Muutosten hallinta

Ota etätyö haltuun – Neljä vinkkiä toimivampaan etätyöhön

Vahinkoja sattuu myös etätöissä. Katso animaatioltamme, millaiset työntekijän tapaturmat lakisääteinen työtapaturmavakuutus korvaa.

| |

Etätyö on kovassa suosiossa, ja kymmenet tuhannet suomalaiset työskentelevät päivittäin muualla kuin työpaikallaan. Tapaturmia tapahtuu työntekijän sijainnista riippuen – myös etätöiden aikana.

Työntekijä puhuu kotona työpuhelua ja leikkaa samalla sipulia. Epähuomiossa veitsi lipsahtaa ja tekee käteen haavan. Korvaako työtapaturmavakuutus kyseisen tapaturman? Miten työntekijöiden hyvinvointi ylipäänsä turvataan myös etätöissä?

Laki velvoittaa yrittäjää järjestämään kaikille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille työtapaturmavakuutuksen. Se on perusturva, joka on voimassa myös etätöissä. On kuitenkin hyvä hahmottaa, ettei se ole yhtä kattava kuin työpaikalla.

Tämä perustuu siihen, ettei yrittäjä voi vaikuttaa työntekijän kotona vallitseviin oloihin. Maton alle on voinut jäädä piiloon lapsen lelu, johon voi kompastua, tai asunnossa on teräviä kulmia, joihin voi törmätä. On eri asia, kompuroiko ja kaatuuko työntekijä vessareissulla kotona vai työpaikalla.

Jos tällainen tapaturma tapahtuisi työpaikalla, kuuluisi se työtapaturmavakuutuksen piiriin. Kotona etätyöpäivän aikana esimerkiksi lapsen leluun kompastuminen sen sijaan ei.

Liittyykö tapaturma töiden tekoon?

Jotta työtapaturmavakuutus korvaa etätöissä tapahtuvan tapaturman, on tapaturman liityttävä välittömästi työntekoon. Olennainen kysymys siis on, tapahtuuko tapaturma töissä vai tauolla.

Nyrkkisääntö on, että kaikenlainen liikkuminen kotona ja kodin ulkopuolella on etätyössä lähtökohtaisesti rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle, vaikka samaan aikaan puhuisikin työpuhelua tai lukisi työsähköpostia puhelimelta tai kannettavalta.

– Jos vaikka käyt vessassa, kyseessä on tauko, ei työaika. Tai jos haet kahvikupin tai jaloittelet, nämä kaikki on rajattu pois. Työtapaturman pitää olla vahvasti yhteydessä työntekoon, kertoo Fennian tuotepäällikkö Laura Lackman.

Tauoiksi lasketaan myös postin hakeminen, pyykin laittaminen kuivumaan ja kukkien kasteleminen.

Etätöissä tapahtuvia tapaturmia tarkastellaan aina tapauskohtaisesti: mikä kuuluu työntekijän työhön ja mikä ei?

Työtapaturmavakuutus ei korvaisi esimerkiksi jutun alussa esitettyä tapausta, jos kyseessä on tietotyöläinen, eikä sipulin leikkaaminen kuulu hänen työhönsä.

Tärkeätä on huomioida myös se, että turvallinen ja sujuva etätyö vaatii aina yhteiset pelisäännöt. Lackman kertoo neljä vinkkiä toimivampaan etätyöhön.

1. Onko etätyölle olemassa edellytykset?

Ensimmäinen askel on arvioida, onnistuuko töiden teko ylipäänsä etänä.

Vaatiiko työ läsnäoloa työpaikalla vai ovatko työt siirrettävissä kotiin? Jos on tarve tavata asiakkaita, pystytäänkö tapaamiset hoitamaan etäyhteyksien kautta?

2. Huolehdi työntekijän työkyvystä

Lackman kertoo, että työhön liittyvät tapaturmat eivät etätöissä ole usein kovin vakavia ja ne tapahtuvat työpisteellä istuessa. Tyypillisiä korvattavia työtapaturmia ovat kolhaisut tai tuolilta tipahtamiset.

