Laskelmat

Tee kannattavuuslaskelma – Se paljastaa, onko ideassa järkeä

Tee kannattavuuslaskelma – Se paljastaa, onko ideassa järkeä

Kannattavuuslaskelma tekee selväksi yritystoiminnan kulut ja auttaa määrittämään liikevaihtotavoitteen.

| |

Kannattavuuslaskelma näyttää konkreettisesti, millaiseen myyntiin yrityksen on päästävä, jotta sen toiminta on kannattavaa. Laskelmasta käyvät ilmi myyntikatetarve, liikevaihdon tarve ja kokonaismyynnin tarve.

Novago Yrityskehityksen yritysneuvojan Terja Pataman mielestä kannattavuuslaskelma on ehdottoman tärkeä jokaiselle aloittavalle yrittäjälle. Novago kuuluu valtakunnalliseen Uusyrityskeskusten verkostoon.

– Ilman laskelmaa yrittäjä ei pysty määrittelemään liikevaihtotarvetta kovinkaan realistisesti, Patama korostaa.

Hän on tottunut siihen, että laskelmiin käytetään yleensä paljon aikaa yritysneuvonnassa.

– Laskelma antaa realistisen kuvan suunnitelmista. Välillä asiakkaat ovat huomanneet, ettei omissa suunnitelmissa ole mitään järkeä. Toiset taas ilahtuvat, että laskelmahan näyttää tosi hyvältä.

Mihin kannattavuuslaskelmaa tarvitaan?

Kannattavuuslaskelma kannattaa tehdä, kun on aloittamassa uutta yritystoimintaa. Se auttaa hahmottamaan, mitä kaikkia kuluja toimintaan liittyy sekä minkä suuruisella kokonaismyynnillä ne katetaan ja tehdään toivottu tulos.

Laskelmaa tarvitaan myös rahoitusta tai tukia, kuten starttirahaa, hakiessa.

Kannattavuuslaskelmaan voi olla järkevää palata myöhemminkin. Pataman mielestä se on suorastaan tarpeen silloin, jos huomaa, etteivät rahat riitä, tulos on pienentynyt tai kulut kasvaneet.

– Kannattavuuslaskelma on yksinkertaisin tapa kerätä kulut yhteen ja katsoa, mikä liiketoiminnassa on muuttunut.

Apua laskelman tekoon voi saada esimerkiksi Uusyrityskeskuksista, joiden nettisivuilta löytyy myös valmiita pohjia laskelmien laatimiseen.

Millainen on hyvä kannattavuuslaskelma?

Hyvä kannattavuuslaskelma huomioi yritystoiminnan kulut mahdollisimman oikein. Patama neuvoo laskemaan kulut yläkanttiin ja tulot alakanttiin. Silloin lopputulos on varmemmin plussan puolella.

Aina tulee myös yllättäviä menoja. Raaka-aineiden kustannukset voivat esimerkiksi nousta kesken vuoden tai työväline hajota. Siksi kassassa on hyvä olla hieman ylimääräistä käyttövaraa.

Kannattavuuslaskelma kannattaa tehdä kuukausi- ja vuositasolla. Kokonaisuutta voi olla helpompi hahmottaa kuukausitasolla, vaikka kaikki kulut eivät välttämättä kohdistukaan joka kuukaudelle.

– Mitä pienemmäksi liikevaihtotarpeen pystyy pilkkomaan, sitä helpompi sitä on yleensä käsitellä, Patama sanoo.

Miten kannattavuuslaskelma tehdään?

Aloittavan yrittäjän kannattavuuslaskelma alkaa tuloksesta toisin kuin tuloslaskelmat yleensä. Ylimmäksi tulee siis tavoiteltu tulos. Sen jälkeen on huomioitava maksettavat verot sekä mahdolliset lainat ja muu rahoitus.

Laskelmaan kirjataan kaikki liiketoiminnan kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Kiinteitä kuluja ovat muun muassa toimitilan vuokra, sähkö, vesi, vakuutukset, kirjanpito ja markkinointikulut. Eli kaikki sellaiset kulut, jotka on pakko maksaa vaikka myyntiä ei olisi lainkaan.

Muuttuvat kustannukset vaihtelevat tuotannon ja myynnin määrän mukaan. Niitä ovat muun muassa raaka-aineet, materiaalit eli liiketoiminnan ostot. Ostot voidaan ilmoittaa laskelmaan joko kokonaissummana tai myytävien tuotteiden tai palvelujen kateprosenttina.

Kun kaikki kulut ovat selvillä, saadaan liikevaihtotarve, jonka päälle pitää huomioida vielä mahdollinen arvonlisävero. Laskelman viimeinen rivi kertoo kokonaismyynti- ja laskutustarpeen.

