Laskelmat

Ota haltuun YEL – Se on yrittäjien eläkejärjestelmä

Yrittäjän sosiaaliturva, YEL-työtulo, YEL-vakuutus – hahmotatko yrittäjän tärkeät käsitteet? Asiantuntija kertoo, mitä jokaisen yrittäjän on syytä tietää YEListä.

| |

Suomessa yrittäjä vastaa omasta sosiaaliturvastaan. Tärkeä osa sitä on YEL eli yrittäjän eläkelain määrittelemä yrittäjän eläkevakuutus.

YEL-vakuutus on lakisääteinen, mutta yrittäjä vastaa pitkälti vakuutusmaksujen suuruudesta ja samalla koko sosiaaliturvansa tasosta itse. Turvan järjestäminen on huomattavasti vapaampaa kuin palkkatyösuhteessa olevalla henkilöllä. Tämä tuo enemmän vastuuta yrittäjälle itselleen.

– Palkkasuhteessa työskenteleville työntekijöille on olemassa TyEL-järjestelmä, ja työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijästä eläkevakuutusmaksuja. Niistä kertyy työntekijän eläketurvaa, kertoo Fennian johtaja Kari Björklöv.

Yrittäjä vastaa kuitenkin turvastaan omatoimisesti.

Keitä YEL koskee?

Jos kyseessä on toiminimi ja ammatinharjoittaja, yrittäjä kuuluu YELin piiriin ja sitä kautta hänelle kertyy eläkettä vanhuuden turvaksi. Myös avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet kuuluvat YELin piiriin.

Osakeyhtiöiden kohdalla tilanne ei ole näin suoraviivainen. Eläkejärjestelmään kuulumiseen vaikuttavat omistusosuudet, niiden tuoma äänimäärä ja työpanos sekä asema yrityksessä. Pelkkä omistaminen ei siis vielä edellytä YEL-vakuuttamista, vaan yrityksessä on myös työskenneltävä.

Keskeistä on, täyttääkö henkilö yrittäjän määritelmän. Tarkkaan määritelmä voi perehtyä yrittäjän eläkelaissa.

– Muut yhtiömuodot ovat melko selkeitä, mutta osakeyhtiöissä tehtävät muutokset saattavat siirtää henkilön eläkejärjestelmästä toiseen. Esimerkiksi silloin, kun omistussuhteet muuttuvat tai ei enää ole johtavassa asemassa, myös eläkejärjestelmä saattaa muuttua.

Osakeyhtiöissä YELin piiriin kuuluminen edellyttää johtavaa asemaa eli yli 30 prosentin omistusta yhtiöstä. Jos oman perheen kanssa omistaa yrityksestä yli 50 prosenttia, pienempikin omistus riittää tekemään kaikista perheenjäsenistä yrittäjän.

Yrittäjätoiminnan tulee myös kestää vähintään neljä kuukautta, jotta YEL-vakuuttamisvelvollisuus täyttyy.

Työtulo on koko sosiaaliturvan peruspilari

Yrittäjän koko sosiaaliturvan kannalta tärkein tekijä on yrittäjän itselleen määrittelemä vuosityötulo. Sillä on vaikutusta myös muihin sosiaaliturvan etuisuuksiin kuin pelkkään eläkkeeseen. Esimerkiksi sairauspäiväraha, perhe-eläke ja työttömyyskorvaus ja vanhempainpäiväraha pohjautuvat siihen.

Työtulo ei tarkoita yrittäjän itselleen maksamaa palkkaa, vaan mittaa työn arvoa tehtävänä työpanoksena. Paljonko maksaisit ulkopuoliselle tekemästäsi työstä? Siihen on hyvä laskea mukaan myös hieman yrittäjälisää.

Yrittäjien keskimääräinen vuosityötulo on noin 22 000 euroa. Palkansaajilla se on keskimäärin korkeampi.

