Minustako yrittäjä?

Nämä ovat yrityksen perustajan yleisimmät sudenkuopat

Nämä ovat yrityksen perustajan yleisimmät sudenkuopat

Yrityksen perustamiseen liittyy aina riskejä. Yllätyksiin on syytä varautua.

| |

Riskit kuuluvat yrittäjyyteen. Yksi kriittisistä vaiheista on yrittäjyyden ensimmäiset kolme vuotta, jota kutsutaan myös kuolemanlaaksoksi. Eri tutkimusten mukaan kuolemanlaaksoon vajoaa peräti puolet alkuvaiheen yrityksistä.

Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen yritysneuvojan Ilona Ukkosen mukaan yrittäjyys on parhaimmillaan arvokas oppimisprosessi, jossa riskienhallinnan sietokyky kasvaa.

– Yllätyksiä tulee joka tapauksessa, joten niihin on syytä varautua. Siksi liiketoimintaa suunnitellessa täytyy osata katsoa tulevaisuuteen ja varautua erilaisiin skenaarioihin. Riskit pienenevät, kun yrittäjällä on asiakokonaisuus hallussa ja tämän oma tietotaito on riittävä, Ukkonen sanoo.

Hän muistuttaa, että riskien määrä riippuu liikeideasta, toimialasta ja muun muassa yrityksen koosta.

– Täysin riskittä yrittäminen on usein mahdotonta. Ilman riskinottoa ei välttämättä synny lainkaan liiketoimintaa.

1. Oletukset romukoppaan

Haaveita ja unelmia tarvitaan oman tahtotilan tueksi, mutta paperilla kannattaa olla rehellinen ja tavoitteellinen realisti. Ilona Ukkonen sanoo, että liian moni aloitteleva yrittäjä olettaa liikaa asioita ja perustaa liiketoimintasuunnitelmansa omien haaveidensa varaan.

– Jos liikeideaa ei halua nähdä ulkopuolelta ja asiakkaan näkökulmasta, on vaikea ymmärtää asiakaskenttää ja markkinaa. Tällaisessa tilanteessa yritysneuvoja voi auttaa aloittelevaa yrittäjää varautumaan yllätyksiin ja katsomaan oikeaan suuntaan.

Yritysneuvojilla käy vuosittain satoja yritysten perustamista pohtivia asiakkaita, joten neuvojilla on vankka tietopohja auttaa aloittelevaa yrittäjää. Oletukset on Ukkosen mukaan syytä heittää romukoppaan.

– Usein lyhytkin keskustelu auttaa tuoretta yrittäjää selkiyttämään toiminnan kannattavuutta ja sen edellytyksiä.

2. Valmiudet ja suunnitelmat kuntoon

Ukkonen kehottaa pohtimaan riskejä myös yrittäjän omien valmiuksien kautta. Kaikki eivät ole valmiita ryhtymään yrittäjäksi, vaikka liikeideassa voisi olla potentiaalia.

– Yrittäjällä pitää olla riittävästi tietoa monesta eri asiasta. Hänen täytyy tunnistaa, mikä on liiketoiminnan ydin, ketkä ovat yrityksen kilpailijoita ja millainen markkinatilanne on. Ihan jo tietoisuus näistä asioista auttaa riskienhallinnassa.

Ukkosen mukaan moni aloitteleva yrittäjä tekee kannattavuuslaskelmat ja hinnoittelun varovaisuusperiaatteella.

– Tuoreen yrittäjän olisi kuitenkin syytä ottaa laskelmissa huomioon täydet palkat ja yel-maksut sekä pohtia, onko niiden vaatima rahoitustaso realistista saavuttaa.

3. Huolehdi rahoituksesta

Tilipalvelu Koposen toimitusjohtaja Sirpa Koponen on nähnyt uransa aikana monta tuoretta yritystä ja lentoon lähtevää liikeideaa. Hänen mukaansa turhan moni aloitteleva yrittäjä kompastuu jo alkumetreillä rahoituksessa ilmeneviin ongelmiin.

– Olen useamman kerran nähnyt sellaisen tilanteen, jossa bisnes alkaa lennokkaasti ja rahaa alkaa sataa yrityksen kassaan. Liian usein innoissaan oleva tuore yrittäjä alkaa käyttää rahaa samassa suhteessa kuin sitä tulee sisään. Se voi pahimmillaan johtaa isoihin ongelmiin.

Koponen korostaa, että yrittäjän täytyy suunnitella rahankäyttöään ja tehdä laskelmat tarkasti.

– Moni maksu, kuten lainat, korot ja arvonlisäverot tulevat maksuun viiveellä. Jos kaikki kassaan saadut rahat on käytetty uuteen autoon, yrittäjällä ei ole enää varaa maksaa pakollisia menoja.

