Laskelmat

Yritystä perustamassa? Epärealistiset laskelmat yleinen ongelma

Yritystä perustamassa? Epärealistiset laskelmat yleinen ongelma

Moni arvioi uuden yrityksen tulovirrat turhan optimistisesti. Helsinkiläinen riksayrittäjä ei välttynyt yllätyksiltä.

| |

Aloittavat yrittäjät laskevat rahan tarpeen ja kulut lähes poikkeuksetta epärealistisesti.

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian johtajan Tommi Virkaman mukaan menot arvioidaan tyypillisesti alakanttiin ja tulot yläkanttiin. Tätä virhettä on syytä välttää, sillä puolet alkuvaiheen yrityksistä vajoaa kuolemanlaaksoon.

– Yrittäjäksi ryhtyvä ihminen on lähtökohtaisesti aika optimistinen. Monesti laskelmien kautta tajutaan, että rahaa pitääkin varata enemmän kuin alun perin on arvioitu, Virkama sanoo.

Yritystä perustaessa yllätyksiä tulee yleensä aina. Sen vuoksi tulot kannattaisi Virkaman mielestä laskea jopa pessimistisesti. Jos ne kattavat silloinkin yrityksen kulut, ovat laskelmat oikealla tasolla.

Pääoman tarve ja kulut riippuvat paljon liikeideasta. Tyypillisiä kustannuksia ovat muun muassa vuokrat, vakuutukset, puhelin- ja nettiliittymät, markkinointi, työntekijöiden palkat ja ulkoistettu kirjanpito.

Kustannuksia syntyy myös tuotteiden hankkimisesta tai valmistamisesta. Lisäksi niitä aiheutuu esimerkiksi nettisivujen ja verkkokaupan rakentamisesta sekä maksupäätteestä ja kassakoneesta.

Turvaa toimeentulo

Vaasanseudun Kehitys Oy:n yritysneuvojan Antti Alasaaren mielestä hyvä nyrkkisääntö on, että yrittäjällä pitää olla startatessa vähintään 1,5 kuukaudeksi rahaa omaan toimeentuloon ja yrityksen kuluihin.

Vaikka yritys saisi starttirahan, ensimmäinen erä tulee vasta noin 1,5 kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta.

Alasaari antaa pari esimerkkiä: jos yrittäjä ostaa jo toimivan liikkeen, on asiakaskunta heti valmiina. Jos taas ryhdytään kehittämään peliä, ei yrityksellä ole tuloja pitkään aikaan. Silloin voi olla tarpeen turvata oma toimeentulo esimerkiksi vuodeksi.

Mikäli yritys hakee lainaa, kannattaa sitä Tommi Virkaman mielestä hakea heti rohkeasti riittävän suuri summa. Hän huomauttaa, että koko lainaa ei välttämättä tarvitse nostaa.

– Jos esimerkiksi on saanut 50 000 euroa lainaa, ei ole mukava huomata, että tarvitsisikin 70 000 euroa.

Jos tuloja taas ei ala tulla toivotusti, on paikallaan pohtia kulujen karsimista. Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin miettiä, miten yritys saisi lisää tuloja. Virkama huomauttaa, että kulut yleensä joustavat vähemmän.

– Yrittäjälle tulee aina tietty kulukuorma. Jos tulot ja menot eivät ole tasapainossa, se on pois yrittäjän omasta selkänahasta. Silloin yrittäjä ei voi ehkä tehdä yksityisottoja tai nostaa palkkaa.

Riksayrittäjä muutti konseptia

Helsinkiläinen Pekka Anttonen perusti helmikuussa Indian Rickshaw -nimisen yrityksen, joka toi kesäksi neljä polkupyöräriksaa Helsingin keskustaan. Hän laski pääoman tarvetta ja kuluja tarkasti ennakkoon.

– Jos olisin laskenut vain yksin, olisin mennyt pahasti metsään. Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja osasi arvioida kustannuksia paljon realistisemmin, ja hän nosti esiin pankkilainan korkojen, käsittelykulujen ja nettisivujen ylläpitämisestä koituvien kulujen kaltaisia asioita, Anttonen kertoo.

Toiminta käynnistyi yrityslainan turvin. Isoin yksittäinen kustannus oli polkupyöräriksojen hankkiminen Bangladeshista. Yksi riksa kustansi maahantuotuna noin 1 500 euroa. Menopelit tulivat arvioitua kalliimmaksi, kun Anttonen päätyi kustamoimaan ne. Myös maahantuonti oli odotettua suurempi menoerä.

– Esimerkiksi merirahdin huolinnasta tuli omat kulunsa, joita en osannut laskea ennakkoon.

Rahaa kului myös muun muassa varaston vuokraan sekä riksojen kuljetteluun, ylläpitämiseen ja huoltamiseen. Anttosen mukaan moni asia maksoi ennakoitua enemmän.

