Muutosten hallinta

Muutosjohtaminen on kasvuyrityksessä arkipäivää – ”Vanhan toiminnan pitää muuttua uudeksi”

Muutosjohtaminen on kasvuyrityksessä arkipäivää – ”Vanhan toiminnan pitää muuttua uudeksi”

Yrittäjyyden professori Jarna Heinonen sanoo, että kasvuun ei voi vastata vain tekemällä enemmän.

|

Hyvä muutosjohtaminen on erityisen tärkeää kasvavassa yrityksessä, jossa muutoksia tapahtuu monella tasolla ja koko ajan.

Yrityksen kasvaessa yrittäjän on otettava huomioon ainakin rekrytointitarpeet, henkilöstöjohtaminen ja sisäinen tiedonkulku. Samaan aikaan pitää ehkä kartoittaa rahoitusta sekä panostaa myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Yrittäjyyden professori Jarna Heinonen Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta sanoo, että jos yrittäjä ei hallitse muutostilanteita, se saattaa johtaa hankauksiin henkilöstön tai vaikkapa rahoittajien kanssa.

Heinonen alleviivaa, että yrityksen kasvaessa ei riitä se, että yrittäjä ja muu henkilöstö vain tekevät enemmän. Oleellista on muuttaa toimintatapoja eli sopeutua kasvuun muullakin tavoin kuin lisäämällä työkuormaa.

– Tyypillisessä kasvuyrityksessä skaalautuminen on riskin paikka. Silloin vanhan toiminnan pitää muuttua uudeksi, Heinonen tiivistää.

– Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrittäjä antaa henkilöstölle tilaa toimia luovasti ja innovatiivisesti.

Rekrytoi monipuolisesti

Yksi johtamisen näkökulmasta olennainen asia ovat rekrytoinnit. Tutkimuskirjallisuuden ja käytännön kokemuksen perusteella Heinonen sanoo, että erityisesti kasvuyritykseen pitäisi kasata toisiaan täydentävä ryhmä erilaisia ihmisiä.

Hän havainnollistaa tätä kolmen johtamisen tason kautta:

Yrityksen johtamisen yksi osa-alue on managerointi. Se tarkoittaa esimerkiksi työvuorojen ja muiden perusasioiden hoitamista fiksusti.

Toiseksi tarvitaan johtajuutta eli kykyä sitouttaa ja osallistaa työntekijät toimimaan yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Kolmanneksi Heinonen nostaa esiin yrittäjyyden. Sen avulla pidetään huolta siitä, että yritys muuttuu ja menee kohti tulevaisuutta luovasti ja innovatiivisesti.

Heinonen haluaa välttää rajuja yleistyksiä siitä, millaisia yrittäjät tai johtajat yleensä ovat. Tuskin kuitenkaan on olemassa superihmistä, joka olisi hyvä kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla.

– Juuri silloin on tärkeää, että yrityksessä on toinen toistaan täydentäviä ihmisiä ja että yrittäjä tuntee omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa.

Luottopelaajat oikeille paikoille

Innostuneen ja aikaansaavan yrittäjän into tuppaa tarttumaan. Heinosen mukaan varsinkin pienemmässä yrityksessä puhutaan usein aurinko-organisaatiosta, jonka keskellä aurinkona loistaa yrittäjä itse. Hän antaa yritykselle suunnan ja energian.

– Kasvun haasteena on se, että aurinko ei jaksa paistaa kovin kauas. Kun organisaatio kasvaa, väistämättä etäisyys myös yrittäjään eli aurinkoon kasvaa.

Siksi yrittäjän on olennaista löytää luottopelaajia, joiden kautta auringonpaistetta heijastetaan eteenpäin organisaation eri kolkkiin.

Yrityksen kasvaessa on välttämätöntä luoda rakenteita ja järjestelmiä, mutta liiallisia jäykkyksiä voi välttää yrittäjämäisen hengen luomisella. Se ei tarkoita, että henkilöstöllä pitäisi olla vapaus tehdä mitä tahansa, vaan enemmän kyse on itsensä kehittämisestä ja likoon laittamisesta tavalla, joka vie yritystä kohti tavoitteita.

Yrittäjämäisen asenteen levittämisessä oleellista on vuorovaikutus.

