Muutosten hallinta

Työllistävä yrittäjä, hoida lomautus oikein – 5 vinkkiä

Työllistävä yrittäjä, hoida lomautus oikein – 5 vinkkiä

Lomauttaminen on väliaikainen toimenpide, jolla vastataan vähentyneen työn määrään. Tärkeää on hoitaa lomauttaminen oikein. Ota talteen asiantuntijan vinkit.

| |

Työntekijöiden lomautus voi olla yritykselle keino päästä tilapäisten vaikeiden aikojen yli ilman irtisanomisia.

– Lomautus on tärkeä ja toimiva työkalu työnantajalle, kun ei tarvitse puuttua työsuhteeseen. Lomauttamalla työnantaja voi sopeuttaa toimintansa kulloinkin olemassa olevaan työn määrään. Ilman lomauttamismahdollisuutta jouduttaisiin mahdollisesti irtisanomaan työntekijöitä, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan lakimies Pauliina Latosaari sanoo.

MaRan lakimies Pauliina Latosaari
MaRan lakimies Pauliina Latosaari.

Hänen mukaansa lomauttaminen on hyvä väliaikainen toimenpide, jolla vastataan vähentyneen työn määrään. Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä.

Vältä lomauttamisen sudenkuopat lukemalla Latosaaren tärkeimmät vinkit lomautuksiin alle 20 työntekijän yrityksissä.

1. Selvitä, onko lomauttaminen vältettävissä

Ennen lomauttamista työnantajalla on velvollisuus selvittää, olisiko työntekijälle tarjolla muuta työtä tai koulutusta.

– Mikäli näin olisi, ei työntekijää voida lomauttaa, Latosaari sanoo.

Hänen mukaansa lomauttamiseen on aina oltava työsopimuslain mukainen peruste.

2. Muista tehdä ennakkoselvitys

Työsopimuslaissa säädetään ennakkoselvityksen antamisesta. Se koskee alle 20 työntekijän yrityksiä, joilla ei ole yt-velvollisuutta.

– Ennakkoselvitys tulisi antaa siinä vaiheessa, kun mahdollinen lomautustarve tulee työnantajan tietoon, ikään kuin ennakkovaroituksena mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista lomautuksista, Latosaari selittää.

Hänen mukaansa ennakkoselvityksen tavoitteena on varmistaa, että työntekijä saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiedon tulevasta lomautuksesta, sen perusteista, arvioidusta laajuudesta ja toteuttamistavasta.

Työnantajan on myös varattava työntekijöille tilaisuus tulla kuulluksi annetusta ennakkoselvityksestä. Latosaari kuitenkin painottaa, ettei selvitys ole sama asia kuin varsinainen lomautusilmoitus.

– Lomautus ei astu voimaan pelkän ennakkoselvityksen myötä.

3. Tee lomautusilmoitus

Työsopimuslain mukaan lomautusilmoitus pitää tehdä viimeistään 14 päivää ennen lomautusjakson alkua. Työehtosopimuksissa voi olla tästä poikkeavia määräyksiä.

Koronatilanne toi kuitenkin mukanaan muutoksia: Vuoden 2020 loppuun asti oli sallittua tehdä lomautusilmoitus viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkua. Vuoden loppuun saakka oli normaalista tilanteesta poiketen mahdollista lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia henkilöitä. Tilapäiset muutokset eivät ole enää käytössä.

Määräaikaiset lakimuutokset ovat tulleet vastamaan koronan aiheuttamia äkillisiä lomautustarpeita. Varsinkin ravintola- ja matkailuala on kärsinyt paljon viruksen vaikutuksista.

– Lomautusilmoitus pitäisi ensisijaisesti antaa henkilökohtaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista, sen voi myös postittaa tai lähettää sähköisesti, mutta silloin olisi hyvä varmistua siitä, että ilmoitus on tullut perille, Latosaari muistuttaa.

Varsinainen lomautusilmoitus eroaa ennakkoselvityksestä siten, että lomautuksen tiedot kerrotaan siinä tarkemmin. Ennakkoselvityksessä niiden ei vielä tarvitse olla niin tarkkaan yksilöityjä.

4. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva lomautus?

Työntekijän voi lomauttaa joko määräaikaisesti tai lomautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva.

Määräaikaisessa lomautuksessa päättymispäivämäärä ilmoitetaan jo lomautusilmoituksessa, toistaiseksi voimassa olevassa ilmoituksessa ilmoitetaan ainoastaan arvio kestosta, ja lomautus katkeaa, kun työnantaja kutsuu työntekijän takaisin töihin.

– Viikon varoajalla saa työntekijän takaisin toistaiseksi voimassa olevalta lomautukselta, Latosaari kertoo.

Työntekijöitä voi lomauttaa myös joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti, riippuen työnantajan kyvystä tarjota työtä.

– Jos töitä on osittain tarjolla, niin silloin työntekijä voidaan lomauttaa osittain.

Käytännössä se tarkoittaa tiettyä tuntimäärää päivässä tai tiettyä määrää työpäiviä viikossa.