4. Älä unohda sopimuksia

Koponen kehottaa pohtimaan myös sopimuskäytäntöjä. Moni yrittäjä oppii niistä turhan usein kantapään kautta.

– On hyvä pohtia, millaisia sopimuksia yritys solmii. Jos toimeksiantosopimus ison yrityksen kanssa on hyvä, mutta siinä on todella lyhyt irtisanomisaika, pienyrittäjä saattaa olla pulassa heti, kun sopimus päättyy. Varasuunnitelma kannattaa olla aina olemassa.

Koposen mukaan moni pienyrittäjä on riippuvainen isoista asiakkaista, ja suurten yrityksen maksuehdot ovat harvoin hyvät pienille yrityksille.

– Monen mielestä on noloa lähteä karhuamaan omia rahoja. Pienyritys voi kuitenkin kaatua äkkiä, jos saatavien maksu on myöhässä ja parin kuukauden työt on kirjattava luottotappioiksi.

Koponen muistuttaa, että yrittäjän täytyy pitää huolta sopimuksista myös palkkausasioissa.

– Yllättävän moni aloitteleva yrittäjä palkkaa henkilökuntaa jo ennen, kun hän tulee tilitoimiston asiakkaaksi. Työehtosopimuksiin on syytä tutustua huolella ennakkoon. Lisäksi palkkausta kannattaa miettiä kassanhallinnan näkökulmasta, jotta palkat maksetaan aina ajoissa.

5. Hinnoittelu oikealle tasolle

Sirpa Koponen huomauttaa, että harva tuore yrittäjä osaa laskea työlleen oikeaa hintaa.

– Mitä vähemmän kokemusta, sitä useammin tarjouslaskenta on kompastuskivi. Moni laittaa hinnat aluksi hyvin matalalle tasolle, mutta ei pysty nostamaan niitä enää myöhemmin, koska asiakkaat ovat jo tottuneet pienempään hintaan.

Koponen kehottaa laskemaan omalle työlleen tuntihinnan.

– Moni myy työtä halvalla, mutta ei ota huomioon, että työntekijälle maksetaan palkkaa kahdeksasta tunnista, vaikka laskutettavaa työtä kertyy vain kuuden tunnin verran.

Koposen mukaan näin voi käydä, jos esimerkiksi jakeluauton tai siivousyrityksen yrittäjä ei ota työhön liittyviä paikasta toiseen siirtymisiä huomioon.

– Jos yhdelle asiakkaalle myydään kahdeksan tuntia omaa työtä, tuntiveloitus voi olla hieman matalampi. Mutta jos kahdeksan tunnin työrupeama tehdään viidelle eri asiakkaalle, käyttöaste täytyy osata huomioida hinnoittelussa.

Unelma omasta yrityksestä toteutui: Pariskunta osti hotellin ja uudisti sen lattiasta kattoon

Hotelli Gustavelundia jo vuosia johtanut Antti Ropponen ryhtyi yrittäjäksi vaimonsa kanssa. Riskin otto on tuottanut tulosta.

Kahvilan perustaminen vaatii hermoja: Uusi startti vei kolme vuotta

Yrittäjä Piia Toivola pitää kahvilan perustamisen tärkeimpinä avaimina alan tuntemusta ja kiinnostusta muuttuviin trendeihin.

Haluatko perustaa yrityksen? Torju vaaran paikat – Katso video

Uusin Y-Koulu paneutuu kuolemanlaakson ylittämiseen. Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma on tärkeä työkalu ennen yrityksen perustamista.

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma on punainen lanka

Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma toimii yritystoiminnan runkona myös myöhemmin.

Mistä tunnistaa hyvän yrittäjän? Bisnesenkeli katsoo kolmea H:ta

Ihanneyrittäjä on yhtä aikaa nöyrä, nälkäinen ja inspiroiva, listaa enkelisijoittajien yhdistyksen Fibanin vetäjä Reidar Wasenius.

Tilitoimiston vaihtaminen on harvinaista

Tietyissä tilanteissa tilitoimiston vaihtaminen on välttämätöntä, kirjoittaa Taloushallintoliiton Eeva Lyytinen.

Miten uusi yritys löytää paikkansa? Markkinarako pitää etsiä tarkkaan

Astialiisan perustaja Tiina Westerlund tekee asiakkailleen salapoliisityötä haluttujen astioiden löytämiseksi.

Voiko yrittäjyys tuntemattomien kanssa toimia? Voi, jos roolit ovat kunnossa

Osakkaiden roolit pitää olla tarkasti mietittynä. Markkinoiden koko sinetöi päätöksen.

Onko puskuri kunnossa? Minimoi bisneksen riskejä

Hyvä suunnitelma pelastaa yrittäjän monelta alkuvaiheen karikolta, kirjoittaa Helsingin Uusyrityskeskuksen Valentin Babitzin.

Lataa lisää