöstä alueella toimivan ammattiopisto Lappian kanssa.

Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta, joka tapahtuu suurelta osin työpaikalla ja osittain oppilaitoksessa. Oppisopimuksen osapuolina ovat opiskelija, työnantaja ja oppilaitos.

Opiskelijat eivät tietenkään vain ilmesty tyhjästä yrityksen oven taakse. Yrityksen olemassaolosta ja yhteistyöhalukkuudesta pitää tiedottaa oppilaitoksen suuntaan.

Ensimmäiset työssäoppijat tulivat meille töihin nelisen vuotta sitten, ja tänä vuonna otimme kaksi opiskelijaa työelämäjaksolle. Koska he osoittautuivat erittäin aktiivisiksi ja oppimishaluisiksi, suunnittelimme yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa opinnot siten, että opiskelijat tulivat meille oppisopimuksella suorittamaan tutkintojensa osat loppuun.

Kaikkiaan oppisopimuskoulutus on työnantajalle varsin riskitön vaihtoehto. Lappian opettajien kanssa katsomme yhdessä, kuka olisi sopiva henkilö aloittamaan oppisopimuksen.

Jos oppisopimuskoulutettava ei toimi ohjeiden mukaan, saamme tukea opettajilta ja pyrimme ratkomaan haasteet yhdessä. Oman kokemukseni mukaan oppisopimuskoulutettavat ovat kuitenkin erittäin motivoituneita, ja siihen on helppo keksiä kaksi syytä: ensinnäkin he saavat työstään palkkaa, ja toiseksi heillä on mahdollisuus valmistua koulutuksestaan opiskelukavereitaan nopeammin.

Oppisopimuskoulutettavia ottavan yrityksen tulee muistaa, että koko työyhteisö osallistuu ohjaamiseen. Esimerkiksi meillä asentajat toimivat työmailla ohjaajina.

Pidämme huolen, että oppisopimusopiskelijat ovat samalla viivalla asentajien kanssa. Koulutettaville ei saa esimerkiksi antaa tylsimpiä tai ikävimpiä töitä, vaan varmistaa, että he oppivat monipuolisesti kaiken sen, mitä on yhdessä sovittu.

Kaikkiaan oppisopimus on asia, jonka arvoa ei ihan ymmärretä. Opiskelijat eivät ehkä ajattele, että heillä on mahdollisuus varmistaa työpaikka jo opiskeluaikana. Pohjatiedoilla ei ole merkitystä, vaan opiskelijan reippaalla ja opinhaluisella asenteella.

Vastaavasti monet työnantajat eivät ehkä ole ajatelleet, miten vähän oppisopimuskoulutus lopulta sitoo yritystä. Motivoituneen opiskelijan saa koulutettua omiin tarpeisiin sopivaksi työntekijäksi kohtuullisin kustannuksin.

Suomen oppisopimusosaajat ry valitsi Lillebergin Vuoden työpaikkaohjaajaksi 2019.

Palkata vai ei? Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso askel

Pekka Syvänen pohti tarkkaan, palkkaako hän ensimmäisen työntekijän. Nyt sopiva työntekijä on löytynyt.

Miten kasvun lasikatto rikotaan? Yrittäjä itse on usein kasvun suurin este

Kasvun lasikatto syntyy, kun yrittäjät eivät uskalla palkata itseään parempia kasvun johtajia.

Hahmotatko palkan sivukulut? Älä putoa palkkaamisen sudenkuoppaan

Työntekijän palkkaamista harkitsevan yrittäjän pitää osata laskea palkan sivukulut. Animaatiomme tiivistää palkkauksen kokonaiskustannuksista olennaisen.

Onko työsopimus rekrytoinnin päätepiste? ”Se on vaarallista ajattelua yrittäjiltä”

Rekrytointi ja palkkaus pitää erotella toinen toisestaan. Muuten syntyy kalliita virheitä, ja laskun maksaa aina yrittäjä.

Koska on järkevää tehdä määräaikainen työsopimus?

Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia, eikä sitä voi irtisanoa.

Työsopimuksen ABC – Kiinnitä huomiota, mitä kirjoitat työtehtäviin

Työsopimus on syytä tehdä aina kirjallisesti. Kirjaa työsopimukseen myös koeaika.

Joskus on pakko luopua työntekijästä – Tee irtisanomisilmoitus oikein

Irtisanominen voidaan tehdä joko henkilöön liittyvillä tai tuotannollis-taloudellisilla syillä.

Kasvu koettelee kassaa – myyntifirma opetteli hinnoittelemaan oikein

Liian halvalla myyminen uhkasi Nordic Sales Crew’n toimintaa. Yrityksen on ollut pakko saada rekrytointiin tehoa.

Ensivaikutelma ratkaisee työhaastattelussa – ammattiylpeys ja halu kehittyä tärkeintä

Hyvä työntekijä on hyvä annos intoa ja nöyryyttä, kirjoittaa VJ Maa-aineksen Ville Sainio.

Lataa lisää