– Toteuttamistapa on työnantajan päätettävissä, mutta pitää miettiä, mihin lomautustarpeen taustalla oleva tilanne oikeuttaa, Latosaari sanoo.

5. Lomauttaminen vai irtisanominen?

Tämä määräytyy sen perusteella, onko kyse tilapäisestä työn vähentymisestä, vai onko työ vähentynyt pysyvästi ja olennaisesti.

Irtisanomisissa työn määrän on pitänyt vähentyä pysyvästi, lomautuksissa näköpiirissä on vielä työtä, jota voidaan jatkossa tarjota työntekijälle.

Pitkäkään lomautus ei automaattisesti muutu irtisanomiseksi. Irtisanomisprosessissa työnantajan on aina selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla tai kouluttamalla työntekijä toisiin tehtäviin.

Jos näin ei ole, tai työntekijä ei halua ottaa tarjottua työtä vastaan, työsopimus voidaan irtisanoa. Irtisanomisessa tulee noudattaa irtisanomisaikaa, jonka pituus määräytyy työsopimuslain tai työehtosopimuksen perusteella.

Fakta

Lomautuksen muistilista

1. Lomautusilmoituksessa pitää olla lomautuksen peruste, alkamisaika sekä kesto tai arvioitu kesto.

2. Lomautetuille työntekijöille tulee ensin tarjota työtä, ennen kuin on mahdollista palkata uutta työvoimaa.

3. Työsopimuslaissa säädetään lomautuksen perusteista, työehtosopimuksissa voi olla omia määräyksiä esimerkiksi lomautusilmoitusaikoihin. Pitää siis muistaa huomioida sekä laki että TES.

4. Työnantaja päättää itse, miten lomautukset kohdennetaan. Pitää kuitenkin kiinnittää huomiota työn vähentymisen kohdentumiseen. Työehtosopimuksissa voi myös olla määräyksiä työvoiman lomauttamisjärjestyksestä.

5. Lomautus voidaan toteuttaa hyvinkin joustavasti, mutta työnantajan on aina syytä muistaa työntekijöiden tasapuolinen kohtelu lomautuksia toteutettaessa.

6. Työnantajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta TE-toimistoon alle 20 työntekijän yrityksissä. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain yrityksiä, joilla on yt-velvollisuus. Lomautetun työntekijän tulee siis itse ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Sarjayrittäjä Kim Heiniö on ollut kehittämässä yli sataa ravintolakonseptia: Olen ollut sielultani yrittäjä koko elämäni

Soupster Familyn toimitusjohtaja Kim Heiniö kertoo, että onnistumisessa keskeisiä tekijöitä ovat olleet isot riskit, tuuri, hyvät ihmiset ja ripaus uhkarohkeutta.

Kriisiaikana sosiaalista vastuuta tarvitaan entistä enemmän

Yrittäjän tehtävänä on tarkistaa, että vastuullisuus on tekoja eikä pelkkää sanahelinää, kirjoittaa M Roomin toimitusjohtaja Markku Kosonen.

Konkurssista kukoistukseen – Uusi omistajaviisikko käänsi huonekalutehtaan suunnan

Nastolassa sijaitseva Selka sai yrityskaupan jälkeen uuden suunnan. Miten yrittäjät ovat johtaneet yrityksen kovaan kasvuun?

Elämysmatkailuyritys laittoi kohderyhmän ja tuotteet uusiksi, kun ulkomaalaiset turistit kaikkosivat

Korona seisautti ulkomaalaisten turistien matkailun, ja kohderyhmäajattelu oli käännettävä päälaelleen. Adventure by Designin Elina Hutton kertoo, miten yrityksen toimintaa on ajateltu uusiksi.

Kaikki alkoi pajuviljelmästä – Nyt Koiramäen Pajutalli kerää 80 000 kävijää vuodessa

Kun autotallin seinät alkoivat tulla vastaan, yritys siirtyi vanhalle maatilalle, jonka kunnostus vei vuoden päivät.

Kysyntä räjähti vuorokaudessa: näin yritykset vastasivat kovaan kysyntään

Korona tyrehdytti tuhansien yrityksien liiketoiminnan. Se loi myös kovaa kysyntää käsidesille ja kasvomaskeille. Kaksi yrittäjää kertoo, miten muutostilanteeseen reagoitiin nopeasti.

Perheyritys vei mukanaan: vahva johtajuus käänsi yrityksen tappiot voitoiksi

Kun Nina Zischka lähti Temalin toimitusjohtajaksi, moni asia uudistui. Millä keinoilla sukupolvenvaihdoksen ja uuden toimitusjohtajan aiheuttamasta muutostilasta mentiin läpi?

Yrittäjän visio sähkökiukaasta heräsi vuosien kehitystyön jälkeen eloon

Kun Aino-kiuas päätettiin uudistaa, yrittäjien ja verkostojen intohimo kiritti uuden tuotteen markkinoille vuodessa.

Skipperi kasvaa pelottomasti uusille vesille – ”Olemme uskaltaneet tavoitella riittävän isoja asioita”

Suomessa ja Ruotsissa suosion saavuttanut kaupunkivenepalvelu laajenee syksyllä Uuteen-Seelantiin.

Lataa lisää