Muutosten hallinta

Muutosjohtaminen on kasvuyrityksessä arkipäivää – ”Vanhan toiminnan pitää muuttua uudeksi”

Muutosjohtaminen on kasvuyrityksessä arkipäivää – ”Vanhan toiminnan pitää muuttua uudeksi”

Yrittäjyyden professori Jarna Heinonen sanoo, että kasvuun ei voi vastata vain tekemällä enemmän.

|

Hyvä muutosjohtaminen on erityisen tärkeää kasvavassa yrityksessä, jossa muutoksia tapahtuu monella tasolla ja koko ajan.

Yrityksen kasvaessa yrittäjän on otettava huomioon ainakin rekrytointitarpeet, henkilöstöjohtaminen ja sisäinen tiedonkulku. Samaan aikaan pitää ehkä kartoittaa rahoitusta sekä panostaa myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Yrittäjyyden professori Jarna Heinonen Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta sanoo, että jos yrittäjä ei hallitse muutostilanteita, se saattaa johtaa hankauksiin henkilöstön tai vaikkapa rahoittajien kanssa.

Heinonen alleviivaa, että yrityksen kasvaessa ei riitä se, että yrittäjä ja muu henkilöstö vain tekevät enemmän. Oleellista on muuttaa toimintatapoja eli sopeutua kasvuun muullakin tavoin kuin lisäämällä työkuormaa.

– Tyypillisessä kasvuyrityksessä skaalautuminen on riskin paikka. Silloin vanhan toiminnan pitää muuttua uudeksi, Heinonen tiivistää.

– Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrittäjä antaa henkilöstölle tilaa toimia luovasti ja innovatiivisesti.

Rekrytoi monipuolisesti

Yksi johtamisen näkökulmasta olennainen asia ovat rekrytoinnit. Tutkimuskirjallisuuden ja käytännön kokemuksen perusteella Heinonen sanoo, että erityisesti kasvuyritykseen pitäisi kasata toisiaan täydentävä ryhmä erilaisia ihmisiä.

Hän havainnollistaa tätä kolmen johtamisen tason kautta:

Yrityksen johtamisen yksi osa-alue on managerointi. Se tarkoittaa esimerkiksi työvuorojen ja muiden perusasioiden hoitamista fiksusti.

Toiseksi tarvitaan johtajuutta eli kykyä sitouttaa ja osallistaa työntekijät toimimaan yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Kolmanneksi Heinonen nostaa esiin yrittäjyyden. Sen avulla pidetään huolta siitä, että yritys muuttuu ja menee kohti tulevaisuutta luovasti ja innovatiivisesti.

Heinonen haluaa välttää rajuja yleistyksiä siitä, millaisia yrittäjät tai johtajat yleensä ovat. Tuskin kuitenkaan on olemassa superihmistä, joka olisi hyvä kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla.

– Juuri silloin on tärkeää, että yrityksessä on toinen toistaan täydentäviä ihmisiä ja että yrittäjä tuntee omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa.

Luottopelaajat oikeille paikoille

Innostuneen ja aikaansaavan yrittäjän into tuppaa tarttumaan. Heinosen mukaan varsinkin pienemmässä yrityksessä puhutaan usein aurinko-organisaatiosta, jonka keskellä aurinkona loistaa yrittäjä itse. Hän antaa yritykselle suunnan ja energian.

– Kasvun haasteena on se, että aurinko ei jaksa paistaa kovin kauas. Kun organisaatio kasvaa, väistämättä etäisyys myös yrittäjään eli aurinkoon kasvaa.

Siksi yrittäjän on olennaista löytää luottopelaajia, joiden kautta auringonpaistetta heijastetaan eteenpäin organisaation eri kolkkiin.

Yrityksen kasvaessa on välttämätöntä luoda rakenteita ja järjestelmiä, mutta liiallisia jäykkyksiä voi välttää yrittäjämäisen hengen luomisella. Se ei tarkoita, että henkilöstöllä pitäisi olla vapaus tehdä mitä tahansa, vaan enemmän kyse on itsensä kehittämisestä ja likoon laittamisesta tavalla, joka vie yritystä kohti tavoitteita.

Yrittäjämäisen asenteen levittämisessä oleellista on vuorovaikutus.

– Yrittäjän on tärkeää osata viestiä, mitä varten yritys on olemassa ja mitä tavoitteita kohti yritys on menossa. Hänen on kyettävä jakamaan visionsa eli unelmansa yrityksestä muillekin.

