Muutosten hallinta

5 oppia yrittäjän eläkkeelle siirtymisestä

5 oppia yrittäjän eläkkeelle siirtymisestä

Tyypillisiä eläköityvän yrittäjän kompastuskiviä ovat liian vähäinen suunnittelu ja uran aikana minimissä pidetty YEL.

| |

Yrittäjän eläkkeelle siirtyminen on prosessi, joka vaatii aikaa ja suunnitelmallisuutta.

Varsinkin, jos kyseessä on työllistävä yritys, yrittäjän kannattaa alkaa suunnitella eläköitymistä jo 2–5 vuotta etukäteen. Näin kertoo Vaasan yliopiston liiketoiminnan kehittämisen professori Monika von Bonsdorff.

Usein viimeistään kirjanpitäjän huomio siitä, että yrittäjä on oikeutettu nostamaan eläke-etuutta, havahduttaa yrittäjän pohtimaan eläkeasioita.

Vastuu eläköitymisen suunnittelusta ja toteutuksesta kuuluu pitkälti yrittäjälle itselleen toisin kuin palkansaajalla.

Von Bonsdorff nostaa esiin sen, että yrittäjän ja työntekijän eläkkeelle siirtyminen voi myös tarkoittaa hyvin erilaisia asioita.

– Yrittäjälle eläkkeen nostaminen ei usein määrittele sitä, meneekö hän seuraavana päivänä töihin vai ei.

Yrittäjien eläköitymistä tutkinut von Bonsdorff kertoo tärkeimmät opit ja huomiot eläköitymisestä.

1. Tunne eläköitymisen vaiheet

Yrittäjien eläköitymisprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka noudattelevat samaa polkua kuin palkansaajilla.

Ensin tulee suunnitteluvaihe, jolloin aletaan ajatella eläkkeelle jäämistä: milloin se tapahtuu ja missä vaiheessa on tarkoitus alkaa nostaa eläkettä.

Sitä seuraa varsinainen päätöksentekovaihe ja eläkkeelle siirtyminen. Tämä vaihe eroaa usein eniten palkansaajien eläköitymispolusta. Kolmas vaihe on sopeutuminen eläkkeellä oloon.

– Eläkkeelle siirtyminen on siis ajallinen prosessi, joka etenee näiden vaiheiden kautta ja kestää vuosia. Sen tavoitteena on, että eläkkeellä voidaan hyvin niin fyysisesti, henkisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisesti.

On hyvä huomioida, että eläkepolun vaiheiden sisältöön ja kestoon vaikuttaa usein yrityksen yhtiömuoto. Työllistävillä yrittäjillä eläkkeelle siirtyminen nivoutuu vahvasti yrityksestä luopumiseen. Joko yritys lopetetaan, myydään tai tehdään sukupolvenvaihdos.

– Mikäli kyseessä on toiminimi tai yksinyrittäjä, eläkkeellesiirtymisprosessi on kaikkien vaiheiden osalta melko lähellä työntekijää, von Bonsdorff sanoo.

2. Maksa riittävästi YELiä työuran aikana

YEL eli yrittäjän eläkelain määrittelemä yrittäjän eläkevakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Se linkittyy myös eläkkeeseen: YEL-vakuutusmaksut kerryttävät yrittäjän eläkettä.

– Yrittäjä vastaa omasta eläketurvastaan ja koko eläkkeelle siirtymisestään. Se on iso ero verrattuna työntekijöihin.

Von Bonsdorff kannustaa pitämään YELin ajantasaisella tasolla. Liian pieneksi unohtuneella YEL-työtulolla voi nimittäin olla harmilliset seuraukset. Silloin yllätyksenä saattaa tulla, miten pieni yritystoiminnasta kertynyt eläke on.

3. Ryhdy suunnittelemaan eläköitymistä riittävän ajoissa

Tärkeää on myös se, että eläköitymistä aletaan suunnitella jo vuosia etukäteen. Keskeistä on myös pohtia, mitä eläkkeeltään haluaa.

– Onko olemassa joitain muita rooleja tai haaveita, joita haluaa toteuttaa?

Onko eläkkeellä innostusta aloittaa vaikka perhokalastus tai vapaaehtoistyö? Miten eläkkeellä olosta voi tehdä itselleen mieluisaa? Kun antaa itselle luvan haaveilla, suunnittelee samalla eläkkeelle siirtymistä.

– Jokaisella on haaveita, mutta yrittäjä ei välttämättä osaa nähdä niitä.

Von Bonsdorff huomauttaa, että usein yrittäjä hahmottaa oman roolinsa nimenomaan yrityksen kautta. Eläköityminen tarkoittaa suurta roolinmuutosta, joka ei käy hetkessä.

4. Valmista yritystä tulevaan

Kun yrittäjä alkaa suunnitella eläkkeelle siirtymistä, yritystä on lähdettävä valmistelemaan samanaikaisesti myyntikuntoon, sukupolvenvaihdokseen tai yritystoiminnan lopettamiseen.

– Yrittäjä lähtee pienentämään omaa rooliaan yrityksessä, jotta yritys tulee toimeen ilman yrittäjää. Silloin se on mahdollista myydä.

Yrittäjään vahvasti henkilöityvää yritystä voi olla vaikeampi siirtää eteenpäin. Von Bonsdorff nostaa esiin sen, että yrityksestä irtautumisen olisi hyvä pitää mielessä jo sitä perustaessa.