Uusyrityskeskusten Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2019 käyttää esimerkkinä siivousalalle ryhtyvää toiminimiyrittäjää.

Kuinka yhtiömuoto vaikuttaa kannattavuuslaskelmaan?

Yhtiömuoto vaikuttaa laskelmaan etenkin palkan osalta.

Toiminimiyrittäjällä tulos tarkoittaa käytännössä ”palkkaa”, jonka hän voi halutessaan nostaa yrityksestä yksityisottoina. Kirjanpidossa se on toiminimen tulos.

Osakeyhtiössä taas on mietittävä, minkä verran palkkaa on tavoitteena nostaa ja halutaanko sen lisäksi, että osa tilikauden tuloksesta voidaan esimerkiksi nostaa myöhemmin osinkoina.

Miten kannattavuuslaskelma kytkeytyy muihin tärkeisiin laskelmiin?

Kannattavuus- ja myyntilaskelma liittyvät kiinteästi toisiinsa. Myyntilaskelman on tarkoitus kertoa, kuinka kannattavuuslaskelman tavoitteet saavutetaan.

– Kannattavuuslaskelmasta näkee myyntikatetarpeen. Summa pitää viedä myyntilaskelmaan, jotta nähdään, kuinka paljon tuotteita tai palveluja pitää myydä ja millä hinnalla, Patama sanoo.

Näitä laskelmia ennen kannattaa jo tehdä rahoituslaskelma, joka kertoo, paljonko yritystoiminnan käynnistämiseen tarvitaan rahaa.

Fakta

5 x Vältä nämä virheet

Novago Yrityskehityksen yritysneuvoja Terja Patama listaa viisi asiaa, joissa uusi yrittäjä menee helposti pieleen:

Kulut arvioidaan liian alhaiseksi tai ei oteta omaa palkkaa huomioon. Turhat kulut kannattaa karsia pois. Yrittäjän täytyy pystyä hahmottamaan alusta asti, missä kuluissa voi säästää ja missä ei.

Myyntitarve. Mitä kannattavuuslaskelman myyntitarve tarkoittaa myytyinä tuotteina – paljonko pitää myydä, mitä ja millä hinnalla? Myyntitarve kertoo kokonaismyynnin euromääräisen summan ja siihen sisältyy myös arvonlisäveron osuus.

Yrittäjän eläkevakuutus YEL unohtuu helposti kiinteistä kuluista. Se myös herättää paljon kysymyksiä: mikä se on, kuka sen tarvitsee, paljonko sen pitää olla ja kuka sen määrittelee?

Toiminimiyrittäjän verotusta ei ymmärretä. Tämä näkyy etenkin siinä, mitkä kulut voi viedä kirjanpitoon yritystoiminnan kuluina ja mitkä ovat omia, henkilökohtaisia kuluja. Kannattavuuslaskelmaan laitetaan helposti esimerkiksi kilometrikuluja, vaikka yksityinen elinkeinonharjoittaja ei saa maksaa niitä itselleen.

Vapaan pääoman tarve. Kulut on pystyttävä kattamaan yritystoiminnan ensimmäisestä päivästä alkaen. Menee oma aikansa, ennen kuin myynti käynnistyy ja alkaa tuottaa tulosta. Siksi kassassa pitäisi olla aloittaessa vapaata pääomaa eli niin sanottua vararahaa äkillisten kulujen kattamiseksi.

Budjetissa saa olla sopiva annos kasvuun tähtäävää optimismia

Hyvä budjetti on realistinen mutta samalla sopivan haasteellinen. Näin yritykseen syntyy tekemisen meininki, joka motivoi kohti yhteistä päämäärää.

Yritystä perustamassa? Epärealistiset laskelmat yleinen ongelma

Moni arvioi uuden yrityksen tulovirrat turhan optimistisesti. Helsinkiläinen riksayrittäjä ei välttynyt yllätyksiltä.

Onko yrityksesi parhaiden joukossa? Näin mittaat kannattavuutta

Liiketoiminnan kannattavuutta voi tarkastella perinteisten tunnuslukujen lisäksi esimerkiksi asiakkaiden kautta.

Ethän valehtele itsellesi luvuilla? Panosta budjetointiin

Yrityksen kannattavuus ei synny lukuja viilaamalla, vaan suunnitelmia muuttamalla.

Unohda tilinpäätös kun mietit kassanhallintaa

Yrittäjän pitää katsoa koko ajan tulevaan ja tuleviin rahavirtoihin.

Lataa lisää