Puhetta kyllästymiseen asti

Heinosen mielestä yrityksen tavoitteista ja visioista on syytä puhua kyllästymiseen saakka ja tehdä niitä näkyviksi konkreettisten tekojen kautta.

Tärkeintä on avoimuus, jonka kautta yritykseen syntyy luottamuksen ilmapiiri. Tällaisessa ympäristössä riskien ottaminen ei ole vaarallista, vaan asioita on mahdollista kokeilla ilman epäonnistumisen pelkoa.

– Kun ilmapiiri on avoin ja luottavainen, työntekijät uskaltavat kokeilla uusia asioita.

Heinonen sanoo, että yleensä työ on yrittäjälle hyvä opettaja ja tuo kokemusta myös johtamisesta. Mutta silti yrittäjän on uusiuduttava ja haettava uutta kulmaa tekemiseen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kouluttautumista vaikkapa kirjoja lukien tai podcasteja kuunnellen.

– Monelle kasvuyrittäjälle sopisi myös johdon koulutus joko lyhyempänä tai pidempänä versiona. Ylipäätään yrittäjän olisi olennaista verkostoitua ja hakeutua aktiivisesti paikkoihin, joissa saa uusia ajatuksia ja joutuu ajattelemaan oman boksin ulkopuolelta.

Kilpaillulla alalla menestyy, jos tekee toisin kuin muut – Tähän luottaa Neliöt Liikkuu

Neliöt Liikkuu LKV syntyi halusta tuulettaa kiinteistönvälitysalaa. Yrityksessä välittäjä saa luoda itsestään brändin.

Miten hallitus tukee kasvua? 3 keinoa kasvun kiihdyttämiseen

Hyvä hallitus tuo yritykseen sparrausapua sekä täydentävää osaamista. Myös hallituksen jäsenten omat verkostot vievät yritystä eteenpäin kasvun tiellä.

Modulight kasvoi laseralan huipputekijäksi: Kuukauden yrittäjä avaa, miten hengissäpysymiskamppailu vaihtui menestykseen

Seppo Orsila on ollut kehittämässä laseralan huippututkimuksesta maailmalla menestyvän vientiyrityksen. Tie tiedeyhteisöstä kansainväliseen menestykseen vei yli 10 vuotta, mutta se kannatti.

Pomot alas norsunluutornista: Työilmapiiri vaatii vaalimista

Raisiolaisyrityksessä hyvän työilmapiiriin tehdään aktiivisesti töitä. Kaikkia pidetään perheenjäseninä, ja ongelmat nostetaan keskusteluun heti.

Kasvu haastaa johtajan: Vincitin Mikko Kuitunen kertoo isoimmat oivalluksensa työntekijöiden johtamisesta

Vincit on kasvanut 13 vuodessa pörssiyhtiöksi ja usean sadan henkilön työyhteisöksi. Kasvu on haastanut toimitusjohtajan miettimään työntekijöiden johtamista uudella tavalla.

Moni asia on muuttunut 10 vuodessa, mutta yksi pysyy: Kuukauden yrittäjä pitää valmistuksen Suomessa

Tamperelaisen Piruetin toimitusjohtaja Susanna Etula luottaa yrityksensä toiminnassa kotimaisuuteen. Hänen johdollaan liikevaihto ja -tulos ovat kasvaneet. Nyt yrityksessä on mukana koko perhe.

Sarjayrittäjä Kim Heiniö on ollut kehittämässä yli sataa ravintolakonseptia: Olen ollut sielultani yrittäjä koko elämäni

Soupster Familyn toimitusjohtaja Kim Heiniö kertoo, että onnistumisessa keskeisiä tekijöitä ovat olleet isot riskit, tuuri, hyvät ihmiset ja ripaus uhkarohkeutta.

Miksi ideoita ei viedä käytäntöön? 4 huomiota innovaatioista

Uudenlainen ajattelukyky ja innovaatiot vaativat yritykseltä tiettyjä toimia. Yrittäjä Ari Huusko kertoo, miten pk-yrittäjät voivat tukea innovaatioiden syntyä.

21-vuotias yrittäjä tavoittelee kovaa kasvua – Miljoonan liikevaihto ylittyi jo

Lukiolaispoikien perustama firma on muutamassa vuodessa kasvanut yli miljoonan liikevaihtoa pyörittäväksi ohjelmistotaloksi, ja suunta on edelleen ylöspäin.

Lataa lisää