Muutosten hallinta

Toiminimi vaihtui osakeyhtiöksi – milloin muutos kannattaa?

Toiminimi vaihtui osakeyhtiöksi – milloin muutos kannattaa?

Yritysmuodon vaihtaminen voi olla järkevää, kun yritys kasvaa. Muutokseen on varattava aikaa.

|

Samaa yritysmuotoa ei välttämättä kannata pitää ikuisesti. Sen tietää kahden Cafe Soma -kahvilan yrittäjä Heli Alatalo. Hän muutti vuosia toimineen toiminimensä osakeyhtiöksi vuoden alussa.

– Muutos vei valtavasti aikaa ja energiaa ja siihen kului kaiken kaikkiaan useampi kuukausi. Tilannetta ei helpottanut se, että samaan aikaan päällä oli vuoden kiireisin sesonki, Alatalo kertoo.

Alatalo päätyi yritymuodon vaihtamiseen Kittilässä ja Levillä toimivan kahvilayrityksensä kasvun vuoksi. Sairaalan kanttiinissa kymmenen vuotta sitten aloittanut pieni yritys oli laajentunut kahdeksi kahvilaksi, joiden yhteenlaskettu liikevaihto kolkuttelee jo puolta miljoonaa.

Toiminimi palveli alussa tarkoitustaan oikein hyvin. Nyt, kun minulla on useita työntekijöitä ja enemmän kuluja ja tuloja, osakeyhtiö on järkevämpi yhtiömuoto.

Suomessa perustettiin viime vuonna yli 30 000 yritystä. Patentti- ja rekisterihallituksen tilastojen mukaan suurin osa suomalaisyrityksistä on yhtiömuodoltaan osakeyhtiöitä. Yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli toiminimiä on seuraavaksi eniten. Kummallekin suosituimmalle yritysmuodolle riittää tilausta, sillä ne sopivat erityyppiseen liiketoimintaan.

Alatalo arvelee, että osakeyhtiö sopii laajentuneelle kahvilayritykselle paremmin myös silloin, jos sen myyminen tulee joskus ajankohtaiseksi.

– Toiminimeä ei voi myydä. Osakeyhtiö taas voi myydä vaikka vain osakkeita, hän pohtii.

Sopimukset uusiksi

Kun yhtiömuotoa haluaa vaihtaa, toiminimiyrittäjän on perustettava osakeyhtiö. Samalla yritykselle tulee uusi Y-tunnus.

Alatalon yritysmuodon vaihtoon kului ajan lisäksi rahaa.

– Prosessi oli yllättävän kallis ja välillä jouduimme maksamaan tuplamenot. Osakeyhtiöön vaihdettaessa kaikki pitää aloittaa alusta aina uudesta Y-tunnuksesta lähtien. Jouduin hakemaan muun muassa uudet anniskeluluvat ja maksupäätesopimukset. Mistään ei luonnollisesti saanut alennusta.

Alatalolla riitti paperityötä, sillä kaikki toiminimen asiat ja sopimukset työsopimuksia myöten piti siirtää osakeyhtiön nimiin. Lisäksi yrittäjä joutui samassa yhteydessä vaihtamaan kirjanpitäjää.

– Kirjanpitäjät työskentelivät hetken samaan aikaan, kun vanha kirjanpitäjä hoiti toiminimen asiat loppuun. Uuden kirjanpitäjän hankkiminen oli välttämätöntä, sillä vanha lopetteli toimiaan alalla kokonaan, ja halusin, että uusi kirjanpitäjä on sitoutunut ja tekee työtä kokoaikaisesti, Alatalo kertoo.

Yrittäjä sai muutokseen apua myös mentoriltaan.

– Oikeastaan idea osakeyhtiöön siirtymiseen tuli häneltä. Hän oli lukenut tuloslaskelmiani ja kertoi, että minun kannattaisi vaihtaa yritysmuotoa. Myös kirjanpitäjä ja pankki olivat apuna prosessissa ja sain molemmilta hyviä neuvoja.

Ajoita oikein

Tammerkosken Tilipalvelun toimitusjohtajan Maija Salon mukaan yritysmuodon muuttamisen työläys riippuu monesta asiasta. Tavallisesti toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi vie kuukaudesta kahteen.

– Mitä isommat prosessit taustalla, sitä työläämpää yritysmuodon muutos on. Jos kokonaisuus on suuri, myös siirtäminen on hitaampaa, Salo sanoo.