– Monet menestyjät tekevät jo heti silloin exit-suunnitelman.

Siihen kuuluu muun muassa prosessien tarkka kuvaaminen, avainhenkilöiden tunnistaminen, tiedon siirto eteenpäin sekä rönsyjen karsiminen. Mitä yrityksen omaisuudelle, kuten kiinteistöille, tapahtuu? Mikä helpottaa myyntiä?

5. Mikä hidastaa luopumista?

Tyypillisesti yrittäjien työurat ovat pidempiä kuin palkansaajilla.

Tärkeä von Bonsdorffin tutkimuksessa esiin noussut huomio on se, että irtautumisessa viivyttelyllä voi olla negatiivisia seurauksia, jotka heijastuvat laskevasti yrityksen talouslukuihin. Kasvu hiipuu, ja näköala kapenee, eikä enää investoida.

Moni yrittäjä jatkaa työntekoa, koska hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Esimerkiksi koronan kaltaiset yllätykset voivat muuttaa tilannetta nopeasti ja jäädyttää sovittujenkin kauppojen etenemisen. Usein yrittäjät kokevat myös vastuuta työntekijöistään ja heidän tulevaisuudestaan.

Muun muassa syrjäseudulla painetta jatkaa luo myös se, että yritykselle ei löydy jatkajia tai yritystoiminnan päättyminen voisi merkitä koko palvelun loppumista alueelta. Nämä kaikki voivat olla von Bonsdorffin mukaan eläköitymistä siirtäviä päätöksiä.

Mahdollista on myös se, että yrittäjä ei ole vielä valmis lopettamaan, vaan hän haluaa jatkaa yrityksen tarinaa.

– Yritys on monelle elämäntehtävä ja elämäntyö. He eivät välttämättä halua laskea ohjaksia käsistään.

Jos yrittäjällä ei olisi vahvaa paloa yrityksen tekemiseen, yritystä ei todennäköisesti olisi perustettukaan.

– Yrittäjällä täytyy myös olla se henkinen tahto irtautua yrityksestä ja samalla jatkaa omaa elämää.

Kalakauppiaan oivaltama 95 prosentin sääntö luo pohjan hyvälle työilmapiirille ja erottuvalle asiakaspalvelulle

Turkulainen kalaliike syntyi vuonna 2007 yllytyshulluuden ja järjen äänen yhdistelmästä. Yrittäjät välttelivät velkarahaa ja tekivät ensimmäiset kaksi vuotta kaiken kahdestaan.

Kilpaillulla alalla menestyy, jos tekee toisin kuin muut – Tähän luottaa Neliöt Liikkuu

Neliöt Liikkuu LKV syntyi halusta tuulettaa kiinteistönvälitysalaa. Yrityksessä välittäjä saa luoda itsestään brändin.

Miten hallitus tukee kasvua? 3 keinoa kasvun kiihdyttämiseen

Hyvä hallitus tuo yritykseen sparrausapua sekä täydentävää osaamista. Myös hallituksen jäsenten omat verkostot vievät yritystä eteenpäin kasvun tiellä.

Modulight kasvoi laseralan huipputekijäksi: Kuukauden yrittäjä avaa, miten hengissäpysymiskamppailu vaihtui menestykseen

Seppo Orsila on ollut kehittämässä laseralan huippututkimuksesta maailmalla menestyvän vientiyrityksen. Tie tiedeyhteisöstä kansainväliseen menestykseen vei yli 10 vuotta, mutta se kannatti.

Pomot alas norsunluutornista: Työilmapiiri vaatii vaalimista

Raisiolaisyrityksessä hyvän työilmapiiriin tehdään aktiivisesti töitä. Kaikkia pidetään perheenjäseninä, ja ongelmat nostetaan keskusteluun heti.

Kasvu haastaa johtajan: Vincitin Mikko Kuitunen kertoo isoimmat oivalluksensa työntekijöiden johtamisesta

Vincit on kasvanut 13 vuodessa pörssiyhtiöksi ja usean sadan henkilön työyhteisöksi. Kasvu on haastanut toimitusjohtajan miettimään työntekijöiden johtamista uudella tavalla.

Moni asia on muuttunut 10 vuodessa, mutta yksi pysyy: Kuukauden yrittäjä pitää valmistuksen Suomessa

Tamperelaisen Piruetin toimitusjohtaja Susanna Etula luottaa yrityksensä toiminnassa kotimaisuuteen. Hänen johdollaan liikevaihto ja -tulos ovat kasvaneet. Nyt yrityksessä on mukana koko perhe.

Sarjayrittäjä Kim Heiniö on ollut kehittämässä yli sataa ravintolakonseptia: Olen ollut sielultani yrittäjä koko elämäni

Soupster Familyn toimitusjohtaja Kim Heiniö kertoo, että onnistumisessa keskeisiä tekijöitä ovat olleet isot riskit, tuuri, hyvät ihmiset ja ripaus uhkarohkeutta.

Miksi ideoita ei viedä käytäntöön? 4 huomiota innovaatioista

Uudenlainen ajattelukyky ja innovaatiot vaativat yritykseltä tiettyjä toimia. Yrittäjä Ari Huusko kertoo, miten pk-yrittäjät voivat tukea innovaatioiden syntyä.

Lataa lisää