Yhtiömuodot

Toiminimen perustaminen on helppoa: Mieti nämä asiat ennakkoon

Toiminimen perustaminen on helppoa: Mieti nämä asiat ennakkoon

Toiminimen perustaminen on järkevää, jos liiketoiminta on pientä ja jos olet yrittäjänä yksin.

| |

Toiminimen perustaminen verkossa vie aikaa noin 15 minuuttia, joten teknisenä suorituksena yrittäjäksi ryhtyminen ei ole vaikeaa.

Tärkein työ tehdään ennen yrityksen perustamista. Etenkin, jos kyse on päätoimisesta yrittäjyydestä. Toiminimi on suosittu vaihtoehto myös sivutoimisten yrittäjien keskuudessa, eikä huimasti kasvanut kevytyrittäjyys ole nakertanut yhtiömuodon suosiota. Vuonna 2020 toiminimiä perustettiin lähes 16 500. Suosiota selittää se, että toiminimen voi perustaa matalalla kynnyksellä ja sen hallinnoiminen on helppoa.

Toiminimi sopii yritysmuotona erityisesti niille, joiden liiketoiminta on pientä ja joiden ei tarvitse tehdä isoja investointeja. Toiminimen voi myös vaihtaa myöhemmin osakeyhtiöksi.

Ensimmäiseksi jokaisen uranvaihtoa tai yrittäjyyttä miettivän on pohdittava, onko hänellä henkisiä valmiuksia ryhtyä yrittäjäksi.

– Siinä vaiheessa pitää tiedostaa, että yrittäjyyteen liittyy vastuita, velvollisuuksia ja epävarmuutta. Niitä ovat muun muassa kirjanpito, erilaiset verot ja liiketoiminnan riskit, luettelee YritysEspoon yritysasiantuntija Irene Matinpalo.

Jokainen yrittäjä on myyjä, johtaja, tekijä ja sijoittaja. Kun henkinen kynnys on ylitetty, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen eli liikeideaan ja liiketoimintasuunnitelmaan.

Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma

Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma on syytä miettiä tosissaan. Kysy itseltäsi, miten idea muuttuu hyväksi liikeideaksi?

Liiketoimintasuunnitelma puolestaan kuvaa, miten liikeidea toteutuu käytännössä. Hyvä suunnitelma ei ole vain toiveiden tynnyri, vaan realistinen kuvaus muun muassa yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuudennäkymistä.

Starttiraha ja rahoitus

YritysEspoon Matinpalo suosittelee yrittäjyyttä miettiviä tekemään tarkat laskelmat ennen toiminimen perustamista ja seuraamaan lukuja säännöllisesti myös myöhemmin. Starttirahaa hakiessa on syytä välttää tyypillisimmät virheet.

– Starttirahaa pitää hakea ennen yritystoiminnan aloittamista. Lisäksi yrityksellä ei saa olla vielä kotisivuja, Matinpalo sanoo.

Rahoituslaskelmalla selvitetään rahan tarve ja mistä rahaa saadaan. Perustamismenoja ovat ainakin tuotantovälineet, tietokone, puhelin ja internet, toimistotarvikkeet, markkinointi-investoinnit, käyttöpääoma ja kassareservit.

Matinpalo kiinnittää huomiota etenkin käyttöpääomaan. Perustettavalla toiminimellä on hyvä olla puskureita 2–4 kuukaudeksi. Käyttöpääoman tarpeeseen vaikuttaa oleellisesti se, kuinka nopeasti yrittäjä pystyy laskuttamaan ja miten nopeasti rahat kotiutuvat. Maksuehdoillakin on laskutuksessa tärkeä rooli.

– Liiketoiminnan pitää olla kannattavaa, sillä toiminimiyrittäjä vastaa yrityksen tappioista henkilökohtaisesti, Matinpalo muistuttaa.

Muita selvitettäviä asioita, jotka aiheuttavat kustannuksia:

– Yrityksen verkkosivut
– Kirjanpito
– Pankkitili
– Vakuutukset (esimerkiksi omaisuus- ja keskeytysvakuutus)
– YEL (jos olet 18-69-vuotias ja liiketoiminta jatkuu vähintään 4 kuukautta)

Toiminimen perustaminen

Toiminimen perustaminen sujuu nopeasti. Perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa sähköisesti 60 euroa. Ilmoittaminen Verohallinnon rekisteriin on maksutonta.

