Yhtiömuodot

Tätä aloittava yrittäjä yleisimmin kysyy – ei liity myyntiin

Tätä aloittava yrittäjä yleisimmin kysyy – ei liity myyntiin

Yritysmuoto kiinnostaa yllättävän paljon. Toiminimi vai osakeyhtiö?

|

Yritysmuodon valinta on yksi ensimmäisiä asioita, joita yrittäjyyttä suunnittelevat pohtivat. Aihe tulee monesti esiin tapaamisissa yritysneuvojan kanssa.

– Lähtökohtaisesti tosi moni tulee perustamaan toiminimeä. Keskustelussa saatetaan todeta, että kommandiitti- tai osakeyhtiö onkin järkevämpi valinta, kertoo Vaasanseudun Kehitys Oy:n yritysneuvoja Antti Alasaari.

Hän uskoo toiminimen kiinnostavan monia siksi, että yhä useampi haluaa työllistää itsensä yrittäjänä. Yritysmuotona toiminimi on yksinkertainen.

Y-Studio teki soittokierroksen yritysneuvojille ja eri toimialajärjestöihin, joissa listattiin yrittäjien yleisimmin esittämiä kysymyksiä. Näistä kysymyksistä Y-Studio on poiminut neljä yleisintä Apu arkeen -juttusarjaan. Tämä ensimmäinen osa käsittelee yritysmuodon valintaa.

Alasaaren mukaan kannattaa pohtia tarkkaan, mikä yhtiömuoto sopii parhaiten omaan toimintaan. Hän kehottaa ottamaan huomioon ensinnäkin perustajien määrän ja pääoman tarpeen. Entä millaisia riskejä yritystoimintaan liittyy ja miten vastuut jakautuvat? Myös verotusta on syytä miettiä.

– Toiminnan jatkuvuus on oleellinen näkökulma eli mitä suunnitelmia yrityksellä on tulevaisuuden suhteen, Alasaari sanoo.

Pääomalla iso merkitys

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa Suomessa perustettiin 5 000 uutta osakeyhtiötä ja 3 000 uutta toiminimeä.

Yhtiömuodon valintaan vaikuttaa Alasaaren mukaan melko usein pääoma.

– Aika moni on lähdössä liikkeelle pienellä pääomalla. Siksi ei välttämättä edes mietitä osakeyhtiötä vaihtoehtona, koska se mielletään kalliiksi perustaa. On kuitenkin harhaluulo, että osakeyhtiön alkupääoma olisi jollain suljetulla tilillä.

Osakeyhtiöön täytyy sijoittaa vähintään 2 500 euron alkupääoma, mutta se on käytettävissä heti yrityksen toimintaan, kuten koneisiin ja laitteisiin. Osakeyhtiön minimipääoma on tosin saanut kritiikkiä.

Myös osakeyhtiön rekisterimaksu on kalliimpi kuin toiminimen tai henkilöyhtiön.

Alasaari pitää osakeyhtiötä hyvänä valintana silloin, jos yrittäjä aikoo kasvattaa toimintaa ja ottaa yritykseen jatkossa lisää henkilöitä. Osakeyhtiöitä voi pitää siinä mielessä myös muita yhtiömuotoja turvallisempana, että yritys vastaa veloistaan. Miinuspuoleksi voi puolestaan laskea suuremman byrokratian.

– On myös yhä sellaista kaikua, että osakeyhtiö kuulostaa niin sanotusti oikeammalta yritystoiminnalta. Liikekumppani voi kokea sen luotettavammaksi kuin muut yhtiömuodot.

Toiminimi on joustava

Toiminimi on Alasaaren mielestä usein hyvä valinta henkilölle, joka haluaa luoda työpaikan vain itselleen. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi toimia myös yhdessä puolisonsa kanssa.

Alasaari huomauttaa, että sivutoimiseen yrittäjyyteen tosin sopii monesti osakeyhtiö.

– Jos yritystoiminnan tarkoituksena on lisätulojen hankinta, voi olla verotuksellisesti järkevää perustaa osakeyhtiö ja ottaa tuloja ulos osinkoina.