– Yrittäjän on tärkeää osata viestiä, mitä varten yritys on olemassa ja mitä tavoitteita kohti yritys on menossa. Hänen on kyettävä jakamaan visionsa eli unelmansa yrityksestä muillekin.

Puhetta kyllästymiseen asti

Heinosen mielestä yrityksen tavoitteista ja visioista on syytä puhua kyllästymiseen saakka ja tehdä niitä näkyviksi konkreettisten tekojen kautta.

Tärkeintä on avoimuus, jonka kautta yritykseen syntyy luottamuksen ilmapiiri. Tällaisessa ympäristössä riskien ottaminen ei ole vaarallista, vaan asioita on mahdollista kokeilla ilman epäonnistumisen pelkoa.

– Kun ilmapiiri on avoin ja luottavainen, työntekijät uskaltavat kokeilla uusia asioita.

Heinonen sanoo, että yleensä työ on yrittäjälle hyvä opettaja ja tuo kokemusta myös johtamisesta. Mutta silti yrittäjän on uusiuduttava ja haettava uutta kulmaa tekemiseen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kouluttautumista vaikkapa kirjoja lukien tai podcasteja kuunnellen.

– Monelle kasvuyrittäjälle sopisi myös johdon koulutus joko lyhyempänä tai pidempänä versiona. Ylipäätään yrittäjän olisi olennaista verkostoitua ja hakeutua aktiivisesti paikkoihin, joissa saa uusia ajatuksia ja joutuu ajattelemaan oman boksin ulkopuolelta.

Omistaja-ajattelu tuo hyötyjä sekä yrittäjälle että yhteiskunnalle

Yrittäjyys on kaiken taloudellisen toiminnan ytimessä, mutta yrittäjyyden punaisena lankana on kuitenkin tärkeää nähdä myös yrityksen omistajan näkökulma, korostaa Aho Groupin toisen polven omistaja Kari Jussi Aho.

Mikä on advisory board ja kenelle se sopii?

Advisory board tarjoaa yritykselle joustavasti tukea joko lyhyen tai pitkän aikavälin kehitystarpeisiin. Sen jäsenet tuovat vankkaa asiaosaamista omalta alaltaan.

Miten voin sitouttaa nuoren sukupolven yritykseen?

Nuorten työntekijöiden sitouttamisessa kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen on keskeistä, kirjoittaa Rainmakerin osakas Mika Aittamäki.

Mikä on yrittäjyyden suurin riski?

Yrittäjän täytyy oppia tunnistamaan riskit, kirjoittaa Iisalmen Alina-yrittäjä Minna Partti.

Konkurssipesästä kukoistukseen – Yrittäjäpariskunnan suunnitelmissa kolme uutta hotellia

Rovaniemeläisen Santa Parkin omistaja Ilkka Länkinen vannoo hyvän liiketoimintasuunnitelman ja palautteen keräämisen nimiin.

Yrityskaupalla yrittäjäksi? Harjoittelu tai palkkatyö on hyvä pohja

Ostamalla olemassa olevan yrityksen ei tarvitse aloittaa kaikkea nollasta, huomauttaa Salpakankaan Lääkintävoimistelu Oy:n yrittäjä ja Vuoden kuntoutusyrittäjäksi valittu Kirsi Miss.

Uteliaisuudesta on hyötyä – Jatkuva oppiminen heijastuu yrityksen tulokseen

Yrittäjän kannattaa luoda jatkuvalle oppimiselle hyvät puitteet, kirjoittaa LVI-TU:n varapuheenjohtaja ja Maskun Talotekniikkatiimi Oy:n toimitusjohtaja Mika Nikula.

Oppisopimuskoulutus on yksi tapa saada yritykselle työntekijä kohtuullisin kustannuksin

Oppisopimuskoulutus vaatii niin yrittäjiltä kuin opiskelijoilta oma-aloitteisuutta, kertoo Meri-Lapin aluepäällikkö Kari Lilleberg Oulun Kuivaustekniikka Oy:stä.

Ohjelmistotalon henkilöstö päättää kaikesta: ”Meillä on fiksuja ihmisiä, jotka tekevät fiksuja päätöksiä”

Sysart poisti johtotehtävät ja lisäsi läpinäkyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja itseohjautuvuutta. Työtyytyväisyys parani rutkasti.

Lataa lisää