Minustako yrittäjä?

Yrittäjä, vältä karikot – varaudu riskeihin kolmella tasolla
Riskien kartoittamisen ja hallinnan täytyy olla jatkuvaa, suunnitelmallista toimintaa.

Yrittäjä, vältä karikot – varaudu riskeihin kolmella tasolla

Yritystoiminnan riskeiltä voi suojautua monin tavoin. Vakuutukset ovat siihen tärkeä keino.

| |

Ensimmäinen sääntö yrittäjälle: hyväksy ajatus, että omalle yritykselle voi sattua jokin vahinko. Ja varaudu siihen jo etukäteen.

Riskienhallinta lähtee sen tarkastelemisesta, millaisia vahinkoja yritykselle ja yrittäjälle voi ylipäänsä sattua. Sen jälkeen on pohdittava, millä toimenpiteillä riskejä voi pienentää.

Fennian riskipäällikön Tapani Mattilan mielestä riskien analysoinnissa pääsee jo pitkälle maalaisjärjen käytöllä.

– Ainakin aiemmin moni yritys ajatteli, ettei itselle voi sattua mitään. Eihän tähän astikaan ole sattunut. Kun unohtaa vahinkojen mahdollisuuden, ei myöskään varaudu riskeihin tietoisesti, Mattila sanoo.

Vahinkoihin varautumista on syytä miettiä kolmella tasolla, joita ovat yrittäjän oma talous, yrityksen talous ja yritystoiminnan jatkuvuus. Näistä jokaiseen on oltava suunnitelma, jossa otetaan huomioon myös pahin eli katastrofitilanne.

Vakuutusturva on keskeinen osa riskienhallintaa. Fennian myyntijohtaja Mia Nurminen kannustaa kartoittamaan riskejä ja etsimään niihin sopivimmat ratkaisut yhdessä vakuutusalan ammattilaisen kanssa. Hän neuvoo vakuuttaman sellaisia riskejä, joita ei pysty kantamaan.

Yrittäjä, älä unohda itseäsi

Tapani Mattilan mukaan lukumäärällisesti eniten yrityksille tapahtuu henkilö- ja liikennevahinkoja. Valtaosa niistä on onneksi lieviä.

Suurimmat vahingot tulevat kalleimmaksi. Esimerkiksi tulipalo aiheuttaa yritykselle hetkessä suuret tuhot ja jopa keskeyttää sen toiminnan.

Yrittäjän sairastuessa lyhytkin poissaolo merkitsee helposti merkittävää tulojen menettämistä. Entä jos sairastuminen vie työkyvyn kokonaan?

Mattila muistuttaa, että varsinkin pienessä yrityksessä pienikin vahinko voi jo heikentää maksuvalmiutta.

Hänen näppituntumansa on, että yrittäjällä itsellään on monesti yrityksen huonoin vakuutusturva. Tämän ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkelain mukainen YEL-vakuutus, joka on eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Se on otettava, kun tietyt ehdot täyttyvät.

Yrittäjän on hyvä miettiä myös tapaturma-, sairaskulu-, työkyvyttömyys- ja henkivakuutuksia. Mattila suosittelee pitämään oman vakuutusturvan vähintään yhtä hyvällä tasolla kuin mitä laki vaatii työntekijöille.

Työllistävän yrityksen on pakko ottaa henkilöstölleen lakisääteiset tapaturma-, ryhmähenki- ja TyEL- eli työeläkevakuutukset.

Turvaa liiketoiminnan jatkuminen

Vapaaehtoisista vakuutuksista yrityksille erityisen hyödyllisiä ovat omaisuus-, vastuu- ja keskeytysvakuutukset.

Ensiksi mainitulla voi varautua muun muassa tulipaloihin, vuotoihin, ilkivaltaan ja murtoihin. Vastuuvakuutuksilla puolestaan saa turvaa sen varalle, jos yrityksen toiminnasta tai tuotteista aiheutuu vahinkoa kolmannelle osapuolelle.

