Muutosten hallinta

Tulorekisteri-ilmoittamisen lievennykset helpottavat etenkin pk-yrittäjää

Eija Männistö

Kirjoittaja on Taloushallintoliiton henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija

Tulorekisteri-ilmoittamisen lievennykset helpottavat etenkin pk-yrittäjää

Ensimmäinen vuosi tulorekisterin kanssa oli harjoittelua – toinen vuosi tekee ilmoittamisen etenkin pk-yrittäjille ja yhdistyksille hieman helpommaksi, kirjoittaa Taloushallintoliiton henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija Eija Männistö.

Vuosi sitten käyttöön otettu tulorekisteri laittoi monen pk-yrityksen ja yhdistyksen tiukkaan paikkaan. Palkkasuorituksen maksajan oli nopeasti opittava ilmoittamaan tulotiedot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksusta.

Tulorekisterin käyttöön ottamista varjostivat alkuhankaluudet, ja ensimmäinen vuosi rekisterin kanssa oli harjoittelua kaikille osapuolille.

Tulorekisterin päässä oli teknisiä ongelmia ja ohjelmatoimittajat tekivät päivityksiä pitkin vuotta. Yrityksissä tulorekisterin käyttöönotto söi resursseja ja apua eteen tulleisiin ongelmiin oli haastavaa saada erityisesti alkuvuodesta. Uuden oppiminen vie aina aikaa, vaikka siihen ei sisältyisikään haasteita.

Alkuhankaluuksien jälkeen tulorekisterin käyttö on kuitenkin sujunut suurella osalla yrityksiä hyvin. Tänä vuonna hallinnollinen taakka helpottuu etenkin pk-yrittäjien ja yhdistysten osalta, kun eduskunnan joulukuussa hyväksymät lakimuutokset tuovat ilmoittamiseen lievennyksiä.

Kuluvan vuoden alusta alkaen rekisteröityjen yhdistysten enintään 200 euron kertasuoritukset voidaan ilmoittaa maksua seuraavan kalenterikuukauden viidenteen päivään mennessä. Tällaisia ovat esimerkiksi kilpailujen tuomaripalkkiot. Jokaista pientä palkkiota ei siis tarvitse kirjata tulorekisteriin erikseen nopealla aikataululla.

Ilmoittamiseen tuli muitakin helpotuksia. Esimerkiksi verottomat matkakustannukset voi nyt ilmoittaa vasta maksua seuraavan kalenterikuukauden alussa, eikä palkkaennakoista tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, jos se vähennetään saman kuukauden aikana varsinaisessa palkassa.

Lisäksi jatkossa kaikki vuosittain enintään sadan euron arvoiset kilpailupalkkiot ovat verovapaita eikä niitä ilmoiteta tulorekisteriin, mikäli niitä ei pidetä palkkana eikä työ- tai käyttökorvauksena.

Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaista myöhästymismaksua ei pääsääntöisesti määrätä edelleenkään vuoden 2020 aikana, ellei ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti osoita ilmeistä piittaamattomuutta. Tulorekisterin tiedon käyttäjät voivat kuitenkin määrätä seuraamuksia mahdollisista maksujen virheellisyyksistä tai laiminlyönneistä.

Hallinnollisen taakan pieneneminen on yhdistyksille muutenkin iso asia. Moni yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja palkkioiden ja matkalaskujen maksut ovat usein vapaaehtoisten kontolla. Kun tulorekisteri-ilmoitukset voi tehdä koko kuukaudelta aina seuraavan kuun alkupuolella, mikä helpottanee vapaaehtoisia toimijoita.