Minustako yrittäjä?

Yrittäjä, vältä karikot – Varaudu riskeihin kolmella tasolla
Riskien kartoittamisen ja hallinnan täytyy olla jatkuvaa, suunnitelmallista toimintaa.

Yrittäjä, vältä karikot – Varaudu riskeihin kolmella tasolla

Yritystoiminnan riskeiltä voi suojautua monin tavoin. Vakuutukset ovat siihen tärkeä keino.

| |

Ensimmäinen sääntö yrittäjälle: hyväksy ajatus, että omalle yritykselle voi sattua jokin vahinko. Ja varaudu siihen jo etukäteen. Yritystoiminnan riskit kannattaa ottaa haltuun alusta pitäen.

Riskienhallinta lähtee sen tarkastelemisesta, millaisia vahinkoja yritykselle ja yrittäjälle voi ylipäänsä sattua. Sen jälkeen on pohdittava, millä toimenpiteillä riskejä voi pienentää.

Riskien analysoinnissa pääsee pitkälle maalaisjärjen käytöllä.

Vahinkoihin varautumista on syytä miettiä kolmella tasolla, joita ovat yrittäjän oma talous, yrityksen talous ja yritystoiminnan jatkuvuus. Näistä jokaiseen on oltava suunnitelma, jossa otetaan huomioon myös pahin eli katastrofitilanne.

Vakuutusturva on keskeinen osa riskienhallintaa. Fennian myyntijohtaja Mia Nurminen kannustaa kartoittamaan riskejä ja etsimään niihin sopivimmat ratkaisut yhdessä vakuutusalan ammattilaisen kanssa. Hän neuvoo vakuuttaman sellaisia riskejä, joita ei pysty kantamaan.

Yrittäjä, älä unohda itseäsi

Lukumäärällisesti eniten yrityksille tapahtuu henkilö- ja liikennevahinkoja. Valtaosa niistä on onneksi lieviä.

Suurimmat vahingot tulevat kalleimmaksi. Esimerkiksi tulipalo aiheuttaa yritykselle hetkessä suuret tuhot ja jopa keskeyttää sen toiminnan.

Yrittäjän sairastuessa lyhytkin poissaolo merkitsee helposti merkittävää tulojen menettämistä. Entä jos sairastuminen vie työkyvyn kokonaan?

Varsinkin pienessä yrityksessä pienikin vahinko voi jo heikentää maksuvalmiutta.

Usein yrittäjällä itsellään on monesti yrityksen huonoin vakuutusturva. Tämän ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkelain mukainen YEL-vakuutus, joka on eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Se on otettava, kun tietyt ehdot täyttyvät.

Yrittäjän on hyvä miettiä myös tapaturma-, sairaskulu-, työkyvyttömyys- ja henkivakuutuksia. Oma vakuutusturva kannattaa pitää vähintään yhtä hyvällä tasolla kuin mitä laki vaatii työntekijöille.

Työllistävän yrityksen on pakko ottaa henkilöstölleen lakisääteiset tapaturma-, ryhmähenki- ja TyEL- eli työeläkevakuutukset.

Turvaa liiketoiminnan jatkuminen

Vapaaehtoisista vakuutuksista yrityksille erityisen hyödyllisiä ovat omaisuus-, vastuu- ja keskeytysvakuutukset.

Ensiksi mainitulla voi varautua muun muassa tulipaloihin, vuotoihin, ilkivaltaan ja murtoihin. Vastuuvakuutuksilla puolestaan saa turvaa sen varalle, jos yrityksen toiminnasta tai tuotteista aiheutuu vahinkoa kolmannelle osapuolelle.

Keskeytysvakuutus on keskeinen turva yritystoiminnan jatkumisen kannalta. Sen avulla voi paikata tulojen menestykset, joita esimerkiksi omaisuusvahingosta seuraa. Vakuutus auttaa vaikkapa siirtämään toiminnan väliaikaisesti toisiin tiloihin vahingon satuttua.

– Keskeytysvakuutuksesta on sitä enemmän hyötyä, mitä riippuvaisempi yritys on omasta toimitilastaan, Mia Nurminen korostaa.