Keskeytysvakuutus on keskeinen turva yritystoiminnan jatkumisen kannalta. Sen avulla voi paikata tulojen menestykset, joita esimerkiksi omaisuusvahingosta seuraa. Vakuutus auttaa vaikkapa siirtämään toiminnan väliaikaisesti toisiin tiloihin vahingon satuttua.

– Keskeytysvakuutuksesta on sitä enemmän hyötyä, mitä riippuvaisempi yritys on omasta toimitilastaan, Mia Nurminen korostaa.

Säännöllinen tarkistus paikallaan

Vakuutusturvan kattavuus pitää miettiä oman talouden ja kassan kannalta.

– Jos on vähän rahaa, yrittäjälle tai yritykselle ei ehkä oteta niin kattavaa vakuutusturvaa. Toisaalta jos kassatilanne on tiukka, pienikin vahinko voi aiheuttaa merkittäviä maksuvaikeuksia. Tällöin hyvä vakuutusturva on tarpeen, Tapani Mattila pohtii.

Vakuutukset kannattaa käydä läpi säännöllisesti. Samalla voi tunnistaa yrityksen riskeissä ja niiden kantokyvyssä tapahtuneet muutokset sekä miettiä keinoja riskien pienentämiseksi.

– Aina kun yrityksessä tulee muutoksia, vakuutusturva kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiön kanssa, Nurminen neuvoo.

Sopimukset kuntoon

Kannattaa muistaa, etteivät vakuutuksetkaan kata kaikkea. Vakuutusten sisältöön kannattaa tutustua huolellisesti niitä ostettaessa, jotta vahinkotilanteessa ei tule ikäviä yllätyksiä.

Muista riskienhallintakeinoista Mia Nurminen korostaa erityisesti sopimusten merkitystä. Yrityksen sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

– Kun yritys myy yritykselle, sopimalla pystyy rajaamaan omia vastuita.

Osakeyhtiölle tärkeä on myös osakassopimus, kun osakkaita on vähintään kaksi. Tavallisesti sopimuksessa esimerkiksi rajoitetaan osakkaan mahdollisuutta luovuttaa osakkeita muille kuin yhtiöön jääville osakkeenomistajille. Siitä on siis apua silloin, kun joku osakkaista jättää yhtiön.

Hyvä uutinen yrittäjälle – perheenjäsenen työttömyysturva parani

Uusi laki helpotti yrittäjän perheenjäsenen pääsyä palkansaajan työttömyyskassan jäseneksi. Heidän asemansa parani merkittävästi.

Tulipalo lopetti yrittäjän työt kuin seinään – tunnistatko sietämättömät riskit?

Toiminnan keskeytyminen voi jopa kaataa yrityksen. Riskienhallinta on syytä ottaa tosissaan.

Kyberhyökkäys oli viimeinen niitti: Mainostoimisto teki ryhtiliikkeen – testaa riskit

Verkkohyökkäyksen kohteeksi voi joutua minkä kokoinen yritys tahansa.

Mitä pitää tapahtua, että kaikki yrittäjät heräävät?

Tietoturva on ensisijaisesti toiminnan johtamista, ei pelkkää tekniikkaa, kirjoittaa Fennian riskipäällikkö Jani Salonen.

Tulipalo tuhosi koko liiketilan – Miten olet varautunut riskeihin?

Toiminnan keskeytyminen on iso riski, joka voi ajaa yrityksen konkurssiin.

Yrittäjä, onko työterveys hoidossa?

Työterveys on yhtä lailla yksinyrittäjien oikeus, muistuttaa Fennian Kari Varkila.

Pahin riski pamahtaa puun takaa

Yritystoiminnan riskejä on arvioitava ja hallittava jatkuvasti, kirjoittaa Fennian Juhani Rajalahti.

Leipomo tuhoutui palossa – oletko varautunut riskeihin?

Omaisuusvahingot ja työtapaturmat ovat yleisimpiä toteutuvia vahinkoriskejä.

Uusi lakimuutos autoiluun – Näin se vaikuttaa

Liikennevakuutuslaki tekee ryhmäliikennevakuutuksesta entistä yksinkertaisemman y-tunnuksellisille.

Lataa lisää