Tapaturmia sattuu kuitenkin myös vapaa-ajalla ja etätyöpäivän tauoilla. Yrittäjän on punnittava, onko työntekijä tarve vakuuttaa myös niiden osalta. Vakuutusturva on keskeinen osa riskienhallintaa.

Tauot pitävät yllä työtehoa ja niitä kannattaa kannustaa pitämään. Ne eivät kuitenkaan kuulu työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus takaa työntekijälle perusturvan. Työnantaja voi täydentää sitä vapaaehtoisilla vakuutuksilla, kuten etätyövakuutuksella tai vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella.

Vapaa-ajan vakuutus kattaa myös harrastustoiminnan, ja sen avulla työntekijä saadaan vahingon sattuessa nopeasti hoitoon ja takaisin työkykyiseksi.

On hyvä pohtia myös, voiko yrittäjä tukea työntekijän työkykyä ja aktiivisuutta muutenkin. Kotona ei etätyöpäivän aikana tule välttämättä otettu niin paljon askeleita.

3. Pelisäännöt

Etätyölle on syytä sopia myös yhteiset pelisäännöt. Niihin liittyvät muun muassa tietoturvakysymykset. Miten toimitaan mahdollisia tietojenkalasteluja kohdatessa? Entä mihin kaikkeen työkonetta ja verkkoa saa käyttää?

Salassapitokäytännöt pätevät myös kotona. Ovatko töissä käsiteltävät asiat sellaisia, ettei esimerkiksi muu paikalla oleva perhe saa kuulla tai tietää niistä? Jos käsittelyssä on salaisia asioita, saako näköyhteyden omaan ruutuun estettyä? Tai onko palaveri mahdollista pitää eri huoneessa, jotta muut eivät kuule sen sisältöä?

Nämä säännöt on syytä pohtia jo etukäteen. Samoin tiimin omat käytännöt on syytä määritellä: milloin ollaan tavoitettavissa ja millä välineillä?

4. Työtehon tukeminen

Etätyöt ovat parhaimmillaan tehokasta työaikaa, jonka tulokset voivat jopa olla parempia kuin toimistolla.

Yksi tärkeä käytännön asia on järjestää toimivat työvälineet. Onko kotona yhtä hyvät edellytykset toimivalle työpisteelle kuin työpaikalla? Kohoaako työteho, jos käytössä on useampi näyttö? Varsinkin, jos etätöitä tehdään jatkuvasti, näitä asioita on hyvä pohtia.

– Työnantajat usein yllättyvät, millaisia tuloksia etätöistä saadaan. Silloin ollaan aika tehokkaita. Kun häiriöitä ei ole, pystyy kotona keskittymään avokonttoria helpommin, Lackman sanoo.

Fakta

Vakuutukset haltuun

Työtapaturmavakuutus

  • Työnantajan tarjoama lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa myös etätyössä. Vakuutus korvaa vain sellaiset etätyöläisen tapaturmat, jotka liittyvät välittömästi palkkatyön tekoon
  • Tauot ja oheistoiminta, jotka ei suoraan liity työntekoon, eivät ole vakuutusturvan piirissä

Etätyövakuutus

  • Vapaaehtoinen
  • Kattaa etätyön ja sen taukojen aikana ja työmatkaan rinnastettavilla matkoilla tapahtuvat tapaturmat. Ei koske vapaa-aikaa työpäivän jälkeen

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus

  • Vapaaehtoinen
  • Korvaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti vapaa-ajan tapaturmia
  • Kattaa myös etätyön tauot sekä vapaa-ajan työpäivän jälkeen

Yrittäjä, muista turvata myös itsesi

Yrittäjää ei ole velvoitettu ottamaan itselleen työtapaturmavakuutusta toisin kuin vakituisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle.

