Laskelmat

Entä jos menetän työkykyni? 4 kysymystä pysyvästä työkyvyttömyydestä

Entä jos menetän työkykyni? 4 kysymystä pysyvästä työkyvyttömyydestä

Yritys voi joutua tiukkaan tilanteeseen, jos yrittäjä menettää työkykynsä esimerkiksi onnettomuuden takia. Vakuuttamisen asiantuntija vastaa pysyvään työkyvyttömyyteen liittyviin kysymyksiin.

| |

Mitä yritystoiminnalle käy, jos yrittäjä tai muu yritystoiminnan avainhenkilö loukkaantuu tai menehtyy? Pahimmillaan koko yritystoiminta voi lamaantua.

Pysyvä työkyvyttömyys on kohdannut viime vuosina entistä useampaa. Eläketurvakeskus kertoo, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden henkilöiden määrä on kasvanut vuodesta 2018 lähtien. Vuonna 2019 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 20 300 henkilöä.

Fennian lakimies Kati Ranta kertoo, miten yrittäjä voi varautua pysyvän työkyvyttömyyden riskiin jo ennalta. Millaisia seikkoja yrittäjän on syytä ottaa huomioon?

Millaiset syyt aiheuttavat pysyvää työkyvyttömyyttä?

Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2019 mielenterveyden sairaudet nousivat ensimmäistä kertaa yleisimmäksi syyksi siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tätä ennen työkyvyttömyyseläkkeelle on siirrytty erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia.

Nämä syyt näkyvät myös Fennian korvaamissa pysyvän työkyvyttömyyden tapauksissa: Masennus on ollut yksi merkittävä pysyvää työkyvyttömyyttä selittävä tekijä viime vuosina. Sen lisäksi pysyvää työkyvyttömyyttä ovat aiheuttaneet esimerkiksi verisuonitaudit ja neurologiset ongelmat, kuten aivoinfarktit, ja sydämen vajaatoimintaa.

Ranta kertoo, että lähtökohtaisesti pysyvä työkyvyttömyys on kohdannut iäkkäämpiä henkilöitä. Korvauksen saajien joukossa on kuitenkin myös alle 40-vuotiaita.

Milloin vakuutus kannattaa?

Helposti ajatellaan, ettei itselle satu mitään. Viimeistään silloin kun omassa lähipiirissä sattuu yllättävä kuolemantapaus tai tuttava menettää työkykynsä esimerkiksi onnettomuuden takia, havahdutaan tarkistamaan oma tilanne.

Muun muassa koronapandemia on saanut suomalaiset hakemaan henkivakuutuksia enemmän kuin aiemmin.

Vakuutukset ovat yksi keino varautua henkilöriskeihin. Niitä harkitessa on hyvä lähteä liikkeelle tarpeesta.

Mitä nuoremmasta yrittäjästä on kyse, sitä tärkeämpää on kartoittaa vakuutusturvan tarve, Ranta sanoo.

Millaisia riskejä on valmis ottamaan omalle vastuulle ja kustantamaan niiden seuraukset, jos ne realisoituvat? Riittääkö oma varallisuus turvaamaan arjen? Entä miten työt jatkuvat, jos jollekulle käy jotain? Jos yrittäjä päätyy esimerkiksi onnettomuuden takia käyttämään pyörätuolia, asunnon vaihtaminen voi tulla kyseeseen. Se vaatii rahaa.

Jos yrittäjä on pysyvästi työkyvytön, vakuutetulle maksetaan veroton kertakorvaus. Korvaukset vaihtelevat muutamista kymppitonneista satoihin tuhansiin euroihin.

Henkilöt, jotka ovat ottaneet henkivakuutuksen, ottavat usein myös pysyvän työkyvyttömyyden turvan.

Jos kyseessä on pieni yritys ja esimerkiksi sen paras myyjä menehtyy, sillä voi olla huomattava merkitys firman liikevaihtoon ja sitä kautta koko liiketoiminta voi lamaantua. Tai jos yrityksessä on vähintään kaksi osakasta, on henkivakuutus yksi tapa varautua pahimpaan. Sillä huolehditaan, että toisen osakkaan kuollessa yrityksessä on rahaa lunastaa menehtyneen osuus, eikä käy niin, että yrityksen asioista päädytään sopimaan kuolinpesän kanssa.

Vakuutusturvan tarvetta on hyvä miettiä jo yritystä perustaessa. Sitä on myös tärkeää tarkastella säännöllisesti vuoden välein tai silloin, kun tapahtuu muutoksia, esimerkiksi silloin kun perheeseen syntyy lapsi. Vakuutuksista tulee joka vuosi vakuutusote, johon on hyvä perehtyä huolella.