Toiminimen hyvänä puolena Alasaari pitää sen joustavuutta. Se on osake- ja henkilöyhtiötä kevyempi valinta esimerkiksi kirjanpidon näkökulmasta. Huonona puolena on, että toiminimiyrittäjä vastaa toiminnasta sataprosenttisesti itse. Yrityksen riskit ovat samalla hänen henkilökohtaisia riskejään.

Toiminimiyrittäjä ei voi nostaa rahana matkakorvauksia tai päivärahoja. Alasaaren mielestä sen vuoksi kommandiittiyhtiö on hyvä vaihtoehto silloin, kun yrittäjällä tulee paljon ajokilometrejä ja käytetään omaa autoa.

– Kommandiittiyhtiö voi maksaa kilometrikorvauksia oman auton käytöstä. Toiminimi hyötyy vasta kuluvähennyksenä verotuksessa.

Kommandiittiyhtiö vaatii kaksi perustajaa. Yritysmuoto sopii Alasaaren mielestä myös yksin yritystä perustavalle, kunhan mukaan saa houkuteltua äänettömän yhtiömiehen.

Kovin moni ei nykyisin pidä kommandiitti- tai avointa yhtiötä edes vaihtoehtona. Alasaari uskoo sen selittyvän yhtiömiesten taloudellisella vastuulla.

Mikä on tärkeintä?

Vaikka yhtiömuodon valinta herättää keskustelua yritysneuvonnassa, Alasaaren mielestä se ei ole aloittavan yrittäjän tärkein kysymys.

Tärkeintä on tietysti keksiä hyvä idea, jotta pystyy myymään tuotetta tai palvelua ja löytämään asiakkaat.

Alasaaresta on kuitenkin luonnollista, että yritysmuoto on yksi yrittäjyyttä suunnittelevien ensimmäisiä kysymyksiä.

– Se tulee luontaisesti esiin esimerkiksi perustajien määrän kautta.

Yritysneuvojilta kaivataan apua myös muun muassa kannattavuuslaskelmiin ja myyntiin ja markkinointiin. Alasaaren mukaan tyypillinen kysymys on, mistä löydän asiakkaita?

Fakta

Apu arkeen: 5 x Yhtiömuoto

Apu arkeen -juttusarjan ensimmäisessä osassa käsitellään yhtiömuodon valintaa. Vaasanseudun Kehitys Oy:n yritysneuvoja Antti Alasaari neuvoo miettimään asiaa ainakin seuraavan viiden asian kautta:

Perustajat: Onko yhtiöllä yksi vai useampi perustaja? Yksin voi perustaa toiminimen tai osakeyhtiön. Jos perustajia on useita, millaiset roolit ja vastuut kullakin ovat? Päätöksenteko vaihtelee eri yhtiömuodoissa.

Rahoitus: Millaisella pääomalla yritys on lähdössä liikkeelle? Osakeyhtiöön pitää sijoittaa aluksi vähintään 2 500 euroa. Muihin yritysmuotoihin ei tarvita tietynsuuruista aloituspääomaa.

Toiminimen perustamiskustannus on 110 euroa, avoimen tai kommandiittiyhtiön 240 euroa ja osakeyhtiön 380 euroa.

Verotus: Eri yhtiömuotoja kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Osake-, kommandiitti- ja avoimella yhtiöllä on verotuksessa erilaisia huojennuksia kuin toiminimellä. Myös tulosta verotetaan osakeyhtiössä kiinteällä prosentilla, kun taas henkilöyhtiöissä ja toiminimessä verotus on progressiivinen.

Riskit ja vastuut: Henkilökohtaisella omaisuudellaan yritystoiminnastaan vastaavat toiminimi, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja avoimen yhtiön yhtiömiehet. Sen sijaan osakeyhtiön osakas ei ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista.

Tulevaisuus: Millaisia kasvusuunnitelmia yrityksellä on? Jos esimerkiksi yrittäjä aikoo palkata työntekijöitä heti liiketoiminnan alkuvaiheessa, ei kannata aloittaa toiminimellä.