Minustako yrittäjä?

Houkutteleeko yrittäjyys? Kymmenet tuhannet kokeilevat sivutoimisena

Houkutteleeko yrittäjyys? Kymmenet tuhannet kokeilevat sivutoimisena

Työelämä on murroksessa. Etenkin naiset, korkeakoulutetut ja eläkeläiset ryhtyvät yhä kasvavassa määrin yrittäjiksi. Monelle sivutoiminen yrittäjyys on sopiva valinta.

|

Yritysneuvoja Ilona Ukkosen mukaan sivutoiminen yrittäjyyden suosio on kasvussa. Sivutoiminen yrittäjä on tyypillisesti palkansaaja.

– Ihmisillä on erilaisia tilanteita, projekti- ja pätkätöitä ja määräaikaisuuksia. Uranäkymät ovat nykyään aivan erilaiset kuin ennen. Siksi monelle voi tulla mieleen, olisiko sivutoiminen yrittäjyys mahdollinen vaihtoehto oman työn ohella, hän sanoo.

Myös entistä useampi eläkeläinen toimii sivutoimisena yrittäjänä. Sivutoimisten eläkeläisyrittäjien määrä kaksinkertaistui vuosina 2001–2010. Yrittäjyys voi olla eläkeläisille joustava tapa jatkaa työntekoa vanhuuseläkkeellä.

Suomessa sivutoiminen yrittäjä ei ole yksin, vaan heitä on jo  kymmeniä tuhansia. Eri arvioiden mukaan heitä on kaikista yrittäjistä vähintään neljä kymmenestä tai jopa lähes puolet. Uusyrityskeskusverkoston avulla vuonna 2016 perustetuista yrityksistä noin joka seitsemäs oli sivutoiminen.

Samanlaista kuvaa tilanteesta antaa Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkysely 2019, jonka vastaajista 14 prosenttia kertoi toimivansa yrittäjänä sivutoimisesti.

Sivutoiminen yrittäjyys sopii moniin elämäntilanteisiin. Osa-aikaisen tai kausiluonteisen toiminnan kautta voi hyödyntää omaa osaamistaan, hankkia lisäansioita ja kokeilla yrittäjyyttä.

– Esimerkiksi palkansaajat harkitsevat sivutoimista yrittäjyyttä saadakseen mielekästä tekemistä tai testatakseen siipiään tuote- tai palveluideansa kanssa, Ukkonen sanoo.

Suomen Uusyrityskeskuksen mukaan yritystoiminta kannattaa aloittaa sivutoimisena silloin, jos ei ole varma liiketoiminnan kannattavuudesta. Sivutoiminen yrittäjä voi testata liikeideaansa esimerkiksi palkkatyön tai opiskelun ohella. Sivutoimisuus on hyvä tapa kokeilla, miten asiakaskunta lähtee karttumaan ja liiketoiminta kehittymään.

Osalle sivutoiminen yrittäjyys voi olla väylä päätoimiseksi yrittäjäksi, samoin kuin kevytyrittäjyys omaan yritykseen. Tutkija Pekka Lith on arvioinut, että sivutoiminen yritystoiminta toimii kuitenkin harvemmin reittinä päätoimiseen yrittäjyyteen.

Sivutoiminen yrittäjä ja lyhyempi elinkaari

Sivutoimiset yrittäjät ovat tavallisesti yksinyrittäjiä, jotka toimivat muun muassa koulutus- ja vapaa-ajan- sekä kulttuuri-, virkistys- ja liikuntapalveluissa ja asiantuntija-ammateissa esimerkiksi liikkeenjohdon konsultteina ja teknisissä suunnittelupalveluissa.

Sivutoimisilla yrityksillä on lyhyempi elinkaari kuin päätoimisilla. Ensimmäisen vuoden aikana sivutoimisista yrittäjistä lopettaa noin 35–40 prosenttia, kun taas päätoimisista yrittäjistä niin tekee noin neljäsosa.

Ukkosen mukaan sivutoiminen yritys perustetaan usein lyhytaikaiseksi vaiheeksi tai vain yksittäistä projektia varten. Aina saadut kokemukset yrittäjyydestä eivät vastaa odotuksia. Siksi osa saattaa päättää luopua yritystoiminnasta jo lyhyen ajan jälkeen.

Fakta

7 x Sivutoiminen yrittäjyys

Sivutoiminen yrittäjä saa tulonsa pääasiassa muusta lähteestä, kuten opintorahana, palkkana tai eläkkeenä.

Opiskelijan kannattaa tarkistaa tulorajansa. Kuinka paljon saa tienata ilman, että se vaikuttaa opintorahaan?

Eläkeläisen on syytä ottaa huomioon, että tulot voivat kiristää verotusta. Vanhuuseläkettä saavan yrittäjän ei tarvitse ottaa yrittäjän eläkevakuutusta.

Palkkatyön ohella yrittäjäksi ryhtyvän on syytä tarkistaa oma työsopimus. Pitääkö sivutoimiseen yrittäjyyteen kysyä lupa työnantajalta? Työntekijällä ei ole lain mukaista velvollisuutta ilmoittaa työnantajalle mutta se voi olla hyvän tavan mukaista. Työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa ei saa harjoittaa eikä työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia paljastaa muille.

Virkasuhteessa olevalla on velvollisuus ilmoittaa yritystoiminnastaan työnantajalleen. Henkilö saattaa myös tarvita työnantajan myöntämän sivutoimiluvan.

Tavoitteet. Mieti, mikä toiminnan tavoite on. Liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä heti ainakin silloin, jos markkinaa testaa sivutoimisena yrittäjänä päätoimista yritystoimintaa ajatellen.

Luvan- ja ilmoituksenvaraisuus. Muista tarkistaa toimialasi mahdollinen luvanvaraisuus tai ilmoitusvelvollisuus. Niitä edellytetään muun muassa yksityisissä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa, matkatoimistopalveluissa ja sähköasennuksissa.