Tilaa uudistunut yrittäjäkirje

Kirjeessä kootusti Kuukauden teema ja paljon yrittäjille hyödyllistä tietoa.

Minustako yrittäjä?

Tulipalo tuhosi koko liiketilan – Miten olet varautunut riskeihin?
Ryan Shibuya kertoo, miten tulipalo voi tuhota koko yrityksen. Hän oli kuitenkin varautunut toiminnan keskeytykseen.

Tulipalo tuhosi koko liiketilan – Miten olet varautunut riskeihin?

Toiminnan keskeytyminen on iso riski, joka voi ajaa yrityksen konkurssiin.

|

Tulipalot ja vesivahingot ovat iso riski yritykselle ja pahimmillaan toiminnan keskeytyminen ajaa yrityksen konkurssiin.

Suurin osa yrittäjistä on varautunut onnettomuuksiin hyvin. Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain korvauksia tuhansille palo- ja vesivahingoista. Siitä huolimatta joka kolmas Y-Studion testiin vastanneista ilmoittaa, että iso vahinko käytännössä keskeyttää toiminnan kokonaan. Keskimäärin Pidä bisnes pyörimässä –testiin vastanneet ovat saaneet 61 pistettä sadasta, joten parannettavaa on vielä paljon.

Helsinkiläisen ravintola Hokun omistaja Ryan Shibuya tietää, minkälaista on, kun tulipalo tuhoaa liiketilan – ja kaikki on rakennettava alusta uudelleen.

Punavuoressa sijaitsevassa havaijilaisravintolassa sattui tulipalo kesäkuussa 2016.

Tuli ja savu veivät mukanaan suuren osan irtaimistosta ja aiheuttivat merkittäviä vahinkoja kiinteistölle. Shibuyan mukaan ilman toiminnankeskeytymisvakuutusta ravintoloitsijapari olisi menettänyt kaiken.

– Irtaimiston ja kiinteistön vakuutukset auttoivat kattamaan vahinkoja. Toiminnankeskeytymisvakuutus puolestaan mahdollisti liiketilan vuokran ja laskujen maksun sekä liiketoiminnan jatkumisen, Shibuya sanoo.

Shibuya ja hänen vaimonsa Satu Shibuya avasivat uuden Hokun kauppakeskus Kamppiin Helsingin keskustaan.

Katso Ryan Shibuyan haastattelu kokonaan.

Fakta

5 x Vahinkoriskit

Työtapaturmat. Vakuutuslaitokset korvasivat viime vuonna noin 123 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Lisäksi vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin noin 6 500 työtapaturmaa.

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijät työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Yrittäjän kannattaa myös vakuuttaa itsensä työtapaturmien ja työkyvyttömyyden varalle.

Omaisuusriskit. Tavallisia omaisuusriskejä ovat tulipalot, vesivahingot, laitteiden rikkoontumiset ja murrot. Esimerkiksi toissa vuonna poliisin tietoon tuli runsaat 4 000 liikemurtoa. Rakennuspaloja Suomessa puolestaan sattuu 5 000–6 000 vuodessa. Niistä noin joka kymmenes tapahtuu teollisuusrakennuksessa.

Keskeytysriskit liittyvät olennaisesti omaisuus- ja henkilövahinkoihin. Niiden seurauksena yrityksen liiketoiminta voi häiriintyä tai keskeytyä. Yritys voi myös olla riippuvainen alihankkijastaan tai muusta kumppanistaan, jolloin sen ongelmat voivat johtaa toiminnan keskeytymiseen.

Sopimus- ja vastuuriskit. Kun yritystoiminta on entistä verkostomaisempaa, yritysten kannattaa sopia selkeät pelisäännöt, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään ja ongelmatilanteisiin löytyy ratkaisu helpommin. Sopimusriski on monesti samalla vastuuriski.

Tietoturvaan liittyvät riskit uhkaavat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä tai välttämättömiä järjestelmiä ja tietoja. Riskejä kannattaa ennakoida siten, että tietojärjestelmän toimintakatkoksesta, tietojen menettämisestä tai virheellisyydestä ei aiheudu kohtuutonta taloudellista tappiota.

Mitä pitää tapahtua, että kaikki yrittäjät heräävät?

Tietoturva on ensisijaisesti toiminnan johtamista, ei pelkkää tekniikkaa, kirjoittaa Fennian riskipäällikkö Jani Salonen.

Yrittäjä, onko työterveys hoidossa?

Työterveys on yhtä lailla yksinyrittäjien oikeus, muistuttaa Fennian Kari Varkila.

Pahin riski pamahtaa puun takaa

Yritystoiminnan riskejä on arvioitava ja hallittava jatkuvasti, kirjoittaa Fennian Juhani Rajalahti.

Leipomo tuhoutui palossa – oletko varautunut riskeihin?

Omaisuusvahingot ja työtapaturmat ovat yleisimpiä toteutuvia vahinkoriskejä.

Uusi lakimuutos autoiluun – Näin se vaikuttaa

Liikennevakuutuslaki tekee ryhmäliikennevakuutuksesta entistä yksinkertaisemman y-tunnuksellisille.

Etätyö täynnä harmaata aluetta – Vessareissu selvä tapaus

Etätyössä pakollinen tapaturmavakuutus on voimassa vain silloin, kun henkilö todella tekee työtä.

Oletko yrityksesi suurin riski?

Kymmenet tuhannet yrittäjät eivät ole varautuneet työkyvyttömyyteen mitenkään, kirjoittaa Henki-Fennian Kari Wilén.

Vahinkoja ei satu entiseen tahtiin: Yksi syy selittää

Fennian Pekka Mäkinen kehottaa yrityksiä varautumaan perinteisiin ja uusiin uhkiin.

Pommi-isku automaattiin oli sulkea kaupan – Oletko varautunut tähän riskiin?

K-kauppias Helge Salmenaho sai kauppansa auki vielä samana päivänä. Toiminnan keskeytymiseen on hyvin varauduttu, mutta kyberhyökkäyksiin ei.

Lataa lisää