Yhtiömuodot

Yritysmuodot vertailussa: Kenelle sopii toiminimi? Entä osakeyhtiö tai kevytyrittäjyys?

Yritysmuodot vertailussa: Kenelle sopii toiminimi? Entä osakeyhtiö tai kevytyrittäjyys?

Yrittäjän tavoitteet vaikuttavat yritysmuodon valintaan: toiminimi on hyvä valinta yksinyrittäjälle ja osakeyhtiö kasvuun tähtäävälle. Ota haltuun eri yhtiömuodot.

|

Yritysmuodot ovat olennainen kysymys jo ennen uuden yrityksen perustamista.

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Heli Tavasti pitää yritysmuodon valinnassa oleellisena kysymyksenä esimerkiksi yrityksen kokoluokkaa.

– Jos on nähtävissä, että toiminta lähtee isosti käyntiin, voi olla järkevää perustaa saman tien osakeyhtiö.

Yritysmuodot eivät myöskään ole kiveen hakattuja: yhtiömuotoa voi toki perustamisen jälkeen vaihtaa. Esimerkiksi toiminimen kasvaessa osakeyhtiö voi tulla ajankohtaiseksi.

Jos yrityksen omistuspohja pysyy samana, toimenpiteeseen kuluu lähinnä hieman aikaa ja muutama satanen rahaa. Jos yrityksellä sen sijaan on esimerkiksi kilpailutuksen kautta saatuja sopimuksia, yhtiömuodon vaihtaminen voi olla monimutkaisempaa.

Tässä jutussa käydään läpi olennaiset asiat eri yhtiömuodoista.

”Kevytyrittäjyyttä” on kahdenlaista

Viime vuosina yleistyneellä kevytyrittämisellä voidaan tarkoittaa kahta eri toimintamuotoa.

Ensinnäkin ovat laskutuspalvelut, joissa työtä tehdään palkansaajan roolissa eikä omalla Y-tunnuksella. Työn tekijä on tällöin laskutuspalvelun asiakas, eikä hän voi esimerkiksi vähentää toiminnan kuluja verotuksessa samaan tapaan kuin yrittäjänä.

Esimerkiksi joidenkin pankkien tarjoamissa kevytyrittäjäpalveluissa taas yrittäjä saa Y-tunnuksen eli rinnastuu näin virallisesti yrittäjään. Yrittäjä maksaa palveluntarjoajalle tietyn prosentin hallinnointikuluja esimerkiksi laskutuksesta ja kirjanpidosta.

Tavastin mielestä kevytyrittäjyys voi sopia esimerkiksi pienimuotoiselle yrittäjyydelle, joka ei vaadi isoja investointeja, tai oman liikeidean testaamiseen.

Toiminimi sopii yksinyrittäjälle

Uusia toiminimiyrittäjiä putkahti vuonna 2020 kaupparekisteriin noin 16 500.

Toiminimi on Tavastin mukaan oikea yhtiömuoto silloin, kun perustaa yhtiön yksin tai puolison kanssa ja yrityksen liikevaihto on korkeintaan joitain kymmeniätuhansia euroja.

Tällöin yrittäjän henkilökohtainen vero yritystoiminnan voitosta jää niin pieneksi, että ei ole verosuunnittelun näkökulmasta järkevää perustaa osakeyhtiötä.

Tavasti muistuttaa, että toiminimen perustaminen on edullista ja sen kanssa operointi joustavaa.

– Toiminimi on kaikista helpoin yhtiö pistää hyllylle, jos elämäntilanne muuttuu.

Toiminimi voi myös palkata työntekijöitä samaan tapaan kuin muutkin yritysmuodot.

Vaikka toiminimen hallinnointi on kevyttä, toiminimessä yrittäjä vastaa toiminnasta – esimerkiksi veloista – henkilökohtaisesti. Tämä voi olla riski varsinkin silloin, jos yrityksen on tarkoitus tehdä isompia investointeja.

Ay ja Ky valintoja yhä harvemmin

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat henkilöyhtiöitä, joiden kulta-ajat yritysmuotoina ovat takanapäin. Vuonna 2020 Suomessa perustettiin enää 176 uutta avointa yhtiötä ja 254 kommandiittiyhtiötä. Määrät ovat olleet selvässä laskussa vuosikausia.

Jo näiden yhtiömuotojen perustaminen on hidasta ja hankalaa, sillä niitä ei voi perustaa sähköisesti.

Avoimen yhtiön perustamiseen vaaditaan vähintään kaksi yhtiömiestä eli omistajaa, samoin kommandiittiyhtiöön, jossa vähintään yhden yhtiömiehen on kuitenkin oltava äänetön eli hänellä ei saa olla päätäntävaltaa.

Yhtiömiehillä on paljon valtaa operoida yhtiön nimissä, joten siksi näissä yritysmuodoissa osakkaiden välillä vaaditaan poikkeuksellisen paljon luottamusta. Yhtiömiehet ovat myös henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen toiminnasta.

Ay:n ja ky:n tilinpäätöstiedot eivät ole julkisia, ja tämä on Tavastin mukaan usein yksi syy näiden yhtiömuotojen käyttämiseen. Ay ja ky voivat kuitenkin Tavastin mukaan olla myös verotuksellisesti kalliita, jos toiminta on kasvavaa ja tuottoisaa.