Eläkkeeseen vaikuttavan YEL-työtulon minimi on vuonna 2021 yhteensä 8 063,57 euroa eli reilut 670 euroa kuussa. Björklöv muistuttaa, että YEL-työtuloa ei kuitenkaan kannattaisi päästää työttömyysturvaan vaaditun minimin eli 13 247 euron vuosittaisen työtulorajan alle. Jos työtulo jää rajan alle, ei yrittäjä ole oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

YEL-vakuutusmaksun suuruus

Vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Björklöv kannustaa ottamaan vakuutusmaksut huomioon jo yritystoimintaa suunniteltaessa yrityksen budjetoinnissa.

Eläkevakuutusmaksut muodostuvat yrittäjän määrittelemän työtulon perusteella. Myös yrittäjän iällä on vaikutusta vakuutusmaksujen suuruuteen. Vuoden 2021 aikana vakuutusmaksut ovat alle 53-vuotiaille ja yli 63-vuotiaille yrittäjille 24,1 prosenttia YEL-työtulosta ja 53–62-vuotiaille 25,6 prosenttia työtulosta.

Vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa, ja ne voi vähentää henkilökohtaisesta tai yrityksen verotuksesta.

Eläkevakuutusmaksut kerryttävät yrittäjän eläkettä.

Työeläke lasketaan kunkin vuoden ansioista: yrittäjillä YEL-työtulosta ja työntekijöillä vuosiansioista. Työeläkettä karttuu YEL-työtulosta 1,5 prosenttia vuodessa. Poikkeuksena ovat 53–62-vuotiaat, joille karttuu eläkettä 1,7 prosenttia vuosina 2017–2025.

Jos työskentelyä jatkaa yli alimman eläkeiän, saa karttuneeseen eläkkeeseen lykkäyskorotuksen. Se nostaa pysyvästi koko karttunutta eläkettä 0,4 prosentilla jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkääntyy.

Aloittava yrittäjä, turvaa selustasi

Björklöv muistuttaa, että varsinkin yritystoiminnan alkuvaiheessa työtulolla on tärkeä rooli. Yrityksen on ylitettävä kuolemanlaakso, mihin liittyy paljon riskejä. Työt voivat loppua kesken.

– Sen todennäköisyys on huomattavasti suurempi yrityksen alkuvaiheessa kuin loppuvaiheessa.

Siksi työtulo kannattaisi säätä heti alkuvaiheessa todellisuutta vastaavalle tasolle, vaikka kulujen minimointi saattaisi houkutella. Kun työtulo on hyvällä tasolla, yrittäjä saa kohtuullisen korvauksen sairasvakuutuksen päivärahoista tai työkyvyttömyyseläkkeenä.

Björklöv muistuttaa myös siitä, että ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa 22 prosentin suuruisen vakuutusmaksualennuksen yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta.

YEL-työtuloa on myös syytä seurata. Liian pieneksi unohtuneella työtulolla voi olla harmilliset seuraukset. Silloin yllätyksenä saattaa tulla, miten pieni yritystoiminnasta kertynyt eläke on.

Kun yritys kasvaa ja kehittyy, sille karttuu omaisuutta. Silloin YELin merkitys voi jo olla pienempi, koska yrittäjällä on käytössään muita taloudellisia tukijalkoja.

Esimerkiksi yritykseen investointi on tapa saada siitä parempi tuotto, jos yrittäjä myy yrityksen ennen eläkkeelle siirtymistä. Näin hän saa myös kerrytettyä varallisuutta eläketurvaansa varten. Yllättävässä tilanteessa, kuten koronan pauhatessa, yrityksen myyminen voi myös osoittautua hankalaksi.

Silloin YEListä maksettavalla eläkkeellä on merkitystä.

Fakta

Yrittäjän vapaus ja vastuu YELin maksamisessa

Yrittäjä vastaa sosiaaliturvastaan omatoimisesti. Se tuo vapautta järjestää asiat usealla eri tavalla.

Osa yrittäjistä on sitä mieltä, YELiä ei kannata maksaa enemmän kuin minimi, koska sille ei saa tuottoa. Heidän mielestään on toimivampi vaihtoehto esimerkiksi sijoittaa nämä rahat itse ja hajauttaa varallisuutta.

