Yhtiömuodot

Osakeyhtiön perustaminen mielessä? Muista nämä 10 vinkkiä
Yhtiömuoto on yleensä ensimmäisiä asioita, joita yritystä perustavan täytyy päättää. Kuva: Shutterstock

Osakeyhtiön perustaminen mielessä? Muista nämä 10 vinkkiä

Osakeyhtiöön liittyy omat muodollisuutensa, mutta osakkaiden riskit ovat rajallisia. Asiantuntija kertoo, kenelle osakeyhtiö sopii.

|

Osakeyhtiön perustaminen on järkevää monessa tilanteessa: jos esimerkiksi osakkaita on enemmän kuin yksi tai kun yritykseen aiotaan palkata nopeasti työntekijöitä.

Yhtiömuoto on yleensä yksi ensimmäisistä asioista, jotka yrittäjäksi ryhtyvän pitää päättää. Milloin osakeyhtiö on hyvä ratkaisu ja milloin taas esimerkiksi toiminimen perustaminen? Kysyimme asiaa Kuopion uusyrityskeskuksen yritysneuvojalta Pekka Naumaselta.

Ainakin nämä asiat auttavat selvittämään, sopiiko osakeyhtiö itselle:

1. Perustanko yrityksen yksin vai yhdessä?

Moni perustaa osakeyhtiön yksin, mutta se on suositeltava yhtiömuoto varsinkin silloin, kun yhtiössä työskentelee useampi perustaja.

Jos osakkaita on useita, on suositeltavaa tehdä heti alussa kirjallinen osakassopimus. Siinä sovitaan osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista – kuten työnjaosta tai osakkeiden lunastamisesta.

2. Minkälaisia riskejä yritystoiminnassani on?

Yritystoiminnan riskejä kasvattavat esimerkiksi tuotevastuu, maahantuonti, ulkopuolinen velka tai pitkät vuokrasopimukset.

Jos yritystoimintasi sisältää paljon riskejä, osakeyhtiö on järkevä yhtiömuoto, koska siinä riskit on selvästi rajattu. Yrittäjä on vastuussa ainoastaan yhtiöön sijoittamistaan tai lainaamistaan rahoista sekä niistä veloista, jotka hän henkilökohtaisesti takaa.

 3. Mitä perustaminen maksaa?

Osakeyhtiön perustaminen vaatii perustamisilmoituksen teon. Vuonna 2021 se maksaa verkossa tehtynä 275 euroa ja paperilomakkeella 380 euroa.

4. Tarvitseeko yritykseni ulkopuolista rahoitusta?

Osakeyhtiön on helpompi saada ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi investointeihin tai kansainvälistymiseen. Varsinkin kasvuyritykset hakevat rahoitusta useimmiten pankista.

Osakeyhtiö voi myydä osakkeita tai hakea joukkorahoitusta.

‒ Ainoastaan osakeyhtiöt voivat hakea Business Finlandilta 5 000 euron innovaatioseteliä asiantuntijapalveluihin, Naumanen vinkkaa.

5. Kuinka paljon yritykselläni on liikevaihtoa?

Mitä suurempi liikevaihtosi on, sen todennäköisemmin kannattaa olla osakeyhtiö, mutta lopulta asian ratkaisee kokonaisuus.

Mitään euromääräistä liikevaihtorajaa ei voi Naumasen mukaan antaa. Osakeyhtiöllä voi olla hyvin pieni liikevaihto, esimerkiksi silloin, kun se vasta kehittää jotain tuotetta.

6. Miten haluat järjestää verotuksen?

Osakeyhtiö maksaa yhteisöveroa. Osakeyhtiön maksamia osinkoja taas verotetaan joko pääomatulona tai ansiotulona riippuen yrityksen nettovarallisuudesta ja osingon suuruudesta.

Jos osakkaat nostavat osakeyhtiöstä palkkaa, sitä verotetaan henkilökohtaisessa verotuksessa. Jos taas suurta palkkaa ei ole tarve nostaa, rahoja voi jättää yhtiön toimintaan.

7. Haluanko ehkä myydä myöhemmin osuuksia yhtiöstäni tai jopa koko yrityksen?

Toisin kuin muissa yhtiömuodoissa, osakeyhtiöstä voi myydä osuuksia. Jos yksi osakas haluaa lähteä yhtiöstä pois, se on osakeyhtiössä mahdollista. Näistä tilanteista sovitaan tyypillisesti osakassopimuksessa.

Osakeyhtiön pystyy myös myymään kokonaan, kun taas esimerkiksi toiminimestä voi myydä vain liiketoiminnan.

8. Hoidanko kirjanpidon ja muun hallinnon itse?

Osakeyhtiön perustaminen ei ole erityisen työlästä, mutta siinä on aavistuksen verran enemmän paperityötä kuin muissa yhtiömuodoissa.

Osakeyhtiön perustaminen vaatii perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Sillä pitää myös olla hallitus.

Osakeyhtiön kirjanpito täytyy pitää kahdenkertaisena. Siksi on perusteltua käyttää tilitoimistoa.

9. Toiminko sosiaali- ja terveysalalla ja tarvitsenko lupia Aluehallintovirastolta?

Sosiaali- ja terveysalalla lupakäytännöt ovat yksinkertaisempia henkilöyrittäjille. Siksi esimerkiksi kotihoitoyrittäjät ovat yleensä toiminimiä. Osakeyhtiössä lupaa haetaan yritykselle ja sen saaminen on kalliimpaa.