Kaupparekisteriin vaaditaan perustamisilmoitus silloin, kun elinkeinotoimintaa varten on erillinen liiketila, jos yrittäjällä on perheen ulkopuolisia työntekijöitä tai hän haluaa varata yrityksen nimen itselleen. Myös luvanvarainen liiketoiminta vaatii esimerkiksi ilmoitusta. Esimerkiksi ravintolan perustaminen.

Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa pitää ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • Henkilötiedot
  • Yrityksen nimivaihtoehdot (nimi kannattaa miettiä huolellisesti)
  • Yrityksen osoite- ja yhteystiedot
  • Yrityksen kotipaikka
  • Yrityksen toimiala
  • Tilikausi (yleensä kalenterivuosi)

Saat Y-tunnuksen heti käyttöösi.

Sen jälkeen ilmoitat Verohallinnolle seuraavat tiedot:

  • Ilmoittautuminen arvonlisäverovelvolliseksi (jos liikevaihto alittaa 15 000 euroa vuodessa, niin ilmoittautuminen on vapaaehtoista. 15 000 euron rajaa sovelletaan vuonna 2021 alkaviin tilikausiin. Jos tilikausi on alkanut ennen vuotta 2021, liikevaihdon raja on enintään 10 000 euroa.)
  • Ilmoittautuminen ennakkoperintärekisteriin
  • Ilmoittautuminen työnantajarekisteriin (tarvittaessa).

Toiminimen verotus

Toiminimiyrittäjä ei maksa itselleen palkkaa. Hän tekee sen sijaan yksityisottoja eli nostaa rahaa suoraan yrityksensä pankkitililtä.

– On erittäin tärkeää, että yrittäjä pystyy pitämään henkilökohtaiset ja yrityksen rahat erillään , Matinpalo muistuttaa.

Esimerkiksi arvonlisävero ei ole omaa eikä yrityksen rahaa, vaan pitää tilittää maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä. Eli jos yritys on kohdentanut laskun elokuulle, alv-tilitys on tehtävä lokakuussa.

Lue lisää toiminimiyritysten verotuksesta.

Mikä sai lähtemään yrittäjäksi? Oma yritys toi vaihtoehdon määräaikaisille työsopimuksille

Amanihoiva Kotihoidon Faisa Egge lähti yrittäjäksi kahdeksan vuotta sitten. Häntä on motivoinut yrittäjyydessä se, että yrittäjänä hän saa tehdä arvojensa mukaista työtä.

Yritysmuodot vertailussa: Kenelle sopii toiminimi? Entä osakeyhtiö tai kevytyrittäjyys?

Yrittäjän tavoitteet vaikuttavat yritysmuodon valintaan: toiminimi on hyvä valinta yksinyrittäjälle ja osakeyhtiö kasvuun tähtäävälle. Ota haltuun eri yhtiömuodot.

Yhä useampi valitsee osakeyhtiön – Onko toiminimille enää kysyntää?

Yritysneuvoja pitää toiminimeä edelleen hyvänä yritysmuotona varsinkin yksinyrittäjälle.

Yrittäjäperheen vesa ei aikaillut toiminimen perustamista: nostetta on tullut niin Linnan juhlista kuin brittihovista

Yhden naisen yritys sai alkunsa viikossa. Reilussa vuodessa tuotevalikoima on kasvanut yli 20 tuotteeseen. Mihin kaikkeen yrittäjän oma aika riittää?

Yrittäjyyden opetus: Aseta tavoitteet riittävän korkealle

Yrittäjyydessä kiehtoo se, että tekemällä yhden asian hyvin voi päätyä tekemään vaikka mitä, kirjoittaa KoruMies Arvi Martikainen.

Palkittu live-kuvittaja elää unelmaansa: ”Hauska nähdä kuuden äijän firmoja, joilla on sama liikevaihto kuin itselläni”

Linda Saukko-Rauta on menestynyt yksinyrittäjä, joka teki heti tämän haastattelun jälkeen päätöksen ensimmäisen työntekijänsä palkkaamisesta.

Toiminimestä osakeyhtiö – Toimi näin, niin vältät virheet

Toiminimen vaihto osakeyhtiöksi on teknisesti helppoa. Varaa aikaa suunnitteluun ja jälkitöihin.

Kevytyrittäjänä liikkeelle – milloin kannattaa perustaa oma yritys?

Kevytyrittäjyys on tapa kokeilla siipiään yrittäjänä. Yrityksen perustaminen kannattaa kuitenkin viimeistään, kun toiminta vakiintuu ja kasvaa.

Toiminimen verotus: Mätkyt uhkaavat, jos et ole hereillä

Toiminimen verotuksessa yrittäjän yksi suuri kompastuskivi liittyy ennakkoverojen maksuun.

Lataa lisää