Anttoselle oli tärkeää työllistää Intian niemimaalta Suomeen muuttaneita ihmisiä kuskeiksi. Kesän aikana kävi selväksi, että riksakyytejä kannatti tarjota vain tiettyinä vuorokaudenaikoina. Konsepti muuttui lennosta. Siksi palkkakustannuksetkin erosivat siitä, mitä yrittäjä oli suunnitellut.

– Opimme kesän aikana eniten siitä, millä tavalla palvelua kannattaa tarjota. Ei kannattanut pitää vakituista työntekijää kuukausipalkalla, vaan esimerkiksi vuokrata riksaa kuskille.

Riittävästi pelivaraa

Anttonen piti ensimmäistä kesää pilottina, joka opettaisi, miten toimintaa kannattaa pyörittää. Siinä tarkoituksessa se onnistui hänen mukaansa erinomaisesti. Taloudellisesti kesä ei sen sijaan mennyt niin hyvin kuin Anttonen oli ennakoinut.

– Tiesin jo laskelmia tehdessä, että ne ovat hieman yläkanttiin. Olin turhan optimistinen.

Kesän jälleen Indian Rickshaw on käynnistänyt vaatteiden maahantuonnin Intiasta ja Bangladeshista. Maahantuonnin kustannukset pystyy Anttosen mukaan laskemaan sataprosenttisesti oikein.

Anttosen neuvo aloittaville yrittäjille on yksinkertainen:

– Kannattaa pitää aika iso pelivara. Kuluja tulee vaikka kuinka hyvin suunnittelisi, hän summaa.

Fakta

6 x Aloittavan yrittäjän kulut

Ole realistinen. Arvioi tulot alakanttiin ja kulut yläkanttiin. Yritykselle aiheutuu aina jonkinlaisia kuluja, ja ensimmäisinä kuukausina tulee monesti yllätyksiä. Tuloja ei välttämättä tule niin paljon tai nopeasti kuin on ennakoitu. Jos tulot eivät pidemmän päälle kata kuluja, kassasta loppuvat rahat ja yrityksen on jopa pistettävä lappu luukulle.

Riittävästi käyttöpääomaa. Pääoman tarve riippuu liikeideasta ja osin myös yhtiömuodosta. Osakeyhtiöllä pitää olla pääomaa vähintään 2 500 euroa. Yritystoimintaan voi hakea starttirahaa tai lainaa. Lainaa kannattaa pyrkiä saamaan heti riittävän iso summa.

Leasing vaihtoehtona. Mahdollisia koneita, laitteita ja työkaluja ei välttämättä tarvitse ostaa heti omaksi. Niiden liisaus eli vuokraus voi olla hyvä vaihtoehto ainakin aluksi.

Satsaa markkinointiin. Uuden yrittäjän on tehtävä toimintansa tunnetuksi ja saatava asiakkaita. Markkinointia ei pidä nähdä vain kulueränä vaan investointina. Vaihtoehtoja riittää perinteisestä lehtimainonnasta hakukonemarkkinointiin ja somemainontaan.

Käytä asiantuntija-apua. Uusyrityskeskukset auttavat yrittäjyyttä pohtivia suunnitelmissa ja laskelmissa. Uuden yrittäjän kannattaa myös hankkia tilitoimisto, joka tarjoaa peruskirjanpidon lisäksi konsultoivaa apua. Yrityksen talouslukuja on hyvä käydä läpi kirjanpitäjän kanssa säännöllisesti. Ulkopuolinen apu myös markkinointiin saattaa kannattaa. Pienellä budjetilla on erityisen tärkeää, että markkinointi todella tuottaa tuloksia.

Muista verot ja eläke. Yrittäjän on huolehdittava itse verojen maksusta ja eläkkeestä. Yritysneuvojien kokemuksen mukaan uudet yrittäjät maksavat usein mahdollisimman pientä yrittäjäeläkettä. Sen osalta on syytä muistaa, että YEL-työtulo vaikuttaa myös yrittäjän sosiaaliturvan määrään.

Budjetissa saa olla sopiva annos kasvuun tähtäävää optimismia

Hyvä budjetti on realistinen mutta samalla sopivan haasteellinen. Näin yritykseen syntyy tekemisen meininki, joka motivoi kohti yhteistä päämäärää.

Tee kannattavuuslaskelma – Se paljastaa, onko ideassa järkeä

Kannattavuuslaskelma tekee selväksi yritystoiminnan kulut ja auttaa määrittämään liikevaihtotavoitteen.

Onko yrityksesi parhaiden joukossa? Näin mittaat kannattavuutta

Liiketoiminnan kannattavuutta voi tarkastella perinteisten tunnuslukujen lisäksi esimerkiksi asiakkaiden kautta.

Ethän valehtele itsellesi luvuilla? Panosta budjetointiin

Yrityksen kannattavuus ei synny lukuja viilaamalla, vaan suunnitelmia muuttamalla.

Unohda tilinpäätös kun mietit kassanhallintaa

Yrittäjän pitää katsoa koko ajan tulevaan ja tuleviin rahavirtoihin.

Lataa lisää