10. Keskity olennaiseen

Yhtä ainoaa tapaa yritystoiminnan järjestämiseen ei ole.  Jossain tilanteessa joku yhtiömuoto voi olla tarkoituksenmukaisempi kuin jokin toinen, esimerkiksi toiminimi voi olla järkevää vaihtaa myöhemmin osakeyhtiöksi.

Olennaisempaa on, että yrityksen liiketoiminta ylipäänsä on kannattavaa. Toisaalta, jos se ei ole, mikään yhtiömuoto ei myöskään tee siitä sellaista, Pekka Naumanen korostaa.

Osakeyhtiön perustamisesta tuli entistä houkuttelevampi vaihtoehto heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen vuonna 2019. Tuolloin nimittäin poistui vaatimus 2 500 euron osakepääomasta.

Vaikka perustamisen kustannuksiin tulee helpotus, säilyy liputusvelvollisuus oman pääoman menettämisestä. Pääomittamisen voi tehdä esimerkiksi suorana lainana, jolloin lainasta voi periä korkoa.

Fakta

Osakeyhtiön edut

Osakeyhtiössä yrityksen velat eivät vaikuta osakkaiden henkilökohtaiseen talouteen, ellei omia varoja ole velkojen vakuutena. Muuten osakkeenomistajat vastaavat yhtiön sitoumuksista vain sillä pääomalla, jonka ovat sijoittaneet yhtiöön. Toiminimiyrittäjä on puolestaan itse vastuussa kaikista yrityksen veloista.

Verotuksellisesti osakeyhtiö on edullisempi vaihtoehto toiminimeen verrattuna, kun liiketoiminta on riittävän suurta tai yrittäjyys on sivutoimista. Näin käy, jos yrittäjän kokonaisverorasite ansiotuloista nousee yli 30:n.

Kun olet käynyt jutussa esitetyn kymmenen kohdan listan läpi, mieti myös seuraavat asiat. Niitä kysytään ilmoituslomakkeessa:

  • Ketkä ovat osakkeenomistajat?
  • Mitkä ovat osakeomistukset?
  • Mikä on osakkeen merkintähinta?
  • Yhtiön tilikausi?
  • Yhtiön hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja? Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, pitää valita myös varajäsen. Tarvitaanko toimitusjohtaja?
  • Mahdollisten tilintarkastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen nimet?
  • Yhtiöjärjestystä varten tarvitaan ainakin seuraavat tiedot: toiminimi, kotipaikka ja toimiala.

Ilmoittaudu perustamisvaiheessa Verohallinnolle myös arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja tarvittaessa työnantajarekisteriin. Kun olet tehnyt perustamisilmoituksen, saat Y-tunnuksen käyttöösi.

Nettivideoista tuotantoyhtiöksi – Justimus Filmsin tähdet päätyivät yrittäjiksi puolivahingossa

YouTubesta ja tv:stä tutun Justimus Filmsin yrittäjät pyörittivät toimintaa vuosia verokortilla. Lopulta yrityksen perustaminen oli järkiratkaisu.

Mikä edunsaajailmoitus? Ja mitä seuraa, jos ilmoitusta ei tee

Edunsaajailmoituksen tekemättä jättäminen voi johtaa esimerkiksi kielteiseen lainapäätökseen.

Mikä sai lähtemään yrittäjäksi? Oma yritys toi vaihtoehdon määräaikaisille työsopimuksille

Amanihoiva Kotihoidon Faisa Egge lähti yrittäjäksi kahdeksan vuotta sitten. Häntä on motivoinut yrittäjyydessä se, että yrittäjänä hän saa tehdä arvojensa mukaista työtä.

Yritysmuodot vertailussa: Kenelle sopii toiminimi? Entä osakeyhtiö tai kevytyrittäjyys?

Yrittäjän tavoitteet vaikuttavat yritysmuodon valintaan: toiminimi on hyvä valinta yksinyrittäjälle ja osakeyhtiö kasvuun tähtäävälle. Ota haltuun eri yhtiömuodot.

Toiminimestä osakeyhtiö – Toimi näin, niin vältät virheet

Toiminimen vaihto osakeyhtiöksi on teknisesti helppoa. Varaa aikaa suunnitteluun ja jälkitöihin.

Kevytyrittäjänä liikkeelle – milloin kannattaa perustaa oma yritys?

Kevytyrittäjyys on tapa kokeilla siipiään yrittäjänä. Yrityksen perustaminen kannattaa kuitenkin viimeistään, kun toiminta vakiintuu ja kasvaa.

Osakeyhtiö tarvitsee yhä omaa alkupääomaa, vaikka laki ei sitä enää vaadi

Osakeyhtiön alkupääoman poistumista odotettiin kauan. Asiantuntijan mielestä uusi laki vaikuttaa yrittäjien elämään käytännössä vain vähän.

Rahoitus on monelle yritykselle elämän ja kuoleman kysymys: Tässä vaihtoehdot

Yritysten ulkopuolinen rahoitus kulkee perinteistä polkua, jossa pankki on yhä suosituin vaihtoehto.

Valitse itsellesi paras yhtiömuoto – Katso plussat ja miinukset

Yhtiömuodon valintaa tärkeämpää on suunnitella muun muassa myynti ja asiakastyö. Tanja Fred päätyi itse lopulta osakeyhtiöön.

Lataa lisää