Muutosten hallinta

Työllistävä yrittäjä, hoida lomautus oikein – 5 vinkkiä

Työllistävä yrittäjä, hoida lomautus oikein – 5 vinkkiä

Lomauttaminen on väliaikainen toimenpide, jolla vastataan vähentyneen työn määrään. Tärkeää on hoitaa lomauttaminen oikein. Ota talteen asiantuntijan vinkit.

| |

Työntekijöiden lomautus voi olla yritykselle keino päästä tilapäisten vaikeiden aikojen yli ilman irtisanomisia.

– Lomautus on tärkeä ja toimiva työkalu työnantajalle, kun ei tarvitse puuttua työsuhteeseen. Lomauttamalla työnantaja voi sopeuttaa toimintansa kulloinkin olemassa olevaan työn määrään. Ilman lomauttamismahdollisuutta jouduttaisiin mahdollisesti irtisanomaan työntekijöitä, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan lakimies Pauliina Latosaari sanoo.

MaRan lakimies Pauliina Latosaari
MaRan lakimies Pauliina Latosaari.

Hänen mukaansa lomauttaminen on hyvä väliaikainen toimenpide, jolla vastataan vähentyneen työn määrään. Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä.

Vältä lomauttamisen sudenkuopat lukemalla Latosaaren tärkeimmät vinkit lomautuksiin alle 20 työntekijän yrityksissä.

1. Selvitä, onko lomauttaminen vältettävissä

Ennen lomauttamista työnantajalla on velvollisuus selvittää, olisiko työntekijälle tarjolla muuta työtä tai koulutusta.

– Mikäli näin olisi, ei työntekijää voida lomauttaa, Latosaari sanoo.

Hänen mukaansa lomauttamiseen on aina oltava työsopimuslain mukainen peruste.

2. Muista tehdä ennakkoselvitys

Työsopimuslaissa säädetään ennakkoselvityksen antamisesta. Se koskee alle 20 työntekijän yrityksiä, joilla ei ole yt-velvollisuutta.

– Ennakkoselvitys tulisi antaa siinä vaiheessa, kun mahdollinen lomautustarve tulee työnantajan tietoon, ikään kuin ennakkovaroituksena mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista lomautuksista, Latosaari selittää.

Hänen mukaansa ennakkoselvityksen tavoitteena on varmistaa, että työntekijä saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiedon tulevasta lomautuksesta, sen perusteista, arvioidusta laajuudesta ja toteuttamistavasta.

Työnantajan on myös varattava työntekijöille tilaisuus tulla kuulluksi annetusta ennakkoselvityksestä. Latosaari kuitenkin painottaa, ettei selvitys ole sama asia kuin varsinainen lomautusilmoitus.

– Lomautus ei astu voimaan pelkän ennakkoselvityksen myötä.

3. Tee lomautusilmoitus

Työsopimuslain mukaan lomautusilmoitus pitää tehdä viimeistään 14 päivää ennen lomautusjakson alkua. Työehtosopimuksissa voi olla tästä poikkeavia määräyksiä.

Koronatilanne toi kuitenkin mukanaan muutoksia. Vuoden 2020 loppuun asti on sallittua tehdä lomautusilmoitus viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkua.

Vuoden loppuun saakka on normaalista tilanteesta poiketen mahdollista lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia henkilöitä.

Määräaikaiset lakimuutokset ovat tulleet vastamaan koronan aiheuttamia äkillisiä lomautustarpeita. Varsinkin ravintola- ja matkailuala on kärsinyt paljon viruksen vaikutuksista.

– Lomautusilmoitus pitäisi ensisijaisesti antaa henkilökohtaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista, sen voi myös postittaa tai lähettää sähköisesti, mutta silloin olisi hyvä varmistua siitä, että ilmoitus on tullut perille, Latosaari muistuttaa.

Varsinainen lomautusilmoitus eroaa ennakkoselvityksestä siten, että lomautuksen tiedot kerrotaan siinä tarkemmin. Ennakkoselvityksessä niiden ei vielä tarvitse olla niin tarkkaan yksilöityjä.

4. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva lomautus?

Työntekijän voi lomauttaa joko määräaikaisesti, tai lomautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva.

Määräaikaisessa lomautuksessa päättymispäivämäärä ilmoitetaan jo lomautusilmoituksessa, toistaiseksi voimassa olevassa ilmoituksessa ilmoitetaan ainoastaan arvio kestosta, ja lomautus katkeaa, kun työnantaja kutsuu työntekijän takaisin töihin.

– Viikon varoajalla saa työntekijän takaisin toistaiseksi voimassa olevalta lomautukselta, Latosaari kertoo.

Työntekijöitä voi lomauttaa myös joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti, riippuen työnantajan kyvystä tarjota työtä.

– Jos töitä on osittain tarjolla, niin silloin työntekijä voidaan lomauttaa osittain.

Käytännössä se tarkoittaa tiettyä tuntimäärää päivässä tai tiettyä määrää työpäiviä viikossa.

– Toteuttamistapa on työnantajan päätettävissä, mutta pitää miettiä, mihin lomautustarpeen taustalla oleva tilanne oikeuttaa, Latosaari sanoo.