Salo uskoo, että moni yritys säästäisi osakeyhtiöksi muuttumalla merkittävän summan veroissa. Hän kehottaa yrittäjiä tarkastelemaan yhtiömuotoaan aika ajoin.

– Prosessia ei tarvitse pelätä, kun apuun kysyy ammattilaisen.

Cafe Soman yrittäjä Heli Alatalo pitää muutosta hyvänä ratkaisuna sen suuresta työmäärästä huolimatta. Verotuksen keventyminen oli vain yksi syy yritysmuodon vaihtamiseen.

– Halusin eriyttää itseni yrityksestä siten, etten ole henkilökohtaisesti samalla tavalla sidoksissa yritykseen.

Alatalo ei jää kaipaamaan toiminimeä. Hänen mielestään on silti hyvä, että yrittäjille on tarjolla vaihtoehtoja.

– Toiminimellä oli helppo aloittaa, ja se sopii monelle pienyrittäjälle pitkäaikaiseksi ratkaisuksi.

Juttuun on tarkennettu 12.10. klo 14.10 tietoa siitä, että yhtiömuodon vaihto tuo yritykselle uuden Y-tunnuksen.

Fakta

6 x Toiminimestä osakeyhtiöksi

Tammerkosken Tilipalvelun toimitusjohtajan Maija Salon mukaan ei ole olemassa yleispätevää sääntöä siihen, milloin yritys kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi. Hän neuvoo katsomaan kokonaiskuvaa:

Huomioi verotus. Monelle sopii alkuun toiminimi, mutta kun yritystoiminta kasvaa, osakeyhtiöksi muuttaminen voi kannattaa jo verotuksellisista syistä. Yrittäjän, joka työskentelee myös palkkatyössä muualla, voi olla verotussyistä kannattavampaa toimia osakeyhtiön kuin toiminimen kautta. Sekin kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi osinkojen verotus on kireämpää sellaisessa osakeyhtiössä, jossa ei ole paljoa nettovarallisuutta.

Mieti varallisuutta. Pohdi, siirtyykö kaikki yrityksen omaisuus osakeyhtiölle vai jääkö osa yrittäjän henkilökohtaiseksi omaisuudeksi. Kaikkea ei välttämättä kannata siirtää. Yrittäjä voi myös halutessaan vuokrata henkilökohtaista omaisuuttaan osakeyhtiölle.

Katso eteenpäin. Osakeyhtiön purkaminen ei ole yhtä yksinkertaista kuin henkilöyhtiön toiminnan lopettaminen. Osakeyhtiö sopii yritykselle, jonka toiminnan voidaan katsoa jatkuvan tulevaisuudessa. Kun yritysmuoto on vaihtumassa, pohdi siis tulevaisuutta.

Selvitä vastuut. Mieti, ketkä kuuluvat osakeyhtiön hallitukseen ja kuka omistaa osakkeet.

Huomioi kustannukset. Yritysmuodon muuttaminen maksaa. Yrittäjän kannattaa varautua viranomaismaksujen lisäksi muihin mahdollisesti syntyviin kuluihin, kuten anniskelulupien uusimiseen ja kirjanpitäjän palkkioon. Varaa myös aikaa. Muutos vie vähintään muutaman viikon. Kaikki yrityksen sopimuksetkin on tehtävä uudelleen.

Tee muutos ajoissa. Mitä suuremmaksi toiminimen liiketoiminta on kasvanut, sitä suurempi työ sen muuttaminen osakeyhtiöksi on. Yrittäjän on hyvä pysähtyä säännöllisin väliajoin pohtimaan, onko nykyinen yritysmuoto vielä toimiva ja jos ei, milloin se olisi ajankohtaista muuttaa. Apua kannattaa kysyä esimerkiksi omalta kirjanpitäjältä tai yrityksen tilanteen tuntevalta mentorilta.

Osakeyhtiön perustaminen on entistä houkuttelevampaa – Mikä muuttuu?

Osakeyhtiön perustaminen on suositeltava vaihtoehto, sillä yhtiömuoto antaa mahdollisuuden verosuunnitteluun ja yrittäjän vastuut ovat rajalliset.

Harrastelua vai liiketoimintaa? Huomioi 10 000 euron raja

Pienimuotoista liiketoimintaa voi harjoittaa ilman omaa yritystä. Harrastus teki kakkujen ja keppihevosten tekijöistä yrittäjiä.  

Järkevä riskienhallinta vei yli kuolemanlaakson

Sivutoimisena aloittaminen oli Uula-Matti Laitiselle riittävän riskitön tapa ryhtyä yrittäjäksi.