Säännöllinen tarkistus paikallaan

Vakuutusturvan kattavuus pitää miettiä oman talouden ja kassan kannalta.

Usein jos rahaa on vähän, yrittäjälle tai yritykselle ei oteta niin kattavaa vakuutusturvaa. Toisaalta jos kassatilanne on tiukka, pienikin vahinko voi aiheuttaa merkittäviä maksuvaikeuksia. Tällöin hyvä vakuutusturva on tarpeen.

Vakuutukset kannattaa käydä läpi säännöllisesti. Samalla voi tunnistaa yrityksen riskeissä ja niiden kantokyvyssä tapahtuneet muutokset sekä miettiä keinoja riskien pienentämiseksi.

– Aina kun yrityksessä tulee muutoksia, vakuutusturva kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiön kanssa, Nurminen neuvoo.

Sopimukset kuntoon

Kannattaa muistaa, etteivät vakuutuksetkaan kata kaikkea. Vakuutusten sisältöön kannattaa tutustua huolellisesti niitä ostettaessa, jotta vahinkotilanteessa ei tule ikäviä yllätyksiä.

Muista riskienhallintakeinoista Mia Nurminen korostaa erityisesti sopimusten merkitystä. Yrityksen sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

– Kun yritys myy yritykselle, sopimalla pystyy rajaamaan omia vastuita.

Osakeyhtiölle tärkeä on myös osakassopimus, kun osakkaita on vähintään kaksi. Tavallisesti sopimuksessa esimerkiksi rajoitetaan osakkaan mahdollisuutta luovuttaa osakkeita muille kuin yhtiöön jääville osakkeenomistajille. Siitä on siis apua silloin, kun joku osakkaista jättää yhtiön.

Ota etätyö haltuun – Neljä vinkkiä toimivampaan etätyöhön

Vahinkoja sattuu myös etätöissä. Katso animaatioltamme, millaiset työntekijän tapaturmat lakisääteinen työtapaturmavakuutus korvaa.

Kuinka varautua työttömyyteen? 5 kysymystä yrittäjän työttömyysturvasta

Myös yrittäjä voi varautua jo ennalta työttömyyteen. Nykyään noin 30 000 yrittäjää kuuluu työttömyyskassaan.

GDPR tuli ja meni, muuttuiko mikään? Yrityksillä yhä parannettavaa tietoturva-asioissa

GDPR sai yritykset kiinnostumaan henkilötietojen säilyttämisestä ja tietoturva-asioista – hetkellisesti, kirjoittaa Fennian riskipäällikkö Tommi Hirsimäki.

Tulipalo laittoi yritystoiminnan jäihin ja pakotti aloittamaan taas nollasta

Tofagin liiketoiminta keskeytyi kahdeksi vuodeksi. Sen seurauksena perheyritys vaihtoi teräsvillan puutarha- ja pihatuotteisiin.

Hyvä uutinen yrittäjälle – perheenjäsenen työttömyysturva parani

Uusi laki helpotti yrittäjän perheenjäsenen pääsyä palkansaajan työttömyyskassan jäseneksi. Heidän asemansa parani merkittävästi.

Tulipalo lopetti yrittäjän työt kuin seinään – tunnistatko sietämättömät riskit?

Toiminnan keskeytyminen voi jopa kaataa yrityksen. Riskienhallinta on syytä ottaa tosissaan.

Kyberhyökkäys oli viimeinen niitti: Mainostoimisto teki ryhtiliikkeen – testaa riskit

Verkkohyökkäyksen kohteeksi voi joutua minkä kokoinen yritys tahansa.

Mitä pitää tapahtua, että kaikki yrittäjät heräävät?

Tietoturva on ensisijaisesti toiminnan johtamista, ei pelkkää tekniikkaa, kirjoittaa Fennian riskipäällikkö Jani Salonen.

Tulipalo tuhosi koko liiketilan – Miten olet varautunut riskeihin?

Toiminnan keskeytyminen on iso riski, joka voi ajaa yrityksen konkurssiin.

Lataa lisää