– Veikkaukseni on, että nämä tippuvat jossain vaiheessa kokonaan kartalta, varsinkin nyt, kun osakeyhtiön alkupääoma on poistunut.

Osuuskunta sopii luovien alojen yhteisöille

Myös osuuskuntamuotoiset yritykset ovat vähentyneet vuosi vuodelta, ja viime vuonna niitä perustettiin enää 92.

Kun osuuskunnassa on vähintään seitsemän perustajaa, osakkaita kohdellaan palkansaajina eikä yrittäjinä.

– Jokainen voi toimia omalla sektorillaan ja omien asiakkaiden kanssa, mutta laskuttaa osuuskunnan kautta, Tavasti sanoo.

Tästä syystä moni osuuskunta on usein esimerkiksi luovan alan osaajien yhteisö, jonka kautta voi tilata monenlaisia palveluita.

Osuuskunnan jäsenten vastuut ja velvollisuudet ovat melko vapaasti sovittavissa perustamisen yhteydessä tehtävässä osuuskuntasopimuksessa. Lähtökohtaisesti osuuskunnan yksittäisen jäsenen vastuu esimerkiksi osuuskunnan taloudesta rajoittuu hänen liittymisen yhteydessä maksamaansa osuusmaksuun.

Osakeyhtiö nousi suosituimmaksi

Osakeyhtiö oli vuonna 2020 suosituin uusien yritysten muoto. Niitä on perustettu kahtena vuonna peräkkäin enemmän kuin toiminimiä. Syynä oli todennäköisesti se, että kesällä 2019 poistui vaatimus osakeyhtiön 2 500 euron alkupääomasta.

Osakeyhtiö on kätevin yritysmuoto esimerkiksi silloin, kun perustajia on useampia ja liiketoiminta tähtää isoksi. Osakeyhtiössä omistajien vastuu rajautuu vain siihen pääomaan, jonka he ovat yhtiöön sijoittaneet eli omistajat eivät ole lähtökohtaisesti henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa osakeyhtiön taloudesta.

Nykypäivänä osakeyhtiön perustaminen on helppoa, mutta lopettaminen edelleen vaikeaa. Käytännössä osakeyhtiö pitää lopettaa joko käräjäoikeuden kautta konkurssimenettelyllä tai selvitysmenettelyllä, joka puolestaan kestää kuukausia ja saattaa käydä kalliiksi.

Oy:n toiminnan voi toki keskeyttää, mutta tällöinkin esimerkiksi tilinpäätös pitäisi muistaa toimittaa kaupparekisteriin joka vuosi.

Nettivideoista tuotantoyhtiöksi – Justimus Filmsin tähdet päätyivät yrittäjiksi puolivahingossa

YouTubesta ja tv:stä tutun Justimus Filmsin yrittäjät pyörittivät toimintaa vuosia verokortilla. Lopulta yrityksen perustaminen oli järkiratkaisu.

Mikä edunsaajailmoitus? Ja mitä seuraa, jos ilmoitusta ei tee

Edunsaajailmoituksen tekemättä jättäminen voi johtaa esimerkiksi kielteiseen lainapäätökseen.

Mikä sai lähtemään yrittäjäksi? Oma yritys toi vaihtoehdon määräaikaisille työsopimuksille

Amanihoiva Kotihoidon Faisa Egge lähti yrittäjäksi kahdeksan vuotta sitten. Häntä on motivoinut yrittäjyydessä se, että yrittäjänä hän saa tehdä arvojensa mukaista työtä.

Toiminimestä osakeyhtiö – Toimi näin, niin vältät virheet

Toiminimen vaihto osakeyhtiöksi on teknisesti helppoa. Varaa aikaa suunnitteluun ja jälkitöihin.

Kevytyrittäjänä liikkeelle – milloin kannattaa perustaa oma yritys?

Kevytyrittäjyys on tapa kokeilla siipiään yrittäjänä. Yrityksen perustaminen kannattaa kuitenkin viimeistään, kun toiminta vakiintuu ja kasvaa.

Osakeyhtiö tarvitsee yhä omaa alkupääomaa, vaikka laki ei sitä enää vaadi

Osakeyhtiön alkupääoman poistumista odotettiin kauan. Asiantuntijan mielestä uusi laki vaikuttaa yrittäjien elämään käytännössä vain vähän.

Rahoitus on monelle yritykselle elämän ja kuoleman kysymys: Tässä vaihtoehdot

Yritysten ulkopuolinen rahoitus kulkee perinteistä polkua, jossa pankki on yhä suosituin vaihtoehto.

Valitse itsellesi paras yhtiömuoto – Katso plussat ja miinukset

Yhtiömuodon valintaa tärkeämpää on suunnitella muun muassa myynti ja asiakastyö. Tanja Fred päätyi itse lopulta osakeyhtiöön.

Osakeyhtiön perustaminen on entistä houkuttelevampaa – Mikä muuttuu?

Osakeyhtiön perustaminen on suositeltava vaihtoehto, sillä yhtiömuoto antaa mahdollisuuden verosuunnitteluun ja yrittäjän vastuut ovat rajalliset.

Lataa lisää