Tämä on Fennian johtajan Kari Björklövin mukaan toimiva tapa, jos onnistuu tekemään hyviä sijoituspäätöksiä ja samalla yritystoiminta kehittyy ja kartuttaa varallisuutta.

Sijoituksilla voi siis saada paremman tuoton, ja silloin yrittäjä ottaa enemmän vastuuta tulevaisuudestaan omalle kontolleen.

Yllättävä tilanne voi kuitenkin kääntää tilanteen nopeasti hankalaksi. Koronan iskiessä pörssikurssit lähtivät aluksi jyrkkään laskuun. Jos osakkeita olisi ollut pakko myydä, tuotto olisi jäänyt alhaiseksi. Epävarmassa tilanteessa myös yrityksen myyminen voi viivästyä. Tärkeää on ottaa myös huomioon se, että YEL-työtulon ollessa minimissä työttömyysturva ei toteudu. Miten olet varautunut ikäviin yllätyksiin: riittääkö oma varallisuus turvaamaan arjen?

Yrittäjien eläketurvajärjestelmä on Björklövin mukaan stabiilimpi kokonaisuus kuin varallisuuden sitominen esimerkiksi osakkeisiin. Oikean suuruinen YEL-työtulo tuo myös turvaa niihin tilanteisiin, jos yrittäjä menettää työkykynsä täysin yllättäen ennen eläkeikää tai menehtyy lasten ollessa nuoria. Silloin perusta on kunnossa, ja hän saa kohtuullisen korvauksen sairasvakuutuksen päivärahoista tai työkyvyttömyyseläkkeenä.

Kuinka varautua työttömyyteen? 5 kysymystä yrittäjän työttömyysturvasta

Myös yrittäjä voi varautua jo ennalta työttömyyteen. Nykyään noin 30 000 yrittäjää kuuluu työttömyyskassaan.

GDPR tuli ja meni, muuttuiko mikään? Yrityksillä yhä parannettavaa tietoturva-asioissa

GDPR sai yritykset kiinnostumaan henkilötietojen säilyttämisestä ja tietoturva-asioista – hetkellisesti, kirjoittaa Fennian riskipäällikkö Tommi Hirsimäki.

Tulipalo laittoi yritystoiminnan jäihin ja pakotti aloittamaan taas nollasta

Tofagin liiketoiminta keskeytyi kahdeksi vuodeksi. Sen seurauksena perheyritys vaihtoi teräsvillan puutarha- ja pihatuotteisiin.

Hyvä uutinen yrittäjälle – perheenjäsenen työttömyysturva parani

Uusi laki helpotti yrittäjän perheenjäsenen pääsyä palkansaajan työttömyyskassan jäseneksi. Heidän asemansa parani merkittävästi.

Yrittäjä, vältä karikot – Varaudu riskeihin kolmella tasolla

Yritystoiminnan riskeiltä voi suojautua monin tavoin. Vakuutukset ovat siihen tärkeä keino.

Tulipalo lopetti yrittäjän työt kuin seinään – tunnistatko sietämättömät riskit?

Toiminnan keskeytyminen voi jopa kaataa yrityksen. Riskienhallinta on syytä ottaa tosissaan.

Kyberhyökkäys oli viimeinen niitti: Mainostoimisto teki ryhtiliikkeen – testaa riskit

Verkkohyökkäyksen kohteeksi voi joutua minkä kokoinen yritys tahansa.

Mitä pitää tapahtua, että kaikki yrittäjät heräävät?

Tietoturva on ensisijaisesti toiminnan johtamista, ei pelkkää tekniikkaa, kirjoittaa Fennian riskipäällikkö Jani Salonen.

Tulipalo tuhosi koko liiketilan – Miten olet varautunut riskeihin?

Toiminnan keskeytyminen on iso riski, joka voi ajaa yrityksen konkurssiin.

Lataa lisää