5. Lomauttaminen vai irtisanominen?

Tämä määräytyy sen perusteella, onko kyse tilapäisestä työn vähentymisestä, vai onko työ vähentynyt pysyvästi ja olennaisesti.

Irtisanomisissa työn määrän on pitänyt vähentyä pysyvästi, lomautuksissa näköpiirissä on vielä työtä, jota voidaan jatkossa tarjota työntekijälle.

Pitkäkään lomautus ei automaattisesti muutu irtisanomiseksi. Irtisanomisprosessissa työnantajan on aina selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla tai kouluttamalla työntekijä toisiin tehtäviin.

Jos näin ei ole, tai työntekijä ei halua ottaa tarjottua työtä vastaan, työsopimus voidaan irtisanoa. Irtisanomisessa tulee noudattaa irtisanomisaikaa, jonka pituus määräytyy työsopimuslain tai työehtosopimuksen perusteella.

Fakta

Lomautuksen muistilista

1. Lomautusilmoituksessa pitää olla lomautuksen peruste, alkamisaika sekä kesto tai arvioitu kesto.

2. Lomautetuille työntekijöille tulee ensin tarjota työtä, ennen kuin on mahdollista palkata uutta työvoimaa.

3. Työsopimuslaissa säädetään lomautuksen perusteista, työehtosopimuksissa voi olla omia määräyksiä esimerkiksi lomautusilmoitusaikoihin. Pitää siis muistaa huomioida sekä laki että TES.

4. Työnantaja päättää itse, miten lomautukset kohdennetaan. Pitää kuitenkin kiinnittää huomiota työn vähentymisen kohdentumiseen. Työehtosopimuksissa voi myös olla määräyksiä työvoiman lomauttamisjärjestyksestä.

5. Lomautus voidaan toteuttaa hyvinkin joustavasti, mutta työnantajan on aina syytä muistaa työntekijöiden tasapuolinen kohtelu lomautuksia toteutettaessa.

6. Työnantajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta TE-toimistoon alle 20 työntekijän yrityksissä. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain yrityksiä, joilla on yt-velvollisuus. Lomautetun työntekijän tulee siis itse ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Yrittäjän visio sähkökiukaasta heräsi vuosien kehitystyön jälkeen eloon

Kun Aino-kiuas päätettiin uudistaa, yrittäjien ja verkostojen intohimo kiritti uuden tuotteen markkinoille vuodessa.

Skipperi kasvaa pelottomasti uusille vesille – ”Olemme uskaltaneet tavoitella riittävän isoja asioita”

Suomessa ja Ruotsissa suosion saavuttanut kaupunkivenepalvelu laajenee syksyllä Uuteen-Seelantiin.

Koronakevät yritysneuvojan silmin: ”Tilanteen alussa moni oli epätoivon partaalla”

Kevään koronakriisi on pakottanut hyvinkin toimeentulevat yrittäjät hakemaan apua. Uusyrityskeskusten korona-apu on tavoittanut tuhannet yrittäjät ympäri maata.

Oma suunta löytyi vuosien jälkeen: Palkkaus.fi hioi kasvustrategiansa iskuun ja miljoonarahoitus vauhdittaa kasvua

Palkkahallinnon automatisointiin keskittyvä yritys etsi omaa suuntaansa vuosikausia. Kohderyhmä meni uusiksi, mutta tuote on pysynyt samankaltaisena.

Sesonkialalla on pärjättävä, oli vastassa mitä vain: Yrittäjä kertoo, mitkä ovat marjabisneksen menestyksen avaimet

Korona on tänä kesänä luonut paineita niille aloille, joiden myynti tapahtuu erityisen lyhyen ajan sisällä. Helsinkiläisen Marjapuodin kauppias Vili Auvinen kertoo, miten sesonkiluonteisella alalla pärjätään poikkeusaikana ja sen ulkopuolella.

Kun korona iski, yrittäjät toimivat: Kaksi yrittäjää kertoo, miten he käynnistivät myymäläautotoiminnan nollasta viikossa

Tänä keväänä nopeat päätökset ja ketteryys ovat olleet valtteja. Muutosten keskellä on korostunut myös yhteistyökumppaneiden merkitys.

Maailma on muuttunut koronan takia, eikä paluuta vanhaan ole: Nyt opitusta ketteryydestä on hyötyä tulevaisuudessakin

Koronakriisi on kiihdyttänyt muutosten tahtia. Epävarmoina aikoina yrittäjiltä vaaditaan uudistumista sekä kriisijohtamisen taitoja – ja uskoa tulevaan, kirjoittaa Antell-konsernin toimitusjohtaja Tomi Lantto.

Yhtiökokous haltuun: Yrittäjä, perehdy ainakin näihin 5 seikkaan

Yhtiökokousaika lähestyy vauhdilla. Yrittäjän on syytä olla tietoinen ainakin yhtiökokouksia koskevista säännöksistä – lisäksi kokoukseen kannattaa varautua huolella. Asiantuntija kertoo vinkkinsä.

Perinteinen pyöräliike toteutti digiloikan juuri ennen kuin korona sulki Suomen – Nyt verkkokauppa tukee kivijalkaa

Yli 30-vuotiaan Pyöräpalvelu Berggrenin digiloikka osui hyvään hetkeen. Verkkokauppa ja uudet verkkosivut olivat valmiit juuri ennen kun korona iski.

Lataa lisää