Vakuutussummaa miettiessä kannattaa ottaa huomioon, että se kattaisi vähintään vakuutetun velat ja yhden vuoden nettotulot. Mieti myös, ketä vakuutuksella halutaan suojella: yritystä, omaisia vai molempia?

Vakuutusmaksut voi pääsääntöisesti vähentää yrityksen verotuksessa. Luonnollisen henkilön verotuksessa se ei ole mahdollista.

Mitä vakuutus korvaa?

Vakuutetulle maksetaan veroton kertakorvaus, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään vuoden ja se on osoitettu lopulliseksi tai jo aiemmin, jos työkyvyttömyyden pysyvyys voidaan osoittaa.

Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus korvaa sekä sairauden että tapaturman aiheuttaman työkyvyn menetyksen. Suomessa ei ole vakuutusta, joka korvaisi ammatillista, pysyvää työkyvyttömyyttä.

Käytännössä pysyvä työkyvyttömyys tarkoittaa sitä, ettei henkilö kykene tekemään nykyistä työtään, eikä ole kuntoutettavissa mihinkään toiseen työhön ja ammattiin. Tämä aiheuttaa Rannan mukaan joskus epäselvyyttä, ja korvausta saatetaan hakea jo siinä tilanteessa, kun ollaan kuntoutustuella eli eläkeyhtiö järjestää työeläkekuntoutusta. Silloin vakuutettu ei vielä ole pysyvästi työkyvytön.

Työkykyisyyden arvioinnissa keskeinen merkitys on lääkärin tekemällä B-lääkärilausunnolla. Kun sen on saanut, usein haetaan työkyvyttömyyseläkettä.

Millaisia ovat työkykynsä menettäneen lakisääteiset tuet?

Kela maksaa sairauspäivärahaa alle vuoden mittaisen työkyvyttömyyden aikaisista ansionmenetyksistä. Jos työkyvyttömyys jatkuu vähintään vuoden ajan, voidaan henkilölle maksaa kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

Myös työkyvyttömyyden vaikeutta arvioidaan, ja sillä on vaikutusta eläkkeeseen. Täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen on oikeus henkilöllä, jonka työkyvyn menetys on vähintään 3/5.

Osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan henkilöille, joiden työkyvyn menetys on vähintään 2/5. Se on suuruudeltaan puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Yrittäjällä sairauspäivärahan ja työkyvyttömyyseläkkeen suuruuteen vaikuttaa YEL-työtulon suuruus.

Kuinka varautua työttömyyteen? 5 kysymystä yrittäjän työttömyysturvasta

Myös yrittäjä voi varautua jo ennalta työttömyyteen. Nykyään noin 30 000 yrittäjää kuuluu työttömyyskassaan.

GDPR tuli ja meni, muuttuiko mikään? Yrityksillä yhä parannettavaa tietoturva-asioissa

GDPR sai yritykset kiinnostumaan henkilötietojen säilyttämisestä ja tietoturva-asioista – hetkellisesti, kirjoittaa Fennian riskipäällikkö Tommi Hirsimäki.

Tulipalo laittoi yritystoiminnan jäihin ja pakotti aloittamaan taas nollasta

Tofagin liiketoiminta keskeytyi kahdeksi vuodeksi. Sen seurauksena perheyritys vaihtoi teräsvillan puutarha- ja pihatuotteisiin.

Hyvä uutinen yrittäjälle – perheenjäsenen työttömyysturva parani

Uusi laki helpotti yrittäjän perheenjäsenen pääsyä palkansaajan työttömyyskassan jäseneksi. Heidän asemansa parani merkittävästi.

Yrittäjä, vältä karikot – Varaudu riskeihin kolmella tasolla

Yritystoiminnan riskeiltä voi suojautua monin tavoin. Vakuutukset ovat siihen tärkeä keino.

Tulipalo lopetti yrittäjän työt kuin seinään – tunnistatko sietämättömät riskit?

Toiminnan keskeytyminen voi jopa kaataa yrityksen. Riskienhallinta on syytä ottaa tosissaan.

Kyberhyökkäys oli viimeinen niitti: Mainostoimisto teki ryhtiliikkeen – testaa riskit

Verkkohyökkäyksen kohteeksi voi joutua minkä kokoinen yritys tahansa.

Mitä pitää tapahtua, että kaikki yrittäjät heräävät?

Tietoturva on ensisijaisesti toiminnan johtamista, ei pelkkää tekniikkaa, kirjoittaa Fennian riskipäällikkö Jani Salonen.

Tulipalo tuhosi koko liiketilan – Miten olet varautunut riskeihin?

Toiminnan keskeytyminen on iso riski, joka voi ajaa yrityksen konkurssiin.

Lataa lisää