Noin puolet YEL-vakuutetuista yrittäjistä on Fennian tuotepäällikön Laura Lackmanin mukaan vakuuttanut itsensä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella tapaturmavakuutuksella. Noin puolet on vakuuttanut itsensä suppeammin tai ei ollenkaan tapaturmien varalle.

Lackman kertoo, että varsinkin yrityksen alkuvaiheessa vakuutusturvan ottamista saatetaan lykätä.

– Tai vaihtoehtoisesti valitaan minimaalinen turva, vaikka juuri alkuvaiheessa nopea hoidon saaminen ja toipuminen ovat usein ensiarvoisen tärkeitä. Usein vakuutuksen hankkiminen tulee mieleen siinä vaiheessa, kun tapaturma on jo sattunut.

Erityisesti yrittäjälle vapaa-ajan ja työn erottaminen toisistaan voi olla haastavaa, sillä töitä tehdään usein ajasta ja paikasta riippumatta. Vakuuttamalla itsensä työajan lisäksi myös vapaa-ajalle yrittäjä huolehtii omasta turvastaan kellon ympäri.

Sarjayrittäjä Kim Heiniö on ollut kehittämässä yli sataa ravintolakonseptia: Olen ollut sielultani yrittäjä koko elämäni

Soupster Familyn toimitusjohtaja Kim Heiniö kertoo, että onnistumisessa keskeisiä tekijöitä ovat olleet isot riskit, tuuri, hyvät ihmiset ja ripaus uhkarohkeutta.

Kriisiaikana sosiaalista vastuuta tarvitaan entistä enemmän

Yrittäjän tehtävänä on tarkistaa, että vastuullisuus on tekoja eikä pelkkää sanahelinää, kirjoittaa M Roomin toimitusjohtaja Markku Kosonen.

Konkurssista kukoistukseen – Uusi omistajaviisikko käänsi huonekalutehtaan suunnan

Nastolassa sijaitseva Selka sai yrityskaupan jälkeen uuden suunnan. Miten yrittäjät ovat johtaneet yrityksen kovaan kasvuun?

Elämysmatkailuyritys laittoi kohderyhmän ja tuotteet uusiksi, kun ulkomaalaiset turistit kaikkosivat

Korona seisautti ulkomaalaisten turistien matkailun, ja kohderyhmäajattelu oli käännettävä päälaelleen. Adventure by Designin Elina Hutton kertoo, miten yrityksen toimintaa on ajateltu uusiksi.

Työllistävä yrittäjä, hoida lomautus oikein – 5 vinkkiä

Lomauttaminen on väliaikainen toimenpide, jolla vastataan vähentyneen työn määrään. Tärkeää on hoitaa lomauttaminen oikein. Ota talteen asiantuntijan vinkit.

Kaikki alkoi pajuviljelmästä – Nyt Koiramäen Pajutalli kerää 80 000 kävijää vuodessa

Kun autotallin seinät alkoivat tulla vastaan, yritys siirtyi vanhalle maatilalle, jonka kunnostus vei vuoden päivät.

Kysyntä räjähti vuorokaudessa: näin yritykset vastasivat kovaan kysyntään

Korona tyrehdytti tuhansien yrityksien liiketoiminnan. Se loi myös kovaa kysyntää käsidesille ja kasvomaskeille. Kaksi yrittäjää kertoo, miten muutostilanteeseen reagoitiin nopeasti.

Perheyritys vei mukanaan: vahva johtajuus käänsi yrityksen tappiot voitoiksi

Kun Nina Zischka lähti Temalin toimitusjohtajaksi, moni asia uudistui. Millä keinoilla sukupolvenvaihdoksen ja uuden toimitusjohtajan aiheuttamasta muutostilasta mentiin läpi?

Yrittäjän visio sähkökiukaasta heräsi vuosien kehitystyön jälkeen eloon

Kun Aino-kiuas päätettiin uudistaa, yrittäjien ja verkostojen intohimo kiritti uuden tuotteen markkinoille vuodessa.

Lataa lisää